Immanuël

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Immanuel)

Immanuël of Emmanuël is de naam van de zoon van een maagd, die volgens Jes.7:14 voor koning Achaz een teken der bevrijding van Jeruzalem zou zijn. Deze profetie wordt in Matth. 1: 23 op de geboorte van Jezus toegepast. Het woord betekent God met ons.

In Jes. 7 wordt de inval van Resin de koning van Syrië vermeld. Syrie was ‘neergestreken op Efraïm’ (= tienstammenrijk), Jes. 7:2. Het koningshuis van David en het volk van Juda (= tweestammenrijk van Juda en Benjamin) vreesde voor de beide koninkrijken Syrië en Efraïm, die samen tegen Juda wilden oprukken. God verzekert door de profeet Jesaja echter dat Juda niet veroverd zal worden. God stelt koning Achaz voor, een teken te vragen.
Jes 7:10  Opnieuw sprak de HEERE tegen Achaz: Jes 7:11 Vraag voor uzelf een teken van de HEERE, uw God, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Jes 7:12 Maar Achaz zei: Ik zal [het] niet vragen en de HEERE niet op de proef stellen. Jes 7:13 Toen zei hij: Luister toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Jes 7:14 Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven. Jes 7:15 Boter en honing zal Hij eten, totdat Hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Jes 7:16 Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn, namelijk [het land] van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. Jes 7:17 De HEERE zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk [de heerschappij van] de koning van Assyrië! (HSV)
Er is sprake van een maagd die zwanger zal worden en een zoon zal baren die Immanuël zal heten. Dit is een teken van Godswege. Ook wordt de inval van en Assur voorzegd. Deze gebeurtenis heeft een voorlopige vervulling gehad hebben bij de inval van Sanherib. De profetie van de maagd die zwanger zal worden is vervuld bij Maria, die een zoon baarde terwijl zij geen gemeenschap met Jozef of een andere man heeft gehad.
Mt 1:20 Terwijl hij [= Jozef] echter deze dingen overdacht, zie, een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen, want wat in haar is verwekt, is uit de Heilige Geest. Mt 1:21 Zij nu zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal zijn volk behouden van hun zonden. Mt 1:22 Dit alles nu is gebeurd, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door middel van de profeet, die zei: Mt 1:23 ‘Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Emmanuel geven’, dat is vertaald: God met ons. Mt 1:24 Toen Jozef nu uit de slaap was ontwaakt, deed hij zoals de engel van de Heer hem had bevolen en nam zijn vrouw tot zich. Mt 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij een Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus. (TELOS)
Het Griekse woord in de brontekst is Εμμανουηλ, Emmanou’el. Jezus is wonderdadig verwekt en geboren uit een maagd. Bovendien is Hij zowel God als mens: in Jezus was en is God bij ons: ‘God met ons’.

Muziekvideo's

In de volgende video zingt de Nederlandse zangeres Anja Schraal haar Duitstalige lied ‘Gott mitt uns’ (= God met ons).


De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt het lied Gott mitt uns (= God met ons). Duur: 3 min. 47 sec.

In de volgende video treedt een Flashmob van meest jonge Duitse christenen op, en wel met het lied "Immanuel, Gott ist mit uns" (= God is met ons).


Immanuel, Gott ist mit uns - flashmob Vechta/Oldenburg. Youtube.com: Miroslav Chrobak, 17 dec. 2019. Duur: 4 min. 25 sec. Ondertiteling beschikbaar.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma Immanuël is op 15 sept. 2013 tekst verwerkt.