1 Samuël 20

Uit Christipedia

1 Samuël 20 is een hoofdstuk van 1 Samuël, een geschrift in de Bijbel, en telt 42 verzen.

Hoofdstukken van 1 Samuël samengevat en/of becommentarieerd: · 7 · 20
Verzen van 1 Samuël 20 becommentarieerd: · 17

17

17  En Jonathan voer voort, met David te doen zweren, omdat hij hem liefhad; want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. (CP[1])

Hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Een sterke, hartelijke liefde.

1Sa 18:1 Het geschiedde nu, als hij geëindigd had tot Saul te spreken, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David; en Jonathan beminde hem als zijn ziel. 1Sa 18:3  Jonathan nu en David maakten een verbond, dewijl hij hem liefhad als zijn ziel. (SV)

Jonathan had hem lief als zijn eigen ziel. Een voorbeeld van het gebod om de naaste lief te hebben als zichzelf. David vond deze liefde voor hem wonderlijk.

2Sa 1:26  Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan! Gij waart mij zeer liefelijk; uw liefde was mij wonderlijker dan liefde der vrouwen. (SV)

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.