Vagevuur

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Purgatorium)
Zielen in het vagevuur. Schilderij door de 17e-eeuwse schilder Alonso Cano.

Het vagevuur of purgatorium is een plaats in het dodenrijk waarvan het bestaan geleerd wordt door de Rooms-Katholieke Kerk. In die plaats worden zielen gezuiverd. Er is echter geen Bijbelse grond voor het bestaan van het vagevuur; daarom is het denkbeeld niet waard om te worden geloofd.

Woord. 'Vage' komt van 'vagen'= zuiveren. Het vuur van die plaats is een reinigend, zuiverend vuur. Het Engelse woord is purgatory.

Zuivering, uitboeting. Het vagevuur wordt voorgesteld als een plaats van lijden dat de aanwezige zielen zuivert. De zielen zijn die van de gelovigen die door tijdelijk lijden hun straffen uitboeten en tot algehele onthechting worden gebracht[1].

Vagevuur en hel. Het vagevuur wordt onderscheiden van de hel. Het verblijf en het lijden in het vagevuur zijn tijdelijk, die in de hel zijn eeuwig.

Beoordeling. De Bijbel is onze richtsnoer voor geloof en leven. Er is geen Bijbelse grond om aan het vagevuur te geloven. Tegen de leer van het vagevuur kan worden opgemerkt dat (1) de Heer Jezus al onze zonden heeft uitgeboet, (2) het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonde, (3) tuchtiging ons nodige deel is op aarde, (4) voor de rechterstoel van Christus ons leven zal worden beoordeeld.

Voetnoot

  1. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.