Tabor (berg)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Thabor)

Tabor, ook gespeld Thabor, is een 588[1] meter hoge berg in het noorden van Israël, in de vlakte van Esdralon, op de grenzen van Issaschar en Zebulon. Op zijn kruin was vroeger een stad of versterkte plaats gebouwd.

De naam Tabor betekent ‘heuvel’ of ‘terp’.

De Tabor rijst plotseling in het landschap op en is in het westen door een enge rug verbonden met de heuvels van Nazareth, Geologisch gezien echter maakt de berg geen deel uit van de heuvels van Nazareth.

Sommigen vereenzelvigen de Tabor met de ‘hoge berg’ waarop de Heer Jezus van gedaante veranderde. Dit is echter niet waarschijnlijk, aangezien er verschillende drukke wegen langs de berg liepen, er een stad op lag en de Heer zich in Caesarea Filippi, in het noorden van het land bevond. Daarom wijzen anderen de Hermon aan. Zekerheid is er niet, de Schrift noemt niet de naam van de berg der transfiguratie (gedaantewisseling).

Foto genomen ca. 1890-1900. Detroit Photographic Company, 1905
Tabor vanuit een vliegtuig gezien, ca. 1950-1977[2].
Tabor in 2009


Mount Tabor, Israel: A birds eye view. Youtube.com: JesusBoat2010, 15 jan. 2010. Duur: 15 sec. Vlucht boven de Tabor.

Bronnen

Hebreeuws – Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bijbel, een uitgave van Importantia.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Hieruit is op 7 dec. 2012 tekst genomen en bewerkt.

Voetnoot

  1. De hoogte van 588 meter wordt opgegeven door: Microsoft Encarta Winkler Prins 2007 [cd]. Redmond, WA: Microsoft Corporation, 2006. 1993-2006 Microsoft Corporation/Het Spectrum.