Diefstal

Uit Christipedia

Diefstal is het wegnemen van enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen. Iets dat van een ander is wegnemen om het voor zichzelf te houden. Diefstal is een van de vele zonden waaraan mensen zich schuldig maken.

Stelen behoort tot de zonden die meestal met de hand worden gedaan. Letterdieverij wordt ook wel met de hand gedaan, maar toch voornamelijk met het hoofd en dan is er van een andere vorm van diefstal sprake dan wanneer men een voorwerp alleen met de hand steelt, waarbij het hoofd minder (in tijd) betrokken is.

In Nederland zijn bijna 80.000 woninginbraken per jaar (stand 2011).

In Nederland zijn in 2010 11.733 auto’s gestolen, dat is gemiddeld 32 auto’s per dag[1].

De stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit registreerde in 2009 in Nederland 119.045 aangiften van auto-inbraak, in 2007 157.815.

In Nederland werden in 2006 ongeveer 750.000 fietsen gestolen, in 2008 ongeveer 640.000.

Diefstal door een collega bijvoorbeeld komt in Nederland vaak voor. Een op de vier werknemers is (anno 2007) wel eens bestolen door een collega[2]. Ruim 20 procent van de werknemers durft de jas niet aan de kapstok te laten hangen, en 40 procent wil de laptop niet onbeheerd op het bureau laten liggen.

In 2008 werden in Nederland 30.000 winkeldieven aangehouden, in 2009 31.000[3].

Verlies door diefstal even groot als winst 

"Winkelketen De Bijenkorf wordt jaarlijks voor bijna 7,5 miljoen euro bestolen door winkeldieven. De diefstalschade is daarmee bijna even groot als de winst. Vorig boekjaar bedroeg die namelijk 7,6 miljoen. (...) Verspreid over tien filialen wordt er omgerekend iedere winkeldag voor grofweg 20.000 euro aan goederen meegenomen. In de vestiging in Amsterdam hangen 140 camera’s om dieven op te sporen. Elk jaar worden daar 200 dieven betrapt." (Bron: RefDag.nl, nieuwsbericht van 28 nov. 2014.)

Schipper tankt vaker zonder te betalen

"Binnenvaartschippers tanken steeds vaker brandstof zonder te betalen. Daardoor lijden bunkerstations voor duizenden euro's schade. Dat zegt de organisatie Nove, waarbij de meeste bunkerbedrijven zijn aangesloten. Door de economische problemen kunnen schippers en rederijen steeds vaker hun rekening niet betalen. De bunkerbedrijven hebben een zwarte lijst opgesteld van wanbetalers. Daarop staan al ongeveer tien binnenschippers. Een tankbeurt van een binnenvaartschip kost tienduizenden euro's. Daarmee kan een schip zo'n twee weken varen." (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 29 juli 2009.)

Voor het terugdringen van diefstal worden onder andere bewakingscamera's of betere beveiligingssystemen ingezet.

Minder diefstal uit vrachtwagens door camera's

Diefstal uit vrachtwagens op parkeerplaatsen komt bijna niet meer voor op plekken die met camera's worden bewaakt. Op een aantal plaatsen tussen Rotterdam en Venlo is de afgelopen twee jaar een proef gehouden. Volgens Transport en Logistiek Nederland is de criminaliteit op die plekken gedaald tot bijna nul. Op een aantal plaatsen tussen Rotterdam en Venlo is de afgelopen twee jaar een proef gehouden met een zogeheten Secure Lane. Die loopt van de Rotterdamse haven via de A16, A58 en A67 via Venlo naar Duitsland en bestaat uit cameratoezicht op rustpunten op de route. Het aantal incidenten op beveiligde parkeerplaatsen is volgens TLN teruggelopen van 74 naar 4 incidenten per jaar. (Bron: Radio Nederland Wereldomroep, 14 juni 2010)

Een bewakingscamera is een uitwendig middel dat afschrikt. Door uitwendige middelen en zelfs straffen verandert het hart van de mens echter niet. Een dief kan andere gelegenheden gaan zoeken om zijn slag te slaan. Een inwendige oplossing is nodig. God kan harten en levens veranderen door en na bekering en door geloof in Zijn Zoon Jezus Christus, die voor zondaars stierf aan het kruis en uit de doden opstond, om een nieuw leven zonder stelen mogelijk te maken, een leven van géven in plaats van onrechtmatig némen.

Het verbod op diefstal is een onderdeel van de Tien Geboden:

Ex 20:15 Gij zult niet stelen. (SV)

De Heer Jezus stelt zijn eigen optreden tegenover dat van de dief:

Joh 10:10 De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben. (TELOS)

Dieven begeren aardse schatten te verkrijgen.

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op de aarde, waar mot en afvreter ze bederft en waar dieven inbreken en stelen; Mt 6:20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar geen mot of afvreter ze bederft en waar dieven niet inbreken of stelen; (TELOS)

Stelen is in strijd met de liefde.

Ro 13:9 Want dit: ‘U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult niet begeren’, en welk ander gebod er ook is, het wordt in dit woord samengevat: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’. (TELOS)

Door geloof en bekering kan een mens zich afkeren van de zonde van diefstal. Hij ontvangt de Heilige Geest en een nieuwe natuur. Een bekeerde dief kan gaan géven in plaats van onrechtmatig nemen:

Efe 4:28 Laat hij die een dief was, niet meer stelen, maar veeleer arbeiden en met zijn eigen handen het goede werken, opdat hij kan meedelen aan hem die gebrek heeft. (TELOS)

Meer informatie

Cijfers over de diefstal van voertuigen verstrekt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, zie www.stavc.nl .

Voetnoten

  1. Bron: Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, nieuwsbericht 8 april 2011: Voertuigdiefstal houdt halt
  2. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van een beveiligingsbedrijf, waar de Telegraaf in febr. 2007 melding van maakte. Voor het onderzoek zijn werknemers in het hele land ondervraagd.
  3. Aldus Detailhandel Nederland, juli 2010. Detailhandel Nederland is de belangenbehartiger van Nederlandse winkeliers.