Zonnebeeld

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Zonnebeelden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Een zonnebeeld is een beeld dat bij de altaren van Baäl was opgericht en hem gewijd als de zonnegod[1].

Het Hebreeuwse woord is חמן, chamman, afgeleid van חמה, chammah = zon, zonnehitte, hitte[2]. Het Strongnummer is 02553. Het woord komt 8x voor in de Bijbel (Oude Testament). Het wordt verschillend vertaald: 'zonnebeeld' (Statenvertaling), 'wierookaltaar' (NBG51). In de Engelse King James vertaling:'image' (7x), 'idol' (1x).

Koning Asa nam de zonnebeelden, die in de afgodendienst gebruikt werden, weg uit alle steden van Juda.

2Kr 14:5 Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden; en het koninkrijk was voor hem stil. (SV)

De NBG51-vertaling, de Herziene Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) hebben hier 'wierookaltaren'. De Willibrord-vertaling (1995) en de Petrus Canisius-vertaling hebben 'reukaltaren'. De Groot Nieuws Bijbel-vertaling heeft 'wierookbranders'. De Leidse vertaling heeft 'zonnebeelden'. De vertaling van Obbink en de Naardense Bijbelvertaling zetten over door 'zonnezuilen'. De Engelse Darby-vertaling heeft 'sun-images'.

Voetnoten

  1. Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op 2 Kron. 14:5.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.