Gittith

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Gittit)

Gittith, ook geschreven gittit of gittiet, is een uit het Hebreeuws overgeschreven woord dat in enkele psalmtitels voorkomt en waarvan de betekenis onduidelijk is.

Het woord komt voor in de Hebreeuwse uitdrukking "al-haggittit", overgeschreven in het Nederlands "op de gittit" (of "op de gittith", "op de gittiet"). Het Hebreeuwse woord voor gittit is גתית, gittiyth, en betekent "wijnpers[1]. Het is afgeleid van גתי, gittiy, 'van Gath, Gatiet'. Een Gatiet is een inwoner van Gath. Het Strongnummer is 01665. Het woord komt 3x voor: Psalmen 8, 81 en 84.
Ps 84:1 Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van Korach. (84:2) Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. (HSV)
Misschien gaat het om een muzikaal instrument, mogelijk afkomstig van Gath. De betekenis is echter onduidelijk, onzeker. Daarom laten sommige vertalingen de term onvertaald, zo de Statenvertaling ("op de Gittith"), de Herziene Statenvertaling ("op de 'Gittith'"), de NBG51-vertaling ("Op de Gittit") en de Naardense vertaling ("op ‘De Gititische’").

Gegeven verklaringen van "op de gittith" zijn[2]:

  1. 'gittith' heeft te maken met de stad Gath; "op de gittith" betekent dan “in de stijl van Gath” of “op het instrument-van-Gath”, daar plaatsnamen niet zelden verbonden worden met muziekinstrumenten. De NBV-vertaling volgt deze verklaring en vertaalt "Op de wijs van De Gatitische".
  2. 'gittith' komt van gaṯ, “wijnpers,”. Deze gedachte is gevolgd in de Griekse vertaling Septuaginta: "hypér tṓn lēnṓn", en in de Latijnse vertaling Vulgata, "pro torcularibus", “voor de wijnpersers"
  3. 'gittith' komt van de Akkadische term ganggittu die voorkomt in de Midden-Assyrische liederenlijst ter aanduiding van een bijzonder type gezang[3].
  4. 'gittith' komt van het oude Egyptische woord gngnti, “luit” (?)[3].

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised. Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002.
  3. 3,0 3,1 Deze verklaring is "waarschijnlijk niet productief" stelt Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988, 2002).