3e eeuw voor Chr.

Uit Christipedia

De 3e eeuw v. Chr. omvat de jaren 300 tot en met 201 vóór de geboorte van de Heer Jezus Christus. Deze eeuw wordt in de tijd vooraf gegaan door de 4e eeuw voor Chr. en gevolgd door de 2e eeuw voor Chr.

300 v. Chr.

Diadochenrijken

De volgende kaart toont de situatie van de Diadochenrijken, de verdeelde erfenis van Alexander de Grote, in ca. 300 v.Chr.

Diadochenrijken ca. 300 v.Chr.


Ptolemaeus I van Egypte sluit een verbond met Lysimachus van Thracië en laat zijn 16-jarige dochter Arsinoë II met hem in het huwelijk treden. 

Seleucus I Nicator sticht in Syrië aan de rivier de Orontes de stad Antiochië. Dura Europos wordt gesticht door de Seleuciden en ontplooit zich tot handelscentrum van het Midden-Oosten. Antiochië groeit mede door de handelswegen vanuit Azië uit tot metropool en machtscentrum in Mesopotamië.

Nederland

De Friezen vestigen zich in Nederland en bouwen terpen of wierden om zich te beschermen tegen hoogwater.

297 v. Chr.

Diadochenrijk 

Ptolemaeus I van Egypte laat Sostratos van Knidos de Pharos van Alexandrië bouwen, een hoge vuurtoren (115 - 150 meter hoog) en één van de Zeven wereldwonderen. 

Bithynië in Klein-Azië wordt een zelfstandig koninkrijk onder de heerschappij van Lysimachus. 

In Griekenland overlijdt Cassander. Demetrius Poliorcetes verwerft het koningschap over Macedonië. Er komt een einde aan de Diadochen-oorlog.

295 v. Chr.

Italië

Rome verslaat Galliërs en Etrusken. In de sllag bij Sentinum verslaan de Romeinen Umbrië een coalitie van Etrusken, Galliërs en Samnieten. Tijdens de veldslag sneuvelt Publius Decius Mus II. Rome breidt haar macht verder uit in Centraal-Italië, de Etrusken en Galliërs sluiten een vredesverdrag. 

287 v. Chr.

Italië

In Lazio heerst een economische crisis, de plebejers komen in opstand. De boeren hebben gebrek aan landbouwgrond en kunnen de last van de dienstplicht niet meer dragen.

In Rome wordt door de Senaat de Lex Hortensia ingevoerd. Quintus Horatius brengt verzoening tot stand en wordt benoemd tot dictator. De Lex Hortensia was een Romeinse wet door dictator Quintus Hortensius ingesteld die formeel een einde maakte aan de standenstrijd tussen de plebejers en de patriciërs, die begonnen was in 494 v.Chr.

Griekenland

Pyrrhus van Epirus wordt tot koning van (westelijk) Macedonië uitgeroepen. - Demetrius Poliorcetes verzameld in Griekenland een expeditieleger en begint een veldtocht in Anatolië. 

Macedonië

De Macedonische koning Demetrius Poliorcetes valt Carië en Lydië binnen, Agathocles een zoon van Lysimachus verjaagd hem uit Anatolië. 

Syrië

Seleucus I Nicator verslaat Demetrius Poliorcetes in Syrië en wordt in Cilicië gevangengenomen.

285 v. Chr.

Lysimachus, koning van Thracië, verovert Macedonië op Pyrrhus van Epirus en wordt daarvan koning tot zijn dood in 281.

281 v. Chr.

Lysimachus, koning van Thracië, sterft.

270 v. Chr.

Rond 270 v.Chr. hebben de Romeinen heel Italië aan zich onderworpen.  

275 v. Chr.

Rond 275 v.Chr. is de situatie van het Diadochenrijk als aangegeven in de onderstaande kaart.

De toestand van het verdeelde Grieks-Macedonische rijk van Alexander de Grote. 

264 v. Chr.

264 - 241 1e Punische oorlog: Rome contra Carthago

261 v. Chr.

Antiochos II Theos (286-246 v. Chr.) wordt Seleukidische koning (261-246 v. Chr.). Zijn vader was koning Antiochos I Soter en zijn moeder de Macedonische prinses Stratonike II. Toen hij aan de macht kwam was het rijk in oorlog met Egypte.

258 v. Chr. 

De Seleucidische koning Antiochos II weet in 258 v. Chr. Timarchos, een pro-Egyptische tiran van Milete, af te zetten. Het volk van Milete kende hem daarom de titel "god" (Theos) toe.

250 v. Chr.

In ongeveer 250 v. Chr. eindigde de oorlog en de Seleucidische koning Antiochos II Theos bezegelde dit door te trouwen met Berenike, de dochter van de Egtyptische koning Ptolemaeus II na scheiding van zijn eerste vrouw Laodike. Ofschoon Berenike hem wel een kind schonk, ging het huwelijk met Antiochus mis en in 246 v. Chr. haalde Laodike haar man weer terug bij haar.

246 v. Chr. 

De Seleucidische koning Antiochus II Theos sterft. Geruchten gaan dat hij door zijn eerste vrouw Laodike vergiftigd was, opdat haar oudste zoon Seleucus II Callinicus aan de macht kon komen. 

Seleucus II (geb. tussen 265 en 260 v.C.), bijgenaamd Callinicus (d.i. "een mooie overwinning behalend"), wordt koning van het hellenistische Seleucidenrijk (Syrië) van juli 246 tot aan zijn dood in 225 v.Chr. Hij was de oudste zoon van Antiochus II en Laodice. Tijdens zijn regering gingen voor het Seleucidenrijk aanzienlijke gebiedsdelen verloren: in het oosten maakten de satrapieën Parthië (onder Arsaces I) en Bactrië zich los, terwijl in Klein-Azië het koninkrijk Pergamon tot stand kwam en zich uitbreidde tot aan de Taurus. In een oorlog tegen Ptolemaeus III van Egypte gingen gebieden in Klein-Azië verloren: zelfs Seleucia Pieria, de havenstad van Antiochië, werd door Ptolemaeus bezet en bleef daarna gedurende 25 jaar in Egyptische handen. Alsof dat nog niet genoeg was profiteerde Seleucus' jongere broer Antiochus Hiërax van diens langdurige veldtochten om zichzelf als autonoom heerser in Klein-Aziê te gedragen, hierbij gesteund door zijn moeder.

241 v. Chr.

Diadochen

Einde van de Derde Syrische Oorlog, Ptolemaeus III Euergetes sluit vrede met Seleucus II Callinicus van het Seleucidenrijk. Ptolemaeus III accepteerd de rivier de Orontes in Zuid-Syrië als landsgrens van het Ptolemaeïsch Egypte en bezet Antiochië, Cilicië en het eiland Samos.

Italië 

10 maart Slag bij de Egadische Eilanden: De Carthaagse vloot onder Hanno de Grote wordt voor de westkust van Sicilië door de Romeinen vernietigd. De Carthagers evacueren de havensteden Drepanum en Lilybaeum, Hamilcar Barkas wordt gedwongen een vredesoverleg te beginnen. Einde van de Eerste Punische Oorlog. Sicilië wordt ingelijfd, het wordt de eerste Romeinse provincie. 

Gaius Aurelius Cotta laat de Via Aurelia aanleggen, de weg loopt van Rome naar Pisa langs de Tyrreense kust.

239 v. Chr.

De Seleucidische koning Antiochus II brengt zijn broer Antiochus Hierax in 239 v.Chr. nabij Ancyra een zware nederlaag toe. Antiochus Hierax kon pas tussen 236 en 228 geleidelijk bedwongen worden, en dan nog door Attalus I van Pergamon. 

238 v. Chr.

Carthago moet de eilanden Corsica en Sardinië aan Rome afstaan. 

237 v. Chr. 

De Carthaagse veldheer Hamilcar Barkas landt met een Carthaags expeditieleger aan de oostkust van het Iberische schiereiland (Spanje), de Carthagers bezetten de goud- en zilvermijnen. Hij wordt op de reis vergezeld door zijn 9-jarige zoon Hannibal Barkas. In Spanje breidt Hamilcar de Carthaagse machtssfeer uit.

226 v. Chr.

Rome - Carthago

Ebro-verdrag tussen Rome en Carthago: de Carthaagse veldheer en staatsman Hasdrubal de Schone sluit een verdrag met Rome, hierbij erkennen de Romeinen de rivier de Ebro als landsgrens en de heerschappij van Carthago op Spaanse bodem.

225 v. Chr.

Italië

225 - 222 Rome onderwerpt binnengedrongen Galliërs in de povlakte.

Seleuciden (Syrië)

Seleucus II overlijdt in 225 als gevolg van een val van zijn paard. Hij had twee zonen, zijn opvolgers Seleucus III en Antiochus III, en twee dochters. 

223 v. Chr.

Seleuciden (Syrië)

Seleucus III Ceraunus wordt tijdens een veldtocht in Anatolië door hovelingen vergiftigd. De 18-jarige Antiochus III de Grote (223 - 187 v.Chr.) bestijgt als koning de troon van het Seleucidenrijk. 

222 v. Chr. 

Italië

Het Romeinse leger onder Marcus Claudius Marcellus, verslaat in Noord-Italië de Gallische stam de Insubres in de slag bij Clastidium. Koning Vertomarus van de Insubres wordt tijdens de veldslag gedood. De Romeinen veroveren in de Povlakte Mediolanum (huidige Milaan), de hoofdstad van de Insubres. Gallia Cisalpina wordt ingelijfd bij de Romeinse Republiek.

218 v. Chr.

Het Middellandse zeegebied in 218 v.C.. Israël is een deel van het Ptolemeïsche rijk

218-201 2e Punische oorlog (Rome tegen Carthago). De Carthaagse generaal Hannibal trekt over de Pyreneeën en de Alpen.

2e Punische oorlog tussen Rome en Carthago 

216 v. Chr.

Zege van de Carthaagse generaal Hannibal in de slag bij Cannae in het zuiden van Italië. 

202 v. Chr.

Italië - Carthago

De Romeinse generaal Scipio verslaat de Carthaagse generaal Hannibal bij Zama in Noord-Afrika. Einde van Carthago als sterke macht. Spanje wordt Romeins. 

Seleucidenrijk

Begin van de Vijfde Syrische Oorlog: Antiochus III de Grote valt Syrië binnen en verslaat het Egyptische leger bij de rivier de Jordaan, de havenstad Sidon wordt ingenomen.

Bronnen

Art. Seleucus II Callinicus, Wikipedia.nl. Tekst hieruit is verwerkt op 9 aug. 2013.

Art. 300 v. Chr., Wikipedia.nl. Tekst hieruit is verwerkt op 9 aug. 2013.

Art. 297 v. Chr., Wikipedia.nl. Tekst hieruit is verwerkt op 9 aug. 2013.

Art. 295 v. Chr.287 v. Chr.241 v. Chr.237 v. Chr.223 v. Chr.222 v. Chr.202 v. Chr., Wikipedia.nl. Tekst hieruit is verwerkt op 10 aug. 2013.

Art. Antiochus II, Wikipedia. Tekst hieruit is verwerkt op 9 aug. 2013.