Eunice was de gelovige joodse moeder van Timotheüs, de medewerker van de apostel Paulus.

Haar Griekse naam is Εὐνίκη, Eunikè, wat betekent 'goede overwinning'[1], 'goede zegen', 'zegerijk'[2]. De naam komt in het Nieuwe Testament alleen voor in 2 Tim. 1:5.

Zij was een joods geboren vrouw, die met een heiden, een Griek, was getrouwd (Hand. 16:1). Zij was evenals haar moeder Loïs van een oprecht geloof. Eunice onderrichtte haar zoon Timotheüs van kindsbeen af in de Heilige Schrift, en voedde hem op tot een geliefde helper van de apostel Paulus.

Geslachtslijn
Loïs
 
 
 
 
Eunice
 
 
 
 
Timotheüs

Paulus schreef aan Timotheüs:

2Ti 1:5  als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd ook in jou. (Telos)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel A - L. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Eunice. De tekst van dit lemma is op 2 okt. 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.