9e eeuw voor Chr.

Uit Christipedia

De 9e eeuw v.Chr. omvat de jaren 900 tot en met 801 vóór Christus. Deze eeuw wordt voorafgegaan door de 10e eeuw voor Chr. en gevolgd door de 8e eeuw voor Chr.


853 v. Chr.

De Assyrische koning Salmanassar strijdt te Karkar (of Qarqar), dat hij geplunderd had, tegen een verbond van twaalf vorsten, onder wie koning Achab van Israël. Deze vorsten vielen onder leiding van Hadadezer van Damascus de Assyriërs gezamenlijk aan. Volgens een inschrift van Salmanassar had Achab van Israël (= tienstammenrijk) 2000 strijdwagens en 10.000 soldaten gestuurd.

Vanaf het midden van de 9e eeuw, in de tijd waarin de goddeloze koning Achab leefde, vallen de Assyrische vorsten herhaaldelijk Israël en Juda aan.

842 v. Chr.

Door een militaire coup komt Jehu in het koninkrijk Israël aan de macht. Onder Jehu wordt Israël aan Assyrie onderhorig gemaakt.