Ergernis

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Rots der ergernis)

Ergernis betekent 1. ontstemming, zich ergeren, de toestand van geërgerd zijn, irritatie; 2. wat aanleiding geeft tot ergernis, iets aanstootgevends; aanleiding tot vallen of struikelen.

Ergernis betekende oudtijds en nu nog op onderscheidene plaatsen in oudere vertalingen van de Bijbel het voorbeeld, de aansporing tot boosheid, hetgeen waardoor men anderen verergert, erger maakt, dat is slechter maakt. Ergernis als aanleiding tot zedelijk vallen van iemand anders is meer dan de kwetsing van diens zedelijke gevoel. Thans echter neemt men 'ergernis' meer in de zin van de onaangename gewaarwording die door zulk een slecht voorbeeld bij de goeden wordt verwekt.

Aanstoot geeft eigenlijk meer de smartelijke aandoening van een botsing te kennen, zoals in 'steen des aanstoots'. 'Ergernis' ziet tegenwoordig meer op het gevoel van degene die geërgerd, ontstemd wordt, en 'aanstoot' op de daad of het gedrag van hem die ergert.

Rots der ergernis

God noemt Jezus 'een steen des aanstoots en een rots der ergernis'. Dit zijn parallelle uitdrukkingen, die ongeveer hetzelfde betekenen.

Ro 9:33 zoals geschreven staat: ‘Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis’; en ‘wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’. (TELOS)

De Heer Jezus heeft die hoedanigheid niet voor God, maar voor de mensen die niet in Hem gelovigen, die Hem afwijzen. De apostel Petrus schrijft:

1Pe 2:7 Voor u dan die gelooft, is dit kostbare; maar voor de ongelovigen: ‘De steen die de bouwlieden hebben verworpen, deze is tot een hoeksteen geworden’, en’ een steen des aanstoots en een rots der ergernis’. (TELOS)

De Herziene Statenvertaling heeft 'struikelblok' in plaats van 'rots der ergernis'; de Naardense Bijbelvertaling heeft 'rots van struikeling'; de Leidse vertaling heeft '(rots)blok waarover men struikelt'. Deze vervangende woorden zijn wellicht gekozen om te voorkomen dat te zeer aan een gekwetst zedelijk gevoel gedacht wordt. Wie de Heer Jezus afwijst, doet iets slechts, hij wordt er erger, slechter door. Hij komt zedelijk ten val, hij valt in iets kwaads, hij struikelt en valt in zedelijk opzicht.

Dat Jezus vergeleken wordt met een steen en een rots, geeft te kennen dat de Heer niet iemand is dien een tegenstander even wegschopt of vertrapt als een steentje op de weg. Hij is sterk, groot, machtig, bestendig. Het is beter rekening met Hem te houden dan Hem te negeren. Het is beter op Hem te vertrouwen dan Hem in ongeloof af te wijzen. Wie Hem verwerpt doet zichzelf schade. Is hij voor u een rots der hoop of een rots der ergernis?

Bron

Petrus Weiland, Kunstwoordenboek (1821) s.v. Aanstoot, ergernis, onstichtelijkheid, ontstichting, ontstichtelijkheid