Milete

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Miléte)

Miléte of Miletus was een havenstad van Klein-Azië, niet ver van Efeze. De apostel Paulus kwam er tijdens zijn derde zendingsreis.

Naam. De naam is in het Griekse van het Nieuwe Testament Μιλητος, ‘Miletos, uitgesproken met de klemtoon op de eerste lettergreep. Het strongnummer is G3399. De naam komt 3x voor in het Nieuwe Testament en betekent "zuiver witte wol". De stad heet thans Melasso.

Ligging. Zij lag op een landtong bij de monding van de rivier Meander.

Ligging van de havenstad Miléte aan de monding van de Meander
Plattegrond van de oude stad Miléte

Betekenis. Zij was de zeer oude hoofdstad van Ionië in Klein-Azië en bezat vier havens. Er was een levendige handel en scheepvaart. De stad was de moeder van ongeveer 80 kolonies. Zij was de geboorteplaats van de Griekse filosofen Thales en Anaximander en van andere beroemde mannen.

Paulus in Miléte. Hier ontbood Paulus de ouderlingen van Efeze, om van hen afscheid te nemen. Miléte lag 60 km[1] zuidelijk van Efeze.

Hnd 20:15 en, vandaar weggevaren, kwamen wij de volgende dag voor Chios en de daaropvolgende staken wij over naar Samos, en de dag daarna kwamen wij te Milete. Hnd 20:16 Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Hnd 20:17 Maar hij zond iemand van Milete naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente;(NBG51)

In Miléte liet hij Trofimus ziek achter. 

2Ti 4:20 Erastus is in Korinthe gebleven en Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten. (TELOS)

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Milete' is op 6 nov. 2015 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia (2013).

Voetnoot

  1. Dr. ir. J. de Graaf e.a. (red.), Tekst voor Tekst; de Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht (Boekencentrum, 1987), commentaar bij Hand. 20:17.