Aagtekerke

Uit Christipedia

Aagtekerke (Zeeuws: Aegte of t Aflat) is een dorp in de Zeeuwse gemeente Veere. Het kerkdorp ligt op het (schier)eiland Walcheren, ongeveer tussen Westkapelle en Domburg.

Ligging van Aagtekerke (groen) in de gemeente Veere (donkergrijs) op het schiereiland Walcheren.

Aagtekerke is genoemd naar de martelares Agatha van Sicilië (225 - 251), een Siciliaanse christin die de marteldood stierf in 251 na Chr. Volgens beschikbare gegevens is er sinds 1327 in Aagtekerke een kerk, gebouwd op last van de abt van Middelburg. Tot 1327 maakte het dorp deel uit van de parochie Domburg. De kerk, en daarmee ook het dorp, werd gewijd aan Agatha, die door de Roomskatholieke kerk heilig was verklaard: de Sint Agatha-kerk. Agatha werd de patroonheilige van het dorp.

Van de oude kerk is niets bewaard gebleven, doordat zij, gelijk zoveel Walcherse kerken, werd verwoest in de 80-jarige oorlog (1568-1648). Van 1574 tot 1589 kerkte men te Domburg. Predikant van de protestanten was Gabriel Appaert (van 1574 tot 1624). In 1589 werd de Hervormde Gemeente te Aagtekerke gesticht, maar bleef met Domburg één kerkelijke gemeente. Gabriel Appaert werd bijgestaan door een hulpprediker. Van 1614 tot 1620 was dat Jacobus Walaeus. Mogelijk heeft hij (of Gabriel Appaert) in deze periode de kinderen gedoopt die zijn genoemd in de eerste lijst van dopelingen.

Het schip van de huidige St. Agatha-kerk, de Hervormde dorpskerk, heeft zijn huidige vorm gekregen in 1625.

In Aagtekerke is ook een Gereformeerde Gemeente. Een groot deel van de bevolking is daarvan lid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 kreeg de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) in dit dorp 61,8% van de stemmen.
Walcheren - Johanna de Visser-Wisse, geb. 1911; foto 1948

Lidmaten, dopen en ondertrouwingen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk

De gereformeerde of hervormde kerk van vóór 1816 had als volkskerk de officiële naam 'Nederduitsch-gereformeerde kerk'. Voor een lijst met lidmaten, dopelingen en ondertrouwingen uit deze kerk:

Meer informatie

Artikel Aagtekerke, nl.wikipedia.org.
kerkgebouw van de Protestantse gemeente (PKN). Foto gebr. Dekker.

Bronnen

Artikel Aagtekerke, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 9 sept. 2017

Protestantse gemeente te Aagtekerke, www.pkn-aagtekerke.nl. Geraadpleegd op 9 sept. 2017.

Om de informatie uit het doop-, trouw- en lidmatenboek overzichtelijk te houden, is aanvullende informatie uit twee belangrijke bronnen achterwege gelaten:

  1. de Notulenboeken van de kerkenraad uit de periode 1686-1796
  2. het Register van Transporten en Plechten van het Rechterlijk Archief Zeeland-eilanden - Gerecht Aagtekerke 1668-1729 (bewerking door J. Chr. Verhage)