Chidon

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Kidon)

Chidon (= 'Speer') of Kidon was de eigenaar of de plaats waar de Leviet Uza stierf, omdat hij de ark van het verbond had aangeraakt.

De Hebreeuwse naam is כידון, Kiydon. De eigennaam of plaatsnaam betekent "speer"[1] en komt 1x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 03592.

De naam komt voor in 1 Kron. 13:9, waar staat "de dorsvloer van Chidon".

1Kr 13:9 Maar toen zij bij de dorsvloer van Chidon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit om de ark vast te grijpen, omdat de runderen struikelden. 1Kr 13:10 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en Hij strafte hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken; en hij stierf daar voor het aangezicht van God. (HSV)

De dorsvloer wordt ook genoemd "de dorsvloer van Nachon":

2Sa 6:6 Maar toen zij bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die, omdat de runderen struikelden. (HSV)

De dorsvloer lag tussen Kirjath-Jearim en Jeruzalem.

De dorsvloer was gelegen tussen Kirjath-Jearim en Jeruzalem.

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.