Hofra

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Chofra)

Hofra, ook gespeld Chofra, was de koning van Egypte die regeerde van 589 tot 570 v.Chr.[1] Hij wordt ook genoemd met de Griekse naam Apriës.

650 — 600 v.C. < Israël 600 — 550 v.C.[2] > 550 — 500 v.C.
BelsazarKoresEvilmerodachHofraEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinRechabietenNebukadnezarJojakimNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)


In zijn dagen was de profeet Jeremia met gevluchte Joden in Egypte. Het was ongeveer in het jaar 580, toen Jeremia de afvallige Joden het volgende teken van de zekere vervulling van Gods gericht over hen deed horen.

Jer 44:29 En dit zal voor u het teken zijn, spreekt de HEERE, dat Ik in deze plaats u zal straffen, zodat u weet dat Mijn woorden over u beslist stand zullen houden, ten kwade: Jer 44:30 Zo zegt de HEERE: Zie, Ik ga farao Hofra, de koning van Egypte, in de hand van zijn vijanden geven, en in de hand van hen die hem naar het leven staan, zoals Ik Zedekia, de koning van Juda, gegeven heb in de hand van Nebukadrezar, de koning van Babel, zijn vijand, die hem naar het leven stond. (HSV)

Tien jaren na deze profetie werd Farao Hofra ten gevolge van zijn ongelukkige veldtocht tegen Cyrene bij een opstand van de ontevredenen, zijn trouweloze soldaten, door zijn trouweloze veldoverste Amasis gevangen genomen. Eerst werd hij in de koningsburg te Laïs met verschoning behandeld, maar vervolgens door het woedende volk gewurgd. "In de hand van zijn vijanden en in de hand van hen die hem naar het leven staan." (zie vs. 30)

Meer informatie

Apriës, op nl.wikipedia.org.

Bronnen

Commentaar van Dächsel, Van Lingen en Griethuijsen bij Jer. 44:30. Het commentaar is onderdeel van de Online Bible.

Voetnoten

  1. Of 588-569 v.C., volgens Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Jer. 44:14.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).