13e eeuw voor Chr.

Uit Christipedia

De 13e eeuw voor Chr. omvat de jaren 1300-1201 vóór de geboorte van Christus.

1290: Ramses II wordt farao van Egypte. Hij regeert tot 1224. 

1213: Merneptah volgt zijn vader op als farao van Egypte[1].

1207: Op 30 oktober vindt in het land Israël een zonsverduistering plaats[1]. Dit is de vroegst door mensen beschreven zonsverduistering.

Voetnoot