Druivenbloed is het sap van blauwe druiven, wijn, naar Deut. 32:14[1]. Druivensap en wijn is rood van kleur gelijk bloed.

Van Juda zei zijn vader Jacob:

Ge 49:11 Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok; hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. (HSV)

De Statenvertaling heeft 'wijndruivenbloed'.

De 32:14 Boter van koeien, en melk van klein vee, met het vet der lammeren en der rammen, die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe; en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken. (SV)

De 32:14 boter van runderen, en melk van kleinvee, [samen] met het vet van lammeren, van rammen die in Basan weiden, en van bokken, [samen] met het allerbeste binnenste van de tarwe[korrel], en druivenbloed, goede wijn, hebt u gedronken. (HSV)

Bloed en rode druivensap komen vergelijkenderwijs voor in Jes. 63:2-3:

Jes 63:2 Waarom zijt Gij rood aan Uw gewaad, en Uw klederen als van een, die in de wijnpers treedt? Jes 63:3 Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de volken met Mij; en Ik heb hen getreden in Mijn toorn, en heb hen vertrapt in Mijn grimmigheid; en hun kracht is gesprengd op Mijn klederen, en al Mijn gewaad heb Ik bezoedeld. (SV)

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000, verwijst naar dit Bijbelvers.