Als een bepaalde paragraaf (heading) bestaat, dan ... anders

Hand 3:2 #section, commentaar. Geen pictogram. Fout.


Hand 3:3 #section, geen commentaar. Goed.


Hand 3:3 #section-h, geen commentaar. Goed.


Hand 3:3 #tag section, geen commentaar. Fout.

Hand 3:3 #tag section-h, geen commentaar. Fout.


Rom. 12:2 #section, commentaar, voetnoot. Goed.

Rom. 12:1 #section-h, commentaar, voetnoot. Gaat fout met voetnoten.

Rom. 12:2 #tag section, commentaar, voetnoot

Rom. 12:2 #tag section-h, commentaar, voetnoot.


Rom. 12:3 commentaar, geen voetnoot

Rom. 12:30 (geen commentaar) Romeinen 12#300