Stichting Mensenkinderen

Uit Christipedia

Stichting Mensenkinderen is een Nederlandse christelijke stichting die in 2003 is opgericht en hulp verleent aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geeft zij voorlichting om anderen te bewegen tot het helpen en dienen van de naasten in nood. Zij verleent hulp "ongeacht religie of etnische achtergrond"[1].

Doelstelling. Haar doelstelling is:

  • Hulp: het in woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het verlenen van directe materiële en immateriële hulp, zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in verband met haar doelstelling niet relevante grond.
  • Voorlichting. Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, opdat zij betrokken raken bij het helpen en dienen van de naasten in nood.

Gevers en inkomsten. In 2017 had de organisatie ruim 6.000 donateur, de inkomsten bedroegen ruim 2,8 miljoen euro.

Werkterrein. "Zorg en Zending in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië."[2] Dit zijn de vier landen waar Mensenkinderen anno 2017 werkt. Mensenkinderen helpt daar kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden voor wie niemand anders zorgt. De organisatie werkt uitsluitend via kerken en plaatselijke organisaties. Hulpgoederen worden ter plaats gekocht.

Ontstaan

De stichting Mensenkinderen is in 2003 opgericht door oud-medewerkers van de stichting Zending over Grenzen (ZoG)[3], onder wie voormalig ZoG-directeur Hans van den Hoek en oud-bestuurslid Sipke van der Land. Bij ZoG was sprake van financieel wanbeleid, waardoor deze stichting in 2002 in opspraak kwam. 

De eerste hulpactie van Mensenkinderen was een kerstpakkettenactie voor kinderen en bejaarden in Albanië, Bulgarije en Moldavië.

Meer informatie

Website: www.mensenkinderen.nl

Bronnen

Website van Stichting Mensenkinderen: www.mensenkinderen.nl

Magazine van Mensenkinderen, maart 2018.

ZoG krijgt concurrentie van zijde ex-personeel, nieuwsbericht in het Reformatorisch Dagblad, 12 nov. 2003.

Voetnoten

  1. Magazine van Mensenkinderen, maart 2018, Colofon.
  2. Woorden op het voorblad van de maart 2018 editie van het Magazine van Mensenkinderen.
  3. De stichting Zending over Grenzen gaf destijds steun aan Oost-Europa en verspreidde christelijke lectuur.