HEER der heirscharen

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Heer der heirscharen)

HEER der heirscharen of HEER der heerscharen is een betiteling van Israëls God, Jahweh (weergegeven in hoofdletters door HEER, HEERE, HERE), als opperste gebieder van alle hemelse machten en als zodanig Degene die de overwinning verleent of kan verlenen.

Heirschaar of heerschaar, uit heir = legermacht, legerplaats en schaar = menigte, betekent: legerschare, krijgsbende.

1Sa 1:3 Deze man nu ging opwaarts uit zijn stad van jaar tot jaar om te aanbidden, en om te offeren den HEERE der heirscharen te Silo; en aldaar waren priesters des HEEREN, Hofni, en Pinehas, de twee zonen van Eli. (SV)

1Sa 1:3 Hij nu ging van jaar tot jaar uit zijn stad om de HERE der heerscharen te Silo te aanbidden en Hem offers te brengen. Daar waren priesters des HEREN de beide zonen van Eli, Chofni en Pinechas. (NBG51)

1Sa 1:3 Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE. (HSV)

Ps 59:5 (59-6) Ja, Gij HEERE, God der heirscharen, God Israëls! ontwaak, om al deze heidenen te bezoeken; wees niemand van hen genadig, die trouwelooslijk ongerechtigheid bedrijven. Sela. (SV)

Bron

Woordenboek der Nederlandsche Taal. 's-Gravenhage en Leiden: Martinus Nijhoff & A.W. Sijthoff, 1902.