Woord van God

Uit Christipedia

Het woord van God komt tot ons door de Heilige Schrift en door de mond of hand van zijn dienstknechten, de profeten en leraars en andere heiligen.

Heer Jezus. De Heer Jezus wordt genoemd "het Woord van God".

Opb 19:13  En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. (Telos)

Zwaard van de Geest. Het woord van God kan en moet gebruikt worden als een zwaard tegen leugen en misleiding. Het is het zwaard van de Geest.

Efe 6:17  En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, (Telos)

Onze houding. Tegenover het woord van God zijn verschillende houdingen mogelijk. De beste houding is er één van luisteren en gehoorzamen, onszelf tot heil. Een kwade houding is verachten. Een voorbeeld, tot waarschuwing vermeld, vinden we in de geschiedenis van Israël.

2Kr 36:14 Ook maakten alle oversten van de priesters, en het volk, de overtredingen zeer veel, naar alle gruwelen van de heidenen; en zij verontreinigden het huis van de HEER, dat Hij geheiligd had te Jeruzalem. 2Kr 36:15 En de HEER, de God van hun vaderen, zond tot hen, door de hand van Zijn boden, vroeg op zijnde, om [die] te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning. 2Kr 36:16 Maar zij spotten met de boden van God, en verachtten Zijn woorden; zij verleidden zichzelf tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid van de HEER tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan was.

Toekomst

In de toekomst zullen mensen onthoofd worden om het woord van God dat zij belijden.

Opb 20:4  En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren. (Telos)

De Heer Jezus, het Woord van God, zal verschijnen in de wereld.

Opb 19:13  En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd: het Woord van God. (Telos)