On (stad)

Uit Christipedia

On is de Hebreeuwse naam van een oude stad in Egypte die in de Bijbel wordt genoemd. De stad kreeg later de Griekse naam Heliopolis (= Stad van de Zon). Potifera, de vader van Asnath, Josef's vrouw, was een vorst (of priester) van de stad (Gen. 41:45,50 46:20).

Aangenomen wordt dat On dezelfde stad is als Beth-Semes in Jer. 43:13, en Aven in Eze. 30:17, en dat Jes. 19:18 zinspeelt op On.

Jozefs schoonvader woonde in On (Heliopolis).

On (Heliopolis) lag dichtbij de tegenwoordige Egyptische hoofdstad Caïro. In "Zonnestad" (Heliopolis) stond de belangrijkste tempel voor de zonnegod.

Bron

In de eerste versie van dit artikel is vertaalde tekst opgenomen uit A New and Concise Bible Dictionary s.v. On. George Morris, 1899.