Aagtekerke/Lidmaten NdGK/1791-1812

Uit Christipedia


Deze pagina bevat een lijst van lidmaten van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke uit de periode 1791-1812. Zie de toelichting.

2 jan 1791 m.a.n. Serooskerke: Adriaantje Janse

jan 1791 m.a.v. Wissenkerke in Zuid-Beveland (bij Goes): Adriaan van Velzen en Sara Paauwe

26 apr 1791 m.a.v. …. : Hendrikje Barents (attestatie d.d. 14 mrt 1791, afgekondigd 26 en 29 april) – m.a.n. 's Heerenhoek 21 aug 1797

nov 1791 m.a.v. Domburg: Pieternella Joosse Messu – Pieternella, huisvr van Pieter Verhage

febr 1792 m.a.v. Soutelande: Adriana Abrahamse Bogaart – m.a.n. Domburg 30 mrt 1794

13 febr 1792 m.a.v. Meliskerke: Elisabette van der Vorst

12 mrt 1792 m.a.v. Grijpskerke: Laurens Wisse – m.a.n. Koudekerke 16 mrt 1800

29 apr 1792 m.a.v. Kleverskerke: 1 Jan Pieterse Maljaerts en 2 Leuntje Francke – Leuntje Francke is overl 4 nov 1794. Jan ging met att naar Bekerke (Biggekerke) 26 mei 1796.

Op gedaane belijdenis aangenomen tot ledematen deeser gemeente sondag 29 apr 1792:

3 Jan Wattel – geh met Neeltje Koene

4 Pieter de Jong – geh met Thannetje Pieterse Comans

14 jan 1793 m.a.v. Grijpskerke: Abraham Francke en Maatje Bosselaar (EL) – m.a.n. Koudekerke 8 mei 1796

29 apr 1793 (maandag) Op gedaane belijdenis aangenomen tot Ledematen deeser gemeente:

1 Laurens Borillie X 2 Elisabeth Bogaardts

3 Hendrik Knuit X 4 Adriana Steur – Adriana overl mrt 1794

5 Matie Kleinepier – m.a.n. Domburg febr 1796

6 Jacomina Jobse

7 Adriana Sanders – m.a.n. Domburg 29 mrt 1796

8 Maria Albrechts – m.a.n. Westk febr 1796

9 Soetie Annot – m.a.n. Koudek 18 mei 1800

10 Wilhelmina de Landmeeter

11 Jillis Hoevenagel – m.a.n. Biervliet 24 okt 1796

12 Pieter de Visser de Jonge

13 Wisse Pieterse Wisse

15 okt 1793 m.a.v. Oostkapelle: Jannetje Meulmeester – geh met Pieter Coolhaart. Pieter betaalde trouwgeld op 1 okt 1792, hij was toen ongeveer 49 jr oud. M.a.n. Veere 24 apr 1797. Hij bleek op 29 okt 1798 rentenier te zijn.

31 mrt 1794 Op gedaane belijdenis tot lidtmaten deser gemeente aangenomen:

1 Jan Govertse – getrouwd

2 Philip Maas – getrouwd

3 Jacob Marinusze Maas

4 David de Bree – m.a.n. Domburg 25 dec 1799

5 Janna Maljaerts – m.a.n. Arnemuiden februari

6 Wilhelma de Klerk – m.a.n. Serooskerke 26 sept 1796

7 Anna Schouw

25 mei 1794 (zondag) Met belijdenis aangenomen tot lidmaat

1 Willem Janesze Dekker – overl Paaschen 1798

2 Floris Janesz Dekker – Otr Aagtekerke 4 aug 1798 met Maria Tevel

3 Gerard Maas X 4 Maria Teevel – Gerard is overl jan 1798

19 juli 1794 m.a.v. Domburg: Maria Schoen

31 mrt 1795 Op gedaane belijdenis tot ledematen deser gemeente aangenomen:

1 Pieter Jacobse Corré

2 Abraham Janse Maljaerts – m.a.n. Cleverskerke 13 juli 1800

3 Pieter Janesse Bosselaar – overl dec 1798

4 Elisabeth Adriaanse Back

5 Leena Janze Vermeers – m.a.n. Bath (Zuid-Beveland) 1 dec 1805

6 Catharina Willemse Jobse – m.a.n. Meliskerke 22 dec 1799

7 Leuntje Wisse

mei 1795 m.a.v. Westkapelle: 1 Leyn Pieterse de Priester X 2 Dina Cornelisse Caljouw – na het overlijden van Dina is Leyn 30 mrt 1805 m.a.n. Zoutelande gegaan.

okt 1795 m.a.v. Oostkapelle: 1 Adriaan den Hollander X Janna de Klerk – m.a.n. LV Polder (Vrouwenpolder) 2 juni 1805

20 dec 1795 – m.a.v. Oost-Souburg Willem de Wyse

24 mei 1796 sondag. Op gedane geloofsbelijdenis lidmaat geworden: Janna Lievens Adams – huysvr van H. Knuyt

7 mei 1797 sondag. Op gedane belijdenis: Cornelis van de Woestijne – m.a.n. Melis- en Mariekerke 17 apr 1801

2 juli 1797 sondag. Marina Essenbroek – getrouwd

20 aug 1797 sondag. Op gedane belijdenis: Jan …. – m.a.n. Zoutelande 21 dec 1809

7 nov 1797 m.a.v. Koudekerke: 1 Marinis Roelofsze X 2 Janna Hendrikse – beiden m.a.n Koudekerke 11 okt 1801

28 jan 1798 m.a.v. Haamstede (Schouwen): Pieter Brand Frzn. – molenaar

12 mrt 1798 m.a.v. Domburg: 1 Willem de Landmeeter X 2 Johanna Pieterse Mesu – m.a.n. Vpolder (Vrouwenpolder) 20 sept 1807

7 apr 1798 m.a.v. Middelburg: 1 Cornelis Moorman X 2 Neeltje Verhage

28 apr 1798 m.a.v. Melisk: Catarina van der Wele

17 juli 1798 m.a.v. Serooskerke: Catarina Willemse Schout – m.a.n. Cleverskerke 13 juli 1800

28 okt 1798 m.a.v. Oostkapelle: Maatje Lynse Adriaanse

5 nov 1798 m.a.v. Arnemuiden: Janna Adriaanse

28 apr 1799 m.a.v. Sluys in (Zeeuws-)Vlaanderen: 1 Margareta Johanna Hosteyn – huysvr van de predikant L.A. Rochefort

2 Ester Brega Moelaart m.a.v. Oostburg – m.a.n. Sluys in Vlaanderen 2 nov 1800

3 Anthoni Jobse m.a.v. Zoutelande – m.a.n. Melisk 15 jan 1804

4 Johanna Louwerse m.a.v Domburg – Johanna is overl sept 1801

5 Jacoba Janse Zeeus m.a.v. Westkapelle – m.a.n. Domburg 1804

6 Willemina Stokman m.a.v. Domburg

24 nov 1799 Omdat ze reeds langere tijd vertrokken zijn, heeft de kerkenraad besloten een attestatie te zenden aan:

1 David Pieterse de Bree (was vertrokken naar Domburg)

2 Catharina Jobse (was vertrokken naar Meliskerke)

26 jan 1800

1 m.a.v. Veere: Cornelis de Kam – m.a.n. L.Vrouwenpolder 10 jan 1802

2 m.a.v. Middelburg: Jan Pieter Kleinepier – m.a.n. Grijpskerke 15 jan 1804

16 mrt 1800 m.a.n. Koudekerke: Louwerens Wissenkerke

23 mrt 1800

1 Pieter Tapper m.a.v. Meliskerke – overl 1806

Na gedane belijdenis tot lidmaten aangenomen:

2 Neeltje Janse Groenenberg X 3 Isaac Maas – beiden m.a.n. Middelburg 25 okt 1801

4 Leyn Haij – m.a.n. Oostk 28 juli 1805

5 Pieter Benou – m.a.n. Grijpskerke 23 dec 1804

6 Willem Jonassen

7 Joost Dommissen

8 Adriaan de Jonge – overl 30 mrt 1800

9 Willem Dommisse – m.a.n. Oostk 6 mrt 1806

10 Marinus Janisse Hogedeuren – m.a.n. Melisk 30 aug 1801

11 mei 1800 m.a.v. Westkapelle: 1 Jacobus Anthony Jobse X 2 Tona van Royen – m.a.n. Westk 31 okt 1802

18 mei 1800 m.a.n. Koudekerke: Soetje Anot

13 juli 1800 m.a.v. Bekerke: 1 Pieter Jansen Maljaars X 2 Elisabeth Houterman

2 nov 1800 m.a.n. Sluys in (Zeeuws-)Vlaanderen: 1 Ester Brega Moelaert – teruggekomen en daarna weer vertrokken juni 1801

2 m.a.v. Oostk: Cornelia Blaauwkamer

3 m.a.v. Melisk: Lauwrens de Ryke – m.a.n. Domburg 5 aug 1804

4 m.a.v. Melisk: Adriaan Adriaanse Wisse X 5 Anna Wisscher

6 m.a.v Zoutelande: Maarten Pieterse de Priester

14 dec 1800 m.a.v. Oostzouburg: Johannes Conradus Sleijg – m.a.n. Grijpskerke 27 mei 1804

21 dec 1800 m.a.n. Zoutelande: Jan Sachariasse – m.a.v. Zoutelande 26 juli 1801, m.a.n. Middelburg 15 febr 1807

2 febr 1801 m.a.v Domburg: Jan Jansen Wondergem – overl 12 apr 1805

1 mei 1801 met het openbaar doen van belijdenis van het geloof zijn tot lidmaten der gemeente aangenomen:

1 Arend Arendse – met attestatie naar Middelburg 15 apr 1805

2 Jan Bosselaar

3 Simon Wisse

4 Paulus Geljon

5 Antonie Snevliet

6 Leuntie Groenenberg

7 Leuntie Adriaanse Minderhout – m.a.n. Oostk 2 juli 1805

8 Susanna Passenier – m.a.n. Ritthem 27 mei 1808

9 Leyntie Wisse

10 Soetje de Priester

11 Neeltje Knuit

12 Pieternella de Bree – m.a.n. Domburg 5 aug 1804

13 Soetje Verhagen – m.a.n. Gapinge 11 nov 1810

27 sept 1801 m.a.n. Oostk: Francina Jacobse Corré

11 okt 1801 m.a.n. Koudekerke: Marinus Roelofze en Janna Hendrikse EL

25 okt 1801

1 m.a.n. Middelburg: Isaac Maas en Neeltje Janse Groenenberg EL

2 m.a.v. Grijpskerke: Dina Kolfer

3 m.a.v. Domburg: Leuntje Triller

1 nov 1801 m.a.v. Melisk: Janna Janse Dekker

10 jan 1802 m.a.n. Bekerke: Pieternella Samuelse Wisse

De kerkenraad heeft besloten attestatie te zenden aan personen die 'reeds lang' zijn vertrokken. Het zijn:

1 Cornelis de Kam – naar Vrouwenpolder

2 Jan Janse Wondergem – naar Zoutelande

3 Adriana van Keulen – wed van Jan Benou, naar Domburg. Ze is ook weer teruggekomen en overleden op 12 apr 1805

7 febr 1802 m.a.v. Biggekerke: Janis Adriaenze Koene

14 mrt 1802 m.a.n. St Laurens: Janna Bezuyen – wed van Isaac Maas

30 apr 1802 Met belijdenis tot lidmaat aangenomen:

1 Christina van Sluys

2 Sina Minderhout

3 Jan van der Weele

4 David van der Weele

5 Abraham Verhage – m.a.n. Arnemuiden 1 jan 1810

15 aug 1802

1 m.a.v Grijpskerke: Gerrit janse Krijger

2 m.a.v Grijpskerke: Pieter Hoortsen

3 m.a.v. Middelburg: Hendrik Sonius

27 aug 1802 De kerkenraad heeft naar Tannetje Pieterse Komans te Vlissingen een attestatie verzonden. Ze was reeds drie à vier jaar vertrokken.

31 okt 1802 m.a.n. Westcapelle: Jacobus Anthonij Jobse en Tona van Royen EL

7 nov 1802

1 m.a.v. Meliskerke: Catharina Willemse Jobse – m.a.n. Meliskerke 15 apr 1804

2 m.a.v. Middelburg: Hendrik de Witte – m.a.n. Vlissingen 16 okt 1803

17 apr 1803

1 m.a.n. Zoutelande: Adriaan Boudewijnse

2 m.a.v. Bekerke: Jan Reus en Pieternella Dekker EL

24 apr 1803 m.a.v LVPolder (Lieve Vrouwe Polder, Vrouwenpolder): Pieter Cornelis de Kam – m.a.n. Westkapelle 31 mei 1810

27 apr 1803 met belijdenis tot lidmaat aangenomen:

1 Pieter Machielse en 2 Dina Jacobusse Kempe EL – beiden wonend Domburg-buiten, m.a.n. Grijpskerke 9 febr 1806

3 Jan Marinisse Pauwer

4 Cornelia Aarnoudse Dommisse

5 Berbera Cornelia Diessen – m.a.n. Middelburg 27 mei 1804

6 Josina Margareta de Groot – m.a.n. Middelburg 14 apr 1805

26 juni 1803 m.a.v. Oostkapelle: Adriaan Adriaanse Kodde en Leuntje Corré EL

17 juli 1803 m.a.v. Domburg: Adriana de Molenaar

7 aug 1803 m.a.v. Serooskerke: Laurens Koppenjan en Christina Simonse Melse EL

25 sept 1803 m.a.n. Oostk: Floris Janisse Dekker en Maria Tevel

16 okt 1803 m.a.n. Vlissingen: Hendrik de Witte

30 okt 1803 m.a.v. Domburg: Jan Dommisse

15 jan 1804

1 m.a.n. Meliskerke: Anthonie Jobse

2 m.a.n. Grijpskerke

22 jan 1804 m.a.v. Meliskerke: Johanna Catharina de Groot (geh met Cornelis Meyers, zie ook bij 29 jan 1804) – m.a.n. Oostkapelle 20 sept 1807

29 jan 1804

1 m.a.v. Seroosk: Janis Gerardse Melee en Janna Janse Meyers EL

2 m.a.v. Zoutelande: Cornelis Meyer (zie ook bij 22 jan 1804) – m.a.n. Oostkapelle 20 sept 1807

15 apr 1804 m.a.n. Meliskerke: Catharina Willemse Jobse

4 mei 1804 met belijdenis tot lidmaat aangenomen:

1 Adriaan Janse Dekker

2 Leuntie louwers – m.a.n. middelburg 15 febr 1807

24 mei 1804

1 m.a.n. Grijpsk: Johannes Conradus

2 Jacoba Janse Zeeus – m.a.n. Domburg

3 Berbera Cornelia Dietsch – m.a.n. Domburg

17 juni 1804 m.a.v. Grijpskerke: Leyn Francke

29 juli 1804 m.a.v. Meliskerke: Neeltje Janse Roose (huysvr van Abraham Koene)

3 aug 1804 met belijdenis tot lidmaat aangenomen: Susanna Christiaanse – m.a.n. Domburg 3 mrt 1811

5 aug 1804 m.a.n. Domburg: Laurens de Rijke en Pieternella de Bree EL

23 dec 1804 m.a.n. Grijpskerke: Pieter Benou

10 mrt 1805 De kerkenraad heeft besloten om een attestatie te geven aan Jan Huize, sinds nov 1790 van Grijpskerke overgekomen en meer dan 9 jaar van hier vertrokken is.

14 apr 1805 m.a.n. Middelburg: Arend Arendse en Josina Margareta de Groot EL

28 apr 1805 met belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Jan van der Moere en 2 Adriana de Mol EL

3 Willem Stokman

4 Elisabeth Jasperse – m.a.n. Vrouwen Polder 11 okt 1816

2 juni 1805 m.a.n. de Lievenvrouwenpolder: Adriaan den Hollander en Janna de Klerk EL

21 juli 1805 m.a.v. Grijpskerke: Pieternella Kleinepier – m.a.n. Grijpskerke 31 aug 1806. (zie ook bij 27 okt 1805)

28 juli 1805 m.a.n. Oostkapelle: Leyn Haij en Leuntje Adriaanse Minderhoud EL

27 okt 1805 m.a.v. Serooskerke: Marinus Fransen echtgenoot van Pieternella Kleinepier – m.a.n. Grijpskerke 31 aug 1806 (zie ook bij 21 juli 1805).

3 nov 1805 m.a.v. Oostkapelle: Adriana Vlieger, huysvr van Laurens Coppenjan

10 nov 1805 m.a.v. Middelburg: Sara van Houte – m.a.n. Middelb 3 mei 1807

1 dec 1805 m.a.n. Bath: Lena Janse Vermeere

9 febr 1806 m.a.n. Grijpskerke: Dina Jacobusze Kempe

16 mrt 1806 m.a.n. Oostkapelle: Willem Dommisse

30 mrt 1806 m.a.n. Zoutelande: Leyn Pieterse de Priester

29 apr 1806 na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Jacobus Janse Louws

2 Jacobus Aarnoudse Dommisse

3 Pieter de Groot

4 Elizias Louwerse Louws

5 Pieter Laurense Verhage – m.a.n. Oostk 30 okt 1812

6 Johanna Louwerse louws

7 Catharina Laurense Verhage – m.a.n. Domburg 23 febr 1811

8 Maria Magdalena de Rochefort – m.a.n. den Briel of elders 17 febr 1812

9 Maatje Jasperse Ingelse

10 Johanna Wisse

11 m.a.v. West-Souburg Cornelia de Koster

6 juli 1806 m.a.v. Domburg: 1 Jan Schoe en 2 Elizabeth Flipse EL

26 juli 1806 m.a.v. Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen): Jannis Lootens

31 aug 1806 m.a.n. Grijpskerke: Marinus Fransen en Pieternella Kleinepier EL

14 sept 1806 m.a.n. Domburg: Gerrit Kolfers

21 sept 1806 m.a.v. Koudekerke: 1 Jacoba Pieterse de Man en 2 Jan Meertense Willemse EL, hij kwam m.a.v. Vlissingen

2 nov 1806 m.a.v. West-Souburg: Gillis Louwerse (hij was gehuwd met Leuntie Corré)

28 dec 1806 m.a.v. Koudekerke: 1 Abraham Francke en 2 Maatjen Bosselaar EL

25 jan 1807 m.a.v. Koudek: Willemina Jansen Boks

15 febr 1807 m.a.n. M'burg: Jan Zachariasse en Leuntie Louwers EL

1 mrt 1807 m.a.v. Koudekerke: 1 Andries van de Velde en 2 Catharina Hendriksen Jansen EL

26 apr 1807 na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Jacobus Triller

2 Johannes de Ligny

3 Jan Dourleyn

4 Barbara Triller – m.a.n. Domburg 31 dec 1811

5 Maatje Vader

6 Maatje van der Weele

7 Margareta de Wit – vertrokken met att 5 nov 1811

8 Johanna de Molenaar

3 mei 1807 m.a.n. M'burg: Sara van Houte

10 mei 1807 m.a.n. Cortgene of elders (Noord-Beveland): Jannis Lootens

30 aug 1807 m.a.v. Biggekerke: Jacob Pieterse Schout

20 sept 1807

m.a.n. Vrouwenpolder: Willem de Landmeter en Johanna Pieterse Messu EL

m.a.n Oostkapelle: Cornelis Meyers en Johanna Catharina de Groot EL

17 apr 1808 m.a.n. Melis- en Mariekerke: Cornelis van de Woestyne

24 apr 1808 na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Laurens Pieterse Louws

2 Steven Andriesse Moens

3 Leijntie Gillisse Oortse

4 Lena Jasperse Ingelse

5 Jannatie Isaks

6 Lena de Groot

7 Leuntie Lauwerse Louws

7 aug 1808 na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen: Floris Leenderse Maljers

18 sept 1808 m.a.v. Grijpsk: 1 Gillis van Maldegem en 2 Gola de Leeuw EL

25 sept 1808 m.a.v. Gapinge: Adriaan Abrahamse Back

9 okt 1808 m.a.n. Serooskerke: Leuntje Wisse

16 okt 1808 m.a.v. Bekerke (Biggekerke): Janna Leijnse Maljaars

27 nov 1808 m.a.n. Ritthem: Susanna Passenier

26 mrt 1809

m.a.n. Soutelande: Maatje van de Weele

m.a.n. Oostkapelle: Cornelia Dommisse

3 van Hooimaand (juli) 1809 na belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Marinus Incevliet

2 Pieternella Back

5 nov 1809 m.a.v. Meliskerke: Maatje Janse Wisse

17 dec 1809 m.a.n. Oostk: Marinus Incevliet

jan 1810

m.a.n. Domburg: Janna Slabbers (geh met Adriaan de Jonge)

m.a.n. Arnemuyden: Adriaan Verhage

25 mrt 1810 m.a.n. Ritthem: Jacob Schout

20 mei 1810 m.a.n. ….: Jan Dourlein de Jonge

31 mei 1810 m.a.n. Westkapelle: Pieter Cornelis Laus

17 juni 1810 m.a.n. Westkapelle: Anna Schout

8 juli 1810 m.a.n. Gapinge: Willem Stokman

11 nov 1810 m.a.n. Gapinge: Soetje Verhage

23 febr 1811 m.a.n. Domburg: Catharina Laurense Verhage

3 mrt 1811 m.a.n. Domb: Susanna Christiaansen

1 apr 1811 m.a.v. Bekerke: Pieter Maartensen Schrijenberg

30 apr 1811 met belijdenis des geloofs tot lidmaat aangenomen:

1 Samuel Janes Wisse wonend Domburg-buiten

2 Samuel (Janse?) Laus

3 Laurens Janse …..

4 Christina Andriesse Verhage – m.a.n. Domburg 30 dec 1811

5 Leuntje Pieterse Maljers

6 Mietje ….. wonend Domburg-buiten

7 Cornelia (Lauwrense Louws?)

8 Janna Janse Wattel

1 sept 1811

m.a.n. Middelburg: Margareta de Wit

m.a.v. ….. Pieter Tavenier en Leuntje van den Driest

29 dec 1811 m.a.v. Oostk: Adriaan Kleinepier

30 dec 1811

m.a.n. Domburg: Barbara Trillaart

m.a.n. Domburg: Christina Verhage

9 jan/febr 1812 m.a.n. Meliskerke: 1 Jacobus Bommeljé en 2 Pieternella Meeuse EL

17 febr 1812 m.a.n. den Briel of elders: Maria Magdalena de Rochefort

12 apr 1812 m.a.v. Bekerke: 1 Simon Simonsz en 2 Debora Jacobusse Geldof EL

26 apr 1812 m.a.v. Bekerke: Maria Janse Bogaart

30 okt 1812 m.a.n. Oostk: Pieter Laurensz Verhage