Rijm

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Rijp)
Ruige rijp

Rijm is dauw die zich op vaste voorwerpen heeft afgezet en daar bevroren is. Synoniem: rijp.

De stofnaam is van dezelfde stam als rijp, maar met een ander achtervoegsel. Voorbeeldzin: "de rijm lag op de daken".

Het manna dat God in de woestijn aan de Israëlieten gaf, was "klein als de rijm".

Ex 16:13 En het geschiedde aan den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de dauw rondom het leger. Ex 16:14  Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde. Ex 16:15  Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft. (SV)

Vgl. vers 15 in de Herziene Statenvertaling:

Ex 16:14  Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag [iets] fijns, [iets] vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. (HSV)

In de zon smelt de rijm, in de schaduw houdt het langer stand. Het manna dat de Israëlieten in de woestijn kregen, versmolt als de zon heet werd (Ex. 16:21).

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.