Zes (getal)

Uit Christipedia

Zes is een getal dat in de Bijbel symboliseert: onvolledigheid, onvolkomenheid, daar het één minder is dan het volmaakte getal zeven.

De mens is op de zesde dag van de scheppingsweek geschapen, waarna God zijn scheppingswerk op de zevende dag volbracht.

Salomo had zes treden tot zijn grote troon (1 Koningen 10:19), maar hij verviel later tot afgoderij. Zeshonderd zes en zestig talenten gouds werden hem in een jaar gebracht (1 Koningen 10:14), maar hij moest bekennen, in zijn boek Prediker, dat het alles ijdelheid en kwelling des geestes was.

Joden in Kana hadden zes waterkruiken voor de reiniging (Joh 2: 6), maar ze hadden te weinig wijn voor het feest, totdat de Heer een wonder deed.

Het getal van het apocalyptische Beest uit de zee zal zeshonderdzesenzestig (666) zijn. Het is "het getal van een mens" (Opb. 13:18). Het beest, dat wereldwijde bewondering en aanbidding zal genieten, is niettemin onvolmaakt in elke bijzonder deel of aspect.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Numbers as symbols.