Necho

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Neko)

Necho of Farao Necho, ook geschreven Neko, ook bekend als Necho II, was koning van Egypte, van het jaar 610 — 595 vóór Christus[1] . Hij is vooral bekend door zijn overwinning op koning Josia in het dal van Megiddo (609 v.C.) en door zijn strijd met Nebukadnezar in ca. 605 bij Karkemish aan de Eufraat, die met zijn volledige nederlaag eindigde.

2Kon 23:29 In zijn dagen trok farao Necho, de koning van Egypte, op naar de koning van Assyrië, naar de rivier de Eufraat. Koning Josia ging hem tegemoet; en de farao doodde hem in Megiddo, toen hij hem gezien had. (HSV)

700 — 650 v.C. < Israël 650 — 600 v.C.[2] > 600 — 550 v.C.
HabakukNebukadnezar7e eeuw voor Chr.#605JojakimJoahazNechoZefanja (boek)Daniël (profeet)Jeremia (profeet)JosiaAmonAsnapparManasse (koning)
650 — 600 v.C. < Israël 600 — 550 v.C.[3] > 550 — 500 v.C.
BelsazarKoresEvilmerodachHofraEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinRechabietenNebukadnezarJojakimNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)
Route van Necho (oranje pijl) naar Karkemish (Eng. Carchemish). In 609 v.C. versloeg hij Josia in het dal van Megiddo.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Necho' is op 5 jan. 2018 verwerkt.

Voetnoten

  1. 613 — 597 heeft P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Necho.
  2. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).