Willem Gerrit van de Hulst

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf W.G. van der Hulst)

Willem Gerrit van de Hulst (1879 – 1963) was een Nederlandse gelovige onderwijzer, schoolhoofd en schrijver van kinderboeken, schoolboeken en (kinder)bijbels. Bovendien werkte hij mee aan de tijdschriften De Spiegel en Moeder.

W.G. van der Hulst, ca. 1930.

Hij werd op 28 oktober 1879 te Utrecht geboren. Na zijn opleiding tot onderwijzer werd hij in 1901 onderwijzer in Utrecht. Hij begon met schrijven voor de Nederlandsche Zondagsschoolvereeniging. Op 16 mei 1907 trouwde hij met Johanna Cornelia van Arkel. De kerkelijke bevestiging van dit huwelijk vond plaats in de Dom van Utrecht. Het echtpaar Van de Hulst ging wonen op het adres Croesestraat 17.

Zijn eerste boek Willem Wijcherts (1907) schreef hij onder zijn pseudoniem Jan van de Croese. De naam was ontleend aan zijn woonadres.

Op 6 juli 1908 werd zijn eerste kind geboren, Johanna Josina.

Met het boek Jaap Holm en z'n vrinden (1910) vestigde hij zijn naam als schrijver van jeugdboeken met een christelijke inslag, die vooral tot uitdrukking kwam in de aandacht voor bidden.

Op 10 januari 1913 werd hem een tweede kind geboren, eveneens een dochter, Josina Willy. Twee-en-een-halve week na geboorte overleed zijn vrouw Johanna Cornelia op 27 januari 1913. Hierna trok Van de Hulst met zijn twee dochters tijdelijk bij zijn schoonmoeder in, op het adres Groenestraat 55 bis te Utrecht. Op 15 september van dit jaar werd Van de Hulst schoolhoofd aan dezelfde school waar hij tot dan toe, vanaf 1901, onderwijzer was. De nieuwe functie zou hij tot 1940 bekleden. In oktober 1913 verhuisde hij naar de onderwijzerswoning verbonden aan de school.

Van september 1914 - mei 1915 moest Van de Hulst in militaire dienst (mobilisatie). In de legerplaats te Vreeland ontmoette hij Jeanette Maan, dochter van een gereformeerd predikant in Vreeland. Op 10 februari 1916 trad hij met haar in het huwelijk. Bijna anderhalf jaar later, op 4 juni 1917, werd zijn eerste zoon geboren, Willem Gerrit. Deze naamgenoot zou later bekend worden als een van de illustratoren van de boeken van zijn vader.

Op 19 november 1918 werd zijn tweede zoon geboren, Hendrik Christoffel (Henk). Deze zou later een bekend astronoom worden.

In 1919 kwam Peerke en z'n kameraden uit, dat Van de Hulst als zijn beste boek beschouwt.

Op 13 juni 1920 werd de derde en laatste zoon geboren, Jean. Op 24 augustus 1924 werd zijn derde dochter geboren, Maria Nelly, zijn laatstgeboren kind.

Een muis in dit huis (1933) was het eerste boekje dat W.G. van de Hulst junior, de oudste zoon, zou illustreren. Van de Hulst sr. schreef uiteindelijk een honderdtal kinderboeken.

De vruchtbare schrijver stierf op 31 augustus 1963 in zijn geboorteplaats Utrecht en werd begraven op Begraafplaats Soestbergen te dier plaatse.

Van zijn boeken waren eind jaren '80 meer dan 11 miljoen exemplaren verkocht[1].

De eerste alinea's uit De Bijbelsche Geschiedenissen (1918)[2]: 

  "Soms, als de zon schijnt, valt er een straal van licht in de kamer. Daarin wemelen duizenden glanzende zonnestofjes om. 
  En, zoals zo'n enkel nietig dingetje om en om wentelt en draait tussen die duizenden andere, zó klein en nietig ook gaat onze aarde haar weg tussen de millioenen hemellichamen, die lopen elk hun eigen weg in het onmetelijk heelal.
  Wij wonen op de aarde. 
  Die aarde is toch zo groot en wij, mensen, wij zijn zo klein. Hoe ontzaglijk klein en nietig moeten wij dan zijn in dat ganse, grote heelal. Wij kunnen onze kleinheid niet goed begrijpen.
  En boven ons, en boven onze grote aarde, en vèr ook boven al die millioenen werelden, woont Eén, die alles gemaakt heeft.
  Hoe groot moet God zijn! 
  Van Hem zijn alle dingen, van Hem alleen."

Meer informatie

W.G. van de Hulst sr., op: nl.wikipedia.org. Bevat een lijst van boeken geschreven door W.G. van de Hulst.

G.J. Röhner, Biografie Willem Gerrit van de Hulst.

Bronnen

W.G. van de Hulst sr., op: nl.wikipedia.org. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 14 april 2022.

G.J. Röhner, Biografie Willem Gerrit van de Hulst.

Voetnoot

  1. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/W.G._van_de_Hulst_sr.. Geraadpleegd 14 apr. 2022.
  2. Citaat uit de twaalfde druk (1954). De spelling in deze druk hiervan is moderner dan die van de eerste druk (1918). Voorbeeld: 'zoals' in plaats van 'zooals'.