18e eeuw na Chr.

Uit Christipedia

De 18e eeuw na Chr. omvat de jaren 1701 tot en met 1800 na de geboorte van Jezus Christus, onze Heer.

De invloedrijkste politieke denker van de 18e eeuw is Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Hij verwierp de stelling van de filosoof Hobbes dat de mens van nature slecht is. De primitieve 'natuurlijke' mensen leefden ooit in een toestand van geluk en onschuld. Toen beschaving en privé-bezit hun intrede deden, ging het met de mensen achteruit. Terug naar de natuur! Die mythe beinvloedde de cultuurstroming van de Romantiek[1]. De staatswetten moeten volgens Rousseau uitdrukking van 'de algemene wil' zijn.

1721:

Europa in 1721.

1789-1799: Franse revolutie. Deze omwenteling hield in[2] afschaffing van de absolute monarchie en oprichting van de Eerste Franse Republiek. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie, en de macht van de kerk werden vervangen door de principes van vrijheid (liberté), gelijkheid (égalité) en broederschap (fraternité). De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeggebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa.

1789Frankrijk. Door de wet van 11 aug. worden de inkomsten van de kerk, de kerkelijke tienden, afgeschaft, waardoor de kerk haar armenhulp en scholen moet sluiten. In november worden de kerkelijke bezittingen in beslag genomen. 

1792:

 Europa in 1792 
Nederland en zijn oosterburen ca. 1792

Voetnoten

  1. Dave Robinson, Judy Groves, Wat is dat nou ... filosofie (Rotterdam: Lemniscaat, 2004), p.73
  2. Artikel Franse Revolutie op Wikipedia.nl. Enige tekst hiervan is overgenomen en verwerkt op 22 aug. 2015.