Klaagliederen 2 is een hoofdstuk van Klaagliederen, een geschrift in de Bijbel, en telt 22 verzen.

Hoofdstukken van Klaagliederen samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 2 · 3 · 4 · 5
Verzen van Klaagliederen 2 becommentarieerd:

Samenvatting

1-9 God heeft zijn grimmigheid uitgestort en is Israël geworden tot een vijand. Hij heeft koning en priester verworpen, Zijn heiligdom tenietgedaan, de stadsmuren afgebroken. 10-22 De ellende van de inwoners, de jammerklacht van Jeremia over Jeruzalem. Het leedvermaak van vijanden. God wordt gevraagd te aanschouwen wat voor ellende Hij aanricht.