Bijbel & Onderwijs (stichting)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Vereniging Bijbel & Onderwijs)

Bijbel & Onderwijs (B&O) is een Nederlandse stichting die ijvert voor bijbelgetrouw christelijk onderwijs en waarschuwt voor humanistische en occulte invloeden in het onderwijs.

Ontstaan

B&O is in 1981 als stichting voortgekomen uit een werkgroep die zich bezig hield met vragen rondom de identiteit van het christelijk onderwijs en twee brochures had uitgegeven, nl. „Identiteit van het Christelijk Onderwijs" en „Opvoeden naar Gods Woord". Daarbij was er bezorgdheid over occulte invloeden waaraan leerlingen werden blootgesteld. Door de tv-uitzending 'Geesten op het schoolplein' van de Evangelische Omroep werd duidelijk aan welke gevaren kinderen blootstonden. De Bijbelse identiteit van de christelijke school bleek niet meer voor iedereen vanzelfsprekend en werd, onder druk van de tijdgeest, verdrongen door een onbijbelse, humanistische visie op mens, maatschappij en onderwijs. Rob Matzken, voorzitter van de nieuwe stichting, was één van de initiatiefnemers die voor de gevaren van occultisme en "New-Age-denken" wilden waarschuwen en de identiteit van het christelijk onderwijs wilden versterken. De stichting wilde daartoe een ontmoetingsplaats voor organisaties en personen in het christelijk onderwijs bieden.

Doel

Het doel van B&O is: "de christelijke levensbeschouwing in opvoeding en onderwijs integreren. Die levensbeschouwing baseert zich op de Bijbel (bijbelcentrisch) en is gericht op de persoon van Jezus Christus (christocentrisch)."[1] Om dat doel te bereiken geeft B&O voorlichting aan gezin, school en gemeente en biedt materialen aan voor het basis- en voortgezet onderwijs.

B&O Publicatie en nieuwsbrief

B&O geeft per kwartaal een digitale publicatie met artikel uit, B&O Publicatie. "Wij willen vooral waarschuwen en opbouwen. Waarschuwen tegen wat er allemaal op ons afkomt, en vooral ook de achtergronden daarvan. En opbouwen door de focus te leggen op het Woord van God."[2]

Acht keer per jaar verzendt B&O een digitale nieuwsbrief met één of meerdere korte berichten.

Geschiedenis

1981. Oprichting van de Stichting Bijbel & Onderwijs.

1991. B&O wordt een vereniging.

1998. Eerste jaargang van B&O Magazine. Het tijdschrift geeft aandacht geeft aan de christelijke identiteit van het onderwijs in het licht van actuele ontwikkelingen en gericht is op leraren, directies en besturen van christelijke scholen evenals op ouders, studenten en predikanten/voorgangers. In het geheel zullen er 25 jaargangen verschijnen.

2022. Laatste jaargang van B&O Magazine, dat 4x per jaar uitkwam. Dit wordt gedaan om de kosten van de vereniging te drukken.

2023. Met ingang van dit jaar is er geen officieel lidmaatschap met contributie meer. B%O is weer een stichting. De stichting is alleen nog afhankelijk van giften. Teven wordt gestopt met de verkoop van boeken en brochures. En in de plaats van het gestopte B&O Magazine komt een eenvoudiger periodieke uitgave, die voornamelijk digitaal wordt verspreid.

Meer informatie

Website: http://bijbelenonderwijs.nl/

Archief van het B & O Magazine: vanaf jaar 2012 nummer 2 tot heden.

Bronnen

Wat is Bijbel en Onderwijs, op BijbelenOnderwijs.nl, geraadpleegd op 17 juni 2015. 

Nieuwe Stichting Bijbel & Onderwijs, nieuwsbericht in het Reformatorisch Dagblad, 5 januari 1982.

Voetnoot

  1. Wat is Bijbel en Onderwijs, op BijbelenOnderwijs.nl, geraadpleegd op 17 juni 2015.  
  2. Bron: B&O Publicatie, oktober 2023, blz. 9.