Zeshonderdzesenzestig (666)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf 666)

Zeshonderzesenzestig (666) is het getal van het tienhoornige en zevenkoppige Beest uit de zee (Opb. 13:18), een toekomstige machthebber in de eindtijd. Zijn handlanger, de valse profeet, de anti-christ, geeft vrijwel iedereen een merkteken, het merkteken van het Beest, dat is de naam van het beest uit de zee of het getal van zijn naam (666).

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (TELOS)

In het Hebreeuws, Grieks en Latijn werden in plaats van cijfers letters gebruikt om getallen weer te geven. De letters van de naam van een persoon hebben elk een cijferwaarde. De optelling van deze cijferwaarden geeft een getal. De naam van het beest uit de zee is nog niet bekend, maar zal om te rekenen zijn naar het getal 666.

De reeks, niet de som, van drie zessen, duidt misschien tevens op (1) de onheilige drie-eenheid van de draak (de duivel), het beest uit de zee (wereldleider) en de valse profeet (adjunct wereldleider); en/of (2) gegeven de betekenis van het getal zes: de uiterste profilering van de onafhankelijke, God verzakende mens.

Nebukadnezar

Opmerkelijk is dat de Babylonische koning Nebukadnezar, een type van het Beest uit de zee, een beeld liet maken waarvan de hoogte 60 el en de breedte 6 el was. Men bracht geluid ten gehore van 6 met name genomen muziekinstrumenten.

Da 3:1 Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld, waarvan de hoogte zestig el was, [en] zijn breedte zes el. Hij richtte het op in het dal Dura, in het gewest Babel. (...) Da 3:5  Op het moment dat u het geluid hoort van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. (HSV)

Opgemerkt moet worden dat hier nog geen sprake is van het getal 666 en dat het aantal muziekinstrumenten meer dan 6 was, want er wordt in Dan. 3:5 bijgevoegd "en allerlei muziekinstrumenten".

Berekening en toekenning

In de geschiedenis heeft men de getalswaarde van diverse bestaande namen berekend. Een bekend voorbeeld is de naam 'Nero'. Wij moeten oppassen voor het toedichten van "het getal van het beest" aan machthebbers die wij niet mogen!

Keizer Nero?

Een bekend voorbeeld van een historische figuur die is aangewezen als het apocalyptische beest uit de zee, de drager van het naamsgetal 666, is keizer Nero (37-68 n.Chr). De uitdrukking 'keizer Nero' heeft in het Hebreeuws de getalswaarde 666. Hiertoe kwam men door de naam Nero in het Grieks te nemen, "Neron", en hieraan de titel "keizer" toe te voegen en dan de combinatie in Hebreeuwse letters op te schrijven en de som te berekenen: N(50)+R(200)+O(6)+N(50)+K(100)+S(60)+R(200)=666. De toevoeging "keizer" en het Griekse "Neron" in plaats van het Latijnse "Nero" maken de berekening echter gekunsteld. Niet alleen deze berekening maar ook het feit dat Nero enkele decennia overleed vóór het ontstaan van het profetische bijbelboek Openbaring (volgens de traditie rond 95 n. Chr.) maakt keizer Nero een onwaarschijnlijke kandidaat.

Voorstanders van de verbinding van 666 met Nero wijzen er echter op, dat in de Bijbel de naam van een Romeinse keizer meestal samen met de titel Caesar wordt genoemd. Zie bijvoorbeeld Lucas 2:1 en 3:1 - Caesar Augustus en Tiberius Caesar. En de geschiedenis leert ons dat Nero zichzelf altijd Caesar noemde. De Berlijnse professor Franz Ferdinand Benary zegt dat het vrijwel zeker is dat de letters die naar 666 verwijzen, Hebreeuwse letters moeten zijn. Wanneer deze naam in het Grieks wordt uitgesproken, geeft het ook 666, maar in het Latijn, is het inderdaad 616. Benary geeft aan dat Johannes destijds vrijwel zeker het getal gedeeltelijk heeft willen verhullen. Een Griekse heiden of Romein zou dit niet zo snel kunnen ontrafelen, maar de Joodse christenen die overal waren, zouden er geen moeite mee hebben[1].

Vaak wordt gedacht dat deze visie alleen voorkomt bij preteristen en historicisten, maar dat is een misvatting. Er zijn ook futuristen die deze visie aanhangen, maar die daar een andere invulling aan geven. Zij denken veelal dat de geest van Nero, een van de vijf keizers die in Openbaring 17:10 genoemd worden, in de eindtijd uit de afgrond opkomt, om bezit te nemen van de Antichrist (de zevende koning) als deze dodelijk gewond raakt. Door de geest van Nero wordt hij weer levend. Hij is 'uit de zeven', en is tegelijkertijd ook de achtste koning (Openb. 17:11).

Meer informatie

Merkteken van het Beest

Voetnoot

  1. Zie Moses Stuart, A Commentary on the Apocalypse, deel 2, Excursus 4 - The Number of the Beast - pag. 452-459