Aagtekerke/Dopen NdGK/1651-1700Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke uit de periode 1651 -1700. Zie de toelichting.

Volgnr/Datum van de doop/Naam van het kind  –  de ouders  –  getuigen

391    15 jan 1651 Jan Aernoutse – Aernout Hendricx en Tonijntje Andries – g. mr. Nicolaas van Hoorn, Leyntje Pieters

392    8 febr 1651 Tanneken Janse Lauws – Jan Jacobsen Lauws en Pieternelleken Jacobs – g. Neeltje Adriaens

393    1 mrt 1651 Tanneken Geldof – Pieter Geldof en Tonijntje Pieters – g. Tanneken Geldof

394    1 mrt 1651 Adriaentje Adriaens Schietekatte – Jonas Adriaensen Schietekatte en Neeltje Marynis – g Adriaen Adriaenssen, Maetje Adriaenssen

395    2 apr 1651 Willem Leendertsen jr – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Magdaleentje Faes

396    3 juli 1651 Pieternelletje Adriaens – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g Adriaentje Adriaens

397    16 juli 1651 Tanneken Matthijs – Matthijs Adriaensen en Josyntje Cornelis – g. Francijntje van de Casteecker

398    10 sept 1651 Eeuwout Adriaense – Adriaen Pauwelsen en Maatje Boogaerts – g. Willemijntje Pauwels

399    8 nov 1651 Martijntje Jansen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Blasijntje Maertens

400    10 dec 1651 Maerten Adriaens – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens – g. Maarten Gijssen, Leuntje Maertens (Otr Aagt 30 aug 1631 Adriaen Antheunissen j.m. van Aagt en Blasynke Maerters j.d. van Aagt.)

11 ged 5 nov 1642 Antheunis – Arjaen Antheunisse en Blasijntie Meertens

12 ged 20 febr 1647 Anthonis – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens

13 ged 10 dec 1651 Maerten – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens

401    23 dec 1651 Adriaentje Maertens – Maerten Roels (Rogiers) en Geertje Claes – g. Marij Claes  (Zie ook bij 20 sept 1656)

402    27 febr 1652 Jacob Willemse Troetelaer – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Jaquemijntje  (Willem Andriesse Troetelaer en Willemyntje Jacobs, geb 25 nov 1623, ged Aagt 9 dec 1623. Willem Andriesse Troetelaer geb te Koudekerke. Geh te Aagtekerke april 1644.)

11 ged 8 juni 1647 Andries – Willem Andriesse Troetelaer en Willemijntje Jacobs

12 ged 16 febr 1650 Willemijntje – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs

13 ged 27 febr 1652 Jacob – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs

403/404    27 febr 1652 (tweelingen) Catharina en Pieternelletje Maertens Slabbaert – Maerten Adriaenssen Slabbaert en Janneken Lormede – g. Maetje Pieters, Grietje Elias

405    31 mrt 1652 Jacob Jacobsen Symons – Jacob Symonsen en Grijtje Geerts – g. Josyntje Cornelis, Pieter Adriaensen

406    11 mei 1652 Maetje Pieterse Passenier – Pieter Davidse Passenier en Leyntje Eeuwouts – g. Maetje Eeuwouts, David Passenier  (Leyntje Eeuwouts is ged te Aagt 1 sept 1619, Pieter is ged 25 okt 1615 te Aagt. Leyntje is overl 19 apr 1705. Otr te Aagtekerke 29 mei 1649 Pieter Davidsen Passenier van Aagt en Leyntje Eeuwouts van Domburg-buiten. David Passenier vader van de brdgm. Maetjen Eeuwouts moeder van de bruid. Bedoeld is waarschijnlijk Maetje Feys Doense. Pieter werd lidm te Aagt 4 apr 1648. Leyntje werd lidmaat te Aagtekerke 22 dec 1640.)

11 ged 11 mei 1652 Maetje – Pieter Davidse Passenier en Leyntje Eewouts  (Maetje geh 9 mei 1674 te Aagt met Pieter Adriaens ged te Aagt 26 dec 1646) 

12 geb te Noortmonster Janneken – Pieters Passeniers  (Janneken Pieters Passeniers geh 10 mei 1682 met Samuël Felle, geb ca 1656 te Koudekerke. Samuël overl voor 27 apr 1720.

Otr te Aagtek 1 sept 1657 Matthijs Adriaenssen, wednr van Jolijntje Cornelis, met Leyntje Eeuwouts, wed van Pieter Davidsen Passenier. (zie bij 26 mei 1663)

407    11 mei 1652 Andries Geerts – Gerrith Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Maetje Adriaens

408    11 mei 1652 Jan Janse Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Cateleyntje Davids, Huybrecht Claessen

409    4 aug 1652 Willem Janse Sys – Jan Sys en Willemijntje Ingels

410    3 sept 1652 Maetje Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Elysabeth Cornelis

411    3 sept 1652 Anthoni Jansen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Leuntje Cornelis

412    3 sept 1652 Jan Geldof – Frans Geldof en Catelyne Rogiers – g. Tanneken Geldof

11 ged 11 mrt 1646 Catharina - Frans Geldoff (de moeder werd niet vermeld)

12 ged 30 mrt 1648 Joos - Frans Geldoff en Catelyntje de Busschers

13 ged 3 sept 1652 Jan - Frans Geldof en Catelyne Rogiers

14 ged te Meliskerke 21 juli 1658 Jacob - Frans Geldof en Catelyntje Logiersen Busscher

413    10 sept 1652 Laureys Jacobs – Jacob Leynsen en Francijntje Laureys – g. Willem Leynsen, Laureys Leynsen, Catalyntje Maertens  (Otr Aagt. 10 okt 1648 Jacob Leynsen j.g. van Meliskerke en Francijntje Laureyns. Pieter Lauwersen broer van de bruid. Francijntje Laureys werd lidmaat te Aagt 2 jan 1649.)

414    10 sept 1652 Laureys Thomasse – Thomas Laureyssen en Catelyntje Ingels – g. Willemyntje Ingels

415 20 nov 1652 Josias Tevel – Cornelis Pietersen Tevel en Neeltje Jans Ryen – g. Maetje Jacobs  (Cornelis Pieters Tevel en Neelken Jans werden lidmaat te Aagt 25 dec 1638.)

11 ged 16 apr 1645 Jannetien – moeder Neeltje Jans

12 ged 29 aug 1648 Jan – moeder Maetje (?) Jans

13 ged 21 okt 1650 Pieter – moeder Neeltje Jans Rijnn

14 ged20 nov 1652 Josias – moeder Neeltje Jans Ryen

416    23 nov 1652 Laureys Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens (Het kind werd gedoopt met de naam Christiaen, maar werd op verzoek van de ouders veranderd in Laureys)

417    2 dec 1652 Jacob van Hoorn – Mr (ds) Nicolaas van Hoorn en Maria van Hoornbeeck

418    12 jan 1653 Andries Schout jr. – Andries Janssen Schout en Maetje Adriaens – g. David Davidse Passenier, Juffr. Petronella van Hoornbeeck

419    22 jan 1653 Maitje Saetman – Roeland Saetman en Laureyntje van Damme – g. Claes Jacobsen, Janneken Blauwhaert

420    1 febr 1653 Adriaen Schiettekatte jr. – Adriaen Adriaenssen Schiettekatte en Maitje Jans – g. Jonas Adriaens (Schiettekatte), Proontje Jans, Leijntje Andries

421    4 febr 1653 Leyn Floris Ingelse – Floris Ingelse en Jaquemijntje Pieters – g. Willemijntje Pieters

422    12 febr 1653 Adriaen Geldof – Jan Geldof en Jolyntje Willems – g. Jan Willemsen, wiens huysvr het kint ten doop gepresenteerd heeft. (Jan Joossen Geldof wordt met belijdenis lidm. 26 mrt 1633. Otr Aagt 30 apr 1633 Jan Joossen j.g. van Yperen en Jelijnke Willems van Aagtekerke)

11 ged 17 mei 1634 Tanneken – Jan Geldof en Jolijnke Willems

12 ged 5 sept 1635 Willemynke – Jan Geldof en Gelijnke Willems

13 ged 4 dec 1639 Teunijntien – Jan de Jonge en Jolijne Willems (Otr Aagtekerke 16 sept 1662 Jacob Pieterssen (Koene ?) j.g. van Oostk met Tonijntje Jans Geldoff. Tr te Aagt 25 okt 1662.)

14 ged 5 apr 1643 Willem – Jan Geldof de jonge en Jolijntje Willems

15 ged 25 dec 1646 Leintje – Jan Joossen Geldof en Jolijntje Willems  (Leuntje Janse Geldof , wed van Abraham Vermeulen, huwde met Johannes Geerts Wisse)

16 ged 11 mei 1650 Jan – Jan Geldoff en Jolijntje Willems

17 ged 12 febr 1653 Adriaen – Jan Geldof en Jolyntje Willems

423    26 febr 1653 Cornelis Matthijsse – Matthijs Adriaense en Josyntje Cornelis – g. Elysabeth Jans

424    29 (?) febr 1653 Leendert Schouwenaer – Jan Schauwenaer en Mary Sanders de Loij – g. Dirck Vermeulen, Pieter Baltensen, Maetje Marinis (Jan Cornelisse Schouwenaer werd lidmaat te Aagt 1 okt 1638.)

11 ged 20 nov 1634 Cornelis – Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders

12 ged 7 nov 1635 Aechien – Jan Cornelissen en Maria Sanders

13 ged 28 mei 1640 Jaquemijntien – Jan Schouwenaer en Maria de Loije

14 ged 24 mrt 1642 Cornelis – Jan Cornelissen Schouwenaer en Marija Sanders

15 ged 22 juni 1644 Sander – Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders – g. Maeyken Jans, Jan Antheunissen

16 ged 31 juli 1650 Johannes – Jan Schouwenaer en Marya Sander

17 ged 29 (?) febr 1653 Leendert – Jan Schouwenaer en Mary Sanders de Loij

425    2 nov 1653 Jan Laureysse – Laureys Pietersen en Adriaentje Adriaens – g. Adriaentje Pieters  (Otr Aagtek 15 apr 1645 Lauwereys Pietersen j.g. van Aeghtekerke en Ariaentie Arjaens j.d. van Domb. Pieter Jaspersen en Lauwertie Lauwers vader en moeder van Lauwereys. Adriaen Codde vader van Ariaentje.)

426    16 nov 1653 Cornelia de Steur – Isaacq De Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

427    7 dec 1653 Lauwertje Janssen – Jan Theunissen en Leuntje Maartens – g. Janneken Antheunissen

428    11 jan 1654 Maetje Cornelis Stoffels – Cornelis Stoffels en Leuntje Werrebroek – g. Suzanna Werrebroek  (Leuntje Werrebroecke is ged te Aagt 17 dec 1630. Otr te Aagt 17 juli 1649 Cornelis Stoffelssen j.g. van Domburg en Leuntje Werrebroucke van Aagt. Zuster van de brdgm Neeltje Stoffels. Vader en moeder van de bruid Jan Bernaerds Werrebroeck en Soete Willems.)

11 ged 21 mei 1650 Jan – Cornelis Stoffelsen en Leuntje Werrebroek

12 ged 11 jan 1654 Maetje – Cornelis Stoffels en Leuntje Werrebroek

429    18 jan 1654 Maetje Adriaense – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g. Adriaentje Codde

430    8 febr 1654 Pieter Saetman – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme – g. Maetje Blauwhaerts

431    11 febr 1654 Jacob Janse Lauws – Jan Jacobse Lauws en Pieternelletje Jacobs – g. Catolijntje Leenderts

432    18 febr 1654 Adriaen Tevel jr. – Adriaen Tevel en Cornelia Willems Adriaens – g. Willem Salomons, Neeltje Adriaens

433    18 febr 1654 Jaquemijntje Jans Sys – Jan Sys en Willemijntje Leenderts – g. Jaquemijntje Pieters

434    22 febr 1654 Jan Elias Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Janneken Cornelis

435    22 febr 1654 Maerten Willems leenderts – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Leuntje Maertens  (Willem Leenaerts is ged te Aagtekerke 2 febr 1620. Willem werd 4 apr 1643 lidm te Aagt. Geh 6 juli 1641 Willem Leenderts en Willemyntie Meertens (wed van Arjaen Lauws))

11 ged 29 mrt 1643 Leendert – moeder Willemijntie Meertens (Leendert woonde 1676 in de ring van het dorp.)

12 ged 27 dec 1646 Helena – moeder Willemijntje Maertens

13 ged 8 juli 1648 Martijntje – moeder Willemijntje Maertens

14 ged 27 mrt 1650 Maerten – moeder Willemyntje Maertens

15 ged 2 apr 1651 Willem – moeder Willemijntje Maertens

16 ged 22 febr 1654 Maerten – moeder Willemijntje Maertens

Willemijntje is kort na de bevalling van Maerten overleden. Geh 22 juli 1656 Willem Leendertsen (wednr van Willemijntje) en Herstijntje Pieters (wed van Adriaan Wisse)

436    25 febr 1654 Floris Thomasse – Thomas Lauwersen en Catelijntje Ingels – g. Janneken Ingels, Flooris Ingels

437    7 mrt 1654 Adriaen Casse – Michiel Casse en Janneken Carels – g. Pieternelletje Pieters (Michiel Pietersen Casse en Janneken Carels werden 2 juli 1633 lidmaat te Aagtekerke.)

11 ged 16 mrt 1633 Pieternelleken – Machiel Pieterssen en Janneken Carels

12 ged 6 mei 1635 Janneke – moeder Janneke Carels

13 ged 7 juni 1637 Dingeken – moeder Janneken Carels

14 ged 29 apr 1640 Neeltien – Machiel Pietersen en Jannetje Carels (Otr 6 apr 1672 te Seroosk Jan Jansen j.m. van Serooskerke met Neeltje Michiel Casse j.d. van Aagt. Tr 5 mei 1672.)

15 ged 1 dec 1641 Pieter – Machiel Casse en Jannetje Carels

16 ged 2 juni 1647 Josyntje – Michiel Pietersen en Janneken Carels

17 ged 3 juli 1650 Jan – Michiel Kasse en Janneken Karels

17 ged 7 mrt 1654 Adriaen – Michiel Casse en Janneken Carels

438    8 mrt 1654 Aernout Aernoutse – Aernout Hendricksen en Peryntje Geerts – g. Maetje Jans  (Aernout kwam 15 apr 1634 met att te Aagtek. Neelken werd met bel. lidm op 1 juli 1634. Otr Aagt 24 mei 1634 Aernout Henderic en Neelke Adriaens)

11 ged 24 febr 1636 Leynke – moeder Cornelia Adriaens

12 ged 26 apr 1637 Leynke – moeder Neelken Adriaens

13 ged 19 juni 1639 Cathelyntie – moeder Elysabeth Daniels

Geh Aernoudt Hendricx ( wednr van Elysabeth Daniels) en Tonyntie Andries, 1 mrt 1641 Aagt.

14 ged 5 jan 1642 Stevelijntje – moeder Tonijntien Andries

15 ged 1 febr 1643 Abraham – moeder Tonijntje Andries

16 ged 18 dec 1644 Andries – moeder Tonijntje Andries

17 ged 4 nov 1646 Hendrick – moeder Tonijntje Andries

18 ged 15 jan 1651 Jan – moeder Tonijntje Andries

Otr te Aagtek. 22 mrt 1653 Mr. Aernout Hendricx, wednr van Tonijntje Andries met Perijntje Gerritse, wed van Mr. Melchior Yeverdinge (?). Susanna Hendricx zuster van de brdgm. Maetje Jans, wed van Jan Leunissen, nicht.

19 ged 8 mrt 1654 Aernout – moeder Peryntje Geerts

Aarnout Heyndrikssen en Prijntje Gerrits woonden 1676 in de ring van het dorp. Aarnout was voorzanger.

439    19 juli 1654 Willemyntje Leunisse – Leunis Adriaense en Janneken Antheunis – g. Adriaen Jan Leunissen, Willemyntje Ingels

440    27 sept 1654 Jeremias Slabbaerts – Meerten Slabbaerts en Janneken Lormij – g. Josyntje (synde de suster van Janneken Lormij)

441    1 dec 1654 Grietje Jeenderts Codde – Leendert Codde en Tanneken Eeuwouts – g. Adriaen Kodde, Maetje Feys ofte Eeuwouts  (Leendert Adriaense Codde en Janneken Eeuwouts worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Janneken is overl op 12 okt 1689. Leendert Adr Codde is met att vertrokken naar Serooskerke 21 dec 1704.)

442    17 jan 1655 Willemijntje Janse Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens – g. Leyntje Jacobs

443    31 jan 1655 Leuntje Geldof – Pieter Geldof en Adriaentje Pieters – g. Susanneken Pieters

11 ged 5 mei 1649 Tonijntje – moeder Tonijntje

12 ged 1 mrt 1651 Tanneken – moeder Tonijntje Pieters

Otr te Aagtekerke april 1653 Pieter Geldoff, wednr van Tonijntje Jans van Isegem uit Vlaanderen, met Adriaentje Pieters j.d. van Aagtekerke.

13 ged 31 jan 1655 Leuntje – moeder Adriaentje Pieters

444    2 febr 1655 Susanna Roelants Saaman – Roelant Saaman en Laurijntje van Damme – g. Juffr. Susanna de Hase

445    24 febr 1655 Willem Janse – Jan Theune en Leuntje Maertens – g. Pieternella Frans

446    10 mrt 1655 Marinus Jonasse Schiettekatte – Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Adriaens – g. Willem Marinussen, Mr. Aernout Hendricks, Leuntje Cornelis

447    21 mrt 1655 Johannes van Hoorn – Nicolaas van Hoorn en Maria Hoornbeeck – g. Johannes van Hoorn, Elijsabeth

11 ged 5 juli 1648 Pieternelletje – Nicolaas van Hoorn en Maria van Hoornbeecq

12 ged 2 dec 1652 Jacob – moeder Maria van Hoornbeeck

13 ged 21 mrt 1655 Johannes – moeder Maria Hoornbeeck

448    24 mrt 1655 Willem Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters – g. Cornelis Willemsen, Willemijntje Ingels

449    25 mrt 1655 Elysabeth Geerts – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Tanneken Jans

450    28 mrt 1655 David de Steur – Isaecq de Steur en Maetje Pieters – g. Maerten Maertenssen, Trijntje Davids

451    25 juli 1655 Pieter Matthijsse – Matthijs Adriaenssen en Josyntje Cornelis – g. Maetje Pieters, Adriaen Pieters, Sac Sacherias

452    8 aug 1655 Joos Janse Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Joos Geldoff, Janneken Jans

453    22 aug 1655 Andries Laureys Heype – Laureys Heypens en Lauwertje Lauwers – g. Andries Jan Heype, Soetje Jacobsen

454    6 dec 1655 Willem Adriaensen – Adriaen Pauwelsen en Maetje Pieters Boogaerts – g. Willemijntje Ingels  (Adriaen en Maetje Pieters Boogaert geh 1 mei 1639 te Aagt. Maetje Pieters Bogaert kwam van Westkapelle. Adriaen Pauwels ged te Aagt 25 juli 1616. Er is op 27 sept 1626 te Aagt een Mayke Pieters gedoopt, dezelfde? Zie ook bij 15 febr 1645. Er werd ook een Maetje Pieters lidmaat te Aagt op 30 mrt 1641.)

11 ged 25 mei 1644 Pauwel – moeder Maetje Pieter

12 ged 26 dec 1646 Pieter – moeder Maetje Pieters (Pieter Adriaensen geh Aagt 9 mei 1674 met Maetje Passenier ged 11 mei 1652 te Aagt.)

13 ged 3 aug 1648 Adriaen – moeder Maetje Pieters Boogaert

14 ged 10 sept 1651 Eeuwout – moeder Maetje Boogaerts

14 ged 6 dec 1655 Willem – moeder Maetje Pieters Boogaerts

Otr Aagtekerke Pieter Adriaenssen Manus j.g. van Poppekerke wonend te Westcappel-buyten met Maetje Pieters Boogaerts, wed van Adriaen Pauwelsen. Jan Adriaenssen Manus broer van de brdgm. Adriaen Pietersen Boogaert broer van de bruid.

455    9 apr 1656 Jan Adriaens Tevel – Adriaen Tevel en Cornelia Salomons – g. Elysabeth Jacobs

456    23 apr 1656 Neeltje Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Leuntje Andries Heype

457    20 aug 1656 Neeltje Janse Geldoff – Jan Geldoff en Leyntje Jans – g. Neeltje Geldoff

458    10 sept 1656 Pieternelletje Jacobsen – Pieter Jacobsen en Maetje Jacobs – g. Francijntje Jan Leunissen

459    10 sept 1656 Janneken Adriaens – Adriaen Joorissen en Maetje Pietersen – g. Willemijntje Codde (Mayke Pieters ged te Aagt 27 sept 1626. Otr te Aagt 12 nov 1644 Adriaen Jorissen j.g. van Aagtek en Maetjen Pieters j.d. van Aagtek. Hillebrant Jorissen broer van de brdgm. Pieter Jaspers en Lauertien Lauereys ouders van de bruid. Tr 19 dec 1644.)

11 ged 15 febr 1645 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetjen Pieters

12 ged 15 mei 1647 Adriaentje – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

13 ged 4 okt 1649 Lauwertje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

14 ged 3 juli 1651 Pieternelletje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

15 ged 18 jan 1654 Maetje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

16 ged 10 sept 1656 Janneken – Adriaen Joorissen en Maetje Pietersen

460    20 sept 1656 Janneken Janse De Reeper – Jan Janssen De Reeper en Geertje Roels – g. Janneken

11 ged 23 dec 1646 Maetje – Maerten Rogierssen en Geertje Claes

12 ged 3 aug 1648 Nicolaus – Maerten Roels en Geertjen Clays

13 ged 23 dec 1651 Adriaentje – Maerten Roels en Geertje Claes

Otr te Aagt 26 sept 1654 Jan Jansen j.g. van Isegem met Geertje Claeys, wed van Maerten Rogiers, beyde woonend tot Aegtekerke. Marij Claeys zuster van de bruid.

14 ged 20 sept 1656 Janneken – Jan Janssen De Reeper en Geertje Roels

461    7 okt 1656 Floris Meertens Slabbaert – Meerten Slabbaert en Janneken Lormijs – g. Florenske van Meeris

462    18 okt 1656 Pieter Roelands Saedtman – Roeland Saedtman en Laurijntje – g. Elysabeth van Damme

463    11 febr 1657 Leuntje Geldoff – Geldoff en Adriaentje Pieters – g. Tanneken Jans Geldoff

464    11 febr 1657 Pieter Matthijs – Matthijs Adriaenssen en Josyntje Cornelis – g. Janneken Adriaens

465    18 febr 1657 Elias Chevael jr. – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Janneken Lauwers

466    25 febr 1657 Adriaen de Steur – Isaack de Steur en Maetje

467    25 febr 1657 Pieter Roelants Saetman – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme – g. Maetje Blauwhaerdt

11 ged 22 jan 1653 Maitje – Roeland Saetman en Laureyntje van Damme

12 ged 8 febr 1654 Pieter – Roelant Saetman en Lauryntje van Damme

13 ged 2 febr 1655 Susanna – Roelant Saaman en Laurijntje van Damme

14 ged 18 okt 1656 Pieter – Roeland Saedtman en Laurijntje

15 ged 25 febr 1657 Pieter – Roelant Saetman en Laurijntje van Damme (opm. Opvallend is de zeer korte tijd, vier maanden, tussen de doop van de laatste twee 'Pieters'.)

468    15 apr 1657 Leuntje Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Pieternelletje Jacobs – g. Jacomijntje Jacobs

469    30 mei 1657 Anneken Wybrake – Jacob Wybrake en Francijntje van de Guchte – g. peeter: Jan van de Guchte, meeter: Maria van Hoorn (huysvr. Van Nic. Van Hoorn)  (Jacob Gillis Weijbrake is geb te Ettichove bij Oudenaerde (Vlaanderen). Francijntje is geb te Ertegem (eveneens in Vlaanderen))

470    29 juli 1657 Leyntje Flooris Ingelse – Flooris Ingelse en Jaquemyntje Pieters – g. Adriaen Janssen en Janneken Flooris

471    5 aug 1657 Jan Adriaense – Adriaen Janse Cleyn en Janneken Lauwers – g. Neeltje Joos  (Otr 7 okt 1656 te Meliskerke Adriaen Janse Cleyn j.g. van Poppekerke met Janneken Laurens j.d. van Hoogelande. Tr te Melisk 15 nov 1656.)

472    23 sept 1657 Adriaen Jonasse – Jonas Adriaenssen en Neeltje Marinis – g. Proontje Jans

473    23 sept 1657 Susanna Claess – Claes Jacobsen de Cock en Adriaentje Abrahams Coster – g. Juffr. Susanna Brouwers

474    nov 1657 Jacob Pieterse – Pieter Jacobsen en Maetje Jacobs – g. Adriaen Jacobsen, Leyntje Jacobs (Pieter is ged te Aagt 2 okt 1624. Otr te Oostk 8 juli 1651 Pieter Jacobsen j.g. van Aagtekerke en Maetje Jacobs, wed van Jan Andriessen Heype. Tr Oostk. De brdgm is woonachtig in Aagt.)

11 ged 10 sept 1656 Pieternelletje – moeder Maetje Jacobs

12 ged nov 1657 Jacob – moeder Maetje Jacobs

475    nov 1657 David Davidse Passenier – David Davidse Passenier en Leuntje Jans Leunisse – g. David Passenier, Francijntje Jacobs  (Otr Aagtek 8 juli 1656 David Davidse Passenier, wednr van Soetje Willems, met Leuntje Jans Huyge j.d. van Grijpskerke. David Passenier vader van de brdgm. Jan Leinisse Huyge en Francijntje Jacobs vader en moeder van de bruid. David geb ca 1620 zie bij 4 sept 1639. Hij zou een zoon kunnen zijn van Maeyke Diericxsse of Maeyke Geschiere van de Casteele. Hij wordt echter niet als dopeling in Aagtekerke genoemd. Dit jaar ontbreekt in het doopboek van Aagtekerke. Het kan ook zijn dat hij in een naburige gemeente is gedoopt. Hij wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl 9 mei 1689.)

476    3 mrt 1658 Adriaen Laureysse Heype – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers – g. Laureys Adriaenssen, Maetjen Adriaens

477    3 mrt 1658 Commerijntje Geerts – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs – g. Dyngentje Pieters

478    27 mrt 1658 Elias Chevael jr. – Elias Chevael en Geertje Cornelis – g. Geertje Claes (Otr 19 mrt 1633 Elias Pietersen Sevael j.g. van Aagtekerke en Stoffelijnke Faes j.d. van Grijpskerke.)

11 ged 16 apr 1634 Maijken – Elias Zevael en Stoffelynke Faes

Otr 1 aug 1635 Elias Cheval (wednr van Stoffelijnke Faes) en Grietken Cornelis j.d. van Zoutelande.

12 ged 19 nov 1636 Pieter – Elias Chevael en Grietken Cornelis

13 ged 28 sept 1639 Aechtjen – Elias Cevael en Grijtien Cornelis

14 ged mei 1642 Cornelis – Elias Cevael en Grijtien Cornelis (Otr te Aagtek 9 apr 1666 Cornelis Eliassen Chevael j.g. van Aagtek met Maetje Meertens j.d. van Aagtek. Elias Chevael vader brdgm. Jacob Jacobsen voogd bruid.)

15 ged 17 jan 1649 Leyn – Elias Chevael en Grietje Cornelis

16 ged 3 sept 1652 Maetje – Elias Chevael en Grietje Cornelis

17 ged 22 febr 1654 Jan – Elias Chevael en Grietje Cornelis

18 ged 18 febr 1657 Elias – Elias Chevael en Grietje Cornelis

19 ged 27 mrt 1658 Elias – moeder Geertje Cornelis

Otr te Middelburg Elias Pieterssen Chevaal, wednr van Aagtek, met Janneken Jans j.d. van Grijpskerke. Tr Middelburg 26 juni 1668.

479    6 apr 1658 Willem Janse – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Blesijne Maertens, Laureys Willems

480    3 juni 1658 Jaquemyntjen de Steur – Isaac de Steur en Maetje Pieters – g Catelijntje Jobs

481    23 juni 1658 Andries Leenderts – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype – g. Maetjen Adriaens, Laureys Andriessen Heype

482    12 okt 1658 Leyntje Geldof – Jan Geldof en Leyntje Jans – g. Willem Cornelissen, Leyntje Cleyns

483    23 nov 1658 Centijntje Geerts – Geert Pieterssen en Neeltje Jans – g. Centyne Claes

484    5 jan 1659 Willemijntje Matthijs – Matthijs Adriaenssen en Leyntje Eeuwouts – g. Tanneken Eeuwouts

485    16 jan 1659 Adriaen Willems – Willem Eeuwouts en Leuntje Leunis – g. Maetjen Eeuwouts

486    2 febr 1659 Laureys Laureysse Pieterssen – Laureys Pietersen en Adriaentje Adriaens Kodde – g. Maetje Pieters, Leendert Adriaense Kodde

487    5 mrt 1659 Janneke Adriaens Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Maetje Jans – g. Maetje Jacobs, Claes Janssen

488    11 juni 1659 Leuntje Geertse Marinissen – Geert Marinissen en Maetje Marinis Borst – g. Pernelle Marinis Borst (dit kind is van Grijpskerke gebracht) (Leuntje is geb te Buttinge als dochtertje van Geert Marinusse Wisse en Maatje Marinus Bost.)

489    15 juni 1659 Gideon Maartens Slabbaert – Maarten Slabbaert en Janneken Lormijn – g. Willemijntje Ingels

490    15 juni 1659 Pieter Adriaensen Jorissen – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters – g. Elysabeth Pieters

11 ged 15 febr 1645 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

12 ged 15 mei 1647 Adriaentje – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

13 ged 4 okt 1649 Lauwertje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

14 ged 3 juli 1651 Pieternelletje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

15 ged 18 jan 1654 Maetje – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters

16 ged 15 juni 1659 Pieter – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters

491    5 nov 1659 Jan Tevel (overl 18 mei 1731, oud 71 jaar, 6 maanden, 1 week, 6 dagen, coelebs = vrijgezel) – Adriaen Tevel en Cornelia Salomons – g. Leyntje Lauwers Cleyn, Laureys Tevel, Leuntje Jacobs. (opm. De leeftijd is waarschijnlijk berekend vanaf de doopdatum.)

492    29 nov 1659 Paulus Leendertse – Leendert Paulussen en Leuntje Andries – g. Martyntje Leenderts, Jan Andriessen Heype

493    11 jan 1660 Pieternelletje Geertse – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs Laus– g. Neeltje Stoffels  (Geeraert Andriessen ged te Aagtek 17 apr 1622. Elysabeth Jacobs Laus ged Aagt 23 juli 1617. Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs werden beiden lidmaat 2 okt 1649 te Aagt.)

11 ged 1 mrt 1645 Maetjen – moeder Lysebetjen Jacobs

12 ged 28 nov 1646 Tanneken – moeder Elijsabeth Jacobsen

13 ged 24 juni 1648 Jaquemijntje – moeder Elysabeth Jacobs

14 ged 14 aug 1650 Lauwertje – Geerten Andriessen en Elijsabeth Jacobs

15 ged 11 mei 1652 Andries – Gerith Andriessen en Elysabeth Jacobs

16 ged 25 mrt 1655 Elysabeth – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs

17 ged 3 mrt 1658 Commerijntje – Geert Andriessen en Elysabeth Jacobs

18 ged 11 jan 1660 Pieternelletje – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs  (Pieternelleken Geers, puella (=jonge dochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Otr Aagtekerke 27 nov 1688 Symon Woutersen, wednr van Adriaentje Salomons van den Kerkhove, geb te Zoutelande, met Pieternelletje Geers j.d. van Aagtekerke. Get Wouter Willems, Cornelia Adriaensz, Andries Geertse, Matje Geertsen. Pieternelletje is 5 apr 1689 met att naar Koudekerke gegaan.)

494    14 jan 1660 Pieter Florisse Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters – g. Andries Pieterssen, Leyntje Tapperts

495    24 jan 1660 Judith de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

496    15 febr 1660 Christiaen Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Janneken Andries

497    21 mrt 1660 Johannes Cornelisse – Cornelis Janssen en Aechtje Willems – g. Marya van Hoorn  (Cornelis Janssen ged te Aagtek 8 aug 1632. Otr 12 mei 1657 te Aagtek Cornelis Jansen j.g. van Aagtek met Aechtje Willems j.d. van Aagtek. Jan Thymes en Abigail Jansen staen het huwelijk van de brdgm toe.)

498    24 apr 1660 Laureys Andriesse Heype jr. – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers – Adriaentje Lauwers  (Laureys Andriessen Heype is ged te Aagtek 17 dec 1631. Otr te Westcappel Laureyns Andriessen, j.g. van Aagtekerke en Louwertje Louwers j.d. van Poppekerke. Tr te Aagt 30 dec 1654. 'werpt uwe sorge op den heere, hij sal u onderhouden'.)

11 ged 22 aug 1655 Andries – Laureys Heypens en Lauwertje Lauwers

12 ged 3 mrt 1658 Adriaen – Laureys Andriessen Heype en Lauwertje Lauwers

13 ged 24 apr 1660 Laureys – moeder Lauwertje Lauwers

499    30 mei 1660 Adriaen Jonasse Schiettekatte – Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis – g. Elysabeth Pieters

500    1 aug 1660 Leyntje Thomasse – Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels – g. Elysabeth Janssen, Johannes de Jonge

501    18 aug 1660 Lauwertje Janssen – Jan Antheunissen en Leuntje Maertens – g. Elysabeth Werrebrouck

502    18 aug 1660 Janneken Claessen – Claes Janssen en Maetje Willems Cleyn – g. Andries Janssen Heype, Pieter Jacobsen, Maetje Jans

503      15 jan 1661  Cornelis Adriaenssen Geldoff  –  Adriaen Geldoff en Janneken Lauwers  –  g. Adriaentje Willems Cleyn 

504      13 febr 1661  Neeltje Bastiaense  –  Bastiaen Hendricsen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Copmijntjen Hendricxen 

505      27 mrt 1661  Janneken Geertse  –  Geert Pieterssen en Neeltje Jans  –  g. Grietje Lauwers 

506      22 mei 1661  Debora Janse Sys  –  Jan Syx en Willemijntje Ingels  –  g. Ely Syx (Willemynken lidm te Aagt 3 okt 1637 (no 180), otr Aagt 6 apr 1641.) (zie ook bij 7 jan 1643)

11  ged 9 okt 1641  Leuntien  –  Jan Sijs en Willemijne Ingels

12  ged 14 jan 1643 Jaques  –  Jan Jacobse Sijs en Willemijntie Ingels

13  ged 30 dec 1643  Gideon  –  Jan Sijs en Willemyntien Ingels

14  ged 11 mei 1650  Jaquemijntje –  Jan Sys en Willemijntje Ingels

15  ged 4 aug 1652  Willem  – Jan Sys en Willemijntje Ingels

16  ged 18 febr 1654  Jaquemijntje  –  Jan Sys en Willemijntje Leenderts

17  ged  22 mei 1661 Debora  –  Jan Syx en Willemijntje Ingels

Willemijntje Ingels wordt genoemd als weduwe op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is overl 30 mrt 1698, 80 jaar oud. 

507      26 juni 1661  Pieter de Steur  –  Isaec de Steur en Maetje Pieters  –  g. Leuntje Pieters

Isaac de Steur (wednr van Oostk) otr Aagtekerke 8 jan 1633 met Lynken Adriaens, j.d. van Sint Laurens. Isaac en Synken lidmaten te Aagtekerke 1 juli 1634.

11  ged 25 jan 1634  Abraham –  moeder Jolynke Adriaens

12  ged 19 mrt 1636  Judith  –  moeder Lijnke Adriaens

Otr te Aagt 27 sept 1642 Isaac de Steur, wednr van Leijntje Adriaans van Oostk, en Maetje Pieters j.d. van Buyenskerke. Judith Leijnse moeder van de brdgm.

13  ged  5 febr 1646  Jaquemyntje  –  Isaac de Steur (moeder niet vermeld)

14  ged 12 mei 1647 Pieternelletje  –  moeder Maetje Pieters

15  ged 17 aug 1648  Levyntje  –  moeder Maetje Pieters

16  ged  21 nov 1649  Pieternelletje –  moeder Maetje Pietersen Moen

17  ged 16 nov  1653   Cornelia  –  moeder Maetje Pieters

18  ged 28 mrt 1655  David  –  Isaecq de Steur en Maetje Pieters

19  ged 25 febr 1657  Adriaen  –  Isaack de Steur en Maetje

1(10)  ged 3 juni 1658  Jaquemyntjen  –  Isaac de Steur en Maetje Pieters

1(11)  ged 24 jan 1660  Judith  –   Isaacq de Steur en Maetje Pieters

1(12)  ged 26 juni 1661  Pieter  –  Isaec de Steur en Maetje Pieters

Otr te Aagtek  9 apr 1662 Isaac de Steur, wednr van Maetje Pieters, met Maetje Jans, wed van  Willeboort …....  (De lidmatenlijst van Aagtek 1675 vermeldt Isaak de Steur met Maatje Jans. Maatje overl 1680.) 

508      31 juli 1661  Adriaentje Janse Man  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  –  g. Leuntje Jans 

509      sept  1661 Adriaentje Leunisse  –  Leunis Leersse en Leyntje Laureys Cleyn  –  g. Cateleyntje Leenders 

509    sept 1661  Maetje Leenderts  –  Leendert Pauwelsen en Leyntje Andriesse Heype  –  g. Adriaen Jacobsen, Maetje Andries   (Maetje Leenders, puella (= jongedochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is 29 aug 1688 met att vertrokken naar Meliskerke.)

510      30 okt 1661  Neeltje Janse Geldoff   –  Jan Geldoff de Jonge en Leyntje Jans  –  g. Neeltje Joos 

511      30 nov 1661  Willem Thomasse  –  Thomas Lauwreys en Catolijntje Ingels  –  g. Leyntje Jacobs of Leenaerts, Pieter Lauwers 

512      14 dec 1661  Jan Adriaense Schiettekatte  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans  –  g. Leuntje Leunis 

513      16 jan 1662  Maetje Cornelisse  –  Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen  –  g. Maetje Symonssen 

514      9 apr 1662  Soetje Janse Antheunissen  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens  – g. Cornelia Janssen Werrebroek (Jan Antheunissen en Leuntje Maertens lidmaat te Aagt 2 okt 1649.)

11  ged 14 okt 1643  Leuntje Jansen  –  Jan Antheunissen en Leuntjen Meertens

12  ged 22 apr 1646  Maeyken  – Jan Antheunissen  (moeder niet vermeld)

13  ged 21 mrt 1648  Antheunis  –  Jan Theune en Leyntje Maertens

14  ged 28 dec 1650  Anthoni  –  Jan Antheunissen en Leyntje Maertens

15  ged 8 nov 1651  Martijntje  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

16  ged 3 sept 1652 Anthoni  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

17  ged 7 dec 1653 Lauwertje  –  Jan Theunissen en Leintje Maertens

18  ged 24 febr 1655 Willem  –  Jan Theune en Leuntje Maertens

19  ged 6 apr 1658  Willem  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

1(10)  ged 18 aug 1660  Lauwertje  –  Jan Antheunissen en Leuntje Maertens

1(11)   ged  9 apr 1662  Soetje  –  moeder Leuntje Maertens

515      23 apr 1662  Helena Floris Ingels (overleden 13 dec 1746) –  Flooris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters  –  g. Ingel Leenderts, Helena Ingelsen 

516      3 mei 1662  Eeuwout Willems  –  Willem Eeuwouts en Leuntje  –  g. Leyntje Eeuwouts

11  ged 16 jan 1659  Adriaen  –  moeder Leuntje Leunis

12  ged 3 mei 1662  Eeuwout  –  moeder Leuntje

517      23 juni 1662  Cornelis Jacobs  –  Jacob Cornelis Leendertsen en Leyntje Jacobs  –   g. Leyntje Jacobs 

518      30 juli 1662  Grietje Laureysse  –  Leureys Pietersen en Adriaentje Codde  –   g. Tanneken Eeuwouts 

519      30 juli 1662  Heyndrick Bastiaense  –  Bastiaen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Willemijntje Adriaenssen Codde 

520/521           20 sept 1662  (tweelingen) Leyn en Pieter Maertense  –  Maerten Slabbaert Wever  en  Janneken Wevers  –  g. Leyntje Jan Sys, Petronella van Hoorn

Janneken Lormij werd lidm te Aagt 6 juli 1641. Janneke Lormye is ged te Grijpskerke 19 dec 1621.

11  ged 11 mei 1642  Jannes  –  Jan Stoffelgaets en Jannetien Lormij

12  ged 5 juni 1644  Pieter  –  Jan Carels Stoffelgat en Jannetie Lormij

Janneke Lormye (Lemiere) geh te Aagt 6 juni 1648 met Maerten Adriaanse Slabbaert. Ze was wed van Jan Carel Stoffelgat. Maarten Slabbaart en Janneken de Lormie worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagtekerke 1675 (no. 85, 86). Maerten Adriaense Slabbaert is ged 24 dec 1621 te Aagtekerke. Maerten is een zoon van Adriaan Slabbaert en Petronella De Bats. Ze kwamen uit Oostwynckel (Vlaanderen) naar Aagtekerke.

13  ged  29 mei 1649  Adriaen  –  Maerten Slabbaertsen en Janneken Lormeda

14  ged  27 febr 1652  Catharina  –  Maerten Adriaensen Slabbaert en Janneken Lormede

15  ged  27 febr 1652  Pieternelletje  (tweeling)

16  ged  27 sept 1654  Jeremias  –  Maerten Slabbaerts en Janneken Lormij

17  ged  7 okt 1656  Floris  –  Meerten Slabbaert en Janneken Lormijs (Floris is gehuwd 15 apr 1684 te Aagtekerke met Huybrechje Jaspers, dr van Jasper Janse van Westkapelle. Floris en Huybrechje kwamen 1699 in Zuid-Afrika aan land en vestigden zich bij de 'Tijgersberg', 5 km gaans van Kaap de Goede Hoop.)

18  ged 15 juni 1659  Gideon  –  Maarten Slabbaert en Janneken Lormijn

19  ged 20 sept 1662  Leyn  –  Maerten Slabbaert Wever en Janneken Wevers

1(10)  ged 20 sept 1662  Pieter  (tweeling met Leyn)

Otr te Aagtek 16 aug 1681 Maerten Adriaensen Slabbaart, wednr van Janneken de Lormede, met Sara Claesen, wed van Adriaen Leendertsen, beyde alhier woonachtig. Get Gideon Maertensen, Jan Aernoutsen, Catalyne Maertens, Maitje Jacobs. Tr te Aagt 3 zeptemb 1681

Otr te Aagtek 13 okt 1685 Jacob Jacobse Harp, wednr van Janneken Stoffels, won te Melisk, met Sara Nycolaeys, wed van Maerten Slabbert. Get Huybrecht Jacobs, Jannetien Andries, Floris Slabbert,  ….. Absoloms

522      30 nov 1662  Lauwers Cornelisse  –  Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen  – g. Cornelia Adriaense Salomons  (Leuntje Jan Antheunissen is ged te Aagtek 14 okt 1643. Otr Aagtek 24 dec 1661 Cornelis Lauwerssen j.g. van Boudewijnskerke met Leuntje Janssen j.d. v Aagtek.)

11  ged 16 jan 1662  Maetje  –  Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen

12  ged 30 nov 1662  Lauwers  –  Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen

(zie bij 2 aug 1671) 

523      10 dec 1662  Jan Geertse  –  Geert Pieterssen en Neeltje Jans  –  g. Jan Bastiaens, Paulyntje Willems Cleyn

11  ged 23 nov 1658  Centijntje  –  moeder Neeltje Jans

12  ged 27 mrt 1661  Janneken  –  moeder Neeltje Jans

13  ged 10 dec 1662  Jan  –  moeder Neeltje Jans

524      21 dec 1662  Willem Claesse  –  Claeys Janssen en Maetje Willems  –  g. Leyntje Willemse Cleyn, Paulyntje Willems Cleyn 

525      21 jan 1663  Leyntje Thomasse  –  Thomas Lauwerssen en Catolijntje Ingels  –  g. Ingel Leendertsen, Jan de Jongen, Leyntje Leenderts 

526      24 jan 1663  Catolijntje Janse Lauws  –  Jan Jacobsen Lauws en Pieternelletje Jacobs  –  g. Catolijntje Leenderts 

527      26 mei 1663  Willemijntje Matthijsse  –  Matthijs Adriaensen en Leyntje Eeuwouts  –  g. Willemyntje Adriaens

Otr Aagtekerke 28 jan 1651 Mattheus Adriaensse j.g. van Buyenskerke en Josyntje Cornelis j.d. van Aagtekerke. Tr 24 febr Aagt. Adriaan Pieterse vader brdgm. Francyn Charels (Francyntje van de Casteele) eigen moeder van de bruid. Pieter Maertens aangetrouwd vader van de bruid. Josyntje Cornelis is ged te Aagt 23 sept 1629.

11  ged 16 juli 1651  Tanneken  –  moeder Josyntje Cornelis (of Jolijntje ?)

12  ged 26 febr 1653  Cornelis  –  moeder Josyntje Cornelis  (Otr te Aagtek 19 sept 1681 Pieter Leunissen, j.m. van Domburg-buyten, met Leuntje Jans Laus, wed van Cornelis Matthijssen van Aeghtekercke. Get Willem Leunissen, Jan Janse Laus, Leijntie Lauris, Magdaleentie Leunissen. Tr Aagtek 28 okt 1681.) (zie bij 24 nov 1686)

13  ged 25 juli 1655  Pieter  –  moeder Josyntje Cornelis

14  ged 11 febr 1657  Pieter  –  moeder Josyntje Cornelis

Otr te Aagtek 1 sept 1657 Matthijs Adriaenssen, wednr van Jolijntje Cornelis, met Leyntje Eeuwouts, wed van Pieter Davidsen Passenier. Adriaen Pieterse Saccharias vader brdgm. Maetje Eeuwouts moeder bruid.

15  ged 5 jan 1659  Willemijntje  –  moeder Leyntje Eeuwouts

16  ged 26 mei 1663  Willemijntje  –  moeder Leyntje Eeuwouts

Matthijs en Leyntje Eeuwouts woonden (1676) in de ring van het dorp.

528      17 apr 1663  Adriaen Janse (kind gebracht van Domburg) (overl 1740)  –  Jan Adriaenssen en Maetje Cornelis Quartier  –  g. Leintje Quartier, Adriaen Marinissen, Adriaen Janssen 

529      6 juni 1663  Pieter Jaspers  –  Jasper Pieterssen en Willemijntje Adriaenssen Codde  –  g. Adriaentje Pieters 

530      23 juni 1663  Anna Adriaense  –  Adriaen Leendertsen en Saertje Claes  –  g. Leendert Leendertsen, Leintje Grauwaerts of Jacobsen 

531      24 juni 1663  Pieternella Jonas Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinus  –  g. Leuntje Cornelis 

532      5 juli 1663 Leuntje Tevel  –  Adriaen Tevel en Cornelia Adriaenssen  – g. Leuntje Huygens, Grijtie Matthijs

11  ged 8 sept 1650  Pieternelletje  –  moeder Cornelia Adriaens

12  ged 28 febr 1654  Adriaen  –  moeder Cornelia Willems Adriaens

13  ged 9 apr 1656  Jan  –  moeder Cornelia Salomons

14  ged 5 nov 1659  Jan  –  moeder Cornelia Salomons  (De twee 'Jannen' zijn waarschijnlijk naast elkaar opgegroeid. 'Jan Tevels de jonge' wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl 18 mei 1731, oud 71 jaar, 6 maanden en 6 dagen.)

15  ged 5 juli 1663  Leuntje  –  moeder Cornelia Adriaenssen

Cornelia Adriaenz Salomons wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is 6 dec 1688 met att vertrokken naar Zoutelande, maar in 1690 weer teruggekeerd. Overl 20 nov 1699, 76 jaar oud.

533      7 nov 1663 Leyn Janse Man  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  –  g. Leuntje Grauwerts

11  ged 17 febr 1644  Andries  –  Jan Andriessen Man en Willemyntien Castiaens

12  ged 5 mrt 1645  Jacob  –  Jan Andriessen Man en Willemijntien Christiaens

13  ged  23 dec 1646  Adriaen  –  Jan Andriessen en Willemijntje

14  ged 3 aug 1648 Johannes  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

15  jan/febr 1650  Maetje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

16  23 nov 1652  Laureys  –  Jan Man en Willemyntje Christiaens

17  ged 17 jan 1655  Willemijntje  –  Jan Man en Willemyntje Christiaens

18  ged 23 apr 1656  Neeltje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

19  ged  15 febr 1660  Christiaen  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

1(10)  ged 31 juli 1661  Adriaentje  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens  (Otr Middelburg 12 dec 1690  Adriaen Aernoutsen, wednr van Capelle, met Adriaentje Jansen Mans j.d. van Aagtek.) 

1(11)  ged 7 nov 1663  Leyn  –  Jan Man en Willemijntje Christiaens

534      23 jan 1664  Francyntje Jacobs  –  Jacob Antheunissen en Catolijntje Antheunis  –  g. Laureys Leynssen, Dinatje Jelyers 

535      27 jan 1664  Neeltje Janse Geldoff  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans  – g. Neeltje Joos 

536      27 jan 1664  Francyntje Lauwerse  –  Lauwers Leynssen en Catolyntje Jans  –  g. Francyntje Lauwers 

537      6 febr 1664  Pieter Bastiaens  –  Bastiaan Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Adriaantje Kodde 

538      25 febr 1664  Adriaen Crijnse Neve  –  Crijn Willemse Neve en Neeltje Adriaens  –  g. Cornelis Adriaens 

539      14 apr 1664  Adriaen Leenderts   –  Leendert  Pauwelsen en Leuntje Andries Heype  –  g. Janneke Andries Heype 

540      23 juli 1664  Cornelis Floris Ingelse  –  Floris Ingelse en Jaquemyntje Pieters  –  g. Cornelis Pieterssen, Willemijntje Pieters 

541      16 nov 1664  Adriaen Janse  –  Jan Adriaenssen en Neeltje Willems Cleyns  –  g. Adriaen Adriaansen, Janneken Jans 

542      25 jan 1665  Leyntje Jacobs Leendertsen  –  Jacob Leendertsen en Leuntje Graeuwaerts  –  g.  Adriaen Jacobsen 

543      1 febr 1665  Paulyntje Jasperse  –  Jasper Leendertsen en Grietje Lauwers  –  g. Pieter de Cogge, Grijtje Leenderts 

544      11 febr 1665  Johannes  –  vader onbekend, kind is buiten de echt geboren  –  moeder Berbel Jans  –  g. Catolyne Jobs 

545      25 febr 1665  Janneken Adriaense Geldoff  –  Adriaen Geldoff en  Janneken Ls  –  g. Janneken Willeboortsen Heere

11  ged 5 aug 1657  Jan  –  Adriaen Jansse en Janneken Lauwers

12  ged 15 jan 1661  Cornelis  –  Adriaen  Geldoff en Janneken Lauwers

13  ged 25 febr 1665  Janneken  –  Adriaen Geldoff en Janneken Ls

546      4 mrt 1665  Jan Gabriëlse  –  Gabriel Pieterssen en Maetje Jan Antheunis  –  g. Theunis Jan Antheunissen, Catolijntje Pieters Casse 

547      5 juli 1665  Pieternelletje Laureysse  –  Laureys Pieterssen en Adriaentje Codde  –  g. Maetje Willems

Adriaentje Codde is een dochter van Adriaen Janse Codde en Margriete Leenderts.

11  ged 2 nov 1653  Jan  –  moeder Adriaentje Adriaens

12  ged  2 febr 1659  Laureys  –  moeder Adriaentje Adriaens Codde

13  ged  30 juli 1662  Grietje  –  Adriaentje Codde  (Grietje Lauris (puella=jongedochter) wordt 1 apr 1687 met belijdenis lidmaat. Ze vertrok met att 2 juli 1694 naar Domburg.)

14  ged 5 juli 1665  Pieternelletje  –  Adriaentje Codde

548      29 juli 1665  Jan Jacobse  –  Jacob Janssen Huyge en Marij Pieter Sys  –  g. Janneken Janssen Huyse

549      aug 1665  Pieter Adriaense Schiettekatte  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans  –  g. Aechtje Willems

550      27 sept 1665  Leuntje Leunisse Leersse  –  Leunis Leersse en Leyntje Cleyns  –  g. Leendert Willemsen, Jaquemijntje Jacobs

551      okt 1665  Jannetjen Adriaense  –  Adriaen Leendertsen en Saertjen Claes  –  g.  Grijtje Leenderts 

552      29 okt 1665  Michiel Janse Palett  –  Jan Palett en Maetje Chalons  –  g. Adriaen Chalons (vader van Maetje), Pieternelleken Chalon

553      25 okt 1665  Jannetje Thomassen  –  Thomas Lauwersen en Catolijntjen Ingels  –  g. Antheunis Passenier, Cornelis Janssen Werrebroex

554      2 dec 1665  Josyntje Geldoff  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans  – g. Joos Geldoff, Neeltje Hillebrants

555      20 dec 1665  Jan Abrahamse Vermeulen  –  Abraham Vermeulen en Leuntje Geldoff  –  g. Janneken Dirx

556      20 jan 1666  Leuntje Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis  –  g. Maetje Cornelis

557      24 febr 1666  Janneken Florisse Ingels  –  Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters  –  g. Cornelis Pieters, Janneken Floris, Catelyntjen Ingels

558      24 febr 1666  Antheunis Jacobsen  –  Jacob Antheunissen en Catolyn Antheunis  –  g. Martha (Mahieus ?)

559      7 mrt 1666  Catolyntje Laureysse  –  Laureys Leynsen en Catolyntje Jans  –  g. Aechtje Willems Damme

560      5 mei 1666  Maetje Jansen  –  Jan Andriessen en Helena Ingels  – g. Adriaentje Ingels, Andries Heypen, vader

561      mei 1666  Willemyntje Jansen Lauws  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jan Sys  –  g. Willemyntje Ingels (huysvr van Jan Sys)

562      13 juni 1666  Maetje Cornelisse  –  Cornelis Eeuwouts en Pieternella Symons Schotte  –  g. Leyntje Eeuwouts (huysvr v Matthijs Adriaensen)

563      11 juli 1666  Martijntje Crijns De Neve  –  Crijn Willemsen De Neve en Neeltje Adriaens  –  g. Janneken (huysvr v Adriaen Cleyn)

11  ged 25 febr 1664  Adriaen  –  Crijn Willemse Neve en Neeltje Adriaens

12  ged 11 juli 1666  Martijntje  –  Crijn Willemsen De Neve en Neeltje Adriaens

564      25 juli 1666  Grietje Jaspers  –  Jasper Pieterssen en Willemijntje Codde  –  g. Adriaentje Adriaenssen Codde  (Willemijntje is ged 21 mrt 1632. Otr te Aagtek Jasper Pieterssen j.g. van Aagtek met Willemyntjen Adriaenssen Kodde j.d. van Aagtek. Lauwrens Pietersen broeder van de brdgm. Leendert Codde broeder van de bruid.)

11  ged 6 juni 1663  Pieter  –  moeder Willemijntje Adriaenssen Codde

12  ged 25 juli 1666  Grietje    moeder Willemijntje Codde

Willemijntje Codde wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686 vermeld als weduwe.

565      aug 1666  Elysabeth Pietersen  –  Pieter Dirxsen en Susanneken Pieters  – g. Janneken Pieters

566      19 sept 1666  Adriaentje Willemsen  –  Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis  –  g. Adriaentje Claeys, Adriaen Jacobsen Cleyn (Otr juni 1657 te Melisk Willem Eeuwouts j.g. van Domburg-buiten met Leuntje Leunis j.d. van Meliskerke.)

567      14 okt 1666  David Antheunissen  –  Anthonis Passenier en Adriaentje Ingels  –  g. David Passenier, Helena Ingels

568      7 dec 1666  Leunis Claesse  –  Claeys Jansen en Maitje Willem Cleyn  –  g.  Leuntje Leunis, Leunis Lauwerssen Leersse

569      10 dec 1666  Pieter de oudste ,Leunus de jongste (tweeling)  –  Gabriel Pieterssen Casse en Maetje Jans  –  g.  voor Pieter: Maetje de Roo, Maetje Geerts, voor Leunus: Martijntje Jans, Jaquemijntje Pieters Casse en Pieter Pieterse Casse (grootv. en getuige voor beide kinderen)

570      15 dec 1666  Centijntje Geerts  –  Geert Beele en Neeltje Jans  –  g. Maetje Stoffels (huysvr v Leendert Willems)

571      22 dec 1666  Leyntje Bastiaans Peere  –  Bastiaan Hendricksen Peere en Adriaentje Pieters  –  g. Catolijntje Jobs (huysvr v Huyge)

572      19 febr 1667  Jan Janse Schiettekatte  –  Jonas Schiettekatte en Leuntje Neeltje Marinus  –  g. Elysabeth Geerts  (Jonas is ged 22 aug 1627. Neeltje is ged 5 mrt 1625 te Aagt. Otr Aagt Jonas Adriaansen en Neeltje Marinis 6 febr 1649. Tr te Aagtekerke. Voogden Maerten Gijssen en Cornelis Leendertsen Quartier. Neeltje werd lidmaat 2 apr 1650. )

11  ged 1 mrt 1651  Adriaentje  –  Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Marynis  (Adriaentje is overleden 14 jan 1733, 81 jr oud.)

12  ged 10 mrt 1655  Marinus  –  Jonas Adriaenssen Schiettekatte en Neeltje Adriaens

13  ged 23 sept 1657  Adriaen  –  Jonas Adriaenssen en Neeltje Marinis

14  ged 30 mei 1660  Adriaen  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinis

15  ged 24 juni 1663  Pieternella  –  Jonas Schiettekatte en Neeltje Marinus  (Pieternelleken Jonaz Schietekatte, puella (= jongedochter), wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Pieternelleken is met att vertrokken naar Middelburg aug 1688. Otr Aagtek 6 okt 1691 Jan Cornelissen Stroo j.m. van Westkappel met Pieternelle Jonassen Schietekatte, geb Aagtek. Get vd brdgm Aernout Cornelis Stroo, Matje Cornelis Stroo. Vd brd Jonas Schietekatte, Adriaentje Jonassen Schietekatte. Tr Aagtek 4 nov 1691)

16  ged 20 jan 1666  Leuntje  –  moeder Neeltje Marinis

17  ged 19 febr 1667  Jan  –  Jonas Schiettekatte en Leuntje Neeltje Marinus

Neeltje Marinus is overl te Aagt 1673.

Otr Aagtekerke 6 jan 1674 Jonas Adr Schietekatte, wednr van Aagt, en Abigael Philipsen, j.d. van Domburg-buyten. Get v brdgm Adriaan Schiettekatte, v brd Geert Philipsen, Catlijntje Philipsen. Tr Aagtek 22 jan 1674. Volgens de ledenlijst van 1676 blijken Jonas en Abigael Philips in de ring van het dorp te wonen.

Otr Aagtekerke Jonas Adr Schietekatte en Catelijntje du Mon, j.d. van Middelburg, 8 juni 1680, geh te Domburg. Op de ledenlijst van 7 juli 1686 wordt Jonas Schietekatte genoemd met Catalyntje de Mon. Jonas is overl 30 sept 1701, 74 jr oud ('natus 74 annos') Catalyntje is 2 apr 1703 met att vertrokken naar Domburg.

573      15 mei 1667  Maatje Laurens Oorts  –  Laurens Adriaensen Oorts en Maetje Blaes  –  g. Maatje Antheunis

XXX 22 mei 1667 begon de bediening van ds Reynvaan. Hij zou blijven tot 10 jan 1677. Hij werd door de classis van Walcheren niet zuiver in de leer bevonden. Hij huwde 13 okt 1671 te Vlissingen met Anna Pelletier 

574      26 juni 1667  Willemyntje Janse Lauws  –  Jan Jacobsen Laauws en Leyntje Jans Six  –  g. Willemyntje Ingels huisvr van Jan SixBijgevoegd briefje van ds Reynvaan:'Het eerste kint dat van mij gedoopt is. Willemijntje is het kint int vierde gelit van Jannetje Floris noch levende in Domburgh. Dit is 't eenige kint int vierde gelit, doch int derde gelit zijn 59 kinderen, int tweede gelit zijn 20 kinderen, int eerste gelit twee kinderen, zoo dat int leven van Jannetje Floris zijn geweest 82 nakomelingen van haar. Den 26 junii 1667'

575      24 juli 1667  Andries Janse Heype  –  Jan Heype en Lena Ingels  –  g.  Maatje Adriaans huysvr van de schout Andries Heype

576      7 aug 1667  Jannetje Cornelisse  –  Cornelis Laurensen en Leuntje Cornelis  –  g. Maetje Symons, Leintje Jans (huysvr v David Passenier)

577      25 sept 1667  Leuntje Adriaanse Schietekatte  –  Adriaan Schietekatte en Maatje Jans  –  g. Jannetje Laurens

578      25 sept 1667  Claes Adriaanse  –  Adriaan Leenderts en Zaartje Claeys  –  g. Abraham Claassen, Grietje Laurens

579      25 sept 1667  Janneken Geldof  –  Jan Geldof en Leyntje Jans  –  g. Janneken Jans

580      30 okt 1667  Johannes van der Meulen (van Domburg gebracht)  –  Dirk van der Meulen en Leyntje Leyns  –  g. Zuzanneken Mattheüs

581      30 okt 1667  Cornelis Jacobsen  (van Domburg gebracht)  –  Jacob Jacobsen en Leyntje Cornelis  –  g. Cornelia Joossen

582      20 nov 1667  Willem Janse Crijger (van Domburg gebracht)  –  Jan Willemszen Crijger en Cornelia Jans  –  g.  Cornelis Willemzen, Passchijntje Gabriels

583      7 dec 1667  Geert Jacobsen  –  Jacob Antheunisse en Cateline Antheunisse  –  g. Zuzanne Antheunissen

584      18 dec 1667  David Antheunisse Passenier  –  Antheunis Davidse Passenier en Adriaantje Ingels  –  g. David Davidse Passenier, Lena Ingels

585      18 dec 1667  Elias Pieterse Chevaal  –  Pieter Eliasse Chevaal en Janneken Mathijs  –  g. Elias Chevaal, Jannetje Jans (Otr Aagtek 9 apr 1666 Pieter Eliassen Chevael j.g. van Aagtek met Janneken Matthijs j.d. van Frankrijk. Elias Chevael vader  van de brdgm. Neeltje Willems tante.)

586      1 jan 1668   Willem Thomassen  –  Thomas Laurensen en Cateline Ingels Leendertsen  –  g. Jaquemintje Laurens

587      19 febr 1668  Cornelia Floris Ingelsen  –  Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters  –  g. Neeltje Pieters

588      4 mrt 1668  Willem Leenderts  –  Leendert Willemzen en Maatje Stoffels  –  g. Stoffel Jacobzen, Catelijntje Leenderts

Otr te Domburg Leendert Willemsen j.g. van Oostkapelle en Maetje Stoffels j.d. van Domburg. Leendert Willemsen woonachtig in Aagtek. Tr Domburg 27 okt 1666

589      4 mrt 1668  Adriaan Jansen Palet  –  Jan Palet en Maatje Salons  –  g. Willemijntje Salons

11 ged 29 okt 1665  Michiel  –  Jan Palett en Maetje Chalons

12  ged 4 mrt 1668  Adriaan  –  Jan Palet en Maatje Salons

590      6 mei 1668 Maetje Laurens Oorts  –  Laurens Adriaenzen Oorts en Maatje Blaes  –  g. Maatje Adriaans (huysvr v Schout Heype)

11  ged 15 mei 1667  Maatje  –  Laurens Adriaensen Oorts en Maetje Blaes

12  ged 6 mei 1668  Maetje  –  Laurens Adriaenzen Oorts en Maatje Blaes

591      19 aug 1668  Tanneken Claessen  –  Claes Janzen en Maatje Willems Cleyn  –  g. Leyntje Willems Cleyn

592      9 sept 1668  Symon Cornelissen  –  Cornelis Eeuwoutzen en Pieternelle Schotte  –  g. Dina Schotte

593      14 okt 1668  Jan Bastiaanse Peere  –  Bastiaan Heyndrikzen Peere en Adriaantje Pieters  –  g. Prijntje Laurens  (Otr Aagtek 14 juni 1653  Bastiaen Hendriksen j.g. van Domburg en is daar woonachtig met Adriaentje Pieters j.d. van Aagtek en is daar woonachtig. Tr 27 juli 1653 te Aagtek. Job Willems is de grootvader en Neeltje Jobs de moeder van de brdgm. Laureys en Maetje Pieters zijn broer en zus van de bruid.)

11  ged 13 febr 1661  Neeltje  –  Bastiaen Hendricsen Peere en Adriaentje Pieters

12  ged  30 juli 1662  Heyndrick  –  Bastiaen Heyndricsen en Adriaentje Pieters

13  ged  6 febr 1664  Pieter  –  Bastiaan Hendrickse Peere en Adriaantje Pieters

14  ged  22 dec  1666  Leyntje  –  Bastiaan Hendricksen Peere en Adriaentje Pieters

15  ged 14 okt 1668  Jan  –  Bastiaan Heyndrikzen Peere en Adriaantje Pieters

Otr 13 apr 1675 te Aagtek Jan Hillebrantsen j.m. van Grijpskerke met Adriaantje Pieters, wed van Bastiaan Heyndriksen Pere. Get vd brdgm Hillebrant Jorissen, Neelken Hillebrants, vd brd Adriaan Jorissen, Willemyntje Codde. Tr mei 1675. Otr te Aagtek 14 febr 1688 Jan Hillebrants, wednr van Adriaantje Pieters van Grijpskerke, met Elysabeth Jacobs Wisse, wed van Cornelis Blauwaert, van Koudekerke.</a> (zie ook bij 29 mei 1695)

594    21 okt 1668  Willem Adriaanse Schiettekatte  –  Adriaan Schiettekatte en Maatje Jans  –  g. Adriaantje Jonas

Adriaan en Maatje woonden (1676) in de ring van het dorp.

11  ged 2 nov 1648  Adriaen  –  Adriaen Adriaense en Maetje Jans

12  ged 9 nov 1650  Jan  –  Adriaen Schiettekatte en Maetje Jans

13  ged 1 febr 1653  Adriaen  –  Adriaen Adriaenssen en Maitje Jans  (Waarschijnlijk wordt deze Adriaen, ged 1653, bedoeld op de lidm.lijst (no 92) van 7 juli 1686. Hij is dan weduwnaar.)

14  ged 5 mrt 1659  Janneke  –  Adriaen Schietekatte en Maetje Jans  (Janneken deed 3 apr 1677 te Aagt openbaar belijdenis van haar geloof. Ze overleed 1680.)

15  ged 14 dec 1661  Jan  –  moeder Maetje Jans

16  ged  aug 1665  Pieter  –  moeder Maetje Jans

17  ged 25 sept 1667  Leuntje  –  moeder Maetje Jans

18  ged 21 okt 1668  Willem  –  moeder Maatje Jans

Adriaan Schietekatte en Matje Janz worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Adriaan is overl 30 dec 1687.

594      10 febr 1669  Laurens Cornelissen  –  Cornelis Laurenzen en Leintje Cornelissen Wilzoet  –  g. Maatje Laurens

595      10 febr 1669  Maatje Janse Heype  –  Jan Andriessen Heype en Lena Ingels  –  g. Adriaantje Ingels

596      17 febr 1669  Catalijntje Casse  –  Gabriel Casse en Maatje Jans  –  g. Michiel Casse, Jan Casse, Maatje Pietersen Casse  (Maetje Jans ged te Aagtek 22 apr 1646. Otr Aagtek 12 apr 1664 Gabriel Pieterssen Casse j.g. van Oostk met Maetje Jans j.d. van Aagtek. Pieter Casse en Catelyntje Casse ouders van de brdgm. Leuntje Meertens moeder van de bruid. Ook Adriaen Antheunissen en Blasijntje Meertens staan het huwelijk toe.)

11  ged 4 mrt 1665  Jan  –  Gabriël Pieterssen en Maetje Jan Antheunis

12  ged 10 dec 1666  Leunus  –  Gabriël Pieterssen Casse en Maetje Jans

13  ged 10 dec 1666  Pieter  –  idem

14  ged  17 febr 1669 Catalijntje  –  Gabriel Casse en Maatje Jans

597      10 mrt 1669  Abraham Jacobsen  –  Jacob Abrahamsen en Cornelia Leenderts  –  g. Tobia Izaakzen, Maatje Jacobs

598      31 mrt 1669  Leyntje Geldof  –  Jan Geldof en Leyntje Jans  –  g. Leyntje Laurens (huysvr v Leunis Leerze)  (Jan Joossen Geldof is ged te Aagt 11 apr 1627. Otr Aagt 13 aug 1650 Jan Joossen Geldoff j.g. van Aagt en Leyntje Jans van Poppekerke. Tr Aagt)

11  ged  11 mei 1652  Jan  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

12  ged  8 aug 1655  Joos  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

13  ged  20 aug 1656  Neeltje  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans

14  ged 12 okt 1658 Leyntje  –  Jan Geldof en Leyntje Jans

15  ged 30 okt 1661  Neeltje  –  Jan Geldoff de Jonge en Leyntje Jans

16  ged 27 jan 1664  Neeltje  –  Jan Geldoff en Leyntje Jans

17  ged 2 dec 1665  Josyntje  –  moeder Leyntje Jans

18  ged 25 sept 1667  Janneken  –  moeder Leyntje Jans

19  ged 31 mrt 1669 Leyntje  –  moeder Leyntje Jans

599      22 apr 1669  Jonas Antheunissen Passenier  –  Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels  –  g. Jan Jonassen Palet, Adriaantje Jonassen Palet 

600      12 mei 1669  Pieternella Jansen  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans  –  g. Lysbeth Jacobsen 

601      23 juni 1669  Leyntje Thomassen  –  Thomas Laurussen en Catalijntje Ingels  –  g. Jaquemijntje Pieters  (Cathelijntje is ged 17 juli 1633. Otr te Aagt 14 okt 1651 Thomas Lauwersen j.g. van Vlasschendal en Cathelyntje Ingels j.d. van Aagt. De ouders van de brdgm zijn overleden. Ingel Leendertsen vader van de bruid.)

11  ged 10 sept 1652  Laureys  –  Thomas Laureyssen en Cathelijntje Ingels

12  ged 25 febr 1654  Floris  –  Thomas Lauwersen en Cathelijntje Ingels

13  geb  Jan  –  Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels (zie bij 10 nov 1686)

14  ged 1 aug 1660  Leyntje  –  Thomas Lauwersen en Cathelyntje Ingels

15  ged 30 nov 1661  Willem  –  Thomas  Lauwreys en Catolijntje Ingels

16  ged 21 jan 1663  Leijntje  –  Thomas Lauwerssen en Catolijntje Ingels

17  ged 25 okt 1665  Jannetje  –  moeder Catolijntjen Ingels  (Jannetje Tomassen (puella=jongedochter) wordt met belijdenis op 1 apr 1687 lidmaat.)

18  ged 1 jan 1668  Willem  –  Thomas Laurensen en Cateline Ingels Leendertsen

19  ged 23 juni 1669  Leyntje  –  Thomas Laurussen en Catalijntje Ingels

602      25 aug 1669  Adriaan Laurussen  –  Laurus Leynzen  en Catelijntje Jans  –  g.  Cornelia Leenderts 

603      8 sept 1669  Jan Laurens Mailjaartsen  –  Laurens Mailjaartsen en Judith Jacobsen  –  g. Lysebeth

604      22 sept 1669  Johannes Leendertse  –  Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriessen  –  g. Leyntje Adriaans

605      5 jan 1670  Cornelis Cornelissen  –  Cornelis Laurussen en Leintje Cornelisse Wilsoet  –  g. Grietje Cornelisse Wilsoet

606      2 febr 1670  Pieternelle Paulusse  –  Paulus Adriaansen en Jaquemyntje Jacobs  –  g. Jan Jacobsen Laures, Maatje Pietersen Boogaart

607      16 mrt 1670  Laurens Jacobsen  –  Jacob Cornelissen en Leuntje Graanvocht  –  g. Pieter Cornelisse, Leyntje Jacobs  (Alle drie zijn ze op 26 maart 1670 tegelijk begraven. Jacob Cornelissen overleed op 19 maart, Leuntje Graanvocht overleed op 22 maart en Laurens op 25 maart.)

608      18 mei 1670  Lysbeth Janse  –  Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans  –  g. Lysbeth Jans Six

609      29 juni 1670 Willemijntje Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters – g. Willemyntje Codde

610     24 aug 1670 Jan Willemsen – Willem Adriaenssen en Susanneken Jans – g. Jan Meeussen, Maetje Jans

611    28 sept 1670 Maatje Willemsen – Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis – g. Maatje Pieters

612    28 sept 1670 Zara Gideonse Six – Gideon Janzen Six en Janneken Leyns – g. Lysbeth Janzen Six   (Gideon ged 30 dec 1643. Otr te Aagtek 19 juli 1670 Gideon Janzen Six van Aagtek met Janneken Leyns van Ooster Zouburgh. Get voor de brdgm Jan Six en Willemyntje Ingels, voor de brd Jacob Leynssen. Tr Aagtek 6 aug 1670.)

613    26 okt 1670 Jacob Laurens Mailjertsen – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobsen – g. Neeltje Pieters

614    2 nov 1670 Janneken Cornelissen – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte – g. Maatje Pietersen Boogaart

615    14 dec 1670 Jan Jacobsen – Jacob Antheunissen en Catalyntje Antheunis – g. Janneken Adriaans

616    25 dec 1670 Jan Claassen – Claas Jansen en Maatje Willems – g. Janneken Laurens

617    1671 Marcus Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Maarel – g. Jan de Maarls, Magdalena Jaspers

618    8 febr 1671 Pieternelle Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemyntje Jans – g. Leyntje Laurens

619    12 apr 1671 Jan Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemyntje Geerts – g. Geert Andriessen, Martijntje Jans

620    12 apr 1671 Philip Leynsen – Leyn Philipssen en Janneken Jans – g. Jasper Philipsen, Janneken Phlips

621    19 apr 1671 Janneken Sijmons – Sijmon Jansen en Jolijntje Joos – g. Aagje Willems

622    18 mei 1671 Neeltje Adriaansen – Adriaan Leendertsen en Saartje Claas – g. Janneken Pieters

623    7 juni 1671 Janneken Geerts – Geert Pietersen en Jaquemijntje Laurens – g. Cornelia Jans  (Otr Aagtek 20 febr 1669 Geert Pietersen, wednr van Crommenhoeke met Jaquemyntjen Laurens j.d. van Passchendale. Get brdgm Leunis Hubrechtsen, brd Thomas Laurensen. Tr Aagtek 13 mrt 1669 (zie bij 26 dec 1682)

624    2 aug 1671 Maatje Cornelisse – Cornelis Laurense en Leyntje Wisoets – g. Jaquemijntje Pieters    (zie ook bij 30 nov 1662. Leuntje Jan Antheunissen is ged te Aagtek 14 okt 1643. Otr Aagtek 24 dec 1661 Cornelis Lauwerssen j.g. van Boudewijnskerke met Leuntje Janssen j.d. v Aagtek.)

11 ged 16 jan 1662 Maetje – Cornelis Lauwersen en Leuntje Jan Antheunissen

12 ged 30 nov 1662 Lauwers – Cornelis Lauwreyssen en Leuntje Jan Antheunissen

Otr Meliskerke 15 okt 1666 Cornelis Lauwrens van Boudewijnskerke, wednr van Leuntje Jans, met Leyntje Cornelis Wilsoets j.d. van Meliskerke. Brdgm wonend Aagtekerke.

13 ged 7 aug 1667 Jannetje – Cornelis Laurensen en Leuntje Cornelis

14 ged 10 febr 1669 Laurens – Cornelis Laurenzen en Leintje Cornelis Wilzoet

15 ged 5 jan 1670 Cornelis – Cornelis Laurussen en Leintje Cornelisse Wilsoet

16 ged 2 aug 1671 Maatje – Cornelis Laurense en Leyntje Wisoets

625    13 dec 1671 Adriaan Andriesse Six – Andries Pietersen Six en Leuntje Adriaens – g. Blasijntje Meertens

626    24 jan 1672 Lauwertje Leunisse – Leunis Laurensen Leersse en Leyntje Laurens – g. Bartholomeus Marinissen, Leyntje Adriaans  (Otr Aagtek 7 aug 1660 Leunis Lauwerissen Leerssen j.g. van St Laurens met Leyntje Lauwers Cleyn j.d. van Aagtek.)

11 ged sept 1661 Adriaentje – Leunis Leersse en Leyntje Laureys Cleyn

12 ged 27 sept 1665 Leuntje – Leunis Leersse en Leyntje Cleyns

13 ged 24 jan 1672 Lauwertje – Leunis Laurensen Leersse en Leyntje Laurens

627    27 mrt 1672 Maatje Antheunissen Passenier – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels – g. Maatje Pieters

628    15 mei 1672 Lauwertje Laurens – Laurens Leynsen en Catalijntje Jans – g. Jolijntje Joos  (Larens is ged te Aagt 13 febr 1630. Catelyntje is ged te Aagt 26 dec 1629. Otr Aagtekerke 25 sept 1655 Laureys Leijnssen j.g. van Aagtek met Catelyntje Jans j.d. van Aagtek. Jacob Leynssen broer van de brdgm. Abigail Janssen moeder van de bruid.)

11 ged 27 jan 1664 Francijntje – Lauwers Leynssen en Catolyntje Jans

12 ged 7 mrt 1666 Catolyntje – Laureys Leynsen en Catolyntje Jans

13 ged 25 aug 1669 Adriaan – Laurus Leynzen en Catelijntje Jans

14 ged 15 mei 1672 Lauwertje – Laurens Leynsen en Catalijntje Jans

629    6 juli 1672 Cornelis Jansen – Secr. Jan Cornelissen en Leuntje Sants – g. Hendrik Sant, Maatje Cornelis

630    31 juli 1672 Adriaan Paulussen (hij is den 11 juli 1729 met een voer Hooij verongelukt) – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Maatje Pieterse Boogaart

631    21 aug 1672 Wilhelmus Reynvaan – Ewaldus Reynvaan en Anna Pilletier – g. Mr. Guiljelmus Reijnvaan dienaer des Godliken woorts tot zzee (Zierikzee?), Juffr. Maria de Meulenmeester

632    21 aug 1672 Johannes Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Morel – g. Marcus Annotte, Maatje Mahieus

633    25 sept 1672 Laurens Claesse – Claes Jansen en Maatje Willems (de moeder, Maatje Willems, is reeds voor de doop van Laurens na de bevalling overleden) – g. Leyntje Laurens  (Otr Meliskerke 1 apr 1656 Nicolaus Janssen j.g. van Hoogelande met Maetje Willemsen Cleyn j.d. van Meliskerke.)

11 ged 18 aug 1660 Janneken – Claes Janssen en Maetje Willems Cleyn

12 ged 21 dec 1662 Willem – Claeys Janssen en Maetje Willems

13 ged 7 dec 1666 Leunis – Claes Janssen en Maitje Willems Cleyn

14 ged 19 aug 1668 Tanneken – Claes Janzen en Maatje Willems Cleyn

15 ged 25 dec 1670 Jan – Claas Jansen en Maatje Willems

16 ged 25 sept 1672 Laurens – Claes Jansen en Maatje Willems (Maatje Willems is na de bevalling overleden.)

(In 1676 woonde Claas Jansen met Maetje Christiaens in de ring van het dorp. Notulen Kerkenraad: 26 dec 1688 Claes Janse heeft Cornelis Janse geslagen)

634    25 sept 1672 Janneken Pieters de Witte – Pieter de Witte en Janneken Jans – g. Hendrik Zant, Janneken Jacobs

635    25 sept 1672 Pieter Isaaks Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems – g. Paschijntje Gabriels, Andries Willemsen Troettelaar

636    25 sept 1672 Crina Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters g. Leuntje Sants

637    9 okt 1672 Jan Laurusse Mailjaartsen – Laurus Mailjaartsen en Judith Jacobsen – g. Janneken Jans Six

638    27 nov 1672 Willemijntje Symonse Jansen – Symon Jansen en Jolijntje (Josyntje?) Joos – g. Willem Joossen, Janneken Pieters

639    18 dec 1672 Andries Antheunisse – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geers – g. Andries Geertsen, Lauwertje Geerts

640    5 febr 1673 Laurens Leendertse – Leendert Pauwelsen en Leintje Andries – g. Dingena Andries

641    19 febr 1673 Paulus Adriaansen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Geert Andriessen, Crin Pauwels, Lauwertje Cornelis

642/643    23 apr 1673 (tweelingen) Adriaan en Willem Willemsen – Willem Adriaansen en Susanneken Jans – g. Adriaan Adriaansen, Adriaan (Panten?), Christijntje, huysvr v (Panten ?) en Cornelia Hubrechtsen Schipper

644    22 okt 1673 Josina Ewaldus Reijnvaan – Ewaldus Reijnvaan en Anna Pilletier – g. dhr. Nicolaas Pilletier, juffr. Dina Reijnvaan (huysvr v Mr. Gillis Burs pred. Te Axel)

645    25 okt 1673 Cornelia Huygens – de Schout Hugo Andriessen en Pieternelleken Cornelis Sacchariasse – g. Pieter Cornelissen Sacchariassen, Neeltje Jacobs Domisse

646    29 okt 1673 Leendert Adriaansen – Adriaan Leendertsen en Saartje Claas – g. Jasper Leendertsen, Prijntje Laurens  (Adriaan overl 7 jan 1681. Adriaan en Saartje woonden (1676) in de ring van het dorp.)

11 ged 23 juni 1663 Anna - Adriaen Leendertsen en Saertje Claes

12 ged okt 1665 Jannetjen - Adriaen Leendertsen en Saertjen Claes

13 ged 25 sept 1667 Claes - Adriaan Leenderts en Zaartje Claeys

14 ged 18 mei 1671 Neeltje - Adriaan Leendertsen en Saartje Claas

15 ged 29 okt 1673 Leendert - moeder Saartje Claas

647    19 nov 1673 Eeuwout Cornelissen – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte – g. Tanneken Eeuwouts  (Cornelis ged 20 febr 1636. Otr te Melisk Cornelis Eeuwoutsen j.g. van Domburg-buiten met Petronella Schotte j.d. van Soutelande. Cornelis bleek in 1676 ouderling te zijn.)

11 ged 13 juni 1666 Maetje – Cornelis Eeuwouts en Pieternelle Symons Schotte

12 ged 9 sept 1668 Symon – Cornelis Eeuwoutzen en Pieternelle Schotte

13 ged 2 nov 1670 Janneken – Cornelis Eeuwoutsen en Pieternelle Schotte

14 ged 19 nov 1673 Eeuwout – moeder Pieternelle Schotte

Cornelis Eeuwouts wordt vermeld op de lidm.lijst van 7 juli 1686, hij is dan wednr. Overl 30 apr 1693

648    24 dec 1673 Adriaantje Andriesse – Andries Pietersen Six en Catlijntje Ingels – g. Adriaantje Poppe  (Catlijntje Ingels ged te Aagt 17 juli 1633. Otr Aagtek 30 okt 1668 te Domburg Andries Pieterzen Six j.m. van Zerooskke met Leuntje Adriaans j.d. van Aagtekke. Tr Aagtekk den 21 nov 1668.)

11 ged 13 dec 1671 Adriaan – Andries Pietersen Six en Leuntje Adriaans

26 Nov 1672 Otr Andries Pietersse Six, wednr van Seraaskke, met Catalijntje Ingels, wednr van Thomas Lauwerssen van Aagt. Get voor de brdgm Jacob Pieterssen Six, Adriaantje Poppe, voor de brd Ingel Leenderts en Willemyntje Ingels. Tr Aagt 21 dec 1672.

12 ged 24 dec 1673 Adriaantje – moeder Catlijntje Ingels

Andries en Catalijntje Ingels worden als echtpaar genoemd in de lidmatenlijst van 1675. Andries bleek in 1676 diaken te zijn. Andries Six en Catalijntje Ingels worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Andries was toen ouderling. Andries is overl 4 mei 1721, Catalijntje 12 aug 1720.

649    25 febr 1674 Pieternelle Leyns Philipsen – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Jasper Philipsen, Hubrechtjen Hubrechts

650    4 mrt 1674 Tanneken – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Janneken Jans Six

651    27 mrt 1674 Magdalena Stevens Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Marol – g. Cornelis Jansen, Magdalena Jaspers

652    1 apr 1674 Pieter Isaacs Moreel – Isaac Moreel en Willemijntje Willems – g. Jan moreel, Lauwertje Geerts

653    29 apr 1674 Willem Andriesse Troettelaer – Andries Willemsen Troettelaer en Lauwertje Geerts – g. Antheunis Jansen, Willemijntje Troettelaar

654    24 juni 1674 Willemyntje Leenderts – Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriesse Heype – g. Leyntje Adriaans

655    22 juli 1674 Jacoba Pieterse de Vos – Pieter de Vos en Tanneken Verhage – g Jacob Verhagen, Janneken

656    29 juli 1674 Leuntje Willems Eeuwoutsen – Willem Eeuwoutsen en Leuntje Leunis – g. Tanneken Eeuwouts

657    16 sept 1674 Maatje Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Pieter Blok, Maatje Pieters

658    28 okt 1674 Andries Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geerts – g. Andries Troettelaar, Maatje Geerts

659    4 nov 1674 Hendrik Janssen Stoffels – Secretaris Jan Cornelisse Stoffels en Leuntje Sants – g. Pieter Laurensen, Heer Nicolaus de Hont, Maatje Cornelis (huysvr van de Burgemeester Hendrik Sant)

660    11 nov 1674 Pieter Laurens Mailjertsen – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobs – g. Leyntje Eeuwouts

661    5 dec 1674 Cornelis Jacobsen – Jacob Antheunissen en Catalyne Antheunis – g. Janneken Antheunis

662    16 dec 1674 Jacob Jansen – Jan Jacobsen met de baarde en Janneken Cornelis – g Jacob Jansen met de baarde, Tanneken Jacobs

663    13 jan 1675 Adriaan Reijnvaan – Ewaldis Reijnvaan en Anna Pilletier – g. Mr. Gillis Burs, pred te Axel, Juffr. Anna Reijnvaan

664    3 febr 1675 Andries Floris Ingelsen – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters – g. Leyntje Andries  (Floris zou geboren zijn te Aagt ca 1625 als zoon van Ingel Leenderts en Leyntje Floris. Floris was schepen en is overl 25 dec 1676. Floris Ingelse en Jaquemijntje Pieters Lambrechts otr Meliskerke 13 jan 1651.)

11 ged 4 febr 1653 Leyn – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters

12 ged 24 mrt 1655 Willem – moeder Jaquemijntje Pieters

13 ged 29 juli 1657 Leyntje – moeder Jaquemyntje Pieters

14 ged 14 jan 1660 Pieter – moeder Jaquemyntje Pieters

15 ged 23 apr 1662 Helena – Flooris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters

16 ged 23 juli 1664 Cornelis – Floris Ingelse en Jaquemyntje Pieters

17 ged 24 febr 1666 Janneken – moeder Jaquemijntje Pieters

18 ged 19 febr 1668 Cornelia – Floris Ingelsen en Jaquemijntje Pieters   (Cornelia werd te Aagtekerke met belijdenis lidmaat 1 apr 1690. (Otr Aagtekerke 30 nov 1691 Wisse Paulus Wisse van Poppekerke, wednr van Pieternelletje Janse Leerse, met Cornelia Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get brdgm Willem Paulus Wisse, Lysabeth Janse. Get vd brd Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Tr Aagtek 18 dec 1691. Cornelia Floris Ingels is met att vertrokken naar Melisk 11 dec 1692.)

19 ged 29 juni 1670 Willemyntje – Floris Ingelsen en Jaquemyntje Pieters

1(10) ged 25 sept 1672 Crina – moeder Jaquemijntje Pieters

1(11) ged 3 febr 1675 Andries – moeder Jaquemijntje Pieters

665    24 febr 1675 Simon Laurense – Laurens Simonsen en Janneken Philips – g. Andries Simonsen, Janneken Simons

666    24 febr 1675 Lysbeth Jansen Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Janneken Jans Six

667    6 mrt 1675 Crin Adriaensen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Crin Pauwelsen, Antheunis Jansen, Lauwertje Geerts

668    24 mrt 1675 Adriaan (overl 10 sept 1742) – Pieter Adriaans en Maatje Pieters – g. Mattijs Adriaans, Paulus Adriaans, Maatje Pietersen Boogaart

669    28 apr 1675 Jan Simonsen – Simon Jansen en Janneken Pieters – g. Leuntje Pieters

670    7 aug 1675 Anna Gabrielse de Sitter – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers – g.  huysvr v Jan de Sitter

671    6 okt 1675 Jan Paulusse – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans – g. Jan Jacobsen Laus, Leuntje Jans

672    10 nov 1675 Pieternelleken Leyns – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Laurens Simonsen, Hubrechtje Hubrechts

673    10 nov 1675 Willem Isaak Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems – g Andries Willemse Troettelaar, Tonijntje Charels

674    5 jan 1676 Jacob Pieterse Blok – Pieter Jacobse Blok en Leyntje Adriaans – g. Pieter Gillisse Blok, Maatje Bloks

675    5 jan 1676 Janneken Jeremiasse Slabbaert – Jeremias Slabbaert en Maatje Jaspers – g. Jasper Jansen, Magdaleentje Leunisse

676    19 jan 1676 Lauwertje Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans – g. Leintje Lauwerts

677    26 jan 1676 Elysbeth Antheunissen – Antheunis Jansen en Jaquemijntje Geerts – g. Andries Troettelaar, Elysabeth Geerts  (Antheunis Jansen ged 3 sept 1652. Otr Aagtek 13 juni 1670 Antheunis Janzen j.m. van Aagtek met Jaquemyntje Geerts j.d. van Aagtek. Get voor brdgm Gabriel Casse en Maatje Jans EL, voor debrd Geert Andriessen en Lysbeth JacobsEL. Tr Grijpsk 8 juli 1670. Jaquemijntje wordt genoemd op de lidmatenlijst van Aagt 1675 (no. 98). De lijst is opgemaakt jan 1676. Jaquemijntje is in dat jaar (1676) overleden.

11 ged 12 apr 1671 Jan – moeder Jaquemyntje Geerts

12 ged 18 dec 1672 Andries – moeder Jaquemijntje Geers

13 ged 28 okt 1674 Andries – moeder Jaquemijntje Geerts

14 ged 26 jan 1676 Elysabeth – moeder Jaquemijntje Geerts

678    5 febr 1676 Dina Reijnvaan – Ewaldus Reijnvaan en Anne Pilletier – g. Jacobus Noenaart, Juffr. Catarina Lonke

679    23 febr 1676 Adriaan Antheunissen – Antheunis Adriaansen en Maatje Jans – g. Jan Meeusen, Meerten Willemsen, Maatje Leyns  (Otr 6 okt 1673 Melisk Antheunis Adriaansen Lauws j.m. van Grijpskerke met Maatje Jans j.d. van Marykerke. Tr Melisk 25 okt 1673)

680    15 mrt 1676 Cornelia Leendertse – Leendert Pauwelsen en Leuntje Andries Heype – g. Lena Ingels  (Leendert is ged 23 febr 1628. Leuntje is ged 22 mrt 1634. Otr Aagtek 17 juni 1656 Leendert Pauwelsen j.g. van Aagtek en Leuntje Andries Heype j.d. van Aagtek. Martyntje Leendersen moeder brdgm. Andries Pauwelsen broer van de brdgm. Andries Janssen Heype Schout vader van de bruid. Maetje Adriaens moeder van de bruid.)

11 ged 23 juni 1658 Andries – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype

12 ged 29 nov 1659 Paulus – Leendert Paulussen en Leuntje Andries

13 ged sept 1661 Maetje – Leendert Pauwelsen en Leyntje Andriesse Heype

Otr 9 apr 1688 te Aagtek Tobias de Neve, wednr van Jannetje Claessen, van Koudekerke doch wonend in Melisk, met Matje Leenders j.d. van Aagtek. Get brdgm Tobias de Neve, Matje de Neve, brd Leendert Pauwelsen en Leuntje Heype (ouders) Tr Meliskerke 27 apr 1688

14 ged 14 apr 1664 Adriaen – Leendert Pauwels en Leuntje Andries Heype

15 ged 22 sept 1669 Johannes – Leendert Pauwelssen en Leuntje Andriessen

16 ged 5 febr 1673 Laurens – moeder Leuntje Andries

17 ged 24 juni 1674 Willemyntje – moeder Leuntje Andriesse Heype

18 ged 15 mrt 1676 Cornelia – moeder Leuntje Andries Heype

Leendert bleek in 1676 ouderling te zijn. Leendert Pauwelsen en Leyntje Jans vertrokken met att naar Serooskerke 3 nov 1677.

681    15 mrt 1676 Jan – zoon van Neeltje Jacobs, in onegt geboren. Op dezelfde dag 's avonds in de repetitie der predicatie gedoopt. g. Abigail Philips

682    5 apr 1676 Marcus Annotte – Steven Annotte en Marij Jans de Marel – g. Jasper Annotte, Marij Annotte, Cathalijntje Antheunis

683    5 apr 1676 Lysbeth Adriaansen – Adriaan Pauwelsen en Maatje Geerts – g. Andries Geertse, Dina Pauwels  (Adriaen ged 3 aug 1648.)

684    25 okt 1676 Leyntje Pieters (overl 25 nov 1750) – Pieter Adriaansen en Maatje Pieters – g. Antheunis Passenier, Leyntje Eeuwouts

685    4 nov 1676 Leuntje Janse Stoffels – secretaris Jan Cornelisse Stoffels en Leuntje Sants – g. de Heer Pieter van der Burgt, Cornelia Sants (huysvr v Simon Willemsen)

686    6 dec 1676 Cornelia Abrahamse Koene – Abraham Willemse Koene en Pieternelle Adriaans Tevel – g. Cornelia Adriaanse  (Otr Aagtek 16 mei 1682 Abraham Willemsen Coene, wednr van Pieternelle Adriaanse, geb te Westkapelle, wonend Aagtek. met Cathalyntie Jans, wed van Laurens Leynse, wonend te Aagtek. Get Tobias de Vroe, Sijmon Janssen, Neeltje Davids, Cornelia Adriaensen Jaegers. Notulen Kerkenraad Aagtekerke: 30 mrt 1687 Abraham Coene en Catalijntje Jans zijn vrouw houden met elkaar ergelijk huis. Ze worden daarop aangesproken; 5 april 1687 Abram Coene en zijn vrouw zijn ernstig vermaand. (Opm.: Kort daarop is Cathalyntje Jans overleden. Dat het thuis niet zo goed 'liep' , zou dus best een ernstige oorzaak hebben kunnen gehad.) Otr te Aagtek 17 apr 1688 Abraham Coene, wednr van Catalyntje Jans van West-Souburg, met Judith Jacobsen, wed van Lauwrens Maljertsen van Zoutelande, wonend Aagtek. Get Cornelis Tevel, Adriaentje Pieters. (zie bij 16 juli 1679)

687    16 dec 1676 Frederik Hugens – Schout Hugo Andriessen en Pieternelletje Cornelisse Sacchariassen – g. de Heer Frederik Huyssen Heer van Rau....., Mevr. Willemina Eijlersich

688    20 dec 1676 Maatje Laurens Mailjartsen – Laurens Mailjartsen en Judith Jacobs – g. Neeltje Pieters

689    14 febr 1677 Elysabeth Andriesse Troettelaar – Andries Troettelaar en Lauwertje Geerts – g. Isaac Moreel, Commertje Geerts

690    7 mrt 1677 Tanneken Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans Six – g. Jaquemijntje Jans

691    28 mrt 1677 Eeuwout Reijnvaan – Ewald Reijnvaan en Anna Pilletier – g. Sr Jacobus Noenaart en dochter Cornelia Noenaart  (Otr 18 sept 1671 Vlissingen Ewaldus Reynvaan j.m. van Middelburg met Anna Pilletier j.d. van Oost Zouburg. Tr Vlissingen 13 okt 1671. Ewaldus Reynvaan en Anna Pilletier vertrokken 3 nov 1677 naar Brouwershaven. Ewaldus is overleden begin maart 1691.)

11 ged 21 aug 1672 Wilhelmus – moeder Anna Pilletier

12 ged 22 okt 1673 Josina – moeder Anna Pilletier

13 ged 13 jan 1675 Adriaan – moeder Anna Pilletier

14 ged 5 febr 1676 Dina – moeder Anna Pilletier

15 ged 28 mrt 1677 Eeuwout – moeder Anna Pilletier

692    5 mei 1677 Jaquemijntje Laurense Simonsen – Laurens Simonsen en Janneken Philips – g. Abigail Philips

693    23 mei 1677 Jan Janse – Jan Aarnoutsen en Catalijntje Meertens Slabbaart _ g. Pieternelle Jans

694    23 mei 1677 Maatje Geertse – Geert Pietersen en Dingetie Andries Heype – g. Leuntje Andriesse Heype

695    29 juni 1677 Susanna Catarina Hubregts de Haze – de Heer Rentmeester Hubregt de Haze en Maria de Haze – g. de Heer Hubrecht de Haze, oud-burgemeester van Middelburg en jonkvr Anna de Haze, namens haar moeder Catarina Volters, wed van de Heer Jacob de Haze

697    15 aug 1677 Michiel Gabrielse de Sitter – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkerts – g. Jan de Sitter, Janneken Baarhouts  (Otr te Aagt 29 juni 1674 Gabriel de Sitter wednr van 's Heer Arentskke met Anneken Barents Pikkerts van Grol. Get vd brdgm Jan de Sitter, vd brdClaas Jansen. Tr Aagt 20 juli 1674.)

11 ged 7 aug 1675 Anna – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers

12 ged 15 aug 1677 Michiel – Gabriel de Sitter en Anneken Barents Pikkers

698    5 sept 1677 Jacob Jacobse Verhagen – Jacob Verhagen en Pieternelle Adriaans – g. de Ambachtsheer de Heer Francoijs Volters, Maatje Adriaans

699    6 okt 1677 Willem Isaaks Moreel – Isaak Moreel en Willemijntje Willems Troettelaar – g. Andries Willemse Troettelaar, Leyntje Laurens

700    6 okt 1677 Adriaantje Simonse – Simon Janse en Janneken Pieters – g. Pieter Jacobsen Schijn, Leuntje Pieters

701    2 jan 1678 Adriaan Pieterse Block – Pieter Jacobse Block en Leijnken Adriaens – g. Marijnis Marijnissen, Leunken Heype

702    2 febr 1678 Maria Anot – Steven Anot en Mari Jans – g. Carel …., Lynken (Synken?) Jans de Marol

703    13 mrt 1678 Louwereys Pouwelsen – Pouwels Adriaans en Jacomynken Jans – g. Leynken Jans Sijs (Fijs?)

704    15 mei 1678 Adriaan Cornelissen – Cornelis Matthijssen en Leunken Jans – g. Sacarias Adriaensen, Tanneken Matthijsen

XXX Kinderen, gedoopt door Petrus Pollion, bevestigd 16 okt 1678. Hij overleed te Aagtekerke in 1680.

705    23 okt 1678 Tonijntje Jans – Jan Aarnouts en Catolyntje Maartens – g. Jannetje Janssen

706    13 nov 1678 Philips Geleinse – Gelein Philips en Jannetje Jans – g. Jaspar Philipsen, Abigail Philips

707    20 nov 1678 Leuntje Jans Moreel – Jan Sarelsen Moreel en Maijtje Willems Roose – g. Willem Jacobsen Rooze, Isaac Moreel, Leuntje Samuels  (Jan Charelsen Moreel en Maatjen Willems doen beiden te Aagt op 1 jan 1679 openbaar belijdenis van hun geloof.)

708    11 dec 1678 Lauwertjen Adriaans – Ariaan Pauwels en Maytjen Geers – g. Crijn Pauwels, Lauwertje Geers  (Adriaen is ged 3 aug 1648. Otr te Aagt 7 mei 1672 Adriaan Pauwelsen van Domburg-buyten met Maatje Geerts van Aagt. Get voor de brdgm Leunis Jansen, voor de brd Geert Andriesse, Lysbeth Jacobs. Tr Aagt 8 juni 1672.)

11 ged 19 febr 1673 Paulus – moeder Maatje Geerts

12 ged 6 mrt 1675 Crin – moeder Maatje Geerts

13 ged 5 apr 1676 Lysbeth – moeder Maatje Geerts

14 ged 11 dec 1678 Lauwertjen – moeder Maytjen Geers

709    11 dec 1678 Andries Andriesse Troetelaar – Andries Willemse Troetelaar en Lauwerken Geersen – g. Andries Geerssen, Leyntje Lauwens

710    11 dec 1678 Jacob Janse Laus – Jan Jacobsen Laus en Leyntje Jans – g. Jannetjen Laureyns  (Jan Jacobsen Lous ged te Aagt 14 okt 1618, overl 2 nov 1686. Pieternelleken geb ca 1620 (zie bij 21 apr 1631). Otr Aagtek 11 mrt 1645 te Aagt Jan Jacobsen Laus j.g. van Aegtekerke en Pernelletje Jacobs j.d. van Aegt (Pernelleken Jacobs Lievense). Cornelis Jacobsen broer van de brdgm. Pieter Leunissen oom en voogd van de bruid. Catelyntie (Heindriks?) moeder van de bruid. Jan Jacobsen Lauws werd lidmaat te Aagt 4 apr 1648.)

11 ged 12 dec 1646 Jacob – moeder Pieternelleken Jacobs

12 ged 17 dec 1648 Jaquemijntje – moeder Pernelletje Jacobs

13 ged 30 nov 1649 Tanneken – moeder Pernelletje Jacobs

14 ged 8 febr 1651 Tanneken – moeder Pieternelleken Jacobs

15 ged 11 febr 1654 Jacob – moeder Pieternelletje Jacobs

16 ged 15 apr 1657 Leuntje – moeder Pieternelletje Jacobs

17 ged 24 jan 1663 Catolijntje – moeder Pieternelletje Jacobs

Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jans Six worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagt 1675 (no. 96, 97). Otr te Aagtek 12 mei 1666 met Leyntje Jans Syx, dochter van Jan Jacobsen Six en Willemijntje Ingels. Leyntje Jans is ged te Aagt 9 okt 1641.

18 ged mei 1666 Willemyntje – Jan Jacobsen Lauws en Leyntje Jan Sys

19 ged 26 juni 1667 Willemyntje – Jan Jacobsen Laauws en Leyntje Jans Six

1(10) ged 12 mei 1669 Pieternella – moeder Leyntje Jans

1(11) ged 18 mei 1670 Lysbeth – moeder Leyntje Jans

1(12) ged 4 mrt 1674 Tanneken – moeder Leyntje Jans Six

1(13) ged 24 febr 1675 Lysbeth – moeder Leyntje Jans Six

1(14) ged 19 jan 1676 Lauwertje – moeder Leyntje Jans

(Lauwertje Kw.St.WdV 537, 536, geh met Jan Maljaars, ged Aagt 9 okt 1672)

1(15) ged 7 mrt 1677 Tanneken – moeder Leyntje Jans Six

<1(16) ged 11 dec 1678 Jacob – moeder Leyntje Jans

711    29 jan 1679 Andries Geertse – Geert Pieterssen en Dingetje Andriessen Heypen – g. Aaltjen Hendricks

712    12 febr 1679 Willemijntje Willems Eeuwouts – Willem Eeuwouts en Leuntje Leunis – g. Grietje Leenderts Codde  (Willem Eeuwoutsen was schepen.)

11 ged 16 jan 1659 Adriaen – moeder Leuntje Leunis

12 ged 19 sept 1666 Adriaentje – moeder Leuntje Leunis  (Otr Aagtek 11 dec 1689 Pieter Laurissen j.m. van Domb met Adriaentje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aeghtekercke. Get vd brdgm Cornelis Backer, Jannetje Willems (moeder); vd brd Willem Eeuwoutsen (vader), Leyntje Eeuwoutsen. Tr Aagtek 1 jan 1690.)

13 ged 28 sept 1670 Maatje – moeder Leuntje Leunis

14 ged 29 juli 1674 Leuntje – moeder Leuntje Leunis  (Otr te Aagtek 21 mei 1695 Isaac Allaert j.m. van Zoutelande met Leintje Willems Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willems. Get vd brdgm Jan Allaert, Matje Vos. Tr Aagtek 10 juni 1695)

15 ged 12 febr 1679 Willemijntje – moeder Leuntje Leunis  (Otr Aagtek 21 apr 1703 Jannes Dobbelaer j.m. van Oostcappel met Willemijntje Willemsen Eeuwouts j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Beerent Jacobsen, Mary Dobbelaer. Get brd Willem Eeuwouts, Adriaentje Willemse Eeuwouts. Tr Aagtek 11 mei 1703.)

Willem Eeuwouts blijkt 1686 ouderling te zijn en werd op 10 juli 1689 opnieuw verkozen tot ouderling. Op de lidm.lijst van Aagt 7 juli 1686 wordt hij alleen genoemd en niet Leuntje.

713    5 mrt 1679 Jacob Isaacse moreel – Isaac Moreel en Willemyntje Willems – g. Jan Charelsen Moreel, Leintje Laurens Heype  (Willemijntje Willems Troettelaer is ged te Aagt 16 febr 1650, overl 1679. Otr 29 aug 1671 te Aagt Isaak Moreel j.m. van Westk met Willemijntje Willems j.d. van Aagt. Get brdgm Joos de Jood en Janneken Laurens, voor de bruid Jacob Andriessen Troetelaar, Jaquemijntje Jacobs. Tr 27 sept 1671. Isaak bleek 1676 diaken te zijn.)

11 ged 25 sept 1672 Pieter – Isaak Moreel en Willemijntje Willems

12 ged 1 apr 1674 Pieter – Isaac Moreel en Willemijntje Willems

13 ged 10 nov 1675 Willem – Isaak Moreel en Willemijntje Willems

14 ged 6 okt 1677 Willem – Isaak Moreel en Willemijntje Troettelaar

15 ged 5 mrt 1679 Jacob – Isaac Moreel en Willemyntje Willems

Isaac Moreel staat vermeld op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als weduwnaar.

714    12 mrt 1679 Jan Simonsen – Simon Janse (de moeder overleden) – g. Leijntje Pieters

715    23 apr 1679 Lauwertje Adriaanse Slabbaart – Adriaan Maartensse Slabbaart en Lauwertje Adriaans (overleden) – g. Catolyntje Maartens Slabbaart  (Otr Aagtek 11 nov 1682 Adriaen Maertensen Slabbaert, wednr van Lauertie Adriaens, ged Aagtek, met Jacomijntie Isaacx j.d. van Aeghtekercke. Get Isaac de Steur, Jan Aernoutsen, Cathoolijntie Maertens. (zie bij 27 febr 1684))

716    16 juli 1679 Ariaan Laurens Mailjaarts – Laurens Mailjaarts en Judik Jacobs – g. Ariaantje Pieters  (Laurents Mailjertzen j.m. van Staan (Vlaanderen bij Antwerpen) en Judith Jacobzen (Koppejan) van Soutelande, hier woonachtig. Get voor de brdgm Matthijs Adriaanse, voor de bruid Neeltje Pieterzen. Geh te Aagtekerke 16 mei 1668)

11 ged 8 sept 1669 Jan – Laurens Mailjaartsen en Judith Jacobsen

12 ged 26 okt 1670 Jacob – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobsen

13 ged 9 okt 1672 Jan – Laurus Mailjaartsen en Judith Jacobsen  (Jan geh 4 mei 1697 te Aagtek met Lauwertje Jans Lous, ged 19 jan 1676)

14 ged 11 nov 1674 Pieter – Laurens Mailjertsen en Judith Jacobs

15 ged 20 dec 1676 Maatje – Laurens Mailjartsen en Judith Jacobs

16 ged 16 juli 1679 Ariaan – Laurens Mailjaarts en Judik Jacobs

Otr te Aagtek 17 apr 1688 Abraham Coene, wednr van Catalyntje Jans van West-Souburg, met Judith Jacobsen, wed van Lauwrens Maljertsen van Zoutelande, wonend Aagtek. Get Cornelis Tevel, Adriaentje Pieters. (zie bij 6 dec 1676) Judith Jacobsen wordt genoemd als weduwe op de lidmatenlijst van jan 1722.

717    15 okt 1679 Geertruid Huygens – Hugo Andriessen Schout alhier en Pieternelletje Cornelissen Zachariassen – g. Simon Willem Hugenssen, Neeltje Hugens

11 ged 25 okt 1673 Cornelia – moeder Pieternelleken Cornelis Sacchariassen

12 ged 16 dec 1676 Frederik – moeder Pieternelletje Cornelisse Sacchariassen

13 ged 15 okt 1679 Geertruid – moeder Pieternelletje Cornelissen

718    26 nov 1679 Pieter Pieterse Adriaans – Pieter Adriaanssen en Maytjen Pieters – g. Anteunis Passenier, Leintjen Ewouts  (Otr Aagtek 13 apr 1674 Pieter Adriaansen j.m. van Aagtek met Maatje Pieters j.d. van Aagtek. Get v brdgm Paulus Adriaansen, v d brd Matthijs Adriaansen, Leijntje Eewouts. Tr Aagtek 9 mei 1674.)

11 ged 24 mrt 1675 Adriaan – moeder Maatje Pieters  (Adriaan is overl 10 febr 1742)

12 ged 25 okt 1676 Leyntje – moeder Maatje Pieters  (Leyntje Pieters geh met Lein Florisse Ingelse 3 apr 1696, ged te Aagt 4 febr 1653)

13 ged 26 nov 1679 Pieter – moeder Maytjen Pieters 

719    14 jan 1680 Maerten Gideonse Slabbaart – Gideon Slabbaart en Maytje Jacobs – g. Adriaan Slabbaart, Grietje Jacobs

720    21 jan 1680 Maytjen Paulusse – Paulus Adriaanssen en Jaquemijntje Jans – g. Eeuwout Adriaanse, Maytjens Pieters Passenier  (Jaquemijntje is ged te Aagt 17 dec 1648. Paulus is ged 25 mei 1644. Otr 10 apr 1669 te Aagt Paulus Adriaensen j.m. van Aagtek met Jaquemijntje Jans j.d. van Aagt. Get voor de brdgm Maatje Pietersen Boogaert, voor de brd Jan Jacobsen Lauws. Tr te Aagtek. Jaquemijntje Jans overl voor 1690.)

11 ged 2 febr 1670 Pieternelle – moeder Jaquemijntje Jacobs

12 ged 8 febr 1671 Pieternelle – moeder Jaquemijntje Jans

13 ged 31 juli 1672 Adriaan – moeder Jaquemijntje Jans  (Adriaan is op 11 juli 1729 verongelukt met een voer hooi. Adriaen is geh te Aagtekerke 6 mei 1704 met Elisabeth Troetelaer, ged te Aagt 12 mrt 1684.)

14 ged 16 sept 1674 Maatje – moeder Jaquemijntje Jans

15 ged 6 okt 1675 Jan – moeder Jaquemijntje Jans

Paulus Adriaensen bleek in 1676 diaken te zijn.

16 ged 13 mrt 1678 Louwereys – Pouwels Adriaans en Jacomynken Jans

17 ged 21 jan 1680 Maytjen – Paulus Adriaansen en Jaquemijntje Jans

Paulus Adriaensen wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Hij is overl op 24 apr 1692. Jaquemijntje wordt niet genoemd en zal dan zijn overleden.

721    28 jan 1680 Willemijntje Samuelse Moreel – Samuel Sarelsen Moreel en Maytjen Jans – g. Isaac Moreel, Adriaantje Jans

722    28 jan 1680 Aarnout Anteunissen – Anteunis Passenier en Marta Aarnouts – g. Aarnout de Buk, Sentje Jaspers  (Antheunis is ged te Aagt 26 nov 1636.Overl ca 1681.)

11 ged 14 okt 1666 David – Anthonis Passenier en Adriaentje Ingels

12 ged 18 dec 1667 David – Antheunis Davidse Passenier en Adriaentje Ingels

13 ged 22 apr 1669 Jonas – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels

14 ged 27 mrt 1672 Maatje – Antheunis Passenier en Adriaantje Ingels

Adriaantje wordt op de ledenlijst van 1676 niet meer genoemd en is dus waarschijnlijk overleden. Otr te Aagtek 8 apr 1679 Antheunis Passenier (wednr) met Marta Aarnouts (wed). Tr Aagtek 2 mei 1679.

15 ged 28 jan 1680 Aarnout – Anteunis Passenier en Marta Aarnouts

Otr te Aagtek 9 jan 1682 Mr Willem Adriaensen Deurwaerder, schoolmeester deser plaetse, geboortigh van Middelburgh, met Martha Aernoutsen de Buck, laetst wed van Antheunis Passenier, geboortigh van Domburgh, doch woonend alhier. Get Gillis Deurwaarder, schoolmeester en voorzanger te St Laurens, Aernout de Buck, Cathalyntie Isaacxsen, Berbel Pieters. Tr Aagtek. (Zie bij 16 apr 1684)

723    4 febr 1680 Jaspar Stevens Annot – Steven Annot en Maria Jans de Marel – g. Jacobus Anteunissen, Jannetje Anteunissen

724    4 febr 1680 Jacomyntje Leins Floris – Lein Floris en Blazijntje Abrahams Zants – Jacomijntje Pieters  (Otr Aagtek 8 apr 1679 Leyn Floris j.m. van Aagtek met Blazijntje Abrahams Zants j.d. van Grijpskerke. Get Jan Six, Jan Cornelis Stoffelsen, Maytje Blaas, Jacomyntje Pieters. Tr Aagtek. Met att van Grijpsk 25 apr 1679. Otr Aagtek 6 mrt 1683 Leyn Florissen, wednr van Blazijntie Zants, geb Aagtek, met Cathalijntie Jans j.d. van Aagtek. Get Jacomyntie Pieters, Paulus Adriaensen (zie bij 2 mei 1717))

725    24 mrt 1680 Philip Laurense – Laurens Simonsen en Jannetjen Philips – g. Catelyntje Philips

726    24 mrt 1680 Leintje Abrahamse van der Meulen – Abraham van der Meulen en Kommertje Geerts – g. Andries Willemse Troetelaar, Leintje Leins

727    21 apr 1680 Pieter Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Pieternelle Adriaans (overleden) – g. Steven Anodt, Maeiken Verhage

728    30 juni 1680 Jaspar Leynsen – Leyn Philipsen en Janneken Jans – g. Jaspar Philips, Leuntje Philips  (Leyn Philipsen is een zoon van Philip Geerts. Philip Geerts woonde onder Domburg-buiten en stond bekend als 'gegoed'.)

11 ged 12 apr 1671 Philip – moeder Janneken Jans

12 ged 25 febr 1674 Pieternelle – moeder Janneken Jans

13 ged 10 nov 1675 Pieternelleken – moeder Janneken Jans

14 ged 13 nov 1678 Philips – moeder Jannetje Jans

15 ged 30 juni 1680 Jaspar – moeder Janneken Jans

16 Jannetje  (Uit een aantekening uit het trouwboek van Aagtekerke blijkt dat Leyn Philips en Janneken Jans een dochter hadden, die Jannetje heet. (Otr Aagtekerke 3 mei 1698 Adriaen Adriaensen Faetse j.m. van Aagtek met Jannetje Leyns, j.d. van Westkapelle. Get vd brdgm Adriaen Faetsen, Maatje Geerts (ouders). Get brd Leyn Flipsen en Jannetje Jans (ouders). Tr Aagtekerke 19 mei 1698. )

Leyn Philipsen en Janneken Jans doen beiden te Aagt op 2 apr 1684 openbaar belijdenis van hun geloof. Leyn en Janneken worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

729 16 febr 1681 Jonas Marinissen Schietekatte – Marinis Jonassen Schietekatte en Ester Jans Sicx – g. jonas Schietekatte, Adriana Jonasse Schietekatte (Otr Aagtek 3 juni 1679 Marines Jonassen Schietekatte j.m. van Aagtek met Hester Jans Six j.d. van Aagtek, wonend Aagtek. Get Jonas Schietekatte, Willem Jansen Kerkhove, Willemijntje Ingels, Abigail Philips. Tr 30 juni 1679.(zie ook bij 17 okt 1688)

730 9 mrt 1681 Janna Stevens Anodt – Steven Anodt en Marij Jans – g. Janneken Anthonis

731 13 apr 1681 Tannetjen Gideonse Slabbaart – Gideon Slabbaert en Maatje Jacobs – g. Catalijna Slabbaerts

732 19 juni 1681 werd Johannes Duvelaer beroepen tot predikant. Vanwege zijn voortdurende ongesteldheid keurde 14 febr 1686 de classis zijn ontslag goed.

733 20 juli 1681 Franchijntgen Jacobs – Jacob Anthonissen en Catalijna Anthonis – g. Pieternella Stoffels

11 ged 23 jan 1664 Francijntje – moeder Catolijntje Antheunis

12 ged 24 febr 1666 Antheunis – moeder Catolyn Antheunis

13 ged 7 dec 1667 Geert – moeder Cateline Antheunisse

14 ged 14 dec 1670 Jan – moeder Catalyntje Antheunis

15 ged 5 dec 1674 Cornelis – moeder Catalyne Antheunis (Otr Biggekerke Cornelis Jacobsen Antheunissen j.m. van Aagtekerke met Jacomyntje Benjamins van den Broecke. Tr Aagtekerke 10 nov 1699 )

16 ged 20 juli 1681 Franchijntgen – Jacob Anthonissen en Catalijna Anthonis

Jacob Anteunissen en Catalijntje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Jacob is overl 10 mrt 1692 en Catalijntje is overl 14 nov 1693.

XXX Kinderen gedoopt door Johannes Duvolaer, bevestigd 20 juli 1681

734 3 aug 1681 Neeltie Leynse – Leyn Pieterssen en Adriaentie Jonas – g. Marinis Jonassen Schietekatte, Susanna Gillis

735 31 aug 1681 Andries Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysebeth Geerts – g Louwertie Geers

736 28 dec 1681 Leuntie Jans Stoffelsen – Secr. Jan Stoffelssen en Cathalijntie Andries Hugens – g. De Heer Pieter van der Burght

737 8 febr 1682 Laurens Janse (overl 25 okt 1689) – Jan Thomassen en Leyntje Laurens – g. Pieter Laurissen

738 15 febr 1682 Maitje Jacobsen – Jacob Pieterssen en Jacomyntje Sants – g. Pieter Jacobsen, Maitje Cornelis (huysvr v burgem Hendrik Sants) (Otr Aagtek 14 apr 1679 Jacob Pietersen j.m. van Aagt met Jaquemijntje Zants j.d. van Domburg. Tr Domburg 10 mei 1679)

739 22 febr 1682 Jan Samuelse Moreel – Samuel Moreel en Maitje Jans – g. Cornelis jansen, Leyntje Andriessen Man

740 30 mrt 1682 Adriaentie Jans Heype – Jan Heype en Lena Ingels – g. Andries Heype, Adriaentie Jonas (Jan Andriessen Heype ged te Aagt 3 mrt 1638. Helena ged ca 1644. Otr te Aagtek Jan Andriessen Heype j.g. van Aagtekerke met Helena Ingels j.d. van Aagtekerke. De schout Andries Janse Heype en zijn huisvrouw Maetje Adriaens ouders van de brdgm. Ingel Leendertsen vader van de bruid. Centijntje de grootmoeder van de bruid.) Jan en Lena worden beiden genoemd op de lidmatenlijst van Aagtekerke van 1675, no 74,75. Jan Heype blijkt in 1687 ouderling te zijn tot 4 juli 1688.

11 ged 5 mei 1666 Maetje – Jan Andriesse en Helena Ingels

12 ged 24 juli 1667 Andries – Jan Heype en Lena Ingels

13 ged 10 okt 1669 Maatje – Jan Andriessen Heype en Lena Ingels

14 ged 30 mrt 1682 Adriaentie – Jan Heype en Lena Ingels

741 19 apr 1682 Cornelia Symonse – Symon Janssen en Neeltje Davids – g. Krijn Sants, Cornelia Huybreghts

742 3 mei 1682 Floris Willems Ingelsen – Willem Floris Ingelsen en Maetie Cornelis – g. de Secretaris Jan Stoffelsen, Jaquemijntje Pieters

743 24 mei 1682 Catalyntie Jansen – Jan Aernoutsen en Catholijntie Meertens – g. Maatje Jacobs

744 7 juni 1682 Jonas Marinissen Schietekatte – Marinis Jonassen Schietekatte en Leuntje Willems – g. Jonas Adriaens Schietekatte, Janneken Adriaens

745 5 juli 1682 David Davidse Passenier – David Passenier de jonge en Saertie Jans – g. David Passenier de oude, Janneken Jans (De vader, David Passenier de jonge, gehuwd met Saertje Jans, is ged nov 1657 te Aagt. De kleine David, ged 1682, is in 1715 geh met Pieternella de Buck.)

746 2 aug 1682 Paulus Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysabeth Geers – g. Kommertie Geers (huysvr v Abraham Vermeulen)

747 16 aug 1682 Adriaen Willems Deurwaarder – Mr. Willem Deurwaarder, schoolmeester en voorsanger deser plaats en Martha Aernouts – g. Mr. Gillis Deurwaarder, schoolmeester en voorleser te St. Laurens

748 21 okt 1682 Leyntje Samuelse Felle – Samuel Felle en Janneken Pieters Passenier – g. Adriaan Matthijssen, Neeltje Pieters Bartholomeus (huysvr v Adriaan Jonassen Pollet)

749 15 nov 1682 Sara Adriaansen Slabbaart – Adriaan Maartensen Slabbaart en Jaquemijntie Isaacsen Steur – g. Sara Claeyssen (wed v Adriaan Leendertsen en nu huysvr v Maerten Adriaenssen Slabbaertssen)

750 22 nov 1682 Pieternelle Pieterse Jongepier – Pieter Leunisse Jongepier en Leuntje Jans – g. Cathalijntje Jans

751 29 nov 1682 Adriaentie Laurisse – Lauris Laurissen en Leyntje Floris – g. Crijn (Leyn?) Florissen, Adriaentie Pieters

752 6 dec 1682 Leuntie Abrahamse Vermeulen – Abraham Vermeulen en Kommertie Geerts – g. Leyntie Dircx

753 26 dec 1682 Jannetie Geertse – Geert Pieterssen en Dingetie Andries Heype – g. Jannetie Andries Heype

11 ged 23 nov 1658 Centijntje – Geert Pietersen en Neeltje Jans

12 ged 27 mrt 1661 Janneke – Geert Pieterssen en Neeltje Jans

13 ged 10 dec 1662 Jan – Geert Pieterssen en Neeltje Jans

14 ged 15 dec 1666 Centijntje – Geert Beele en Neeltje Jans

Otr Aagtek 20 febr 1669 Geert Pietersen, wednr van Crommenhoeke met Jaquemyntjen Laurens j.d. van Passchendale.Get voor de brdgm Leunis Hubrechtsen, voor de brd Thomas Laurensen. Tr Aagtek 13 mrt 1669.

15 ged 7 juni 1671 Janneken – Geert Pietersen en Jaquemijntje Laurens (Geert pietersen wordt op de lidmatenlijst van 1676 genoemd. Hij woonde aan de westzijde van het dorp. Otr Aagtek 17 mrt 1676 Geert Pietersen, wednr van Crommenhoeke met Dingene Andriessen Heype j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Adriaan Pietersen, Matje Pieters, vd brd Jan Heypen, Lena Ingels. Tr Aagt.)

16 ged 23 mei 1677 Maatje – Geert Pietersen en Dingetie Andries Heype

17 ged 29 jan 1679 Andries – moeder Dingetje Andriessen Heypen

18 ged 26 dec 1682 Jannetje – moeder Dingetie Andries Heype

754 27 dec 1682 Maetje Janse van Groenenberge – Jan Pieterssen van Groenenberge en Jannetje Jans – g. Willemijntje Jans, Isaac van Kalenberge

755 1683 Johannes Samuelse Moreel – Samuel Moreel en Maetje Jans – g. Lauris Janssen Man, Paschijntie ….. (Samuel Sarelsen Moreel en Maytjen Jans doen beiden op 7 jan 1680 openbaar belijdenis van hun geloof. Ze woonden buiten de parochie.)

11 ged 28 jan 1680 Willemijntje – Samuel Sarelsen Moreel en Maytjen Jans

12 ged 22 febr 1682 Jan – Samuel Moreel en Maitje Jans

13 ged 1683 Johannes – Samuel Moreel en Maetje Jans

Vertrokken met att naar Oostkapelle 25 dec 1685.

756 28 febr 1683 Gideon Gideonse Slabbaart – Gideon Slabbaart en Maetje Jacobs – g. Francijntie Jans

757 18 juli 1683 Willemyntie Pieterse Block – Pieter Jacobsen Block en Leyntie Adriaens – g. Cathalijntie Andriessen (Otr Aagtek 26 apr 1673 Pieter Jacobsen Blok j.m. van Bekke (Bekerke of Biggekerke) met Leyntje Adriaans j.d. van Oostkappel. Get voor de brdgm Pieter Gillisse Blok, Neeltje Jacobsen Blok. Voor de brd Adriaan Laures, Leuntje Andries. Tr Bekke 17 mei 1673. Pieter bleek 1676 ouderling te zijn.)

11 ged 5 jan 1676 Jacob – Pieter Jacobse Blok en Leyntje Adriaans

12 ged 2 jan 1678 Adriaan – Pieter Jacobse Block en Leijnken Adriaens

13 ged 18 juli 1683 Willemyntie – moeder Leyntie Adriaens

Pieter Jacobsen Block en Leyntje Adriaense Laus worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Vertrokken met att naar het land van Zierikzee 16 apr 1690.

758 15 aug 1683 Johan Janse Stoffelsen – Secr. Jan Cornelis Stoffelsen en Cathalijntie Andriesse Huyge – g. Huyge Andries, Cornelia Warvolbrecht

759 15 aug 1683 Cathalyntie Jans Thomassen – Jan Thomassen en Leyntie Laurissen Heype – g. Paulus Abramsen, Cathalijntie Ingels

760 2 okt 1683 Pieter Jacobsen – Jacob Pietersen en Jaquemijntie Sants – g. Hendrick Sant, Pieternelletie Pieters

11 ged 15 febr 1682 Maitje – Jacob Pieterssen en Jacomyntje Sants

12 ged 2 okt 1683 Pieter Jacob Pietersen en Jaquemijntie Sants

Jacomyntje Sants wordt als weduwe genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Ze is 23 sept 1686 met att naar Domburg gegaan.

761 21 nov 1683 Lysabeth Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysabeth Geers – g. Pieternelletje Geers

762 19 dec 1683 Floris Leynsen – Leyn Florissen en Cathalyntie Jans – g. Jan Jacobsen Laus, Leyntie Floris

763 9 jan 1684 Leunis Pieterse Jongepier – Pieter Leunissen Jongepier en Leuntje Jans – g. Magdaleentje Leunis

764 6 febr 1684 Pieter Adriaense Casse – Adriaen Casse en Sijntie Adriaens – g. Pieter Casse, Marij (huysvr v Adriaen Colfer)

Adriaan Casse doet op 2 apr 1684 openbaar belijdenis van zijn geloof te Aagt.

Adriaan Michielsen Casse en Syntje Adriaensen vertrekken 6 apr 1687 met att naar Oostk.

765 20 febr 1684 Willemijntie Leenderts – Leendert Willemsen en Cathalijntie Lucas – g. Willemijntje Ingels (wed v Jan Sys)

766 27 febr 1684 Maitje Adriaanse Slabbaert – Adriaen Maertense Slabbaert en Jaquemijntie Isaacksen Steur – g. Levyntie Isaacksen Steur (huysvr v Cornelis Thomassen te Koudekerke) (Adriaen is ged 29 mei 1649. Lauwertje Adriaansen ged te Aagt 4 okt 1649, Overl apr 1679. 29 sept 1673 Otr Adriaan Maartense Slabbaart j.m. van Aagtek met Lauwertje Adriaansen. Get voor de brdgm Maarten Slabbaart en Janneken Lormede EL, voor de brd Adriaan Jorissen, Adriaantje Pieters, wed van Bastiaan (Pieters?). Tr Aagtek 18 okt 1673.)

11 ged 23 apr 1679 Lauwertje – Adriaan Maartense Slabbaart en Lauwertje Adriaans

Otr Aagtek 11 nov 1682 Adriaen Maertensen Slabbaert, wednr van Lauertie Adriaens, ged Aagtek, met Jacomijntie Isaacx j.d. van Aeghtekercke. Get Isaac de Steur, Jan Aernoutsen, Cathoolijntie Maertens. (zie bij 23 apr 1679)

12 ged 15 nov 1682 Sara – Adriaan Maartense Slabbaart en Jaquemijntie Isaacsen Steur

13 ged 27 febr 1684 Maitje – moeder Jaquemijntje Isaacsen Steur

767 12 mrt 1684 Elysabeth Andriesse Troetelaer – Andries Troetelaer en Lauwertie Geers – g. Elysabeth Geers, Isaac Moreel

768 16 apr 1684 Willem Willemse Deurwaarder – Mr. Willem Adriaensen Deurwaarder en Martha Aarnouts de Buck – g. Mr. Gillis Deurwaarder, voorzanger, schoolmeester te St Laurens, Cathalijntje de Jaeger (wed v Aarnoutse de Buck) (Otr te Aagtek 9 jan 1682 Mr Willem Adriaensen Deurwaerder, schoolmeester deser plaetse, geboortigh van Middelburgh, met Martha Aernoutsen de Buck, laetst wed van Antheunis Passenier, geboortigh van Domburgh, doch woonend alhier. Get Gillis Deurwaarder, schoolmeester en voorzanger te St Laurens, Aernout de Buck, Cathalyntie Isaacxsen, Berbel Pieters. Tr Aagtek.) (Zie bij 28 jan 1680)

11 ged 16 aug 1682 Adriaen – Willem Deurwaarder en Martha Aernouts

12 ged 16 apr 1684 Willem – Willem Adriaensen Deurwaarder en Martha Aarnouts de Buck

769 23 juli 1684 Janneken Marinis Schietekatte – Marinis Jonassen Schietekatte en Leuntie Willems – g. Willem Geerssen, Adriaen Willemsen, Pieternelletie Jonas

770 23 juli 1684 Jacob Gillissen – Gillis Antheunissen (woonachtig Domburg) en Neeltje Leyns – g. Joos Leynsen, Joos Pietersen, Neeltje Cornelis

771 31 okt 1684 Andries Abrahamsen Vermeulen – Abraham Vermeulen en Commertie Geers – g. Lauwertie Geers (huysvr v Andries Troetelaar)

Otr Aagtek 1 nov 1679 Abraham van der Meulen j.m. van Domburg met Kommertje Geerts j.d. van Aagtek. Wonend beide te Aagtek. Get Geert Andriessen, Dirk van der Meulen, Maytjen Geerts, Leintje Leins. Tr 22 nov 1679.

11 ged 24 mrt 1680 Leintje – Abraham van der Meulen en Kommertje Geerts

12 ged 6 dec 1682 Leuntie – Abraham Vermeulen en Kommertie Geerts

13 ged 31 okt 1684 Andries – Abraham Vermeulen en Commertie Geers

Abraham en Commertje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Abraham is dan diaken. Ze zijn vertrokken naar Serooskerke 26 mei 1687. Commertje is in hetzelfde jaar overleden. Het kan ook zijn dat Abraham pas naar Serooskerke is gegaan na het overlijden van Commertje.

772 26 nov 1684 Floris Leynsen Florissen – Leyn Florissen en Cathalina Janssen Laus – g. Jan Janssen Laus, Leyntie Floris

773 21 jan 1685 Johannis Jansen van Groenenberg – Jan Pietersen van Groenenberg en Janneken Jans – g. Jacomyntie … Andries

11 ged 27 dec 1682 Maetje – Jan Pieterssen van Groenenberge en Jannetje Jans

12 ged 21 jan 1685 Johannis – Jan Pietersen van Groenenberg en Janneken Jans

Jan Pietersz Groenenberg wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als gehuwd man. Janneken zal dooplid zijn geweest.

774 7 febr 1685 Andries Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Elisabeth Geers – g. Lauwertie Geers

775 14 febr 1685 Jacob Gideonse Slabbaert – Gideon Maertense Slabbaert en Maetje Jacobs – g. Saertie Adriaens (wed v Maerten Slabbaert)

776 25 mrt 1685 Neeltie Jonassen – Jonas Willemsen en Jannetie Sanders – g. Jannetje Jans v. Westcapelle

777 25 mrt 1685 Jannetie Jans – Jan Aernoutsen en Cathalyntie Adriaensen Tevels

778 1 apr 1685 Jannetie Leenderts – Leendert Willemsen en Cathalijntie Lucas – g. Lena Ingels huysvr v Jan Heype

779 27 mei 1685 Tonijntie Symoons – Symoon Janse en Neeltgen Davyds – g. Catolyntie Jans (Symon ged te Aagtek 25 nov 1646. Otr te Aagt 18 apr 1670 Simon Janzen j.m. van Aagtekke met Jolijntje Joos j.d. van Westk. Get voor brdgm Cornelis Janzen, Catalijntje Jans, voor brd Willem Joossen. Tr Domb 14 mei 1670)

11 ged 19 apr 1671 Janneken – Symon Jansen en Jolijntje Joos

12 ged 27 nov 1672 Willemijntje – moeder Jolijntje Joos

Otr Aagtek 20 juli 1674 Simon Jansen, wednr van Aagtek met Janneke Pieters j.d. van Poppekerke. Get vd brdgm Cornelis Jansen, Catalijntje Jans, vd brd Pieter Jacobsen (Schrijver?), Adriaantje Mattheis. Tr 5 aug 1674.

13 ged 28 apr 1675 Jan – Simon Jansen en Janneken Pieters

14 ged 6 okt 1677 Adriaentje – moeder Janneken Pieters

15 ged 12 mrt 1679 Jan – Symon Janse en Janneken Pieters (de moeder overleden)

16 ged 19 apr 1682 Cornelia – moeder Neeltje Davids

17 ged 27 mei 1685 Tonijntie – Symoon Janse en Neeltgen Davyds

Symon Janse en Neeltje Davids worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Symon Janse overl 6 sept 1687.

17 mrt 1688 Otr te Aagtek Karel Baertman, wednr van Jannetje Adriaans, van Saemslagh en daar woonachtig, met Neeltje Davids, wed van Symon Jans, van Saemslagh, maar in Aagt wonend. Get brdgm Willem Leunisse, Anna Pieters, brd Cornelis Janse, Adriaentje Cornelisse. Tr Aagt 9 apr 1688 (zie bij 19 aug 1691)

Neeltje Davids met att naar Zaamslag 3 mei 1693.

780 21 okt 1685 Tonijntie Adriaens – Adriaen Janse en Francijntie Louris – g. Jan Lourisse, Sara Gelijrens huysvr v Jan Gijth (Otr 9 sept 1684 Aagtek Adriaen Janssen j.m. van Seroosk, lidm van de gemeente te Grijpskerke, met Francyntje Lauris j.d. van Aagtek.)

11 ged 21 okt 1685 Tonijntie – Adriaen Janse en Francijntie Louris (Otr Domburg 18 sept 1706 Leyn Jillese Aersen j.m. van Domb met Tenijntje Adriaens j.d. van Aagtek. Tr Domburg.)

Adriaan Janse wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als gehuwd man. Francijntje was nog dooplid. Francijntje Lauris werd 1 apr 1687 met belijdenis lidmaat te Aagtekerke. Francijntje is overleden 29 okt 1687. Adriaan is overl 2 apr 1689.

781 21 okt 1685 Willemintie Andriesse Troetelaer – Andries Troetelaer en Louwerken Geerts – g. Commerintie Geerts (zie bij 23 dec 1691)

782 16 dec 1685 Cornelis Pieters – Pieter Bartholomeusen en Maetjen Cornelis – g. Secr. Jan Stoffelsen, Janneken Bartholomeus

783 6 jan 1686 Pieter Laurisse – Lauris Laurisse en Leyntie Floris – g. Grietjen Lauris

784 27 jan 1686 Jan Leynse Ingels – Leyn Floris Ingelsen en Cathalijntie Janssen Laus – g. Willem Floris Ingelse

XXX 2 juni 1686 vond de bevestiging tot predikant plaats van Johannes Amijs, pred tot 9 mei 1719. Hij huwde 13 juni 1696 te Aagtekerke met Pieternella Aubert. Hij is 9 mei 1719 overleden te Aagtekerke. Otr Middelburg 23 mei 1696 Mr Johannes Amys j.m. van Middelburg met Pieternella Aubert j.d. van Middelburg. Tr 13 juni 1696 te Aagtekerke door Mr Jacobus Amys van Neusen.

785 9 juni 1686 Francijntie Jacobs Verhage – Jacob Verhage en Lysbeth Geers – g. Tannetje Cornelis

786 23 juni 1686 Adriaan Pieterse Hollander – Pieter Willemsen Hollander en Maetje Adriaensen – g. Gerret Willemsen Hollander, Adriaentie Jonassen

787 7 juli 1686 Jannetje Pieters Slabbaerts – Pieter Slabbaerts en Anna Adriaensen – g. Maetje Jacobssen

788 7 juli 1686 Jan Janse Aernoutse – Jan Aernoutse en Catalijntje Maertens – g. Elysabeth Bals

789 28 juli 1686 Geert Jansen Meusen – Jan Meusen en Leyntje Philips (lidm te Oostk) – g. Susannetje Willems

790 1 sept 1686 Catalijntje Verstraten – Isaac Verstraten (nog geen lidm) en Willemijntje jillis (lidm te Domburg) – g. Prijntje Pieters

791 27 okt 1686 Leuntje Stoffelsen – Secr. Jan Stoffelsen en Cathalintje Andries Huygen – g. Marinis Marinissen, Maetje Adriaens

792 3 nov 1686 Jasper Annoth – Steven Annoth en Maria Janse de Marele – g. Sara Jans de Marele (Volgens het lidmatenboek woonden Steven Annotte en Marij Jans de Marol in de ring van het dorp.)

11 ged 1671 Marcus – Steven Annotte en Marij Jans de Maarel

12 ged 21 aug 1672 Johannes – Steven Annotte en Marij Jans de Morel

13 ged 27 mrt 1674 Magdalena – Steven Annotte en Marij Jans de Marol

14 ged 5 apr 1676 Marcus – moeder Marij Jans de Morel

15 ged 2 febr 1678 Maria – Steven Anot en Mari Jans

16 ged 4 febr 1680 Jaspar – Steven Annot en Maria Jans de Marel

17 ged 9 mrt 1681 Janna – Steven Anodt en Marij Jans

Steven Annodt en Maritje Jans worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686

18 ged 3 nov 1686 Jasper – Steven Annoth en Maria Janse de Marele

Maritje Jans is overl te Middelburg 8 febr 1706. Steven is overl te Middelburg 26 febr 1709.

793 10 nov 1686 Cornelis Jan Thomassen – Jan Tomassen en Maetje Cornelis – g. Leyntje Eeuwouts

Otr Aagtek 1 sept 1679 Jan Thomassen j.m. van Aagtek met Leintje Laurens Heype j.d. van Oostk, beide wonend te Aagtek. Get Leunis Leerse, Andries Six, Cateleyne Ingels, Leintje Laurens. Tr Aagtek 27 sept 1679. Ongetwijfeld is Jan Thomassen een zoon van Thomas Laurussen en Catalijntje Ingels. Hij wordt in het doopboek van Aagtekerke echter niet gevonden (zie bij 23 juni 1669).

11 ged 8 febr 1682 Laurens – Jan Thomassen en Leyntje Laurens

12 ged 15 aug 1683 Cathalyntie – moeder Leyntje Laurissen Heype

Jan Tomassen wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686 genoemd als zijnde gehuwd. Maetje Cornelis wordt niet genoemd en zal dooplid zijn geweest. Otr te Aagtek 15 mrt 1686 Jan Thomas, wednr van Leyntje Lauris Heype, met Maetje Cornelis j.d. van Domburg-buyten. Get Cornelis Eeuwouts, Symon Schotte, Catelintgen Ingels

13 ged 10 nov 1686 Cornelis – Jan Tomassen en Maetje Cornelis

Notulen kerkenraad Aagt. 4 jan 1687: Jan Thomassen wordt er door de kerkenraad op aangesproken dat zijn (2de) vrouw 'ontijdig in de kraam is gekomen'.

794 17 nov 1686 Catalijntje Willemsen – Jonas Willemsen en Janneken Sanders – g. Matje Frans

795 24 nov 1686 Matje Eeuwouts – Eeuwout Adriaensen en Martha Aernouts – g. Matje Pieters

796 24 nov 1686 Jannetje Pieters – Pieter Leunissen en Leuntje Jansen Laus – g. Lena Floris Ingels (Leuntje Janse Laus is ged te Aagtek 15 apr 1657. Otr te Aagtek 19 sept 1681 Pieter Leunissen, j.m. van Domburg-buyten, met Leuntje Jans Laus, wed van Cornelis Matthijssen van Aeghtekercke. Get Willem Leunissen, Jan Janse Laus, Leijntie Lauris, Magdaleentie Leunissen. Tr Aagtek 28 okt 1681.)

11 ged 22 nov 1684 Pieternelle – Pieter Leunissen Jongepier en Leuntje Jans

12 ged 9 jan 1684 Leunis – Pieter Leunissen Jongepier en Leuntje Jans

Pieter Leunis Jongepier en Leuntje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

13 ged 24 nov 1686 Jannetje – Pieter Leunissen en Leuntje Jansen Laus

Pieter Leunissen is overl 1695, Leuntje Laus 18 mrt 1705.

Otr te Aagtek 25 sept 1695 Jacob Wisse j.m. van koudek met Leintje Jans Laus van Aagtek, wed van Pieter Leunissen. Get vd brdgm Leyn Brasser, Lauertje Wisse. Get vd brd Jan Janse Laus, Lena Floris. Tr Aagtek 13 dec 1695 (zie ook bij 26 jan 1698)

797 22 dec 1686 Floris Janse Laus – Jan Janse Laus en Lena Floris Ingels – g. Leyntje Floris Ingels

798 30 mrt 1687 Pieter Antheunisse de Vriese – Antheunis Pietersen de Vriese en Matje Stoffels – g. Jannetje Antheunissen

Maetje Cornelis Stoffels is ged 11 jan 1654. Matje Stoffels, huysvr van Teunis de Vriese, wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Teunis zal nog dooplid zijn geweest. Matje is overl 29 jan 1689.

799 20 apr 1687 Leyn Leynse Pietersz – Leyn Pietersz en Adriaentje Jonas Schietekatte – g. Jonas Schietekatte, Pieternelletje Jonasse Schietekatte (Adriaentje is ged te Aagt 1 mrt 1651, overl 14 jan 1733 te Aagt, 81 jr oud. Otr 18 mrt 1672 te Aagt Leijn Pietersen, wednr van Melisk, met Adriaantje Jonas j.d. van Aagtek. Get voor brdgm Jan Claassen, Adriaantje Cornelis, voor de brd Jonas Schietekatte. Tr Aagt 20 apr 1672.)

11 ged 20 apr 1687 Leyn – Leyn Pietersz en Adriaentje Jonas Schietekatte

Beiden staan vermeld op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

800 25 mei 1687 Catarina Pieters Bartholomeusen – Pieter Bartholomeusen en Maetje Cornelis – g. Catalyntje Andries Huijge

801 15 juni 1687 Marijtje Jacobs Verhage – Jacob Verhage en Elysabeth Geers

802 6 juli 1687 Willem Leendertse – Leendert Willemsen en Catalijntje Lucas – g. Catalyntje Antheunissen (Otr te Aagtek 14 apr 1679 Leendert Willemsen j.m. van Aagtek met Pieternelleke Jans j.d. van Domb. Get Leijn Willemsen, Pieter Janssen Luyks, Cornelia Jans, Sara Absoloms. Tr Aagtek 11 mei 1679. Otr te Aagtek 24 mei 1683 Leendert Willemsen, wednr van Pieternelletie Jans, geb te Aagtek, met Cathalijntie Lucas j.d. van Middelburg. Get Daniël Adriaens Oortssen, Marinus Jonassen Schietekatte, Jasperintie Jaspers, Leuntie Willems )

11 ged 20 febr 1684 Willemijntie – Leendert Willemsen en Cathalijntie Lucas

12 ged 1 apr 1685 Jannetie – Leendert Willemsen en Cathalijntie Lucas

13 ged 6 juli 1687 Willem – Leendert Willemsen en Cathalijntje Lucas

803 7 sept 1687 Lysabeth Jan Jorissen – Jan Jorissen (lidm v Oostk) en Matje Vissers – g. Lysabeth Vissers (Jan Jorissen Riemers van Oostk en Matje Michielse Visser)

804 7 sept 1687 Jacomyntje Leyns Ingels – Leyn Floris Ingels en Cathalyntje Jans Laus – g. Lena Floris Ingels

805 16 nov 1687 Jan Gideonse Slabbaerts – Gideon Slabbaerts en Matje Jacobs

806 23 nov 1687 Neeltje Pieterse Hollander – Pieter Willemsen Hollander en Matje Adriaensen – g. Matje Adriaensen

807 30 nov 1687 Janna Janse – Jan Aernouts en Catalijntje Maertens – g. Pieter Aernouts, Janna van der Struijcke

808 28 dec 1687 Jan Willemse de Vos – Willem de Vos (schoolmeester) en Jannetje Floris Ingels – g. Jannetje de Vos ( Otr te Aagtek 28 sept 1686 Willem de Vos j.m. van Oostkapelle met Jannetje Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Jannes de Vos (vader), Commerijntje de Vos (zus). Vd brd Leyn Floris Ingels (vader), Leyntje Floris Ingels (zus). Tr Aagtek 15 okt 1686. Jannetje werd met belijdenis tot lidmaat aangenomen 1 apr 1687. Jannetje is na het overlijden van Willem de Vos gehuwd met Cornelis Pleyte, zie bij 11 okt 1693.)

809 8 febr 1688 Leyn Laurisse – Lauris Laurisse en Leyntje Floris Ingels – g. Lena Floris Ingels

810 7 mrt 1688 Catelyntje Eeuwouts – Eeuwout Adriaensen en Martha Aernouts – g. Catelyntje de Jager (Otr te Aagtek 13 okt 1685 Eeuwout Adriaense j.m. van Aagtek met Marta Aernouts, wed van Willem Deurwaarder. Get Paulis Adriaense, Maetien Pieters, Isaack de Buck, Catalina Jacobs. Beiden worden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.)

11 ged 24 nov 1686 Matje – moeder Martha Aernouts

12 ged 7 mrt 1688 Catelyntje – moeder Martha Aernouts

Eeuwout is overl 18 juli 1690. Otr Aagtekerke 14 apr 1691 Andries Willemse Troetelaer, wednr van Lauwertje Geers, geb te Aagtekerke, met Marta Aernoutsen de Buck van Domburg, wed van Eeuwout Adriaensen, beide wonend Aagtek. Get brd Frans de Buck, Jannetje Jillis Geldof. Vd brdgm: Andries Huijgen, Jan Stoffels. Tr Aagt 2 mei 1691 (zie bij 23 dec 1691)

811 7 mrt 1688 Floris Pieters Ingels – Pieter Floris Ingels en Grijtje Jaspersen Pieters – g. Leendert Adriaens Codde, Leyntje Floris Ingels

812 23 mei 1688 Jacob Janse Hillebrantsen – Jan Hillebrantsen en Elysabeth Jacob Wisse – g. Tannetje Wisse

813 22 aug 1688 Catarina Stoffels – Secr. Jan Stoffels en Catalyntje Andries Huijge – g. Simon Willem Huijgensen, Catalijntje Pieter Leynsen

814 5 sept 1688 Adriaen Pieter Slabbaerts – Pieter Slabbaerts en Anna Adriaens – g. Sara Claes

815/816 17 okt 1688 (tweelingen) Willem en Neeltje Schietekatte – Marinis Jonassen Schietekatte en Leuntje Willemsen – g. Adriaentje Jonassen Schietekatte, Jannetje Adriaensen

Marinis Jonassen ged 10 mrt 1655.

Hester Jans Six doet 1 apr 1679 te Aagt openbaar belijdenis van haar geloof. Otr te Aagt Marinis Schietekatte met Hester Jans Six, j.d. van Aagtekerke, 3 juni 1679, tr 30 juni 1679. Get Jonas Schietekatte, Willem Jansen Kerkhove, Willemijntje Ingels, Abigail Philips. (zie bij 16 febr 1681)

11 ged 16 febr 1681 Jonas – Marinis Jonassen Schietekatte en Ester Jans Sicx

Otr te Oostkapelle 20 sept 1681 Marinis Jonassen, wednr van Ester Sys (Fys?) van Aagt met Leuntie Willems Wondergem j.d. van Oostk. Tr Oostkapele 8 okt 1681.

12 ged 7 juni 1682 Jonas – Marinis Jonassen Schietekatte en Leuntje Willems

13 ged 23 juli 1684 Janneken – moeder Leuntje Willems (Janneken huwde met Maarten Cornelissen Schout, weesmeester van Poppekerke, geb ca 1695 te Westkapelle, overl 6 juni 1725 Westkapelle-buiten.)

Marinus Jonasse Schietekatte wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als gehuwd man. Waarschijnlijk was Leuntje Willems Wondergem nog dooplid.

Not.K. 4 okt 1687: Jan Aernoutsen heeft Marinis Jonas Schietekatte (ged 10 mrt 1655) tot tweemaal toe tegen de grond geslagen.

14 ged 17 okt 1688 Willem – moeder Leuntje Willemsen

15 ged 17 okt 1688 Neeltje – moeder Leuntje Willemsen (Otr Aagtekerke 7 jan 1713 Meerten Leynsen van West-Souburg, wednr van Pieternelle Meertens, met Neeltje Marinissen Schietekatte j.d. van Aagtekerke. Get Leyn Pietersen, Neeltje Leyns. Tr Aagtek 29 jan 1713)

Otr/tr Koudekerke/Aagtekerke 8 febr 1697 Marinis Jonassen Schietekatte wednr van Leuntje Wondergem met Adriaentje Wisse, wed van Adriaen Jaspersen. Tr 24 mrt 1697

Marinis Jonassen Schietekatte is overl te Aagt 15 sept 1708.

817 12 dec 1688 Zander Jonas Willemsen – Jonas Willemsen en Janneken Zanders – g. Pieter Zanders, Matje Adriaensen

818 16 jan 1689 Bartholomeus Pieterse – Pieter Bartholomeusen en Matje Cornelis – g. Jannetje Doelje

819 23 jan 1689 Leyntje Leendertse – Leendert Willemsen en Catalyntje Lucas – g. Matje Cornelissen (Leendert Willems ged 28 dec 1650 (waarsch. dezelfde?) Cathalyntje Lucas kwam 4 juli 1682 met att van Middelburg.)

11 ged 20 febr 1684 Willemijntie – moeder Cathalijntie Lucas

12 ged 1 apr 1685 Jannetie – moeder Cathalijntie Lucas

Leendert Willemz en Catalyntje Lucas worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

13 ged 6 juli 1687 Willem – moeder Catalijntje Lucas

14 ged 23 jan 1689 Leyntje – moeder Catalyntje Lucas

Leendert overl 8 aug 1690.

820 6 febr 1689 Jan Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Elisabeth Geers – g. Adriaentje Klyncke

821 6 febr 1689 Adriaen Pieterse Hollander – Pieter Willemsen Hollander en Matje Adriaens – g. Adriaentje Janse Man

822 27 febr 1689 Adriaen Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomas – g. Matje Jans

823 20 mrt 1689 Jan Samuelse Felle – Samuel Felle en Jannetje Pieters Passeniers – g. Mary de Troy

824 10 apr 1689 Jan Janse Aernoutsen – Jan Aernoutsen en Catalyntje Maertens – g. Pieter Aernoutssen, Janna van der Struycken (Jan Aernoutsen ged 15 jan 1651. Catalyntje ged 27 febr 1652 (Catharina of Cathalina?). Otr Aagtek 2 okt 1676 Jan Aarnoutsen j.m. van Aagtek met Catalyntje Meertens van Aagtek. Tr Aagtek.

11 ged 23 mei 1677 Jan – Jan Aarnoutsen en Catalijntje Meertens Slabbaart

12 ged 23 okt 1678 Tonijntje – Jan Aarnouts en Catolyntje Maartens

13 ged 24 mei 1682 Catalyntie – Jan Aernoutsen en Catholijntie Meertens

14 ged 25 mrt 1685 Jannetie – moeder Cathalyntie Adriaensen … oels

Notulen kerkenraad Aagtek 30 juni 1686: Jan Aernoutsen wordt ernstig vermaand, omdat enkele jonge lieden bij hem thuis zich op derde Pinksterdag hebben misdragen door met vioolmuziek met allerlei wulpsheid en baldadigheid te dansen en te springen. Jan Aernoutse beweert dat dit allemaal laster is. Jan Aernoutz en Catalijntje Meertens worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

15 ged 7 juli 1686 Jan – moeder Catalijntje Maertens

Not.K. 4 okt 1687: Jan Aernoutsen heeft Marinis Jonas Schietekatte (ged 10 mrt 1655) tot tweemaal toe tegen de grond geslagen.

16 ged 30 nov 1687 Janna – moeder Catalijntje Maertens

17 ged 10 apr 1689 Jan – moeder Catalyntje Maertens

Jan Aernoutz en Catalijntje zijn met att vertrokken naar Middelburg 26 juni 1689.

825 26 juni 1689 Pieter Parmentier – Mattheus Parmentier en Sara Teerlinck – g. Hendrick van Calenberg, Susanna de Raet

826 25 sept 1689 Jan Jansen Laus jr. – Jan Janssen Laus en Lena Floris Ingels – g. Catalyntje Jansse Laus

827 6 nov 1689 Catarina Isaacse Verstraten – Isaac Verstraten en Willemijntje Jillis – g. Jannetje Jillis

828 20 nov 1689 Lauris Laurissen jr. – Lauris Laurissen en Leyntje Floris – g. Grijtje Laurissen

829 11 dec 1689 Pieternelle Leyns Ingels – Leyn Floris Ingels en Catalijntje Janse Laus – g. Pieternelle Pauwelsen

830/831 19 mrt 1690 (tweelingen) Jannetje en Willemijntje Pieters – Pieter Bartholomeusen en Matje Cornelis – g. Matje Adriaens, Commerijntje Andries

832 26 mrt 1690 Willemijntje Pieters Ingels – Pieter Floris Ingels en Grijtje Jaspersen Pieters – g. Willem Floris Ingels, Willemijntje Codde

833 27 mrt 1690 Jan Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysebeth Geers – g. Pieternelletje Nebers

834 27 mrt 1690 Gideon Slabbaerts – Gideon Slabbaerts en Matje Jacobs – g. Anna Adriaens

835 4 juni 1690 Josias Jacobse Hamelinck (ged te Domburg) – Jacob Janssen Hamelinck en Elisabeth Josiassen – g. Adriaentje Josiassen

836 9 juli 1690 Willem Pieterse Hollander – Pieter Willemsen Hollander en Matje Adriaens – g. Willemijntje Tobiassen

837 8 okt 1690 Aernout Janse de Buck (van Domburg) – Jan de Buck en Maria du Mon: – g. Aernout de Buck, Maria Morhey

838 15 okt 1690 Pieter Samuelse Felle – Samuel Felle en Jannetje Pieters Passeniers – g. Matje Cornelis

839 19 nov 1690 Jan Jansen Hillebrantsen – Jan Hillebrantsen en Elysabeth Jacobsen Wisse – g. Leyntje Bastiaensen

840 26 nov 1690 Willem Jonassen – Jonas Willemsen en Janneken Zanders – g. Catalyntje Lauris

841 10 dec 1690 Lauris Laurisse jr. – Lauris Laurisse en Leyntje Floris Ingels – g. Grijtje Laurissen

842 31 dec 1690 Jan Lauris Symonsen – Lauris Symonsen en Jannetje Philips – g. Jannetje Leyntsen (Otr Oostkapelle 7 jan 1673 Laurens Simons, wonend te Serooskerke, met Jannetje Philips. Tr te Grijpskerke. Janneken Philips is een dochter van Philip Geerts uit Domburg-buiten.)

11 ged 24 febr 1675 Simon – Laurens Simonsen en Janneken Philips

12 ged 5 mei 1677 Jaquemijntje – Laurens Simonsen en Janneken Philips

13 ged 24 mrt 1680 Philip – moeder Jannetjen Philips

14 ged 31 dec 1690 Jan – Lauris Symonsen en Jannetje Philips

Lauris Symonsen en Janneken Philips vertrokken met att naar Serooskerke 16 sept 1691.

843 14 jan 1691 Meerten Slabbaerts – Pieter Slabbaerts en Anna Adriaens – g. Catalijntje Jacobs

844 11 mrt 1691 Susanna Cornelis Woutersen – Cornelis Woutersen en Maritje Adriaens – g. Catalijntje Adriaens

845 7 apr 1691 Matje Cornelis Pleyte – Cornelis Pleyte en Jannetje Floris Ingels – g. Matje Adriaensen

846 8 apr 1691 Andries Pieters – Pieter Bartholomeusen en Matje Cornelis – g. Jannetje Pieters Passenier

847 19 aug 1691 Josyntje Carels Baertman – Carel Baertman en Neeltje Davids – g. Crijn Pante, Cristina Pante ( 17 mrt 1688 Otr te Aagtek Karel Baertman, wednr van Jannetje Adriaans, van Saemslagh en daar woonachtig, met Neeltje Davids, wed van Symon Jans, van Saemslagh, maar in Aagt wonend. Get brdgm Willem Leunisse, Anna Pieters, brd Cornelis Janse, Adriaentje Cornelisse. Tr Aagt 9 apr 1688. (Zie bij 27 mei 1685) Carel Baerman wordt met attestatie van Saemslagh op 4 juli 1688 lidmaat van Aagtekerke.)

11 ged 19 aug 1691 Josyntje – Carel Baertman en Neeltje Davids

Carel Baerman vertrekt 3 mei 1693 met att naar Zaamslag

848 2 sept 1691 Isaac Jacobse Hamelinck – Jacob Janse Hamelinck en Elisabeth Josias – g. Jannetje Josias

11 ged 4 juni 1690 Josias – Jacob Janssen Hamelinck en Elisabeth Josiassen

12 ged 2 sept 1691 Isaac – Jacob Janse Hamelinck Elisabeth Josias

849 4 nov 1691 Cornelis Willemsen Ingels – Willem Floris Ingels en Matje Cornelis – g. Secr. Cornelis Jansen Stoffelsen, Catalijntje Andries Huijgen

850 9 dec 1691 Jan Jacobse Verhagen – Jacob Verhagen en Lysabeth Geers

851 23 dec 1691 Willemijntje Andriesse Troetelaer – Andries Willemsen Troetelaer en Martha Aernouts de Buck – g. Jannetje Jillis (Andries ged Aagt 8 juni 1647, Lauwertje ged 14 aug 1650. Otr Aagtek 19 mei 1673 Andries Willemsen Troettelaar j.m. van Aagtek met Lauwertje Geerts j.d. van Aagtekerke. Get voor de brdgm Jacob Troetelaar, Willemijntje Troetelaar, voor de brd Geert Andriessen, Maatje Geerts. Tr Aagtek 9 juni 1673)

11 ged 29 apr 1674 Willem – Andries Willemsen Troettelaar en Lauwertje Geerts

12 ged 14 febr 1677 Elysabeth – Andries Troettelaar en Lauwertje Geerts (Elysabeth, de oudere, is gehuwd geweest met Simon Laurens, zie bij no 1277, 24 aug 1727)

13 ged 11 dec 1678 Andries – Andries Willemse Troetelaar en Lauwerken Geersen

14 ged 12 mrt 1684 Elysabeth – Andries Troetelaer en Lauwertie Geers (Elysabeth, de jongere, is gehuwd geweest met Adriaan Paulusse, zie bij no 1268, 1 sept 1726)

15 ged 21 okt 1685 Willemintie – moeder Louwerken Geerts

Andries Troetelaer en Laurtje Geers worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Notulen kerkenraad Aagtekerke Boek I 26 dec 1688: Lauwertje Geers, huysvr van Andries Troetelaer heeft hevige ruzie met haar zus Pieternelleken Geers. Otr Aagtekerke 14 apr 1691 Andries Willemse Troetelaer, wednr van Lauwertje Geers, geb te Aagtekerke, met Marta Aernoutsen de Buck van Domburg, wed van Eeuwout Adriaensen, beide wonend Aagtek. Get brd Frans de Buck, Jannetje Jillis Geldof. Vd brdgm: Andries Huijgen, Jan Stoffels. Tr Aagt 2 mei 1691

16 ged 23 dec 1691 Willemijntje – moeder Martha Aernouts de Buck

(zie ook bij 7 mrt 1688)

852 3 febr 1692 Jan Henderickse van Calenbergh – Henderick van Calenbergh en Leyntje Thomas – g. Jan Thomas, Sara van Calenbergh

853 10 febr 1692 Lisabeth Parmentier – Mattheus Parmentier en Sara Teerlinck – g. Maria Scaigne

854 11 mrt 1692 Jacomijntje Janse Laus – Jan Janse Laus en Lena Floris Ingels – g. Cornelia Floris Ingels

855 25 mei 1692 Marijtje Janse Stoffels – Secr. Jan Cornelissen Stoffels en Catalijntje Andriesse Huijge – g. Willem Floris Ingels, Elysabeth Symonsen

Otr 23 juni 1671 Domburg Jan Cornelissen Stoffelsen j.m. van Aagtek met Leuntje Sants j.d. van Domb. Tr Domb 22 juli 1671

11 ged 6 juli 1672 Cornelis – Secr. Jan Cornelissen en Leuntje Sants

12 ged 4 nov 1674 Hendrik – Secr. Jan Cornelisse Stoffels en Leuntje Sants

13 ged 4 nov 1676 Leuntje – moeder Leuntje Sants

Volgens de lidmatenlijst van 1675(76): Jan Cornelis Stoffelsen en Leyntje Sants. Jan Cornelis Stoffelsen bleek in 1676 diaken te zijn. Leyntje is overl 8 jan 1680. Otr te Aagtek 18 juni 1680 Jan Cornelis Stoffelz, wednr van Leuntje Zant: Secr. deser plaats, met Catelyntje Andries Hugen j.d. van Bekerke, beyde wonend Aagtek. Get Pieter Laurisse, Simon Willem Hugens, Cornelia Werrebroeks, Pieternelleke Cornelis. Tr Aagtek 17 juli 1680

14 ged 28 dec 1681 Leuntie – moeder Cathalijntie Andries Hugens

Cathalijntje Andries Hugen (huisvr van Secr Jan Stoffelsen) doet 2 jan 1682 openbaar belijdenis van haar geloof.

15 ged 15 aug 1683 Johan – Moeder Cathalijntie Andriesse Huyge

Jan Stoffelsen en Catalyntje Andries Hugen beiden op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Jan was in 1686 ouderling.

16 ged 27 okt 1686 Leuntje – Secr. Jan Stoffelsenen Cathalintje Andries Huygen

17 ged 22 aug 1688 Catarina – Secr. Jan Stoffels en Catalyntje Andries Huijge

18 ged 25 mei 1692 Marijtje – Secr. Jan Cornelissen Stoffels en Catalijntje Andriesse Huijge

Jan Stoffelsen overl te Middelburg 23 apr 1711. Catalijntje andries Hugen overl te Middelburg 1720.

856 8 juli 1692 Adriaen Laurisse – Lauris Laurissen en Leyntje Floris Ingels – g. Grytje Jasperse Pieters

857 7 sept 1692 Catalyntje Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomassen – g. Catalyntje Ingels

858 14 sept 1692 Jannetje Jacobse Verhage – Jacob Boudewijnse Verhage en Cornelia de Vriese – g. Jannetje

859 21 sept 1692 Lysabeth Adriaense Troy – Adriaen Troy en Marij Scangne – g. Francoys Scangne, Sara Teerlinck

860 12 okt 1692 Andries Leynse Ingels – Leyn Floris Ingels en Catalyntje Janse Laus – g. Cornelia Floris Ingels

861 23 nov 1692 Jasper Pieters Ingels – Pieter Floris Ingels en Grytje Jaspersen Pieters – g. Grytje Laurissen (Pieter Floris Ingels ged te Aagt 14 jan 1660. Otr te Aagtek 2 mei 1687 Pieter Floris Ingels j.m. van Aagtek met Grijtje Jaspersen Pieters j.d. van Aagtek. Get brdgm Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Get brd Lauris Laurissen en Willemijntje Codde. Tr Aagt 23 mei 1687. Grijtje Jaspersen Pieters werd op 3 apr 1688 met belijdenis lidmaat.

11 ged 7 mrt 1688 Floris – moeder Grijtje Jaspersen Pieters (Floris Pieter Ingels is overl 15 okt 1733)

12 ged 26 mrt 1690 Willemijntje – moeder Grijtje Jaspersen Pieters

13 ged 23 nov 1692 Jasper – moeder Grytje Jaspersen Pieters

Grijtje Jaspersen Pieters is overleden 19 jan 1706.

862 21 dec 1692 Lauris Adriaensen Willemsen – Adriaen Willemsen en Catalyntje Lauris – g. Laura Lauris (Kind van Domburg-buyten. Hier gedoopt vanwege winters weer en hoog water. Ongelegen om naar Domburg te gaan.)

863/864 25 jan 1693 (tweelingen) Pieternella en Neeltje Pieterse Hollander – Pieter Willemsen Hollander en Matje Adriaensen – g. Matje Cornelis, Jannetje Floris Ingels

865 1 febr 1693 Maritje Jonassen – Jonas Willemsen en Jannetje Zanders – g. Lena Ingels

866 22 mrt 1693 Pieter Janse Hillebrantsen – Jan Hillebrantsen en Lysbeth Jacobsen Wisse – g. Pieter Jacobsen Wisse, Catalyntje Wisse

867 22 mrt 1693 Marie Parmentier – Mattheus Parmentier en Sara Teerlinck – g. Juffr. Jacoba Meersman

868 23 mrt 1693 Jan Pieterse – Pieter Bartholomeusen en Matje Cornelis – g. Jannetje Jans

869 3 mei 1693 Willen Cornelisse van den Driesen – Cornelis Willemsen van den Driesen en Pieternelle Pauwels – g. Matje Marinissen Vos

870 31 mei 1693 Adriaen Leendertse Wisse – Leendert Boene Wisse en Pieternella Adriaens – g. Lauertje Symons

871 14 juni 1693 Jacomijntje van Calenbergh – Henderick van Calenbergh en Leyntje Thomas – g. Catalyntje Ingels (Leyntje Thomas ged te Aagtek 23 juni 1669. Otr Aagtekerke 14 apr 1691 Heynderick van Calenbergh met Leyntje Thomas j.d. van Aagtek, beiden wonend Aagtekerke. Get brdgm Pieter van Calenb., Adriaentje Lauwreyns Klyncke. Brd Andries Six, Catalyntje Ingels)

11 ged 3 febr 1692 Jan – moeder Leyntje Thomas

12 ged 14 juni 1693 Jacomijntje – moeder Leyntje Thomas

872 5 juli 1693 Pieternelle Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysabeth Geers – g. Lysabeth Pauwelsen

873 11 okt 1693 Jacomijntje Pleyte – Mr. Cornelis Pleyte en Jannetje Floris Ingels – g. Leyntje Floris Ingels (Jannetje ged te Aagt 24 febr 1666. Jannetje was 15 okt 1686 gehuwd met Willem de Vos. Willem de Vos was schoolmeester. Op de lidm.lijst van 7 juli 1686 wordt alleen Willem de Vos genoemd, hij is dan koster. Jannetje was nog dooplid. Ze werd met belijdenis lidmaat op 1 apr 1687.

Otr te Aagtek 28 sept 1686 Willem de Vos j.m. van Oostkapelle met Jannetje Floris Ingels j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Jannes de Vos (vader), Commerijntje de Vos (zus). Vd brd Leyn Floris Ingels (vader), Leyntje Floris Ingels (zus). Tr Aagtek 15 okt 1686.

Willem de Vos en Jannetje lieten op 28 dec 1687 een zoontje dopen te Aagtekerke, genaamd Jan. Willem de Vos overleed 11 dec 1688.

Cornelis Cornelisse Pleyte was eerder gehuwd met Francijntje Poppe.

11 ged te Koudekerke 28 juli 1686 Cornelis - Cornelis Cornelisse Pleyte en Fancijntje Poppe

Otr 22 sept 1690 te Aagt Cornelis Pleyte (wednr van Francijntje Cornelis Poppe) en Jannetje Flooris Ingels (wed van meester Willem de Vos). Get Pieter Pleyte, Maetje Adriaens, Leyn Floris Ingelsen, Leyntje Flooris Ingels. Tr Aagtek 20 okt 1690. Cornelis Pleyte ged te Biggekerke 16 mei 1648. Lidm te Aagt 7 okt 1696. Overl te Biggekerke 27 mrt 1721.

Notulen K: 7 apr 1691 Jannetje Floris Ingels, echtgenote van Mr. Cornelis Pleyte, ontijdig in de kraam gekomen.

12 ged 7 apr 1691 Matje – Cornelis Pleyte en Jannetje Floris Ingels

Waarschijnlijk wordt met Maatje Cornelissen, genoemd op de lidmatenlijst van jan 1722, Matje Cornelis Pleyte bedoeld.

(opm. genealoog dhr Rens Flipse: Matje otr/tr 22 jan/7 febr 1723 te Koudekerke met Antheunis de Bree wednr van Pieternella Adriaense Stijne. Matje werd zijn vierde vrouw. Antheunis de Bree werd gedoopt te Koudekerke 14 febr 1677. Hun kinderen geb/ged te Koudekerke: Janna 15/19 mrt 1724; Suijsana 14/16 dec 1725; Cornelis 14/16 mrt 1727; Pieter Antheunisse de Bree 30 jan/6 febr 1729.)

13 ged 11 okt 1693 Jacomijntje – Cornelis Pleyte en Jannetje Floris Ingels.

Jannetje Floris Ingels is 16 sept 1696 met att vertrokken naar Bekerke.

Na Jacomijntje zijn te Biggekerke nog 6 kinderen van hen gedoopt.

Janneken Floris Ingels is 21 jan 1731 te Baarland overleden.

874 25 okt 1693 Matje Slabbaerts – Gideon Slabbaerts en Matje Jacobs – g. Susannetje Jacobs (Gideon is ged te Aagt 15 juni 1659.)

875 22 nov 1693 Jacobus Leynse Ingels – Leyn Floris Ingels en Catalijntje Janse Laus – g. Jan Janse Laus, Jannetje Cornelis

876 13 dec 1693 Adriaentje Adriaense Troy – Adriaen Troy (vijf dagen voor de doop van Adriaentje is Adriaen Troy overleden) en Mary Scangne – g. Pieter Willemsen Hollander, Catalyntje Andries Huijge (Adriaen Troy kwam met att van de Middelburgse Polder naar Aagtekerke 1 juli 1691. Otr Aagtek 13 juli 1691 Adriaen Trooy van Nieuvliet, wednr van Jacomijntje Marines, met Maria Cains (Scangne) j.d. van Calis, beiden wonend Aagtekerke. Get vd brdgm Maerten Trooy, Jan Stoffelsen. Get vd brd Elisabeth Berbery, Sussanna Meulenaers. Tr Aagtek 6 aug 1691)

11 ged 21 sept 1692 Lysabeth – Adriaen Troy en Marij Scangne

12 ged 13 dec 1693 Adriaentje – Adriaen Troy en Mary Scangne

Adriaen Troy overl 8 dec 1693 (vijf dagen voor de doop van Adriaentje)

(zie ook de opm bij 20 mrt 1707)

Otr Middelburg 30 mrt 1697 Francois Fromon j.m. van Schalaef met Mary Scagne van Calis, wed van Adriaen Troy.

(zie bij 17 dec 1709)

877 3 jan 1694 Matje Samuelse Felle – Samuel Felle en Jannetje Pieters Passeniers – g. Matje Adriaensen ( Jannetje geb te Noord Monster, dochter van Pieter Passenier en Leijntje Eeuwouts (zie bij 11 mei 1652). Otr te Aagtek 15 apr 1682 Samuel Janssen Felle, j.m. van koudekerke, met Janneken Pieters Passenier, j.d. van Noortmonster. Get Cornelis Felle, Dirck Sarelsen, Susanneken (Verdiest?), Soetje Huygens. Tr Melisk of Bekerke 10 mei 1682.)

11 ged 21 okt 1682 Leyntje – moeder Janneken Pieters Passenier

Samuel Felle doet 3 apr 1683 te Aagt openbaar belijdenis van zijn geloof. Samuel Felle en Jannetje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

12 ged 20 mrt 1689 Jan – moeder Jannetje Pieters Passeniers

13 ged 15 okt 1690 Pieter – moeder Jannetje Pieters Passeniers

14 ged 3 jan 1694 Matje – moeder Jannetje Pieters Passeniers (Otr Aagtek 10 juni 1713 Wisse Geerse Wisse j.m. van Seroosk met Matje Felle j.d. van Domburg-buyten. Get van de brdgm Geert Wisse, Willemijntje Geertse Wisse. Get vd brd Samuel Felle, Jannetje Passeniers (ouders). Tr Aagtek 25 juni 1713.)

Jannetje Pieters Passeniers is overl 28 okt 1714.

878 14 febr 1694 Aechje Jacobse Verhage – Jacob Boudewijnsz. Verhage en Cornelia de Vriessen – g.Leyntje Bastiaensen

879 21 febr 1694 Neeltje Janse Ginneber – Jan Ginneber en Pieternelletje Jansen – g. Lysabeth Jansen

880 16 mei 1694 Jacomijntje Willems Ingels – Willem Floris Ingels en Jannetje Cornelis – g. Eeuwout Cornelis, Leyntje Floris Ingels

881 4 juli 1694 Jacomyntie Cornelisse van den Driesen – Cornelis Willemsen van den Driesen en Pieternelletje Pauwels – g. Leuntje Janse Laus

882 4 sept 1694 Jacobus Laurisse – Lauris Laurisse en Leyntje Floris Ingels – g. Jannetje Floris Ingels

883 4 sept 1694 Matje Pieters Beele – Pieter Beele en Jacomijntje Adriaens – g. Matje Adriaens

884 1 dec 1694 Elisabeth Parmentier – Mattheus Parmentier en Sara Teerlinck – g. Marij Buijs (Otr Aagtekerke 17 apr 1688 Mattheus Parmentier met Sara Teerlinck van Oostkapelle. Sara Teerlinck wordt 2 okt 1689 met attestatie van Oostkapelle lidmaat.)

11 ged 26 juni 1689 Pieter – moeder Sara Teerlinck

12 ged 10 febr 1692 Lisabeth – moeder Sara Teerlinck

13 ged 22 mrt 1693 Marie – moeder Sara Teerlinck

14 ged 1 dec 1694 Elisabeth – moeder Sara Teerlinck

Sara Teerlinck vertrekt 25 dec 1696 met att naar Domburg.

885 9 jan 1695 Gerrit Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysabeth Geers – g. Lysabeth Janse

886 6 febr 1695 Adriaen Pieterse Hollander – Pieter Willemse Hollander en Matje Adriaense – g. Jannetje Pieters

887 15 febr 1695 Lauris Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomassen – g. Jan Thomassen, Leyntje Laurissen

888 3 apr 1695 Adriaen Jonassen – Jonas Willemsen en Jannetje Zanders – g. Adriaentje Adriaens

889 10 apr 1695 Leyntje Janse Gengeber – Jan Philipsen Gengeber en Pieternelletje Janssen – g. Lauertje Janse

890 1 mei 1695 Leuntje Heyndricks – Heyndrick Willemsen en Cornelia Heyndricksen van Stelsen – g. Matje Willemsen

891 15 mei 1695 Willemijntje Willems Ingels – Willem Floris (in januari overleden) en Jannetje Cornelis – g. Leyn Floris Ingels, Leuntje Willemse Eeuwouts (Willem Floris Ingelsen is ged te Aagtekerke 24 mrt 1655.Willem Florissen doet 1 apr 1679 te Aagt openbaar belijdenis van het geloof. Otr te Aagtek 4 apr 1681 Willem Floris Ingelsen j.m. van Aagtek , wonend Aagtek, met Maetje Cornelis Stoffels j.d. van Aagtek (wonend Aagtek). Get vd brdgm Leijn Florissen, Jan Cornelis Stoffels, Jacomijntgen Pieters, Cornelia Werrebroucx. Tr 12 mei 1681)

11 ged 3 mei 1682 Floris – moeder Maetie Cornelis

Willem en Matje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Willem is dan diaken.

12 ged 4 nov 1691 Cornelis – moeder Matje Cornelis

Matje Cornelis is overl 15 jan 1692.

Otr Aagtek 18 apr 1693 Willem Floris Ingels van Aagtek, wednr van Matje Cornelissen Stoffels, met Jannetje Cornelis Eeuwouts j.d. van Domburg-buyten. Get brdgm Leyn Floris Ingels, Leyntje Floris Ingels. Get vd brd Cornelis Eeuwouts, Wantrijntje Louwerssen. Tr Aagtek 8 mei 1693. Jannetje Cornelis Eeuwouts is ged te Aagtek 2 nov 1670.

13 ged 16 mei 1694 Jacomijntje – moeder Jannetje Cornelis

14 ged 15 apr 1695 Willemijntje – Willem Floris en Jannetje Cornelis

Willem Floris Ingels overl 17 januari 1695.

892 22 mei 1695 Jacobus (verdronken op het hof 29 sept 1698) – Jan Janssen Laus en Lena Floris Ingels – g. Leuntje Janse Laus

893 29 mei 1695 Joris Janse Hillebrantsen – Jan Hillebrantsen (overl 28 sept 1694) en Elisabeth Jacobs Wisse – g. Joris Hillebrantsen, Leuntje Leynse Brassert (zie ook bij 14 okt 1668 ? Jan Hillebrantse doet 2 apr 1684 openbaar belijdenis van het geloof te Aagt. Jan Hillebrantsen wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686 genoemd, samen met Adriaentje Pieters, met wie hij was gehuwd. Adriaentje is overl aug 1886. Otr te Aagtek 14 febr 1688 Jan Hillebrants, wednr van Adriaantje Pieters van Grijpskerke, met Elysabeth Jacobs Wisse, wed van Cornelis Blauwaert, van Koudekerke.)

11 ged 23 mei 1688 Jacob – moeder Elysabeth Jacob Wisse

Not.K.: 27 juni 1688 De huysvr van Jan Hillebrantse is ontijdig in de kraam gekomen. Elysabeth Jacobs Wisse wordt 12 okt 1688 met attestatie van Grijpskerke lidmaat.

12 ged 19 nov 1690 Jan – moeder Elysabeth Jacobsen Wisse

13 ged 22 mrt 1693 Pieter – moeder Lysbeth Jacobsen Wisse

Jan Hillebrantsen overleden 28 sept 1694.

14 ged 29 mei 1695 Joris – Jan Hillebrantsen en Elisabeth Jacobs Wisse

894 27 nov 1695 Pieter Jacobse Verhage, geb 23 nov 1695 – Jacob Boudewijnse Verhage en Cornelia de Vriese – g. Elysabeth de Vriese (voor haar in de plaats Magdaleen Anodt)

895 11 dec 1695 Jacomijntje Cornelissen – Cornelis Willemsen en Pieternelletje Pauwels – g. Leyntje Pieters

896 25 mrt 1696 Pieternelletje Leendertse Wisse – Leendert Boene Wisse en Pieternelletje Adriaens

897 1 apr 1696 Cataryna Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomas – g. Catalyntje Ingels

898 6 mei 1696 Francyntje Heyndricks – Heyndrick Willemsen en Cornelia Heyndricks van Stelsen – g. Pieternelletje Heyndricks van Stelsen

899 11 juni 1696 Jannetje Pieterse – Pieter Bartholomeusen en Matje Cornelis – g. Neeltje Jans (Otr Aagtek 30 aug 1684 Pieter Bartholomeus j.m. van Domburg met Maetje Cornelis j.d. van Domburg. Get Cornelis van de Woestijne, Claes Cornelisse, Freeck met Janneken Jans, Janneken Bartholomeus. Tr Aagtek 20 sept 1684)

11 ged 16 dec 1685 Cornelis – moeder Maetjen Cornelis

Pieter Bartholomeusen en Matje worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686.

12 ged 25 mei 1687 Catarina – moeder Maetje Cornelis

13 ged 16 jan 1689 Bartholomeus – moeder Matje Cornelis

14 ged 19 mrt 1690 Jannetje – moeder Matje Cornelis

15 ged 19 mrt 1690 Willemijntje – moeder Matje Cornelis

16 ged 8 apr 1691 Andries – moeder Matje Cornelis

17 ged 23 mrt 1693 Jan – moeder Matje Cornelis

18 ged 11 juni 1696 Jannetje – moeder Matje Cornelis (Otr Aagtekerke 28 apr 1713 Gideon Slabbaert j.m. van Aagtek met Jannetje Pieters j.d. van Aagtek. Hadden schriftelijke toestemming van ouders en voogd. Tr Aagtek 17 mei 1713)

Pieter Bartholomeusen is overl 12 jan 1698.

Otr Aagtekerke 13 sept 1698 Cornelis Bosselaar j.m. van Zoutelande met Matje Cornelis van Domburg, wed van Pieter Bartholomeusse. Get brdgm Willeboort Cornelisse, Jannetje Adriaense. Get vd brd Cornelis van de Woestijne, Jannetje Doelje. Tr Aagtek 1 okt 1698.

Matje Cornelis overleden 9 jan 1701.

Otr Westk 22 okt 1701 Cornelis Bosselaar van Zoutelande, wednr van Matje Cornelis, met Janna Jacobs j.d. van Westk. Tr Westk 7 nov 1701.

(zie ook bij 5 aug 1702 en 16 sept 1708)

900 22 juli 1696 Jan Adriaensen – Adriaen Willemsen en Catalyntje Laurissen – g. Marij Buijs

901 23 juli 1696 Jacomyntje Laurisse – Lauris Laurisse en Leyntje Floris Ingels – g. Cornelia Floris Ingels

902 4 nov 1696 Sara Heyndricks – Heyndrick Simonsen en Paschijntje Marinis – g. Symon Heyndricksen, Sara Mantens

903 13 jan 1697 Catalijntje Pieters Beele – Pieter Beele en Jacomyntje Adriaens – g. Leyntje Bastiaense

11 ged 4 sept 1694 Matje – moeder Jacomijntje Adriaens

12 ged 13 jan 1697 Catalijntje – moeder Jacomyntje Adriaens

904 20 jan 1697 Lauris Adriaense – Adriaen Laurissen en Marij Buijs – g. Catalyntje Laurissen

905 20 jan 1697 Anna Pieterse de Koster – Pieter de Koster en Willemijntje Janse Laus – g. Heyndrick van Kalenbergh, Elysabeth Janse Laus

906 10 febr 1697 Philippus Janse Gengeber – Jan Philipsen Gengeber en Pieternelle Jansen Laus – g. Philip Gengeber, Catalyntje Paulse

907 24 febr 1697 Leyntje Cornelisse – Cornelis Willemsen en Pieternelletje Pauwelsen g. Leyntje Laurissen

908 10 mrt 1697 Jan Jonassen – Jonas Willemsen en Jannetje Zanders – g. Leuntje Janse Laus

909 12 mei 1697 Lena Leendertse Wisse – Leendert Boene Wisse en Pieternelletje Adriaens – g Pieternelle Cornelis

910 19 mei 1697 Leyntje Jacobse Verhage – Jacobus Boudewijns Verhage en Cornelia Vriese – g. Leyntje Huijgens

911 23 juni 1697 Pieter Pieterse Slabbaerts – Pieter Slabbaerts en Anna Adriaensen – g. Catalyntje Slabbaerts

912 21 juli 1697 Jacomijntje Leyns Ingels – Leyn Floris Ingels en Leyntje Pieters – g. Grijtje Jaspersen Pieters

913 18 aug 1697 Heyndrick Jacobse Verhage – Jacob Verhage en Lysbet Geersen

Jacob was in 1676 lidmaat, Pieternella Adriaanse Tevel kwam okt 1676 met att van Oost-Souburg en werd daarna eveneens in 1676 met belijdenis lidmaat. Pieternelle Adriaans is ged in Aagt op 3 juli 1651.

Otr Aagtek 14 apr 1677 Jacob Verhagen j.m. van Brestkens met Pieternelleken Adriaans j.d. van Domburg-buyten. Get brdgm de Ambachtsheer de Heer Francoijs Velters, vd brd Adriaan Jorissen en Lauwertje Adriaans. Tr Aagtek 7 mei 1677.

11 ged 5 sept 1677 Jacob – Jacob Verhagen en Pieternelle Adriaans

12 ged 21 apr 1680 Pieter – Jacob Verhage en Pieternelle Adriaans (overleden)

Otr te Aagtek 28 sept 1681 Jacob Verhage, wednr van Pieternelletje Adriaens, met Elysabeth Geertse j.d. van Aagt. Get vd brdgm Pieter Jacobsen, Andries Troetelaar, vd brd Lourken Geerts, Janneken Heyndricx

13 ged 31 aug 1681 Andries – moeder Lysebeth Geerts

14 ged 2 aug 1682 Paulus – moeder Lysabeth Geers

15 ged 21 nov 1683 Lysabeth – moeder Lysabeth Geers

16 ged 7 febr 1685 Andries – Jacob Verhage en Elisabeth Geers

17 ged 9 juni 1686 Francijntie – moeder Lysbeth Geers

Jacob Verhage en Lysbet worden beiden genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686

18 ged 15 juni 1687 Marijtje – moeder Elysabeth Geers (Maria is geb te Poppekerke. Maria is 20 okt 1713 te Aagt geh met Daniel Johannesse Stroodecker.)

19 ged 6 febr 1689 Jan – moeder Elisabeth Geers

1(10) ged 27 mrt 1690 Jan – moeder Lysebeth Geers

1(11) ged 9 dec 1691 Jan – moeder Lysabeth Geers

1(12) ged 5 juli 1693 Pieternelle – moeder Lysabeth Geers

1(13) ged 9 jan 1695 Gerrit – moeder Lysabeth Geers

1(14) ged 18 aug 1697 Heyndrick – moeder Lysbet Geersen

Jacob Verhage is overl 26 aug 1714

914 24 nov 1697 Pieternella Janse Laus – Jan Janse Laus en Lena Floris Ingels – g. Pieternelletje Pauwelse

915 8 dec 1697 Catalyntje Adriaense – Adriaen Willemse en Catalyntje Lauris – g. Jannetje Zanders

916 19 jan 1698 Pieter de Vriese jr. – Pieter de Vriese en Leyntje Bastiaense – g. Jannetje Antheunis

917 26 jan 1698 Pieternella Jacobse Wisse – Jacob Wisse en Leuntje Janse Laus – g. Pieternelletje Pauwelsen (Otr te Aagtek 25 sept 1695 Jacob Wisse j.m. van koudek met Leintje Jans Laus van Aagtek, wed van Pieter Leunissen. Get vd brdgm Leyn Brasser, Lauertje Wisse. Get vd brd Jan Janse Laus, Lena Floris. Tr Aagtek 13 dec 1695 (zie bij 24 nov 1686)

Otr Meliskerke 12 dec 1705 Jacob Pieterse Wisse, wednr van Leuntje Janse Laus, met Cornelia Floris Ingels, wed van Wisse Paulus Wisse. Tr Melisk 27 dec 1705.

918 2 mrt 1698 Tannetje Fromon – Francois Fromon en Mary Scangne – g. Willemijntje Janse Laus

919 25 mei 1698 Leyn Pieterse Leynse – Pieter Leynse en Mary Annodt – g. Marcus Annodt, Susanna Gillis (Otr Aagtek 14 sept 1797 Pieter Leynse van Mariekerke, wednr van Lauertje Janse, met Mary Annodt j.d. van Aagtek. Get vd brdgm Leyn Pieter Jobse en Susanna Jillis (ouders). Get vd brd Steven Annodt, Mary Janse (ouders). Tr Aagtek 29 sept 1697)

11 ged 25 mei 1698 Leyn – Pieter Leynse en Mary Annodt

920 29 juni 1698 Johannes Pieterse de Koster – Pieter de Koster en Willemijntje Janse Laus – g. Pieternelletje Janse Laus

921 6 juli 1698 Jan Adriaense Laurisse – Adriaen Laurisse en Mary Buys – g. Sara Teerlinck

922 13 juli 1698 Leintje Heyndrickse – Hendrick Willemse en Cornelia Heyndrickse van Stelsen – g. Matje Willemse

923 10 aug 1698 Adriaen van den Driessen – Cornelis Willemse van den Driessen en Pieternelletje Pauwels – g. Adriaen Pauwels, Elisabeth Jans Laus

924 7 sept 1698 Leyn Pieterse Leynse – Pieter Leynse en Jannetje Verstrate – g. Adriaentje Jonasse Schietekatte

925 21 sept 1698 Laurus Jacobse Verhage – Jacob Boudewijnse Verhage en Cornelia de Vriese – g. Leyntje Bastiaense

926 11 jan 1699 Pieter Gideonse Slabbaerts – Gideon Slabbaerts en Matje Jacobs – g. Huybregtje Jaspers (Otr Aagtek 1 nov 1679 Gideon Slabbaart, j.m. van Aagtek met Maytje Jacobs j.d. van Seroosk. Tr Seroosk 20 nov 1679)

11 ged 14 jan 1680 Maerten – Gideon Slabbaarts en Maytje Jacobs

12 ged 13 apr 1681 Tannetjen – Gideon Slabbaert en Maatje Jacobs

13 ged 28 febr 1683 Gideon – Gideon Slabbaart en Maetje Jacobs

14 ged 14 febr 1685 Jacob – Gideon Maertense Slabbaert en Maetje Jacobs

Otr Middelburg Jacobus Gideonse Slabbaert j.m. van Aagtek met Francina Grison j.d. van Middelburg. Tr Middelburg 20 sept 1707. Notulen kerkenraad van Aagtek van 30 juni 1686: Brief van ds Udemans van Grijpskerke over Gideon Maertense Slabbank, dat Gideon naar Aagtekerke komt wonen maar nog in onmin leeft met zijn kerkenraad te Grijpskerke.

15 ged 16 nov 1687 Jan – Gideon Slabbaerts en Matje Jacobs

16 ged 27 mrt 1690 Gideon – moeder Matje Jacobs (Otr Aagtekerke 28 apr 1713 Gideon Slabbaert j.m. van Aagtek met Jannetje Pieters j.d. van Aagtek. Hadden schriftelijke toestemming van ouders en voogd. Tr Aagtek 17 mei 1713)

17 ged 25 okt 1693 Matje – moeder Matje Jacobs

18 ged 11 jan 1699 Pieter – moeder Matje Jacobs

927 18 jan 1699 Laurus Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomassen – g. Jan Schietekatte, Cornelia Kuypers

928 8 mrt 1699 Adriaen Adriaense Faetse – Adriaen Adriaense Faetse en Jannetje Leynse – g. Leyn ….. , Matje Geers

929 22 mrt 1699 Jan Pieterse Hollander – Pieter Willemse Hollander en Matje Adriaense – g. Leyntje Felle (Otr Aagtek 21 jan 1684 Pieter Willemsen Hollander j.m. van Domb met Maetgen Adriaens j.d. van Domburg-buyten. Get Gerrit Willemsen Hollander, Cornelis Pietersen, Adriaentje Jonas, Pieternella Willems Hollander. Tr Aagt 6 febr 1684. Matje Adriaense werd 1 apr 1687 met belijdenis lidmaat. Pieter Willemse Hollander werd met belijdenis op 3 apr 1688 lidmaat.)

11 ged 23 juni 1686 Adriaan – moeder Maetje Adriaensen

12 ged 23 nov 1687 Neeltje – moeder Matje Adriaensen

Not.K.: 26 dec 1688 Pieter Willemse Hollander is in de herberg in twist geweest.

13 ged 6 febr 1689 Adriaen – moeder Matje Adriaens

Pieter Willemsen Hollander werd op 10 juli 1689 verkozen tot diaken.

14 ged 9 juli 1690 Willem – moeder Matje Adriaens

15 ged 25 jan 1693 Pieternella – moeder Matje Adriaensen

16 ged 25 jan 1693 Neeltje – moeder Matje Adriaensen

17 ged 6 febr 1695 Adriaen – moeder Matje Adriaense

18 ged 22 mrt 1699 Jan – moeder Matje Adriaense

Matje Adriaense is met att vertrokken naar Domburg 26 dec 1700.

930 22 mrt 1699 Janna Jonasse Willemse – Jonas Willemse en Jannetje Zanders – g. Adriaentje Heype

931 24 mei 1699 Lauris Janse Laurissen (gedoopt door ds. Van Leeuwen te Aagtekerke)

– Jan Laurissen en Lauertje Janse Laus – g. Judith Jacobs

932 14 juni 1699 Mary Francois Fromont – Francois Fromont en Mary Scangne – g. Leyntje Pieters

933 30 aug 1699 Claes Adriaense Laurissen – Adriaen Laurissen en Mary Buijs – g. Jannetje Pieters Tevels

934 30 aug 1699 Willem Laurissen – Lauris Laurissen en Leyntje Floris – g. Leyntje Pieters (Otr te Aagtek 9 juli 1681 Aagtek Loureys Loureysen j.m. van Aagtek (wonend Aagtek) met Leijntgen Floris j.d. van Aagtek (wonend Aagtek). Get Leendert Adriaansen Codde, Leyn Florissen, Jacomyntgen Pieters, Adriaenken Pieter Jaspers. Tr Westk 30 juli 1681 (zie bij 10 mrt 1715))

935 18 okt 1699 Jan Janse Philipsen Gengeber – Jan Philipsen Gengeber en Pieternelletje Jans Laus – g. Willemyntje Janse Laus (Otr Westkapelle 16 apr 1701 Jan Philips Gingber wednr van Bekerke, wonend Aagtek., met Josyna Lievens Lasaert j.d. van Westk. Tr Aagtek 1 mei 1701. (zie bij 19 nov 1713))

936 10 jan 1700 Jan Cornelisse Willemse – Cornelis Willemse en Pieternelletje Pauwelse – g. Jannetje Thomassen

937 24 jan 1700 Jan Leendertse Wisse – Leendert Boene Wisse en Pieternelletje Adriaens – g. Jacomijntje Adriaens

938 7 febr 1700 Joosina Pieterse de Koster – Pieter de Koster en Willemijntje Janse Laus – g. Lauertje Janse Laus

939 14 mrt 1700 Jan Pieterse Slabbert – Pieter Slabbert en Anna Adriaens – g. Neeltje Adriaens (zie bij 12 mrt 1719)

940 14 mrt 1700 Jacomyntje Jacobs Verhage – Jacob Boudewijnse Verhage en Cornelia de Vriese – g. Jacomyntje Benjamins van den Broecke (Jacob Boudewijnsz Verhage en Cornelia Pieterse de Vriese. Jacob Boudewijnse Verhage wordt met attestatie van Etthem op 12 okt 1688 lidmaat te Aagtek.)

11 ged 14 sept 1692 Jannetje – moeder Cornelia de Vriese (Jannetje is 1722 gehuwd met Noe Verhulst (1700->1764). Ze is overl 1729. Noe is daarna geh met Crina Andriessen.)

12 ged 14 febr 1694 Aechje – moeder Cornelia de Vriessen

13 ged 27 nov 1695, geb 23 nov 1695 Pieter – moeder Cornelia de Vriese (Pieter Verhage is geh met Pieternella Pieterse Willems, geb te Domburg. Pieter is overl ca 1750 te Boudewijnskerke. Pieternella is overl 10 dec 1780 te Westkapelle-buiten.)

14 ged 19 mei 1697 Leyntje – moeder Cornelia Vriese

15 ged 21 sept 1698 Laurus – moeder Cornelia de Vriese (Laurus Verhage is gehuwd met Pieternella Reygers (zie bij 24 juni 1787))

16 ged 14 mrt 1700 Jacomyntje – moeder Cornelia de Vriese

Jacob Boudewijnse Verhage vertrok 17 okt 1706 man (met attestatie naar) Domburg.

941 21 mrt 1700 Janna Claesse Vervoort – Claes Vervoort en Elisabeth Huijge – g. Jacob Moerssoon, Willemijntje Huijge

942 28 mrt 1700 Willem Hendrickse – Hendrick Willemse en Cornelia Heyndrickse van Stelsen – g. Marij Meesen (Otr Westkapelle 10 apr 1694 Hendrick Willemsen j.m. van Serooskerke, met Cornelia Hendricksse van Stelsen j.d. van Westcap. Tr Aagtek 1 mei 1694)

11 ged 1 mei 1695 Leuntje – moeder Cornelia Heyndricksen van Stelsen

12 ged 6 mei 1696 Francyntje – moeder Cornelia Heyndricks van Stelsen

13 ged 13 juli 1698 Leintje – moeder Cornelia Heyndrickse van Stelsen

14 ged 28 mrt 1700 Willem – moeder Cornelia Heyndrickse van Stelsen

943 28 mrt 1700 Adriaentje Pieterse de Vriese – Pieter de Vriese en Leyntje Bastiaense – g. Grytje Jasperse Pieters

944 4 apr 1700 Matje Leyns Ingels – Leyn Floris Ingels en Leyntje Pieters – g. Adriaen Pieters, Pieternelletje Pauwelse

945 18 apr 1700 Adriaen Faetse – Adriaen Adriaense Faetse en Jannetje Leyns – g. Lysabet Adriaense Faetse

946 11 aug 1700 (Biddag!) Willem Adriaense Willemse – Adriaen Willemse en Catalyntje Laurisse – g. Jacomyntje Benjamins van den Broecke

947 29 aug 1700 Cryn Janse Huysman – Jan Crynsen Huysman en Jacomijntje Laurisse Corthals – g. Jan Cornelisse Duvecot, Leuntje Jans

948 31 okt 1700 Willemijntje Pieterse Leynse – Pieter Leynsen en Jannetje Verstrate – g. Willemijntje Jillis

949 5 dec 1700 Jacob Jacobse Messu – Jacob Messu en Susanna Ton – g. Jannetje Messu

950 19 dec 1700 Leuntje Janse Laus – Jan Janse Laus en Lena Floris Ingels – g. Jacob Wisse, Leyntje Pieters

951 19 dec 1700 Catarina Francois Fromont – Francois Fromont en Mary Scangne – g. Catalyntje Andries Huijpe

952 25 dec 1700 Matje Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Jannetje Thomassen – g. Matje Janse