Arabië

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Woest Arabië)

Arabië (Hebreeuws arab; Grieks arabia) is de oude naam voor een groot land ten oosten, ten zuid-oosten en ten zuiden van Israël. Het woord betekent “woest” of “onvruchtbaar”. Arabië werd bewoond door nomadische woestijn-Bedouinen. Arabieren woonden in tenten:

Jes 13:20 Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid, en zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht; en de Arabier zal daar geen tent spannen, en de herders zullen er niet legeren.

Arabië werd verdeeld in drie landstreken:

  • Noord-Arabië of Woest Arabië (Lat. Arabia Deserta)
  • West-Arabië (Lat. Arabia Petrea)
  • Gelukkig Arabië (Lat. Arabia Felix)
Oude kaart uit 1720. In verschillende kleuren worden de drie landstreken aangewezen.

██ Arabia Petraea (licht geel)

██ Arabia Deserta (licht blauw)

██ Arabia Felix (licht roze)

Noord-Arabië (Latijn: Arabia Deserta) omvat de noordelijke zandwoestijnen, tussen Syrië en Babylonia. Het strekt zich uit van West-Arabië noordwaarts tot aan de rivier de Eufraat. In het Oude Testament verwijst de naam Arabië soms alleen naar het gebied van een noord-Arabische stam, naast andere Arabische stammen zoals Dedan en Kedar.

Jer 25:24 En allen koningen van Arabië; en allen koningen des gemengden hoops, die in de woestijn wonen;

Eze 27:21 Arabië en alle vorsten van Kedar waren de kooplieden uwer hand; met lammeren, en rammen, en bokken, daarmede handelden zij met u.

Jes 21:13  De last tegen Arabië. In het woud van Arabië zult gijlieden vernachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten!

West-Arabië (Lat. Arabia Petraea) omvat de Sinaï en de woestijn van Petra, een landstreek zich uitstrekkend van Egypte en de Rode Zee tot ongeveer Petra. 'Arabia Petraea' wordt wel vertaald met 'Steenachtig Arabië', maar dat is misleidend, omdat de naam ontleend is aan de naam van de stad Petra (= rots) en niet aan een kenmerk van het landschap.

Ga 4:25 Hagar nu is de berg Sinai in Arabie en komt overeen met het tegenwoordige Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen;

Romeinse rijk ten tijde van Augustus (63 v.C - 14 n.C.) met Arabia (Petraea) en de stad Petra ten zuiden van Judea

Gelukkig Arabië (Lat. Arabia Felix) is het bekende grote schiereiland - dat thans grotendeels Saoedi-Arabië heet - omgeven door de Rode Zee, de Golf van Aden, de Indische Oceaan, de Arabische Zeee, de Golf van Oman en de Perzische Golf. Het schiereiland was vroeger alleen aan de kusten bekend, en daar de westkust zeer vruchtbaar was, werd dit gehele land Arabia Felix geheten, hoewel het binnenland slechts een dorre zandzee is. De bewoners waren van Semitische stam en dreven reeds vroeg een levendige handel met Indië. Talrijke karavanen met wierook, goud, edelgesteenten, ivoor, oosterse specerijen, trokken uit Arabië door de woestijnen noord- en noordwestwaarts.

2Kr 21:16 Zo verwekte de HEERE tegen Joram den geest der Filistijnen en der Arabieren, die aan de zijde der Moren zijn.

Ten westen van het schiereiland en ten zuiden van Egypte lag het land der Moren (Ethiopië).

Bronnen

Onder meer:

  • A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899).
  • J.G. Schlimmer, Z.C. de Boer, C. G. Th. W. Koch, Woordenboek der Grieksche en Romeinsche oudheid. Haarlem: De erven F. Bohn, 1920. Enige tekst van het lemma 'Arabia' is onder wijziging verwerkt.