Lijnwaadsklederen zijn linnen kleren. Lijnwaad is linnen goed. De Statenvertaling heeft op twee plaatsen "fijne lijnwaadsklederen".

Simson loofde dertig fijne lijnwaadsklederen en derdig wisselklederen uit.

Ri 14:12 Simson dan zeide tot hen: Ik zal nu ulieden een raadsel te raden geven; indien gij mij dat in de zeven dagen dezer bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik ulieden geven dertig fijne lijnwaadsklederen, en dertig wisselklederen. (SV)

Die lijnwaadskleren waren linnen hemden op het naakte lijf te dragen, dus onderkleren, en de dertig wisselkleren waren bovenkleren van kostbare soort (Gen.45:22), dus aan ieder van de dertig Filistijnse mannen een onderkleed en een feestkleed. In het Marcusevangelie lezen wij van een jongeman die een lijnwaad droeg en dat op zijn vlucht achterliet.

Mr 14:51 En een zeker jongeling volgde Hem, hebbende een lijnwaad omgedaan over het naakte [lijf], en de jongelingen grepen hem. Mr 14:52 En hij, het lijnwaad verlatende, is naakt van hen gevloden. (SV)

Bron

Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt 14:12.