Centurio

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Hoofdman over honderd)
Centurio

Een centurio was een officier in het Romeinse leger, die het bevel voerde over 100 soldaten (= centurie).

Terminologie. Het Griekse woord in de brontekst van het Nieuwe Testament is κεντυριων, kenturion. Het is afgeleid van het Latijnse centum = honderd. Het woord komt 3x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer is G2760.

Een Grieks synoniem van kenturion is εκατονταρχης, hekatontarches, of εκατονταρχος, hekatontarchos. Dit woord wordt in het meervoud gebruikt in:

Hnd 21:31  En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Hnd 21:32  Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over honderd mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan. (HSV)

Nederlandse vertalingen van kenturion zijn 'hoofdman over honderd', 'honderdman'. Over het aantal van 100 bestaat onzekerheid. Het kan zijn dat het aantal oorspronkelijk 100 was, maar later 80 werd. Of 100 bleef, maar dat het aantal legionairs 80 was en er nog andere functies bij waren.[1] In elk geval gaat in de volgende passage in het boek Handelingen der Αpostelen over centurio's die elk 100 soldaten onder zich hadden.

Hnd 23:23  En hij riep twee van de hoofdlieden [centurio's - CP] bij zich en zei: Maakt tweehonderd soldaten gereed om naar Caesarea te trekken, en zeventig ruiters en tweehonderd lansdragers, vanaf het derde uur van de nacht, (Telos)

De centurio op Golgotha. De centurio die bij het kruisen op Golgotha stond, erkende Jezus als Gods zoon.

Mr 15:39  Toen nu de centurio die daarbij stond tegenover Hem, zag dat Hij zo roepend was gestorven, zei hij: Waarlijk, deze mens was Gods Zoon! (Telos)

Pilatus vroeg de centurio of Jezus al lang gestorven was:

Mr 15:44  Pilatus nu verwonderde zich dat Hij al gestorven was, en nadat hij de centurio bij zich had geroepen, ondervroeg hij hem of Hij al lang gestorven was. Mr 15:45  En toen hij het van de centurio had vernomen, schonk hij Jozef het lichaam."(Telos)

Centurie, manipel, cohort. Twee centuries naast elkaar vormden een manipel en drie manipels achter elkaar een cohort. Een Romeinse cohort bestond dus uit zes centuries.

Centurio onder overste. De rang van centurio behoorde tot de onderofficieren. Hij wordt als 'onderhoofdman' onderscheiden van de overste (Gr. chiliarchos = duizendman), die hoger in rang is.

Hnd 22:26  Toen de hoofdman over honderd dat gehoord had, ging hij naar de overste en berichtte het hem; hij zei: Pas op wat u gaat doen, want deze man is een Romein. (HSV)

"Hoofdman over honderd" in dit vers is de vertaling van "hekantontarchos". Vergelijk:

Hnd 23:17  En Paulus riep een van de hoofdmannen over honderd bij zich en zei: Leid deze jongeman naar de overste, want hij heeft hem iets te berichten. (HSV)

In dit vers staat het meervoud van "hekantontarchos".

Meer informatie

De rangen in een legioen, Romeinen.info

Voetnoot

  1. Zie De rangen in een legioen, Romeinen.info