Loïs

Uit Christipedia

Loïs was de gelovige grootmoeder van Timotheüs, de medewerker van de apostel Paulus.

Haar Griekse naam is Λωΐς, Lois, wat betekent 'aangenaam'[1]. De naam komt in het Nieuwe Testament alleen voor in 2 Tim. 1:5.

Zij was een joods geboren vrouw, van een oprecht geloof, dat zich van haar op haar dochter Eunice en haar kleinzoon Timotheüs voortplantte (2Tim. 1: 5, vgl. Hand. 16 : 1).

Geslachtslijn
Loïs
 
 
 
 
Eunice
 
 
 
 
Timotheüs

Paulus schreef aan Timotheüs:

2Ti 1:5  als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd ook in jou. (Telos)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Loïs. De tekst van dit lemma is op 2 okt. 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.