Muziek is een gave die ten goede en ten kwade gebruikt kan worden. Maar machten van de duisternis kunnen muziek gebruiken om een kwalijke invloed uit te oefenen. Daarom moeten christenen kritisch omgaan met de muziek die in de wereld wordt voortgebracht.

Muziek is geschapen door God en daar mogen we volop van genieten. Met muziek(instrumenten) kunnen we Hem loven, grootmaken en de eer geven die Hij verdient.

God geeft ons zo geweldig veel, maar met alles wat Hij ons geeft in de schepping, moeten we ook verantwoord omgaan. Muziek kan, net als een mes, ten goede en ten kwade gebruikt worden.

Muziek en emotie

Wie heeft er niet met muziek te maken! Bijna overal waar we zijn horen we muziek om ons heen. Muziek kan veel met de emoties en de stemming van een mens doen. Het maakt ons blij of verdrietig, geeft troost, maar maakt ook boos. Het maakt ons gelukkig en dankbaar, maar ook kan het voor twijfel zorgen en je kan er agressief van worden. Ook kan muziek soms meer zeggen dan dat je met woorden zou kunnen. Kortom muziek doet wat met de mens en kan onze gevoelens vaak perfect vertolken. Het is een onderdeel van Gods schepping waar we van mogen genieten.

Muziek in de christelijke godsdienst

Dat muziek ook een belangrijk onderdeel is in het geloofsleven blijkt alleen al uit het aantal keren dat het in de Bijbel wordt genoemd, 839 keer maar liefst! David was niet alleen herder en later koning, maar hij was ook een musicus en kon zelfs de woedende koning Saul rustig krijgen door muziek te maken. David en het volk Israël droegen de ark ondersteund met veel muziek Jeruzalem binnen. Voor de tempeldienst werden velen zangers en musici aangesteld. En ook bij de inwijding van de tempel was muziek een zeer belangrijk onderdeel.

Niet alleen het oude testament staat er vol van. Ook in het nieuwe Testament komt muziek vaak voor. Een enorm engelenkoor zong het Ere zij God bij de geboorte van Jezus en ook in Openbaringen lezen we over een enorm koor van engelen dat in de Hemel God met muziek aanbidt.

Muziek, zonde en satan

Engelen. God schiep de muziek en de engelen. In het begin al schiep God muziek. Het schijnt dat God engelen heeft geschapen om Hem door middel van zang en muziek te aanbidden; zie bijvoorbeeld over de schepping van de engelvorst van Tyrus in Ezechiël 28.

Mensen. Ook de mens is geschapen om God te aanbidden. Muziek is ook voor ons een middel om Hem die lof en eer te brengen. Niet voor niets vind je bijvoorbeeld daarom in de Bijbel op meer dan 200 plaatsen om God te loven met muziek en zang. Zeker iets waar we dus zorgvuldig en goed mee om moeten gaan.

Zondeval. Na de zondeval van de mens wordt muziek ook verkeerd gebruikt. Aan de zondeval van de mens gaat de zondeval van een cherub vooraf, die Satan genoemd zou worden.

Ezechiël 28: 13 U was in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk van uw tamboerijnen en van uw fluiten was bij u; ten dage als u geschapen werd, waren zij bereid.


Dit vers vertelt ons dat zijn tamboerijnen ('trommelen in de Statenvertaling; 'snaren' in een andere vertaling) en 'fluiten' (Statenvertaling: 'pijpen') bij hem waren. Hij beoefende muziek en was misschien de leider van het hemelse koor. Totdat er ongerechtigheid in hem werd gevonden (vers 15). De aanbidding die God kreeg wilde hij blijkbaar zelf ontvangen. Hij wilde net als God zijn en is in opstand gekomen tegen God. Een deel van de engelen verleidde hij om met hem in opstand te komen. God verstootte ze. De muzikale engel werd een tegenstander, 'Satan' (= tegenstander), de 'duivel'.

De beschouwing van deze cherub als een hemelse muzikant is echter twijfelachtig. Verscheidene andere vertaling vermelden in vers 13 geen muziekinstrumenten; zie Ezechiël 28.

Hoe het ook zij, Satan verleidde de mens, die in zonde viel. God zij dank heeft Jezus, de Zoon van God, zichzelf als een offer gegeven. Hij overwon de duivel en de dood. Door geloof in Hem wordt onze relatie met God hersteld en worden onze zonden vergeven.

Intussen heeft de duivel nog maar een korte tijd voordat God hem in de afgrond opsluit. Hij gaat rond als een briesende leeuw, die zoveel mogelijk mensen probeert te verslinden. Op vele manieren probeert hij mensen te verleiden en aan zich te binden om hen vervolgens mee te sleuren de eeuwige duisternis in. Eén middel dat hij misbruikt is muziek.

 
Muzikant van de Oostenrijkse metalband Belphegor. De naam gaat terug op de naam van een demon, de afgod Baäl-Peor.

Er zijn songteksten die hem de eer geven of muziekdeuntjes die je in trance brengen en je voeren naar het terrein van het occulte. Muziek kan je ook aanzetten tot geweld, onzedelijk gedrag en schadelijk gebruik van alcohol en drugs.

Voorbeelden van muzikanten en satanisme

Lily Allen, Kanye West, Bob Dylan, Michael Jackson, en Katy perry zijn artiesten uit de muziekindustrie die letterlijk zeggen dat ze een ziel aan de duivel verkopen of heb verkocht.[1][2]

 
Muzikant van de Duitse death metal band Debauchery (= Losbandigheid).

Veel bekende popartiesten hebben zich aangesloten bij de Illuminati. Het verkopen van je ziel aan de duivel, satanisme, schijnt een voorwaarden te zijn om bij te Illuminati te horen. Er is een lange lijst met artiesten die gelinkt worden met de Illuminatie. Rihanna, Lady Gaga, Eminem, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Madonna, Drake en Justin Bieber zijn hier enkele voorbeelden van.[3]

Beyonce is slechts een van de vele beroemdheden die heeft toegegeven door demonen bezeten te zijn en Satan te aanbidden. Beyonce is getrouwd met de beroemde rapper Jay-z. In het nummer Empire State of mind gezongen door Alicia Keys rapt Jay-z dat Jezus je niet kan redden.

Precies zoals satan wilde toen hij tegen God in opstand kwam, krijgt hij de eer en aanbidding van iedereen die bewust of onbewust zijn pad betreedt. Het is daarom belangrijk dat we weten hoe hij te werk gaat.

Vroegtijdige dood

Veel muzikanten van extreme, duivelse muziek sterven een vroegtijdige dood. Hieronder een lijst van 'death metal' muzikanten, waarvan de meeste namen voorkomen in de 'top 20 death metal muzikanten over wie we altijd zullen rouwen' van Alex Distefano[4].

Muzikant Band(s) Leefde Leeftijd (ca.)
Phil Bullard Black Death 1948-2008 60
Clayborn Pinkins Black Death 1953-1979 25
Vincent Lindsay Black Death 1964-2018 53
Quorthon Bathory 1966-2004 38
Mike Scaccia Rigor Mortis, Ministry 1965-2012 47
Per Yngve “Pelle” Ohlin Mayhem 1969-1991 42
Nick Menza Megadeth 1964-2016 52
Bill Tolley Internal Bleeding 1975-2017 42
Wayne Static Static X 1965-2014 48
Jani Lane Warrant 1964-2011 47
Paul Gray Slipknot 1972-2010 38
Mitch Lucker Suicide Silence 1984-2012 28
Bianca ‘Butthole’ Halstead Butt Trumpet 1965-2001 36
Chi Cheng Deftones 1975-2013 38
Peter Steele Carnivore, Type O Negative 1962-2010 48
Chuck Schuldiner Death 1967-2001 34
Lemmy Motorhead 1945-2015 70
Ronnie James Eponymous 1942-2010 67
Jeff Hanneman Slayer 1964-2013 49
Oderus Urungus Gwar 1963-2014 51
Randy Rhoads Quiet Riot 1956-1982 25
Cliff Burton Metallica 1962-1986 24
“Dimebag” Darrel Abbot Damageplan 1966-2004 38

Iemand merkte op bij de genoemde lijst: "Het valt me op hoeveel van hen jong stierven. Ik twijfel er niet aan dat dit te wijten is aan de typische levensstijl van metalzangers; veel drank en drugs."[4] Een ander merkte op: "Hoe zit het met metalmuzikanten die kanker krijgen? Er zijn de afgelopen twintig jaar meer dan vijftig mensen geweest die de ene of de andere vorm van kanker hebben opgelopen? Ik begin te denken dat het bombardement van trillingen van opgevoerde versterkers misschien de celactiviteit in het zenuwstelsel verandert."[4]

Spr 10:27 De vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren van de goddelozen worden bekort. (HSV)

Spr 13:6 Gerechtigheid behoedt wie oprecht van weg is, maar goddeloosheid stort een zondaar [in het verderf]. (HSV)

Zie ook

Zingen

Meer informatie

Over de gevaren van muziek kun je informatie vinden op:www.naarhouse.nl

Bron

Een eerste van dit artikel bestond grotendeels uit een bijdrage geleverd door MuziekOntmaskerd.nl in 2009.

Voetnoten

  1. https://visie.eo.nl/artikel/2013/08/gevaarlijke-media-voor-jongeren
  2. Music Artists Who Sold Their Soul to the Devil (PROOF) - Part 1. Youtube.com: Inspired Walk, 23 nov. 2017. Duur: 5 min. 19 sec.
  3. Mark Dice, Illuminati in the Music Industry. ISBN i9780988726819
  4. 4,0 4,1 4,2 Zie Top 20 Dead Metal Musicians We’ll Mourn Forever – OC Weekly, op Ocweekly.com, artikel dd. 11 mei 2017.