Aagtekerke/Dopen NdGK/1614-1650

Uit Christipedia


Deze pagina bevat een lijst van dopelingen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Aagtekerke uit de periode 1614 -1650. Zie de toelichting.

….... =  niet te ontcijferen

(geh met Leyntje Willems)  =  aanvullende opmerking

Volgnr/Datum van de doop/Naam van het kind  –  de ouders  –  getuigen

1   16 nov 1614    Janneken Jacobs   –   Jacob  Oortssen  –   g.  Maerten …. Dhont, Hilleken Adriaens

2 7 dec  1614    Jan Adriaens  –   Adriaen Jans  –  sonder getuygen

3/4    8 febr 1615    (tweelingen) Cornelis en Grietken Melis  –   Melis Cornelis  –  g. (voor Cornelis)  Andries Jans,  Maycken Pieterssen en (voor Grietken) Cornelis Willems,  Luenken Geerts 

5    8 mrt  1615    Laureys  Pieters  –   Pieter Jaspers  –  g. Laurus Stoffels,  Mayken  Adriaensen (De vrouw van Pieter Jaspers is waarschijnlijk Louwerke Louwers)

6    3 mei  1615   Mayken  Rougiers –  Rougier Meertens  –  de vader present

7    17 mei 1615    Janneken  Antheunis   –   Antheunis Adriaen Loureys  –  g.  Jooris Diericxssen ,  Joos Diricxsse  ,  Copmyne Cornelis 

8    24 mei  1615   Cornelis Willemsz   –   Willem Damme  –  de vader present

9    31 mei  1615   Laurys Jacopsz  –   Jacop Joossen  –  g.  Laureys Stoffels,  Mayken Pieterssen, Madaleine Jans

10    juni  1615  Madelyncken Jans  –   Jan  Ghijs  –   de vader present

11    25 okt  1615  Pieter  Davids  –   Davidt Passenier  –  g.  Leunis Pieterssen  ,  Mayken Pieters huysvrouw van Mayken Wouters huisvr van Pieter Janse Vleeshouwer

12    24  jan   1616  Catharina Leenaerts  –   Leenaert Willems   ( Vrouw van Leenaart is waarschijnlijk Leyntje Willems, de tweede vrouw van Leenaart. Zijn eerste vrouw heette Willemijntje NN. Bij haar had hij, voor zover bekend, zes kinderen: Margriete (X Adriaen Jansz Codde); Willemijntje (X Laureyns Floris Codde); Cornelis (X Leynken Jacobs); Martijnken (X Pauwel Adriaens); Ingel (X I Leyntje Floris Codde, II Mayken Jonas Pollet); Cathelijne (X I Jacob Leunisse Jabij, II Lauwereyns Adriaens Cleyn)

13    25 juli  1616  Adriaen Pauwels   –   Pauwel Adriaensz  –  sonder getuigen, de vader present

14    8 jan  1617  Dingnecken  Pieters   –   Pieter Jaspers   –   g.  Adriaen Jan  Bastiaens ,  Jan Jacop Laureyns, Mijne Dhomaes, Roosken Adriaens, Luencken Jans

15    febr. 1617 Laurinke Antheunis  –    Antheunis Adriaen Louwreys  –  g. Leunis Cornelis, de vader present

16    12 febr  1617 Catalynken Leenaerts   –  Leenaart Willems  (Leyntje Willems, de moeder, wordt niet genoemd)  –  de vader present

XXX (Er wordt in het doopboek een opmerking geplaatst over een kind van Jacob Oorts en een kind van Willem Damme. De inhoud van de opm is niet duidelijk.)

17    16 apr 1617  Adriaentgen Leynse  –  Leyn Janssen  – g. Willem Lauwrissen,  Adriaentgen Blaes

18    16 apr 1617 Adriaentgen Janse  –  Jan  Schabaelje  –  de moeder present

19    7 mei 1617  Jan Marinusz  –  Marinus Weyns en Lidia Pieters  –  g.  Cornelis Sarels, Pieter Pieterssen, Syntgen Pieters, Mayken Frans

20    23 july 1617  Elisabeth Jacobs  –  Jacob Janssen Coppen Lauws en Commerken Cornelysse  –  g.  Rogier Cabbort, Dhomaes Willemsen, Jan Sachariassen,  Maeijken Piers

21    30 july 1617  Huijghe Cornelis (Boogaart) –  Cornelis Huijge en Luentken Andriesse  –  g. Ries Geertssen,  Tanneken Leyns 

22    26 nov 1617  Jacquemyntgen Mertens  –  Marten Ghijs en Luentgen  –  zonder getuigen, de vader present

23    24 dec 1617  Digneken Davids  –  David Passenier en Maeyken Diericxsse  –  g.  Judith Andriessen,  Digne Matheus

24    18 febr 1618  Stoffel Jacobs  –  Jacob Joosse en Mayken  –  g. Laureys Stoffels, Leuntgen Jans

25    16 apr 1618  Willem Marinusse  –  Marinus Willemsen en Roosken Gijs  –  zonder getuigen, de vader present

26/27    16 apr 1618  Adriaen en Hollebrant Jooris (tweelingen)  –  Jooris Diericksen en Adriana  –  g. voor Adriaen: Dierick Jooris, Maeyken Adriaens; voor Hollebrant: Jan de Meyer, Janneken Jooris

28/29    26 aug 1618  Blasinken en Maeyken Jans (tweelingen)  –  Jan Gijs en  Aegtgen Geerts  –  g. Andries Geerts, Maerten Gijsse, Adriaentgen Geerts, Adriaentgen de Vriese

30    23 sept 1618  Maeyken Hendrik Huijghens  –  Hendrick Huijghens  en  Adriaentgen Geerts  – g. Maeyken Bollart, Lauwreys Geertssen, Maeyken Huijghensse

31    14 okt 1618  Jan Jacobsen  –  Jacob Janssen en Commerken Cornelissen  –  g. Jan Jacobsen, Pieter Simonssen, Janneken Pieterssen (Jacob Janse Coppe Lous van Buyenskerkcke en Aagtekerke)

11  ged 23 juli 1617 Elisabeth   –  Jacob Janssen Coppen Laus en Commerken Cornelysse

12  ged 14 okt 1618  Jan  –   Jacob Janssen en Commerken Cornelissen

32    28 okt 1618  Rochus Willems  –  Willem Jansen en Geertgen  –  zonder getuigen, de vader present

33    28 okt 1618  Pieter Pieterssen  –  Pieter Pieterssen en Pieternelleken Ambroisse  –  zonder getuigen, de vader present 

34    2 dec 1618  Willemijntken Pauwels  –  Pauwel Adriaensen en Martijne Leenaerts  –  zonder getuigen, de vader present

35    26 dec 1618  Jasper Pieters  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Geertssen  –  g. Hendrick Jongepier, Maeyken ….., Adriaentgen Jaspersen

36    20 jan 1619  Christijntje Marinus  –  Marinus Weynants en Lidia Pieters  –  g. Jonge Jan Leynssen, Cornelis Hendricxssen, Anthonette Cornelissen, Maeyken Janssen

37    17 febr 1619  Jacquemijntgen Andriessen  –  Andries Andriessen Rijckaertsz en Maeyken Andriessen   –  g. Jan Pietersen, Cathelijntgen Andriessen

38    3 mrt 1619  Paulyntgen Cornelis  –  Cornelis Huijghens en Leuntgen (Luenken) Andriessen   –  g.  Cathelijntgen Andriessen (Otr St Aechtekercke 30 oct 1616 Cornelis Huychens Boogaart j.g. van St. Aechtekercke met Luencken  Andries. Cornelis had nog een broer Willem. Willem Huijghe Boogaart X Aagtken Jans (van Westcappel) Otr apr 1616 Aagtek)

11  ged  30 juli 1617 Huijghe  – Cornelis Huijge en Luentken Andriesse

12  ged  3 mrt 1619  Paulyntgen  –  Cornelis Huijghens en Leuntgen Andriessen 

39    1 apr 1619  Jacquemijntgen  Maertens  –  Maerten Gijsse en Leuntgen  –  zonder getuigen, de vader present

40    1 sept 1619  Leyntgen  Eewouts (overl 19 apr 1705) –  Eewout Adriaenssen en Maeyken  Feys (Doense) –  g. Jacob Jansen, Adriaentgen Huysman, de vader present

41    29 sept 1619  Willem Antheunis –   Antheunis Adriaens Louwreys en Maeyken  –  zonder getuigen, de vader present

11  ged  17 mei 1615 Janneken  –  de moeder wordt niet genoemd

12  ged  febr 1617  Laurineke  –  de moeder wordt niet genoemd

13  ged  29 sept 1619  Willem  –  moeder Maeyken 

42    27 nov  1619  (geen naam vermeld, of volledig uitgewist)  –  Jacob Oortssen en  Janneken Cornelissen  –  g. Willeboort Andriesse, Elisabeth Willems 

43    1 dec 1619  Jacob Stevens –  Steven  Geertsen en Neelken Jacobs  (otr 13 apr 1616 te Aegtekerke) –  g.  Frederik Jacobsen, Adriaen Marines, Janneken Geertsdr, Maeyken Lambregtsdr

11  ged te Aagtekerke 1 dec 1619  Jacob  –  Steven Geertsen en Neelken Jacobs

Steven en Neelken kwamen 5 juni 1621 met attestatie van Aagtekerke naar Gapinge (lidm Gapinge no 124 en 125). Neelken Jacobs is overleden te Gapinge april 1649.

XXX In het jaar 1620  wordt Jacobus Walaeus opgevolgd door Ephraïm Wante als hulpprediker van ds Gabriel Appaert van Domburg. Domburg en Aagtekerke vormden één kerkelijke gemeente.

44    2 febr 1620  Willem Leenaerts  –  Lenaert Willems en Leyntgen (Willems)  –  g. Neelcken Leynsdr, de vader present

11  ged  24 jan 1616  Catharina  –  Leenaert Willems (de moeder niet genoemd)

12  ged  12 febr 1617  Catalynken  –  Leenaart Willems (de moeder niet genoemd) (Leenaert Willems, de vader van Catelijntien, had zowel uit zijn eerste huwelijk een dochter Catelijntien (geb ca 1595) als uit zijn tweede huwelijk (Catelynken, ged te Aagtekerke 12 febr 1617). De jongere Catelijnken werd op 3 apr 1638 lidmaat te Aagt met belijdenis. Cathelynken  is gehuwd op 31 mei 1642, 25 jaar oud, met Laureys Andriesse Wisse) 

13  ged 2 febr 1620  Willem  –  Lenaert Willems en Leyntgen

Leenaart is overleden voor 20 juni 1621. Leijntje Willems, weduwe van Leendert Willems, van Grijpskerke, otr te Aagtekerke met Joos Jacobs van Aagtekerke.

45    9 febr 1620  Leyn Ingels  –  Ingel Lenaertsen en Leyntje Florisdr (Codde)  –   zonder getuigen, de vader present

46    8 mrt 1620  Pauwel Gillissen  –  Gillis Pauwels en Maeyken Cornelisdr    –  g. Andries Jansen, Hendrick Bastiaensen Pere, Wouter Adriaenssen, Jobgen Ingelsdr, Saertgen Jaspersdr

47    15 mrt 1620  Leuntgen Jacobs  –  Jacob Joossen  en Maeyken Pietersdr  –  zonder getuigen, de vader present

XXX Gedurende een periode van 20 maanden ontbreken de doopaantekeningen. Werden er geen kinderen geboren? Werden er geen diensten gehouden (bv voor verbouwing?) en werd er in Domburg gekerkt?

48    21 nov 1621  Jakomintgen Isacks  –  Mr. Isack van Latom en  Elsken Dircks  –  g.  Pieter van Lathom, Hans van Latom, Herpes Matheysen, Hendricksken van de Sande, Jakomintgen van Latom

49    6 febr 1622  Andries Andriesse Rijckaerts  –   Andries Rijckaerts en Maycken Andries  –  g.   Maeyken Frans

50    12 febr 1622  Lysabet Andriessen  –  Andries Adriaensen en Wilmintgen Geerts   –  g. Geleyn Jan Pietersen Brouker, Pieter Jaspersen , Geertjen  Adriaens

51    15 mrt 1622  Adriaen Marinis  –  Marinis Wilms en Roosken   –  g.  Echte Gissen, Geertken Pieters

52    10 apr 1622  Leendert Ingels  –  Ingel Leenaerts en Leyntgen Floris (Codde)  –  g.  Willemintgen Leenders

53    17 april 1622  Geeraert Andriessen  –  Andries Geeraerts en Maeyken Adryaensen  –  g. Luentgen Pier Stoffels

54    14 juli 1622  Neelken Willems  –  Willem Damme en Geertgen Albrechts  –  g.  Janneken Jans

55    14 juli 1622  Louweris Jacobs  –  Jacob Joossen en Maeyken Pier Stoffels

56/57    14 juli 1622  (tweelingen) Jan en Machelyntgen Davids  –   David Leynssen Landmeter en Dingene  –  g.  Cornelis Andries, Judith Joos, Sara Leyns, Cornelis van den Broucke

58    16 okt 1622  kind van Eewout Adriaensen  en Maeyken

59    16 okt 1622  kind van Jan Gissen en Echte Geertsen

60    nov 1622  Pieternelle Davidts Passenier  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele  –  g.  Cornelis de Later 

61    3 dec 1622  Aechtgen Hendricks  – Hendrick Huijgens en Aryaentge Geerts  –  g. Marynis Geerts, Mayken Geerts, Tanneken Pietersen

11  ged  23 sept 1618  Maeyken  –  Hendrick Huijghens en Adriaentgen Geerts

12  ged  3 dec 1622  Aechtgen  –  Hendrick Huijgens en Aryaentgen Geerts

62    7 dec 1622  Lauwereys Jansen  –  Jan Simons en Janneken

63    22 jan 1623  Katelijna Isacks Lathem  –  Mr. Isack van Lathem en Elsken Dircx  –  g. Barthelomeus, Jacop Joossen, Tanneken van Lathem,  …. van Lathem (Izaäk van Latom werd 16 juni 1620 toegelaten als onderwijzer.)

11  ged 21 nov 1620, Jakomintgen  –  moeder Elsken Dircks

12  ged 22 jan 1623, Katelijna  –  moeder Elsken Dircx

64    22 jan 1623  Coppemintgen Gillisse Pauwels  –  Gillis Paulus en Mayken Boene  –  g.  Boene Kornelis, Antuenis de Kramer, Neelken Jobs

65    18 mrt 1623  Adrijaen Marijnis Wijnants  –  Marijnis Wijnants en Lijdija  –  g.  Francyntgen

11  ged  7 mei 1617  Jan  –  Marinus Weyns en Lidia Pieters

12  ged  20 jan 1619  Christijntje  –  Marinus Weynants en Lidia Pieters

13  ged  18 mrt 1623  Adrijaen  –  Marijnis Wijnants en Lijdija

66    17 sept 1623  Tanneken Maertens Sentsse  – Maerten Sentsse en Judich van Domen  –  g. Dinge Michielsse huijsvr van David Leijnsse

67    15 okt 1623  kindje van Leyntgen Leyns, de moeder present  (zie bij 3 juli 1633)

68/69    29 okt 1623  (tweelingen) Jan en Pieter Lievens Janse  –  Lieven Janse en Sara Gerberdoens  –  g. Jacob Joossen, Jan Andriesse Heype, Leyn Janse, Melis Cornelissen, Tobias Cornelissen, Willeboort Jobsen, Leyntje Leenaerts, Adriaenken Mels, Lysbeth Gerbedoens, Lysbeth Abrahams, Lowijsken Pieters, Maeyken Jans.

70    9 dec 1623  Willemijnken Jacobs (14 dagen oud, geb 25 nov 1623)  –   Jacob Leunisse en Catelyne Lenaerts  –  g.  Joos Jacobsen, Pieternelleken Adriaens, Martijnken Lenaerts

71    28 jan 1624  Pieter Wouters  –  Wouter Pieters en Mayken Geerts  –  g. Kateleyne Pietersen (Otr te Aagtekerke 4 mei 1623 Wouter Pieters van Aagtekerke en Mayken Geerts van Meliskerke. Gehuwd te Domburg.)

72    3 apr 1624  Gysbrecht Jansen  –  Jan (Andriessen) Gijssen en Aechte Geerts  –  g. Mayken Adriaens (geh met Andries Geerts)

11  ged juni 1615  Madelynken  –  moeder niet genoemd

12  ged 26 aug 1618  Blasinken  –  moeder Aegtgen Geertsen

13  ged 26 aug 1618  Maeyken  –  moeder Aegtgen Geertsen

14  ged 16 okt 1622  kind van Jan Gissen en Echte Geertsen

15  ged 3 apr 1624  Gysbrecht  –  moeder Aechte Geerts

73    21 apr 1624  Mayken Davidts (10 dagen oud, geb 11 apr 1624)  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele –  g.  Francynken van Casteele

XXX Op 5 september 1624 werd de kerkelijke gemeente van Aagtekerke zelfstandig. Voorheen vormde ze met Domburg één gemeente. De inmiddels oud en gebrekkig geworden dominee Gabriël Appaert beëindigt zijn bediening als predikant.

74/75    2 okt 1624  (tweelingen)  Luenken en Pieter Jacobs (3 ½  dag oud, geb 28 sept 1624)  –  Jacob Joosse en Maeyken Pieters  –  g. Jan Andriessen Ghijsse, Leyntje Wilmsdochter, Willemynken Jacobdochter

Jacob Joosse  X  Mayken Pieter Stoffels (Perstoffels)

11  ged  mei 1615  Laureys, overl voor 14 juli 1622 –  moeder niet vermeld

12  ged  18 febr 1618  Stoffel   –  moeder Mayken

13  ged  15 mrt 1620  Leuntgen   –  moeder Maeyken Pieters

14  ged  14 juli 1622  Lauweris   –  moeder Maeyken Pier Stoffels

15  ged  2 okt 1624, geb 28 sept 1624  Luenken  –  moeder Maeyken Pieters

16  ged  2 okt 1624, geb 28 sept 1624  Pieter   –   moeder Maeyken Pieters

Pieter Jacobs wordt genoemd op de lidm.lijst van 7 juli 1686 als wednr. Hij is overl apr 1691.

76    6 okt 1624  Cornelis Jacobs  –  Jacob Oortssen en Janneken Cornelis  –  g. Cornelis Melis, Leyntje Jacobs Joosdr., de vader present

77    27 okt 1624  Adriaen Andriesse  –   Andries Adriaensen en Willemynken Geerts  –  g. Janneken Geerts

78    27 okt 1624  Mayken Andriesse  –   Andries Geertsse en Maeyken Adriaens  –  g. Mayken Geertsen

XXX De zelfstandig geworden kerkelijke gemeente van Aagtekerke krijgt 10 november 1624 een eigen predikant, Daniel de Swaef. Hij bleef tot 21 febr 1638. Hij werd toen bevestigd te Middelburg. Otr Aagtekerke 4 juni 1626 Daniel Swavius en Margarita Coene. Tr 1 juli 1626

79    22 dec 1624  Leynken Jansen  –  Jan Simonsen en Janneke Lucx  –  g. Synken Lucx

11  ged te Aagtekerke dec 1622  Lauwereys  –  moeder Janneken

12 ged te Aagtekerke 22 dec 1624  Leynken  –  moeder Janneken Lucx

Op 6 maart 1625 werd met openbare belijdenis lidmaat te Aagtekerke Janneken Jans, alias Janneken Luycx, huysvrouw van Jan Simons, alias Simeken Luycx. Jan Symonssen en Jannetje Jans lieten te Meliskerke de volgende kinderen dopen: Adriaen 1626; Jacob 1630; Symon 1630; Symon 1633. (zie Christipedia.miraheze/Meliskerke)

80    19 Jan 1625  Janneke Maertens  –  Maerten Gijssen en Leunken Willems  –  g. Saerken Willems

81    5 mrt 1625  Neelken Marinis  –   Marinis Willems en Roosken Gijssen  –  g. Leunken Willemsen

82    16 juli 1625  Janneken Andries  –   Andries Rijckaerts  en Mayken Andriessen  –  g. Saerken Andries

83    10 aug 1625  Mattheüs Pietsersz  –  Pieter Pieterse en Pieternelle Barens  –  g. Lysabeth Lievensse, Judich Mattheüs

84    28 sept 1625  Tanneke Eewouts  –  Eewout Adriaensen en Mayke Feys  –  g. Willemyne Thomas  (Tanneken is 23 aug 1653 gehuwd met Leendert Adriaense Codde, zie bij 28 mei 1635)

85    26 okt 1625  Willemynken Jansen –  Jan Pietersen en Elijsabeth Willems  –  g.  Piernelleken Willems

86    23 nov 1625  Dygne Gillisse  –  Gillis Geerts  en Mayke Jans –  g.  Willemyne Geertsen

87    11 mrt 1626  Bernardt  Janse Werrebroek  –  Jan Beernaetsse Werrebroeck  Schout  en Soetken Willems  –  g.  Jan Andriesse Heype, Jacob Michielse, Susanneken Bernarts

88    11 mrt 1626  Melchior Lievens  –  Lieven Janse en Saerken Pietersen  –  g.  Eewout Adriaenssen, Jacob Janssen, Joos Jacobsen, Jan Beernaetsse Werrebroeck Schout, Willem Cornelisse, Maijke Jacob Janssen, Luenken (Jan Andriessen Heypens huysvr.)

89    13 mei 1626  Leunken  Jacobs  –  Jacob Leunis en Cathelyncken Leenders  – g. Jacobmyncken Maertens

90    27 sept 1626  Mayke Pieters  –   Pieter Jaspers en Lauwerke Louwersen  –  g. Willemynken Geerts

91    11 okt 1626  Joannes Davidts Passenier  –  Davidt Passenier en Mayken van de Casteele  –  g. Pieter Passeniers, Gilleken Adriaens

92    1 nov 1626  Joos Cornelis Pardaen  –  Cornelis Pardaen en Francynken van de Casteele  –  g. Leynken Philips, David Passenier

93    8 nov 1626  Willemynken Jans  –  Jan Pietersen en Lijsabeth Willemsen  –  g. Pieternelleken Willems

11  ged te Aagtekerke 26 okt 1625  Willemynken   –  moeder Lijsabeth Willems

12  ged te Aagtekerke 8 nov 1626  Willemynken  –  moeder Lijsabeth Willems

94    9 dec 1626  Martynken Maertens  –  Maerten Gijssen en Leunken Willems  –  g. Saerken Willems

11  ged  26 nov 1617 te Aagtekerke  Jacquemyntgen  –  moeder Luentgen

12  ged  1 apr 1619 te Aagtekerke Jacquemyntgen  –  moeder Leuntgen

13  ged 19 jan 1625 te Aagtekerke Janneke  –  moeder Leunke Willems

14  ged 9 dec 1626 te Aagtekerke Martynken  –  moeder Leunke Willems

Otr 24 aug 1630 te Aagt Maerten Gijssen (wednr van Leunken Willems) van Aagt en Mayke Huyge j.d. van Aagt.

95    10 jan 1627  Mayken Davids  –  David Jansen en Susanne  – g. Willem, Susanne Jans

96    21 mrt 1627  Janneken  Ingels  –  Ingel Leenderts en Leynken  –  g. Catelyne Floris

97    31 mrt 1627  Pieternelleken Willems Damme  –  Willem Damme en Geertken Aelbrechts  –  g. Mayken Jans

11  ged  te Aegtekerke 24 mei 1615 Cornelis  –  de moeder wordt niet genoemd

12  ged te Aegtekerke 14 juli 1622  Neelken  –  moeder  Geertgen Albrechts

Geertken Aelbrechts wordt vermeld op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke 5 sept 1624. Willem werd met openbare belijdenis lidmaat te Aagtekerke op 22 dec 1624.

13  ged te Aegtekerke 31 mrt 1627  Pieternelleken  –  moeder Geertken Aelbrechts

98    11 apr 1627  Elijsabeth Daniels de Swaef  –  Daniel de Swaef en Margarita Coene  –  g.  Jans Coene, Susanna Swaefs

99    11 apr 1627  Jan Joossen Geldof  –  Joos Joossen Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Jilleken

100    23 mei 1627  Lauwereyns Andriesse  –  Andries Geertsse  en Maeyken (Adriaens)  –  g. Maijken Geerts (Otr 14 julij 1621  Andries Geerts j.g. van Aagtekerke en Maeyken Adriaens, wed van Anthonis Adrijaens, tr Aagtekerke.)

11  ged te Aagtekerke 17 apr 1622  Geeraert  –  moeder Maeyken Adriaensen

12  ged te Aagtekerke 27 okt 1624  Mayken  –  moeder  Maeyken Adriaens

13  ged te Aagtekerke 23 mei 1627  Lauwereyns  –  moeder  Maeyken

101    6 juni 1627  Mayke Frans  –  Frans Janssen (Schietkatte) en Leynken Leyns  –  g. Willemynken Gillis, Andries Christiaenssen

102    9 juni 1627   Leijnke Pieterse  –  Pieter Pieterse  en Pieternelle Broos  –  g.  Saerken Werrebroeck (Otr te Aagtekerke 17 sept 1617  Pieter Pieterse j.g. van Mariekerke en Pieternelleken Ambroicse j.d. van Sint Aechtekercke)

11  ged te Aagtekerke 28 okt 1618  Pieter  –  moeder Pieternelleken Ambroisse

12  ged te Aagtekerke 10 aug 1625  Mattheüs  –  moeder Pieternelle Barens

13  ged te Aagtekerke 9 juni 1627  Leijnke  –  moeder Pieternelle Broos

Otr Aagtekerke 12 febr 1628  Pieter Pieterse van Aagt en Aechie Willems van Bottinge. Otr Aagtekerke 12 sept 1648  Pieter Pietersen, wednr van Pieternelletje Ambrosius, en Saertje Pietersen, wed van Lieven Jansen. Beide zijn oude en bedaagde luyden.

103    15 aug 1627  Janneken Andriesse Rijckaerts  –   Andries Rijckaerts en Mayken Andries (Otr 2 apr 1617 te Aegtekercke Andries Andriesse j.g. van Coudekercke en Maeyken Andriessen j.d. van Sint Aechtekercke.)

11   ged  17 febr 1619  Jacquemijntgen  –  moeder Maeyken Andriessen

12  ged   6 febr 1622  Andries  –  moeder Mayken Andries

13  ged  16 juli 1625  Janneken  –  moeder Mayken Andriessen

14  ged  15 aug 1627  Janneken  –  moeder Mayken Andriesse

104    22 aug  1627  Jonas Adriaense Schiettecatte  –  Adriaan Jansse Schietekatte  en Proonke Jans  –  g. Zacharias Jans, Abigail Jans

105/106    16 jan 1628  (tweelingen) Jan (de oudste) en Willem (de jongste) Adriaense Codde  –   Adriaan Codde en Grietken Leenders  –  g. Engel Leenderts, Willeboort Jobsen, Mayken Janse Codde, Martynken Leendertssen

107    23 febr 1628  Leenaert Pauwels  –  Pauwels Adriaensen en Martynken Leenderts  –  g. Willemynken Leendertssen (Geh 27 juni 1615 Pauwels Adriaens en Martijncken Leenderts te Aagt.)

11  ged 25 juli 1616  Adriaen  –  moeder niet genoemd (Adriaen Pauwelse later gehuwd met Mayken Pieters Bogaert 

12  ged  2 dec 1618  Willemijntken  –  moeder  Martijne Leenaerts (Martijne is een dochter uit het eerste huwelijk van Leenaert Willems. Willemijntken is vernoemd naar de moeder van Martijne. Otr Aagt 29 apr 1643  Adriaen Adriaenssen Oorts: j.g. van Oostk en Willemijntje Pauwels j.d. van Aagt. Voogd van de brdgm is Cornelis Blaes.Pauwel Adriaenssen vader van de bruid. Tr. Aagtek.)

13  ged 23 febr 1628 Leenaert  –  moeder Martynken Leenderts

108    27 febr 1628  Gijsbrecht Marinis  –  Marinis Willemsen en Roosken Gyssen  – g. Leynken Pieters

11  ged  16 apr 1618  Willem  –  moeder Roosken Gijssen

12  ged  15 mrt 1622  Adriaen  –  moeder Roosken

13  ged  5 mrt 1625  Marinis  –  moeder Roosken Gijssen

14  ged  27 febr 1628  Gijsbrecht  –  moeder Roosken Gyssen

109    7 mei 1628  Leunken Andries Vanuycke  –   Andries Cornelis Vanuycke en Neelken Willeboorts  –  g.  Dingeman Michielsen, Leunken Cornelis Vanuycke

110    6 aug 1628  Joannes Jan Werrebroeck Schout  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck Schout  en Soetke Willems  –  g.  Abraham Jaspers (?) , Jacob Joossen, Grietken Houweels

111    13 aug 1628  Maijke Olivier Zevael  –  Olivier Pietersen Zevael en Maijke Pieters  –  g. Pieter Zevael, Catelyne Pieters, Willemynken Adriaans

112    27 aug 1628  Cornelis Joosse  –  Joos Joosse en Neelke Cornelis  –  g. Martijne Leenaerts

113    10 sept 1628  Joannes Davidse Smit  –  David Janse Smit en Susanneke Jans  –  g. Gillis Janssen Smit, Tanneken Jans

114    10 sept 1628  Lauwereys Leyns  –  Leyn Janssen en Sijnken Jans  –  g. Janneken Jans

115    8 okt 1628  Adriaenken Jans (Soen)  –  Jan Pieterse Soen en Elijsabeth Willems  –  g.  Adriaenken Pieters

116    5 nov 1628  Jacobmynke Jacobs  –  Jacob Leunis en Catelynke Leenderts  –  g.  Jacobmynken Mattheus

117    19 nov 1628  Abraham Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Antheunis Dingemans, Lysabeth Passenier

118    3 dec 1628  Daniël de Swaef (jr.)  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene  –  g. Joannes de Swaef, Jacob Bohrmans, Elijsabeth Coene (grootmoeder)

119    17 dec 1628  Roelandt Pauwels Rijckaert  –  Pauwels Rijckaert en Neelke Jonas (Teerlinck)  –   g. Louwerken Jonas Teerlink, Andries Geertsen, Maijken Andries

120    31 dec 1628   Abraham Lievens  –  Lieven Jans en Saerken Pieterse  –  g. Paulus Adriaens, Jacob Leunis, Andries Geerts, Saerken Willems, Adriaenken Man Pieterssen, Engel Leenderts, Maijken Gijssen, Andries Jacobs Heype

121    14 jan 1629  Adriaen Eewouts  –   Eewout Adriaens en Maijke Feys  –  g. Maijke Feys

122    4 febr 1629  Dingeke Andries  –  Andries Adriaanse en Willemijne Geerts  –  g. Louwerken Lauwreys 

123    8 febr 1629  Adriaenke Pieter Tevel  –  Pieter Tevel en Leunke Geerts  –  g. Willemijne Geerts (Otr Aagtekerke 2 dec 1628 Pieter Tevel (wednr van Coolcester, Engeland) en Leunke Geerts (wed) van Aagtekerke. Waarschijnlijk is Cornelis Pieterse Tevel een zoon van hem uit een eerder huwelijk (zie bij 16 apr 1639))

124    17 juni 1629  Cornelis Adriaens Vanuycke  –  Adriaen Cornelissen Vanuycke en Neelken Willeboorts  –  g. Tonijnken Cornelis Vanuycke, Jacob Willeboorts

125    2 juli 1629  Janneke Andries Eype  –  Andries Jansse Eype en Maeyke Adriaens  –  g.  Jan Andriesse Eype, Pieternelle huysvr van Cornelis Laureysse, Mayke Geerts

126    5 aug 1629  Maijke Maertens  –  Maerten Rogiers en Christijnke Michiels Lous  –  g.  Maijke Michiel Lous  (Op 19 oktober 1625 werd Maerten Rogiers lidmaat van de gemeente te Aagtekerke. Otr Aagt 18 mrt 1628  Maerten Rogiers van Aagt en Chastynken Michiels (Seits ??) van Wijnghen in Vlaanderen.)

127    12 aug 1629  Catelyne Ingels  –  Engel Leendertse en Leynke Floris  –  g. Cathelijne Floris

128    26 aug 1629  Andries Cornelisse  –  Cornelis Andriesse en Josynke Everaerts  –  g. Jan Everaerts, Mayken Andriesse

129    6 sept 1629  Willem Jansse Werrebroeck  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soetiens Willemsen  –  g.  o.a. Mayken Adriaens Lous

130    16 sept 1629  Jan Fransse Schietekatte  – Frans Janssen Schietekatte en Leynken Leyns  –  g.  Hendrick Leyns, Proonke Jans

131    23 sept 1629  Josina Cornelisse Podaen  –  Cornelis Janse Podaen en Francijnken van de Casteele  –  g.  Cornelis Geleyns, Abigail Werrebroek huisvr van Willem stadts smit van Middelburg (Otr 24 apr 1624 Cornelis Jansse, wednr van Aagtekerke, en Francijnken van Casteele. Tr te Domburg.)

11  ged 1 nov 1626  Joos  – vader Cornelis Pardaen –  moeder Francijnken van de Casteele

12  ged 23 sept 1629 Josina – moeder Francijnken van de Casteele

Otr 5 apr 1631 Pieter Maetense van Oost-Souburg en Francijncken van de Casteele (wed van Cornelis Janssen Pardaen)

132    18 nov 1629  Willemijnke Pauwelse Rijckaert –  Pauwels Rijckaert en Neelke Jonas Teerlinck  –  g.  Joos Jacobsen, Tanneken Claessens, Maijke Adriaans

133    26 dec 1629  Adriaen Adriaense Schietekatte  –   Adriaen Janse Schietecatte en Proonke

134    26 dec 1629  Catelijnke Jans  –  Jan Arents (Cornelisse?) en Abigail  –  g. Antheunis Cornelisse, Francijne huysvr van Pieter (Gilles of Geerts?)

135    3 febr 1630  Neelken Jacobs  –  Jacob Oortssen en Janneken Cornelisse  –  g.  Cornelis Melis, Judith Joossen

11  ged 16 nov 1614 Janneken –  moeder niet vermeld

12  ged 27 nov 1619  NN  –  moeder Janneken Cornelissen

13  ged 6 okt 1624 Cornelis  –  moeder Janneken Cornelis

14  ged 3 febr 1630 Neelken  –  moeder Janneken Cornelisse

136    13 febr 1630  Joos Joosse  –  Joos Sanders en Paschijnke Jans  –  g. Maerten Gyssen, Judith Maertens, Janneken Maertens

137    13 febr 1630  Lauwrys Leyns  –  Leyn Janse en Josynke Luycx  –  g. Janneken Jacobs, Jan Adriaensen

11  ged  10 sept 1628  Lauwereys  –  moeder Sijnken Jans

12  ged  13 febr 1630 Lauwrys  –  moeder Josynke Luycx

138    10 apr 1630  Mayke Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Cornelis van …., Susanne Biesmans

139    12 mei 1630  Tanneke Davids Smit  –  David Janse Smit en Susanneke Jans  –  g. Maijke Jans

11  ged 10 jan 1627  Mayken  –  moeder Susanne

12  ged 10 sept 1628 Joannes  –  moeder Susanneke Jans

13  ged 12 mei 1630 Tanneke  –  moeder Susanneke Jans

140    8 sept 1630  Leunke Cornelis Quartier  –  Cornelis Janssen Quartier en Roosken Gijssen

141    18 sept 1630  Joannes Pieters Jaspers  – Pieter Jaspers en Louwerke Louwers  –  g.  Catelyne Floris, Jacobus Louwers

142    29 sept 1630  Willem Ingelse  –  Ingel Leenders en Leynken Floris –  g.  Janneken Floris, Pauwel Adriaens

143    6 nov 1630  Leenaert Cornelisse  –  Cornelis Leenderts en Leynken Jacobsen  –  g.  Joos Jacobsen, Maijken, huisvr van Jacob Jansen (Otr Aagtekerke 20 okt 1629  Cornelis Leenderts en Leynke Jacobs.)

144    17 dec 1630  Leunke Janse Werrebroek  –  Jan Bernaertsse Werrebroek (Schout) en Soetie Willems  –  g.  Leunken, huysvr van Jan Andriesse Eype

145    1 jan 1631  Joos Cornelisse – Cornelis Andriessen en Gelynken Jans  – g. Jacob Andriessen, Neelken Jans

11 ged 26 aug 1629 Andries  – moeder Josynke Everaers

12 ged 1 jan 1631  Joos – moeder Gelynken Jans

146    1 jan 1631  Josina de Swaef – Daniël de Swaef en Margarita Coene  –  g. Samuël de Swaef, Janneken de Swaef, Elijsabeth Blondeel

147    1 jan 1631  Catelina Jacobs – Jacob Quentens en Barbera Berbaerts  – g. Daniël Bultens, Catelynken Adriaense

148    5 mrt 1631  Tobias Danielse  –  Daniël Louwaert en Maijke Jans  –  g.  Jan Willemsen, Joos Jacobsen, Lauwereys Geertsen

149    16 mrt 1631  Janneke Gillisse  –  Gillis Pauwels en Neelke Simons  – g. Cornelis Sijmons, Paul Pauwels de jonge

150    21 apr 1631  Caterina Jacobs Jabij  –  Jacob Leunis Jabij en Catelynken Leenderts  – g. Grietken Leenderts (Jacob geb Koudekerke 1598. Geh 9 nov 1619 Jacob Leunisse j.g. v Coudekerke en Catelynken Leenderts j.d. v Aagt. Jacob is overl te Aagt 1632)

11  ged ca 1620 Pieternelletje

12  geb 25 nov 1623, ged  9 dec 1623 Willemyntken  –  Jacob Leunisse en Catelyne Lenaerts

13  ged 13 mei 1626 Leunken  –  Jacob Leunis en Cathelynken Leenders

14  ged 5 nov 1628 Jacobmynke  –  Jacob Leunis en Catelynken Leenders

15  ged 21 apr 1631  Caterina  –  Jacob Leunis (Jabij) en Catelynken Leenderts

Geh 26 febr 1633 Louwereys Adriaense en Catelynke Leenderts (wed van Jacob Leunissen).

151    5 okt 1631 Tanneke Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Leynke Leenderts

152    19 okt 1631 Cornelis Bartholomeüs  – Bartholomeüs Cornelissen en Leunke Jans  – g. Maijke Jans (Otr Aagtekerke 11 juli 1626  Bartholomeus Cornelisse van Oostk en Leunken Jans van Aagt. Tr Oostkapelle.)

153    30 nov 1631  Willem Eeuwouts  –  Eeuwout Adriaensen en Maijken Feys  – g. Tanneken Feys

154    17 dec 1631  Lauwereyns Andriesse Eype  –  Andries Janse Eype en Maijke Adriaens  –  g.  Jacob en Marij huisvr van Jan Claessen

155    11 jan 1632  Adriaenke Pieters  –  Pieter Jaspers en Lauwerke Lauers  –  g.  Janneken Geerts (De moeder wordt niet genoemd, maar is waarschijnlijk Lauwerke Louwers Geertse of Lauwerke Geerts Lauers. Waarschijnlijk het laatste, omdat enkele getuigen (zussen?) 'Geertse' heten. Overigens kunnen de getuigen ook tantes zijn geweest)

11  ged  8 mrt 1615  Laureys  –  Pieter Jaspers (moeder niet vermeld)

12  ged  8 jan 1617  Dingneken  –  Pieter Jaspers (moeder niet vermeld)

13  ged  26 dec 1618  Jasper  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Geertssen

14  ged  27 sept 1626  Mayken  –  Pieter Jaspers en Lauwerken Lauwersen

15  ged  18 sept 1630  Joannes  –  moeder Louwerke Lauers

16  ged  11 jan 1632  Adriaenke  –  moeder  Lauwerke Lauers

156    18 jan 1632  Jan Gillisse  –  Gillis Geertse en Maijke Jans –  g. Janneken Geerts

157    4 febr 1632  Pieternelleken Jans Saens –  Jan Pieterssen Saens en Elijsabeth Willems  –  g.  Maijken Geerts

158    21 mrt 1632  Willemynke Adriaens Codde  –  Adriaen Codde en Grietke Leenderts  – g. Cathelynken Leendertsen

159    9 mei 1632  Pieternelleke Davids Passenier   –  David Passenier en Aernoudijnke Biesmans – g. Lauwerken Jacobs, Simon Antheunissen Biesmans

160    9 mei 1632  Marij Davids  –  David Vervaen en Sara Michiels  –  g.  Cornelis Cornelis, Lauwereys Geertsen, Lauwerken Jacobsen

161    28 juli 1632  Aernout Jansse  –  Jan Aernoutssen van den Driessen en Paulynken Leyns  –  g.  Paulus Willems

162    8 aug 1632  Cornelis Janse  –  Jan Cornelisse en Abigail Jans  –  g. Willem Leunissen, Susanne Jans

163    15 aug 1632  Maijke Adriaens Schiettecatte  –  Adriaen Jansse Schiettecatte en Prienke Jans (Otr Aagtekerke 4 mei 1619 Adriaen Janssen j.g. v Aagt  met  Proontgen Janss v Domb. Tr Domburg. Adriaen Schietekatte werd 22 juli 1626 toegelaten als onderwijzer.)

11  ged 22 aug 1627  Jonas  –  Adriaen Jansse Schietekatte en Proonke Jans

12  ged 26 dec 1629  Adriaen – Adriaen Janse Schietecatte en Proonke

13  ged 15 aug 1632  Maijke  –  Adriaen Jansse Schiettecatte en Prienke Jans (Otr 14 juli 1657 te Aagtek Jacob Jansen j.g. van Noortmonster met Maetje Adriaens j.d. van Aagtek. Jan Adriaense vader, Martyntje Smits moeder van de brdgm. Proontje Jans moeder en Jonas Adriaens broer van de bruid.)

164    19 sept 1632  Joannes Janse Werrebroeck  –  Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soetie Willems  – g. Mayke Adriaens

165    17 nov 1632  Joanna de Swaef  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene

166    2 jan 1633  Pieter Gillisse  – Gillis Pauwels en Neelken Simons  –  g. Grietken (huisvr van Adriaen Codde)

167    16 febr 1633  Lieven Lievens –  Lieven Janse en Sara Pieters  –  g.  Jan Adriaensen, Adriaen Codde, Leynke Floris, Lauwerken huysvr van Pieter Jaspers (Otr/tr te Aagtekerke 20 okt 1618 Lieven Janssen j.g. v Aagt  en Sara (Gerbedoens?) v Domd. Tr te Aagtek.)

11  ged te Aagtekerke 29 okt 1623  Jan Lievens  en Sara Gerberdoens

12  ged te Aagtekerke 29 okt 1623  Pieter Lievens en Sara Gerberdoens

Lieven en Sara Pieters werden op 6 mrt 1625 met openbare belijdenis lidmaten van de gemeente te Aagtekerke.

13  ged  11 mrt 1626  Melchior  –  moeder  Saerken Pietersen

14  ged  31 dec 1628  Abraham  –  moeder Saerken Pieterse

15  ged  16 mrt 1631  Abraham –  moeder Sara Pieters

16  ged  16 febr 1633  Lieven  –  moeder Sara Pieters

Otr 12 sept 1648 Pieter Pietersen, wednr van Pieternelletje Ambrosius, en Saertje Pietersen, wed van Lieven Janssen (Beide syn oude en bedaegde luyden.)

168    9 mrt 1633  Adriaen Cornelisse (dit kind is afkomstig van Meliskerke)  –  Cornelis Melisse en Neelken Adriaens  – g. Neelken Joannis, Willem Melissen

169    16 mrt 1633  Pieternelleken Machielse  – Machiel Pietersen en Janneken Carels  –  g.  Laureys Ingels, Cornelis Geerts, Leynken Gabriels

170    24 apr 1633  Antheunis Cornelisse  –  Cornelis Antheunissen en Susanneken Louys Block (Otr 17 apr 1627 te Aagtekerke Cornelis Antheunis van Aagt en Susanneken Louwijs Bosch van Middelburg.)

171    3 juli 1633  Cornelis Frans Schietekatte – Frans Janssen Schietekatte  –  Leynken Leyns  – g. Neelken Andries, Adriaen Jansse Schiettecatte (Ondertrouw te Aagtekerke 7 mei 1623 Fransoys Janssen van Aegtekerke en Leyntgen Leyns van Westcappel, geh te Westcappel.)

11  Maetje (Otr 9 jan 1649 Pieter Cornelissen j.g. van Westcappel en Maetje Frans j.d. van Aagt. Ouders van de brdgm zijn Cornelis Cornelissen Bastiaanse en Leuntje Pieters. Moeder van de bruid is Leyntje Leyns. Een zekere Leyntje Leyns liet op 15 okt 1623 te Aagt een meisje dopen, naam onbekend. (Misschien Maetje?)

12  ged  3 juli 1633 Cornelis  –  Frans Janssen Schietekatte en Leynken Leyns

172    3 juli 1633  Maria Davids Vervaen  –  David Vervaen en Saerken Michiels  –  g.  Gillis Vervaen, Adriaen van Uycke, Janneken Cornelis

173    17 juli 1633  Catelijnken Ingels Leenderts  –  Ingel Leenderts en Leynken Floris  –  g.  Maijken Floris, Jan Floris

174    17 aug 1633  Lauwerken Jacobs  –  Jacob Adriaensen en Grietie Geerts  –  g. Janneken Joos

175    7 sept 1633  Janneken Janse –  Jan Willemsen en Catelynken Andries  –  g. Janneken Cornelis Faes, Aernout Lambregts

176    7 sept 1633  Jan Jacobsen  –  Jacob Janssen en Pieternelleken Lucas  – g. Cornelis Cornelissen, Mayken Adriaens

177    11 sept 1633  Tonijnken Adriaens  –  Adriaen Cornelissen van Huycke en Leynken Matthijs  –  g.  Susanneken Willems, David Vervaen (Otr Aagtekerke 12 sept 1626  Adriaen Cornelisse van (H)uyncke van Zoutelande en Neelken Willeboorts van Boudewijnskerke.)

11  ged 17 juni 1629  Cornelis  –  Adriaen Cornelissen Vanuycke en Neelken Willeboorts

Otr 13 mrt 1632 Adriaen Cornelissen van (H)uycke  j.g. van Zoutelande (wednr van Neelke Willeboorts) en Leynke Mathijs van Zoutelande. Tr te Biggekerke 13 mrt 1632.

12  ged 11 sept 1633  Tonijnken  –  Adriaen Corn. Van Huycke – en Leynken Matthijs

178    18 jan 1634  Adriaen Lauwreys  –  Lauwreys Adriaensen Cleyn en Cathelynken Leenderts  –  g.  Neelken Joss 

179    25 jan 1634  Abraham de Steur  –  Isaac de Steur en Josynke Adriaens  –  g.  Prynken Davids

180    5 febr 1634  Andries Andriesse  –  Andries Adriaens en Willemijnken Geerts  –  g.  Jan Pietersen, Susanneken Willems (Otr te Aechtekercke 28 apr 1619 Andries Adriaensen j.g. van Domburg-buiten en Willemyntgen Geertssen j.d. van Aegtekercke)

11  ged te Aagtekerke  12 febr 1622  Lysabeth  –  moeder  Willemyntgen Geertsen

12  ged te Aagtekerke  27 okt  1624  Adriaen  –  moeder  Willemijnken Geerts

13  ged te Aagtekerke  4 febr 1629  Dingeke  –  moeder Willemijnken Geerts

14  ged te Aagtekerke  5 febr 1634  Andries  –  moeder Willemijnken Geerts

181    15 mrt 1634  Maeijken Cornelisse Quartier  –  Cornelis Janssen Quartier en Rooske Gijssen  –  g.  Willemijnken  ...

182    22 mrt 1634  Leunken Andriesse –  Andries Janse en Mayke Adriaens  –  g.  Jan Andriessen Eype, Willeboort Daniels, Maijke Pieters, Willemijnke Maertens

183    29 mrt 1634  Antonijnken Davids Passenier  –  David Passenier en Aernoudijnke (Antheunis) Biesmans  –  g.  Maijken Parmentiers

184    29 mrt 1634  Geert Gillisse  –  Gillis Geerse en Mayke Jans  –  g.  Pieter Jaspers, Willem Salomons, Synken Jans

185    16 apr 1634  Maijken Zevael  –  Elias Zevael en Stoffelynke Faes  –  g.  Maijke Frans (Elias Pieters Sevael werd op 22 dec 1624 met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente te Aagtekerke. Hij is later vertrokken naar IJperen.)

186    17 mei 1634  Tanneken Geldof  – Jan Geldof en Jelijnke Willems  –  g.  Neelken Geldof

187    27 aug 1634  Catelynke Janse Saens  –  Jan Saens en Lijsabeth Wullems  –  g.  Maijke Feys

188    3 sept 1634  Margarita de Swaef  –  Daniël de Swaef en Margarita Coene  (Daniël de Swaef en Margarita Coene gehuwd te Middelburg 1 juli 1626, otr 4 juni te Aagt.)

11  ged 11 apr 1627 Elijsabeth  –  moeder Margarita Coene

12  ged 3 dec 1628  Daniël –  moeder Margarita Coene

13  ged 1 jan 1631  Josina –  moeder Margarite Coene

14  ged 17 nov 1632 Joanna  –  moeder Margarita Coene

15  ged  3 sept 1634  Margarita  –  moeder Margarita Coene

Margarita Coene is waarschijnlijk kort na de bevalling van Margarita overleden. Daniel de Swaef huwde 2 mei 1635 met Sara Tak. Otr Domburg 14 apr 1635 Daniel de Swaef van Domb met  Sara Tak. Tr 2 mei 1635

189    6 sept 1634  Marinis Joosse Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis  –  g.  Maijken Vos

190    15 okt 1634  Michiel Davids Vervaes  – David Vervaes en Saerken Michiels  –  g.  Gillis Vervaen, Janneke Carels

191    8 nov 1634  Prijnken Lauwereys  –  Lauwereys Legierssen en Catelynken Jacobs (Jobs)  –  g.   Job Willems, Saerken Lowijs

192    20 nov 1634  Cornelis Janse Schouwnaer  –  Jan Cornelis Schouwnaer en Marij Sanders  –  g.  Pieter Rijswerker, Christijnken Jansen de Lormij

193    20 nov 1634  Willem Janse Werrebroeck – Jan Bernaerdtse Werrebroeck Schout en Soetie Willems  –  g.  Andries Geerssen, Jacob Pieter Huijghens, Maijken Pieters, Leunken Lauwereys

194    29 apr 1635  Tanneke Janse  –  Jan Cornelissen en Abigaïl Jans

195    6 mei 1635  Janneke Michielse  –  Michiel Pieterse en Janneke Carels  –  g.  Jan Michielsen

196    28 mei 1635  Jan Adriaense Codde  –  Adriaen Codde en Grietken Leendaerts  –  g.  Jacob Adriaens, Paulus Adriaens, Maijke Willeboorts, Maijke Simons (Otr 20 juni 1622  Adriaen Codde van Aagtekerke en Margriete Leenderts van Aagtekerke) 

11  ged  Leendert  –  moeder Margriete Leenders  ( Otr te Aagtek 23 aug 1653 Leendert Adriaenssen Codde j.g. van Domburg met Tanneken Eeuwouts, j.d. van Domburg, geb te Aagt 28 sept 1625. Adriaen Codde vader van de brdgm. Maetjen Eeuwouts, moeder van de bruid.)

12  ged 16 jan 1628  Jan  –  moeder Grietke Leenders

13  ged 16 jan 1628  Willem  –  moeder Grietke Leenders  ( Otr 14 mei 1661 Oostk Willem Adr. Codde j.g. van Aagtek en Maatje Willems j.d. van Oostk.)

14  ged 21 mrt 1632  Willemynke  –  moeder Grietke Leenderts

15  ged 28 mei 1635 Jan  –  moeder Grietken Leendaerts

197    28 mei 1635  Jan Davidse Passeniers  –  David Passeniers en Aernoudijnke Biesmans  –  g. Maijken Passenier, Gillis Wondergem

198    5 sept 1635  Willemynke Geldof  –  Jan Geldof en Gelijnke Willems

199    6 okt 1635  Adriaenke Jacobs  –  Jacob Adriaensen en Grietken Geerts

200    7 nov 1635  Aechien Janse  –  Jan Cornelissen en Maria Sanders  –  g.  Maijke Geerts

201    21 nov 1635  Legier  Lauwereyse  –  Lauwereys Legiersse en Catelynke Jcobs  –  g.  Leynke Legiers

202    2 jan 1636  Jacob Antheunisse  –  Antheunis Janse en Synken Jan  –  g.  David Vervaen, Maijken Jans

203    30 jan 1636  Willemynke Jans   –  Jan Aernoutse en Tanneke de Wilde  – g. Pieter Jaspers, Gillis Leyns, Tonijnken Louwijs, Jan Adriaensen

204    13 febr  1636  Janneke Stoffels  –  Stoffel Huybrechsse en Janneke Logiers  –  g. Jacob Logiers, Mayken Geerts, Jan Rogiers, Susanna ….

205    20 febr 1636  Cornelis Ewouts  –  Ewout Adriaensen en Mayke Feys  –  g. Tanneken Feys

Maeyken Feys Jan Doense is 29 mei 1649 gehuwd met Laureys Adriaens, zn van Lauwreys Adriaens en Janneken Pieters

11  ged 1 sept 1619  Leijntje –  moeder Mayken Feys (Leyntje gehuwd met Pieter Davidsen Passenier. Leijntje is overl 19 apr 1705. Zie verder bij 11 mei 1652.)

12  ged 16 okt 1622 (kindje, naam onbekend)  –  moeder Maeyken

Op 6 maart 1625 werden met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente Aagtekerke Eewout Adriaens en Maijken Feys.

13  ged  28 sept 1625  Tanneke  – Moeder Mayken Feys  –  (Tanneke huwde 23 aug 1653 met Leendert Adriaanse Codde, zie bij 28 mei 1635)

14  ged  14 jan 1629  Adriaen  –  moeder Maijken Feys

15  ged 30 nov 1631 Willem  –  moeder is Maijken Feys

16  ged 20 febr 1636 Cornelis  –  moeder Mayke Feys (Cornelis huwde met Pieternella Symons Schotte, geb Zoutelande en dochter van Simon Pieterse Schotte en Janneken Pieters Boogert.)

206    24 febr 1636 Leynke Aernouts  –  Mr. Aernout Hendericx en Cornelia Adriaens  –  g. Michiel Cornelisse, Cateleynken Aernouts, Anneken Hendericx

207    2 mrt 1636  Marij Davids Vervaen –  David Vervaen en Saertie Michiels  – g. Adriaen Cornelissen, Willem Hubrechtsen, Janneken Jans (In 1632 (na sept) werden David Vervaes en Sara Michiels met belijdenis lidmaat te Aagt.)

11  ged  9 mei 1632  Marij  –  David Vervaen en Sara Michiels

12  ged 3 juli 1633 Maria  –  David Vervaen en Saerken Michiels

13  ged 15 okt 1634  Michiel  –  David Vervaes en Saerken Michiels

14 ged 2 mrt 1636  Marij  –  David Vervaen en Saertie Michiels

208    19 mrt 1636  Judith de Steur  –  Isaac de Steur  – Sijnke Adriaens  –  g. Judith …..

209    2 apr 1636  Janneke Eype  –  Andries Jansse Eype en Mayke Adriaens Louwers  –  g.  Maijken Geerts

210    27 apr 1636  Tonijnke Geldof  –  Joos Geldof en Neelke Cornelis – g. Jelijnken Willems

211    16 juni 1636 Pieter Janse Werrebroeck – Jan Bernaertsse Werrebroeck en Soeties Willems

212    26 okt 1636  Lysabeth Pieters Henderichse  –  Pieter Henderichse en Leunke Cornelis

213    9 nov 1636 Ghysebregt Cornelisse – Cornelis Gijsse en Leynke Leijns – g. Roosken Gijssen  (Otr Aagt 17 nov 1635 Cornelis Gijssen van Aagt en Leynke Leyns (wed van Frans Janssen) van Westkapelle. Cornelis Gijssen werd op 23 mrt 1636 met belijdenis lidm te Aagt.)

214    12 nov 1636  Susanne Pieters  – Pieter Janis en Saerke Pieters

11  ged 9 mei 1632  Marij Pieters  –  Pieter en Sara 

12  ged 12 nov 1636  Susanne – Pieter Janis en Saerke Pieters

215    19 nov 1636  Pieter  –  Elias Cheval en Grietken Cornelis – g. Mayken Pieters

216    26 nov 1636  Antheunis Davids Passeniers – David Passeniers en Aernoudijnke Biesmans – g. Antheunis Biesmans, (Symon de Latre ?), Maijken Andries, Louwerijnke Louweris

217    7 jan 1637  Cornelis Gillisse  –  Gillis Geertse en Maeyke Jans (Ondertrouw 22 okt 1623 Gillis Geeraerts van Aagtekerke en Maijken Jans van Domburg, tr. te Domburg)

11  ged  23 nov 1625  Dygne  –  Gillis Geerts en Mayke Jans

12  ged  18 jan 1632  Jan  –  Gillis Geertse en Maijke Jans

13  ged  29 mrt 1634  Geert  –  Gillis Geerse en Mayke Jans

14  ged  7 jan 1637  Cornelis  –  Gillis Geertse en Maeyke Jans

218    18 jan 1637 Pieter Janse Saens  –  Jan Pieterse Saens en Lysabeth Willems  –  g. Janneke Cornelisse

219    18 febr 1637  Joris Cornelis  –  Cornelis Allaerts en Susanneke Louwijs  –  g. Jacob Jansse, Louwerke huysvr van Pieter Jaspers, Susanneken Isaacs

220    11 mrt 1637  Janneke Casteecker  –  Maerte Casteker en Jacquemijntje Parmentiers  –  g.  Joris de Vos, Prynke de Casteker

221    13 apr 1637  Leynke Louwereys Cleyn  –  Louwereys Adriaens Cleyn  en Catelynke Leenderts  –  g.  Soetken Jans, Pieter ….

222    26 apr 1637  Leynke Aernouts  –  mr. Aernout Hendericx en Neelken Adriaens  –  g.  Sara de Swaef

223    26 apr 1637  Leunke Janse  –  Jan Willemse en Leynke Cornelis  –  g.  Willeboort Willeboortsen

224    11 mei 1637  Jan Quartier  –  Cornelis Quartier en Roosie Gijssen  ( Afgaand op de naamgeving zou Cornelis een zoon kunnen zijn van Luentgen Cornelis en Jan Quartier (zie Trouwen Aagtekerke 1 juli 1617). Luentgen Cornelis is hertrouwd met Mattheus Laurussen (of Leunissen) van Crommenhoecke.  Otr Aagtekerke 23 juni 1629 Cornelis Janse Quartier en Roosken Gijsbaertes (wed van Marinis Willemse).

11  ged 8 sept 1630  Leunke  –  Cornelis Jansen Quartier en Roosken Gijssen

12  ged 15 mrt 1634  Maeijken  –  Cornelis Janssen Quartier en Roosken Gijssen  ( Otr Aagtek 24 apr 1660 Jan Adriaenssen Damme j.g. van Oostk., wonend te Domburg, met Maetje Cornelis Quartier j.d. van Aagtek. Maetje Leyns moeder van de brdgm. Cornelis Quartier vader van de bruid.)

13  ged 11 mei 1637 Jan  – Cornelis Quartier en Roosie Gijssen

225    7 juni 1637  Dingeken Casse  –  Michiel Casse en Janneken Carels

226    1 juli 1637  Maijke Ingels Leendertse  –  Engel Leendertse en Leynke Floris  – g. Janneke Floris

227    30 aug 1637 Willem Lauwrijs  –  Lauwrijs Legiersse en Catelyne Jacobs  –  g.Leunken Pieters

228    23 sept 1637  Geert Jacobse  –  Jacob Adriaense en Grietie Geerts

229    27 sept 1637  Leyn Antheunisse  –  Antheunis Jacobse en Synke Jans  –  g.  Adriaenken Jacobs (Otr Aagt  10 febr 1635 Anteunis Jacobsen en Sijnken Jans (wed van Leyn Jansse) van Domb, j.d. van Stahille in Vlaanderen.)

11  ged 2 jan 1636 Jacob – Antheunis Janse en Synken Jans

12  ged 27 sept 1637 Leyn  –  Antheunis Jacobse en Synke Jans

230    29 nov 1637  Jan Janse  – Jan Cornelissen en Abigail Jans (zie bij 18 aug 1641)

231/232    29 nov 1637 (tweelingen) Cornelia en Elysabeth Janse Werrebroeck  – Jan Bernaertsse Werrebroeck Schout en Soetie Willems  –  g. Susanneken Bernaerts Werrebroeck, Lysabeth Porrenaer (Otr Aagtekerke 11 juni 1624  Jan Bernaertsse Werrebroeck van Middelburg, schout en secretaris van Aagtekerke en Domburg-buiten en Soetken Willems van Aagtekerke. Tr Aagtekerke)

11  ged 11 mrt 1626  Bernardt  –  moeder Soetken Willems

12   ged  6 aug 1628 Joannes – moeder Soetke Willems

13  ged  6 sept 1629 Willem  –  moeder Soetiens Willemsen

14  ged 17 dec 1630 Leunke  –  moeder Soetie Willems

15  ged  19 sept 1632 Joannes  –  moeder Soetie Willems

16  ged 20 nov 1634 Willem  –  moeder Soetie Willems

17 ged  10 juni 1636 Pieter  –  moeder Soeties Willems

18  ged 29 nov 1637 Cornelia  –  moeder Soetie Willems

19  ged 29 nov 1637 Elysabeth  – moeder Soetie Willems

XXX In 1638 werd Arnoldus de Rijcke bevestigd tot predikant te Aagtekerke. In 1645 vertrok hij naar Serooskerke. Hij was gehuwd met Elizabeth Blom.

233    31 jan 1638   Joos Joosse Geldof  –  Joos Geldof en Neelken Joos (Joos Joosse werd 5 juli 1625 met belijdenis lidmaat te Aagtekerke. Otr te Aagtekerke 18 apr 1626 Joos Joossen van Iseghem (Vlaanderen) en Neelken Cornelis van Aagt. Neelken Joos, gehuwd met Joos Geldof, overleden aug 1677.)

11  ged 11 apr 1627  Jan  –  Joos Joossen Geldof en Neelken Cornelis

12  ged 27 aug 1628  Cornelis  – Joos Joosse en Neelke Cornelis

13  ged 5 okt 1631  Tanneke  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis (Otr te Aagtekerke 18 nov 1651 Jacob Uiterschout j.g. van West-Souburg en Tanneken Joos Geldoff j.d. van Aagtek. Vader brdgm Abraham Uitterschout. Joos Geldoff vader van de bruid. Tr 14 jan 1652 Janskerke.)

14  ged 6 sept 1634  Marinis  –  Joos Geldof en Neelken Cornelis

15  ged 27 apr 1636  Tonijnke  –  Joos Geldof en Neelke Cornelis

16  ged  31 jan 1638  Joos  –  Joos Geldof en Neelken Joos

234    3 febr 1638  Jan Andriesse Eype –   Andries Jansen Eype en Mayken Adriaens Lous

11  ged 2 juli 1629 Janneke  –  Andries Jansse Eype en Maeijke Adriaens

12  ged 17 dec 1631  Lauwereyns –  Andries Janse Eype en Maijke Adriaens

13  ged 22 mrt 1634 Leunken –  Andries Janse en Mayke Adriaens

14  ged 2 apr 1636 Janneke  – Andries Jansse Eype en Mayke Adriaens Louwers

15  ged 3 mrt 1638  Jan  – Andries Jansen Eype en Mayken Adriaens

235    24 mrt 1638  Cornelia Stoffels Huybrechtsen  – Stoffel Huybrechtsen en Janneken Rogiers  –  g.  Philips Schrijnwerker

Otr Aagt 18 apr 1635 Stoffel Hubrechtsen en Janneken rogiers van Domb. Stoffel Huberechtsen werd 23 mrt 1636 met belijdenis lidmaat te Aagt.

11  ged 13 febr 1636  Janneke  –  Stoffel Huybrechsse en Janneken Rogiers

12  ged 24 mrt 1638 Cornelia  – Stoffel Huybrechtsen en Janneken Rogiers (De doopaantekening is niet duidelijk, maar lijkt te spreken over 'Cornelia' en niet over 'Cornelis'. Stel (opm. van collega genealoog) dat de naam 'Cornelis' moet zijn, dan nog kan hij niet dezelfde zijn als de Cornelis Stoffels j.m. van Aagtekerke die op 23 apr 1694 te West-Souburg en Aagtekerke in ondertrouw gaat met Elisabeth Simons. De Cornelis van 1638 zou in 1694 56 jaar oud en geen jonge man meer zijn (zie ondertrouwingen Aagtekerke). Te Aagtekerke gaat op 17 juni 1649 een Cornelis Stoffels als jong gezel in ondertrouw met Leuntje Werrebroek. Zijn zus heette Neeltje (Cornelia). Deze Cornelis kan eveneens niet de Cornelis van 1638 zijn, gezien de leeftijd, maar wel mogelijk een oudere broer van Cornelia. Deze oudere broer zou dan gedoopt zijn in Domburg ca 1629.)

236    2 mei 1638  Joannes Blesier Sevael  – Blesier Pieterse Sevael en Mayken Pieters – g. Grietken Cornelis

237    29 okt 1638  Adriaen Jan Huyse – Jan Huyse en Francyntie Jacops – g. Petronelletie Carels (Cornelis ?)  Adriaen woonde op het uiterste van de parochie van Grijpskerke.

238    22 nov 1638  Willemyntien Jans  – Jan Willems en Leyntien Cornelis  –  g. Jolyne Willemse

239    13 febr 1639  Aernoldt de Rijcke (jr) –  Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom  –  g.  Adriaen Blom, Elysabeth de Rijcke (grootvader en grootmoeder van het kind), Josina de Rijcke (tante)

240    13 mrt 1639  Willem Louwereys  –  Louwereys Legierssen en Cathelyntje Jobs  – g. Leuntgen Jobs

241    10 apr 1639  Grijtken Jans  –  Jan de Bus en Tannetje de Wilde  –  g.  Jan van Euijcke

242    16 apr 1639  Leuntien Cornelis Tevel  – Cornelis Pieterssen Tevel en Maetien Jans  –  g. Willemyntie Maertens, Lauwereys Tevel (zie bij 8 febr 1629)

243    1 mei 1639  Willem de Caesteecker – Maerten de Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers  – g. Cateleyne van …., en Cornelis zijn zwager

244    19 juni 1639  Cathelyntie Heyndricx  –  Aernoudt Heyndricx en Elysabeth Daniels  –  g. Arnoldus de Rycke en Annetien Heyndricx, en in haar naam Dingetien de Loij

245    6 juli 1639  Willem Leunis  –  Leunis Hendricx en Grietken Willems  – g. Maetjen Heyndricx

246    14 aug 1639  Cornelia Gijssen  –  Leyntie Frans, weduwe van Cornelis Gijssen  –  g.  Maerten Gijssen, Willemijne huysvrouw van Arjaen Laus

247    31 aug 1639  Maetjen Jacobs  – Jacob Arjaenssen en Grytie Geerts  – g. Syntieng Meulenaers

248    4 sept 1639  Abraham Passenier  – David Passenier en Aernoudynken Antheunis  –  g.  Arjaentie Meertens

11  ged Pieter 25 okt 1615 –  moeder niet genoemd

12  ged Dingeken 24 dec 1617 –  moeder Maeyken Diericxsse

13  omstreeks deze tijd tussen 1617 en 1622 geboren David (zie bij nov 1657)

otr Aegtekerke 22 febr 1620 David Passenier (wednr van Aegtekerke) en Mayken Geschiere van de Kasteele van Grijpskerke.

13  ged nov 1622 Pieternelle –  moeder Mayken van de Casteele

14  ged 21 apr 1624 Mayken, geb 11 apr 1624 – moeder Mayken van de Casteele

David en Maijken worden beiden genoemd op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke op 5 sept 1624.

15  ged 11 okt 1626 Joannes  –  moeder Mayken van de Casteele

Ondertrouw te Oostkapelle 10 juli 1627 David Passenier (wednr van Grijpsk) en Aernoudijnke Biesmans van Oostk.

16  ged 19 nov 1628 Abraham – moeder Aernoudijnke Biesmans

17  ged 10 apr 1630 Mayke  – moeder Aernoudijnke Biesmans (Maetje Davidse Passenier werd lidm te Aagt 2 jan 1649. Otr te Aagtek 15 nov 1653 Adriaen Boudewijnssen j.g. van Ferlingelem (?), wonend te Grijpskerke, met Maetje Davids Passenier j.d. van Aagtek. Catlyne Remonts tante van de brdgm. David Passenier en Susanna (?) Biesmans vader en moeder van de bruid.)

18  ged  9 mei 1632 Pieternelleke  –  moeder Aernoudijnke Biesmans

19  ged 29 mrt 1634  Antonijnken  –  moeder Aernoudijnke (Antheunis?) Biesmans

1(10)  ged 28 mei 1635  Jan  –  moeder Aernoudijnke Biesmans

1(11)  ged 26 nov 1636  Antheunis  –  moeder Aernoudijnke Biesmans

1(12)  ged 4 sept 1639  Abraham  –  moeder Aernoudynken Antheunis

249    18 sept 1639  Aechtjen Cevael  –  Elias Cevael en Grijtien Cornelis  –  g.  Aechtien Gabriels van Soutelande (grootmoeder van het kind)

250    4 dec 1639  Berbeltien Jans Willems  –  Jan Willems en Leijntien Cornelis  –  g.  Copmijne

251    4 dec 1639  Teunijntien Jans Geldof –  Jan Geldof de Jonge en Jolijne Willems

252    21 dec 1639  Tannetien Jansen Brouwer   –  Jan Adriaensen Brouwer en Louwertien Jacobs  –  g.  Gomertien Cornelis (grootmoeder), Pernelletien Jacobs

253    18 mrt 1640  Abraham de Rijcke  –  Arnoldus de Rijcke en Elijsabeth Blom  – g. Josijna de Rijcke, Abraham de onderwijzer

254    25 mrt 1640  Jan  Tilroe –   Stevahans Tijelroe en Jannetje Jans – g. Gillis Goemaer, Jaquemijntje Pieters Francke

255    19 apr 1640  Cornelis  Joosse Geldof – Joos Geldof en Neeltien Joos 

11  ged 31 jan 1638  Joos  –  moeder Neelken Joos

12  ged 19 apr 1640  Cornelis –  moeder Neeltien Joos

Joos en Neeltje woonden (1676) in de ring van het dorp.

256    29 apr  1640  Neeltien Machiels –  Machiel Pietersen en Jannetien Carels  – g. Grietje Leenders, David Davidse

257    28 mei 1640  Jaquemijntien Jans Schouwenaer –  Jan Schouwenaer en Maria de Loije  – g. Dingene de Loije

258    5 juni 1640  Arjaen  Jansen Eype –  Andries Janssen en Maetien Arjaens  – g. Frans Tijssen, Soetjen Willems

259    6 okt 1640  Leendert Ingelse –  Ingel Leendertse en Maetien Jonas  – g. Cent Janssen

260    28 okt 1640  Willem Leunisse Heyndricx – Leunis Heyndricx en Grijtien Willems  – g Arjaentien Willems

261    19 nov 1640  Leijntien Pieters Hendricx  –  Pieter Hendricx en Leuntien Cornelis  – g. Copmijntien Cornelis

11  ged 26 okt 1636 Lysabeth  –  Pieter Henderichse en Leunke Cornelis

2  ged 19 nov 1640  Leijntien  –  Pieter Hendricx en Leuntien Cornelis

262    3 febr 1641 Jan Cornelis Marteyn – Cornelis Martyn en Roosje (overleden)

263    10 febr 1641 Jacob Maertens Caesteecker – Maerten Caesteecker en Jaquemijntje Parmentiers – g. Neelken Jacobs

264    17 febr 1641 Willem Janse Saen – Jan Pietersen Saen en Lysebetjen Willems – g. Tanneken Jacobs (Op 6 maart 1625 werd Elijsabeth Willems, echtgenote van Jan Pietersen Soens, met openbare belijdenis lidmaat van de gemeente te Aagtekerke.)

11  ged 26 okt 1625  Willemynken  -  Jan Pieterse en Lijsabeth Willems

12  ged  8 nov 1626  Willemynken  -  Jan Pieterse en Lijsabeth Willems

13 ged 8 okt 1628 Adriaenken – Jan Pieterse Soen en Elijsabeth Willems

14 ged 4 febr 1632 Pieternelleken – Jan Pieterssen Saens en Elijsabeth Willems

15 ged 27 aug 1634 Catelynke – Jan Saens en Lijsabeth Wullems (Otr te Aagt 29 mei 1660 Boene Leendertsen, wednr van Catelyntje Frans, wonend te Oostkapelle, met Catelyntje Jansen Soens j.d. van Aagtek. Jan Leendertse en Tanneke Leendertse broer en suster van de brdgm. Jan Soens vader van de bruid. Pieternelletje Willems de moeye van de bruid.)

16 ged 18 jan 1637 Pieter – Jan Pieterse Saens en Lysabeth Willems (Otr te Domburg 13 apr 1669 Pieter Jansen Soen (wednr) met Maetje Andriessen Heype. Beyde van Aagtek. Tr te Domburg)

17 ged 17 febr 1641 Willem – Jan Pietersen Saen en Lysebetjen Willems

265 9 juni 1641 Leuntien Janse Willemsen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Maetien Eeuwouwts

266 18 aug 1641 Gillis Janse Arentsen – Jan Arentsen (Cornelisse?) en Abigail Jans – g. Barbera Willems, Isabella (Petronella?) Cornelisdochter (Otr Aagtekerke 18 mrt 1628 Jan Cornelissen van Biggekerke en Abigail Jans van Domburg.)

11 ged 26 dec 1629 Catelyntje – Jan Arents (Cornelisse?) en Abigail J.

12 ged 8 aug 1632 Cornelis – Jan Cornelisse en Abigaïl Jans

13 ged 29 apr 1635 Tanneke – Jan Cornelissen en Abigaïl Jans

14 ged 29 nov 1637 Jan – moeder Abigail Jans

15 ged 18 aug 1641 Gillis – Jan Arentsen (Cornelissen?) en Abigail Jans

Otr 11 okt 1642 Jan Thijmis, wednr van Marij Maertens, en Abigail Jans van Domb., wed van Jan Cornelisse. De brdgm is ca 4 juni wednr geworden. De bruid is 7 mnd wed geweest. Proontje Jans is een zus van de bruid. (zie bij 26 juni 1649)

267    9 okt 1641 Leuntien Jan Sijs – Jan Sijs en Willemijne Ingels – g. Esther Sijs

268    23 okt 1641 Arjaentien Abrahams Giljoen – Abraham Giljoen en Maetien Claessen – g. Pieter Giljoen, Francijntien Giljoen

269    30 okt 1641 Leendert Ingelse – Engel Leendertsen en Maetien Jonas – g. Antheunis Sijmons, Cornelis Leendertsen, Cateleyntien Leenderts

270    30 okt 1641 Prijntien Jacobs Sijmons – Jacob Symons en Grietien Geerts – g. Pryntien Geerts, Jaquemijntien Maertens

271    1 dec 1641 Pieter Casse – Machiel Casse en Jannetje Carels – g. Maetien Eeuwouwts

272    8 dec 1641 Abraham de Rijcke – Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom

273    5 jan 1642 Stevelijntje Aernoudts – Aernoudt Hendricx en Tonijntien Andries – g. Christijntie Andries, Marinis Gillisse

274    26 jan 1642 Marijnes Gillisse – Gillis Pauwels en Weijntie Marijnes g. Lijsje Pieters

275    8 febr 1642 Geert Melse – Melis Cornelissen en Leyntien Frans

276    23 febr 1642 Cornelis Giljon – Jacob Giljan (van Oostkapelle) en Pauwelijntje Cornelis – g. Cornelis Huijgens, Elysabeth Gillis

277    26 febr 1642 Leyntien Willems – Willem Leendersen en Willemijntie Maertens – g. Catelijntien Leendertsen

278    2 mrt 1642 Neeltie Legyers – Legyer Jacobse en Leyntien Leunis – g. Dina Andriessen, Maetie Geerts

279    5 mrt 1642 Matheus de Bus – Jan de Bus en Tanneken Jans – g. Joos Geldof, Jannetien Matheus

280    24 mrt 1642 Cornelis Schouwenaer – Jan Cornelissen Schouwenaar en Marija Sanders – g. Cornelis Tissijnck, Maetie Jacobs

281 6 apr 1642 Janneken Jans Lormij – Jan Lormij en Tanneken Jacobs – g. Jan Carels, Maetjen Arjaens  (Jan en Tanneken werden beiden lidmaat te Aagt 6 juli 1641.)

282    11 mei 1642 Abraham Caesteecker – Meerten Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers – g. Neeltgen Jacobs

283    11 mei 1642 Jannes Stoffelgaets – Jan Stoffelgaets en Jannetien Lormij – g. Carel Stoffelgaets, Jacob Lormij, Soetien Schouwts

284    mei 1642 Cornelis Cevael – Elias Cevael en Grijtien Cornelis – g. Pieter Cornelissen, Jaquemijntien Adriaens

285    8 juni 1642 Pieter Pieterse – Pieter Pieterse de Jonge en Arjaentie Jans – g. Pieter Pieterse de Oude, Aeghtjen

286    18 juni 1642 Maetie Heype – Andries Janssen Heype en Maeijken Adriaens – g. Adriaen Adriaenssen, Maetien Jacobs

11 ged 18 juni 1642 Maetie – Andries Janssen Heype en Maeijken Adriaens (Otr Domb 13 apr 1669 Pieter Janzen Soen (wednr) met Maatje Andriessen Heype. Beyde van Aagtek. Tr Domb.)

287    10 aug 1642 Leyntien Louwereys Cleyn – Louwereys Cleyn en Catelijntien Leenderts – g. Martijntie Cornelis, Pieter Loijssen  (Leenaert Willems, de vader van Catelijntien, had zowel uit zijn eerste huwelijk een dochter Catelijntien (geb ca 1595) als uit zijn tweede huwelijk (Catelynken, ged te Aagtekerke 12 febr 1617). De moeder van de hier genoemde kinderen is de oudere Catelijntje en tweemaal gehuwd geweest. (I) Met Jacob Leunis (Jabij) en (II) met Louwereys Adriaense Cleyn. Geh met Jacob Leunisse 9 nov 1619. Hun kinderen ged te Aagtekerke: Leunken; Jacobmynke; Caterina.) (voor zover bekend)

11 geb 25 nov/ ged 9 dec 1623 Willemynken – Jacob Leunisse en Catelyne Lenaaerts

11 ged 13 mei 1626 Leunken – Jacob Leunis en Cathelynken Leenders

12 ged 5 nov 1628 Jacobmynke – Jacob Leunis en Catelynken Leenders

13 ged 21 apr 1631 Caterina – Jacob Leunis (Jabij) en Catelynken Leenderts

Lauwereys Cleyn kwam 25 dec 1633 met att te Aagt.

Geh 26 febr 1633 Louwereys Adriaense j.m. van Melisk en Catelynke Leenderts (wed van Jacob Leunissen)

11 ged 18 jan 1634 Adriaen – moeder Cathelijnken Leenderts

12 ged 13 apr 1637 Leynke – moeder Catelynke Leenderts

13 ged 10 aug 1642 Leyntien – Louwereys Cleyn en Catelyntien Leenderts

288    5 nov 1642 Antheunis Adriaens – Arjaen Antheunissen en Blasijntie Meertens – g. Maetien Adriaens, Meerten Gijssen, Jacob Sants

289    26 dec 1642 Leyntien Louwereys Laureyssen – Louwereys Legierssen en Catelyntjen Jobs – g. Neeltjen Jobs  (Lauwreyns Legiers kwam met att. en werd met Catelyne Jobs met belijdenis lidmaat op 1 juli 1634)

11 ged 8 nov 1634 Prijnken – Lauwreys Legierssen en Catelynken Jcobs

12 ged 21 nov 1635 Legier – Lauwereys Legiersse en Catelynke Jobs  (Otr Aagtek 2 febr 1691 Legier Laurissen j.m. van Aagtek met Catalyntje Lucas van Middelburg, wed van Leendert Willemsen, beiden van Aagtek. Get Andries Six, Leyn Floris, Willemyntje Ingels, Catalyntje Jans. Tr Aagtek 28 febr 1691)

13 ged 30 aug 1637 Willem – Lauwrijs Legiersse en Catelyne Jacobs

14 ged 13 mrt 1639 Willem – Louwereys Legierssen en Cathelyntje Jobs

15 ged 26 dec 1642 Leyntien – Louwreys Legyerssen en Catelijntjen Jobs (opm.: Haar doop wordt vermeld in de doopafschriften, maar niet in het origineel doopboek van Aagtekerke, althans niet bij deze datum. Deze doopaantekening staat vermeld in het trouwboek van Aagtekerke)

Otr te Aagtek 8 juni 1647 Huybrecht Willems j.g. van Aeghtek met Cathelyntje Jobs wed van Lauwers Legierssen van Bauwenskerke. Jelijntje Willems de zuster en Jan Willems de broer van de brdgm. Cornelis Jobsen en Neeltje Jobs broer en zus van de bruid.

290    7 jan 1643 Arjaentien Ingels – Ingel Leenderts en Maetje Jonas – g. Martijne Leenderts  (otr 15 apr 1617 te Aegtekerke met Leyntgen Floris. Ingel is geb ca 1593, overl 2 dec 1674 te Aegtekerke, zn van Leenaart Willems en een vrouw uit het eerste huwelijk van Leenaert, Willemijntje. Ze overleed voor 1616. Zie ook bij 2 febr 1620.)

11 Willemyntje  (Ze wordt genoemd als zus van Maijke en dochter van Ingel Leenderts.(zie hier onder bij Maijke). Ze was lidmaat te Aagtek 3 okt 1637 en moet daarom een van de eerste kinderen zijn geweest van Ingel. Willemyntje was gehuwd met Jan Sys, zie bij 22 mei 1661 doopboek Aagtek.)

12 ged 9 febr 1620 Leyn – moeder Leyntgen Floris

13 ged 10 apr 1622 Leendert – moeder Leyntgen Floris (Codde)

Ingel en Leynken worden vermeld op de eerste lidmatenlijst van Aagtekerke 5 sept 1624.

14 ged ca 1625 Floris – moeder Leyntje Floris (mogelijk is hij gedoopt te Domburg, omdat hij in het Aagtekerkse doopboek niet wordt vermeld als dopeling. Hij is overleden 25 dec 1676)

15 ged 21 mrt 1627 Janneken – moeder Leynken

16 ged 12 aug 1629 Catelyne – moeder Leynke Floris

17 ged 29 sept 1630 Willem – moeder Leynken Floris

18 ged 17 juli 1633 Catelijnken – moeder Leynken Floris

19 ged 1 juli 1637 Maijke – moeder Leynke Floris  (Otr Aagtek 12 juni 1666 Jacob de Poorter j.g. van Oostk, geb en wonend te Serooskerke met Maetje Ingels j.d. van Aagtek. Janneken de Poorter moeder van de brdgm. Adriaen de Poorter broer. Ingel Leendertsen vader van de bruid. Willemyntje Jans Sijs (bedoeld is Willemyntje Ingels gehuwd met Jan Sys) suster van de bruid. Gehuwd te Aagtekerke Engel Leendertsen (wednr van Leyntje Floris) en Mayken Pollet, 8 okt 1639.)

1(10) ged 6 okt 1640 Leendert – moeder Maetien Jonas

1(11) ged 30 okt 1641 Leendert – moeder Maetien Jonas

1(12) ged 7 jan 1643 Arjaentien – moeder Maetje Jonas

1(13) ged ca 1644 Helena – moeder Maetje Jonas  (Het doopboek van Aagtekerke maakt geen melding van Helena's doop. Misschien is ze in een naburige gemeente gedoopt, zoals meer gebeurde. Het trouwboek van Aagtekerke vertelt meer over haar. Namelijk dat Ingel Leendertsen haar vader is en Centijntje haar grootmoeder (28 mrt 1665). Sentine Jans Kodde was de moeder van Maetje Jonas. De trouwdatum van Maetje Jonas met Ingel en de doopdata van de eerste drie kinderen noodzaken om de geboorte van Helena na 7 jan 1643 te plaatsen.) (zie bij 30 mrt 1682)

291 14 jan 1643 Jaques Janse – Jan Jacobse Sijs en Willemijntie Ingels – g. Martijne Leenderts

292    1 febr 1643 Abraham Aernoudts – Aernoudt Heyndricx Hullincx en Tonijntje Andries – g. Maetje Cornelis

293    8 febr 1643 Willem Leunisse – Leunis Heyndricx en Grijtien Willems – g. Jaquemijntie Willems

294    9 mrt 1643 Lijsebethien Janse Brouwer – Jan Arjaenssen Brouwer en Louwertien Jacobs – g. Lysebeth Jacobs

295    29 mrt 1643 Leendert Willems – Willem Leenderts en Willemijntie Meertens – g. Maerten Gijssen, Catelyne Leenderts

296    5 apr 1643 Willem Geldof – Jan Geldof de jonge en Jolijntje Willems – g. Leyntje Cornelis

297    29 apr 1643 Arjaen Jacobs – Jacob Arjaensen en Grytien Geerts – g. Lysabeth de Rijcke

298    21 juli 1643 Jan Pieterse – Pieter Pieterse en Arjaentie Jans – g. Schout Jan Werrebroeck, Elijsabeth de Rijcke

299    14 okt 1643 (Leuntje ?) Janse – Jan Antheunissen en Leuntjen Meertens – g. Meerten Gijssen, Willemijntien Meertens

300    30 dec 1643 (Pieter ?) van Voorde – Jacob van Voorde en Maetjen Oste – g. Judick Joossens

301    30 dec 1643 Gideon Jansen Sijs – Jan Sijs en Willemyntien Ingels – g. Maetjen Jonas

302    3 jan 1644 Elijsabeth de Rijcke – ds Arnoldus de Rijcke en Elysabeth Blom – g. Cornelis de Rijcke

11 ged 13 febr 1639 Aernoldt – moeder Elijsabeth Blom

12 ged 18 mrt 1640 Abraham – moeder Elijsabeth Blom

13 ged 1 dec 1641 Abraham – moeder Elysabeth Blom

14 ged 3 jan 1644 Elijsabeth – moeder Elysabeth Blom

303    10 jan 1644 Jan de Caesteker – Maerten de Caesteker en Jaquemyntien Parmentijers – g. Marij Clarys

304    17 febr 1644 Andries Janse Man – Jan Andriessen Man en Willemyntien Castiaens – g. Jannetje Andries

305    5 apr 1644 Pieter Leunisse – Leunus Heyndricx en Grijtien Willems – g. Maetien Eeuwouts

11 ged 6 juli 1639 Willem – moeder Grietken Willems

12 ged 28 okt 1640 Willem – moeder Grijtien Willems

13 ged 5 apr 1644 Pieter – moeder Grijtien Willems

306    13 apr 1644 Cornelis Janse – Jan Willemsen en Leyntie Cornelis – g. Janneke Willeboorts

307    25 mei 1644 Pauwel Adriaens – Adriaen Pauwels en Maetje Pieters – g. Martijntien Leenderts

308    5 juni 1644 Pieter Janse Stoffelgat – Jan Carels Stoffelgat en Jannetie Lormij – g. Martine Arjaens, Jannetje Cornelis, Willeboort Jobsen (zie bij 20 sept 1662

309    22 juni 1644 Sander Schouwenaer – Jan Cornelisse Schouwenaer en Marij Sanders – g. Maetjen Arjaens, Johannes ….

310    21 sept 1644 Paulus Andriesse Heype – Andries Janssen Heype en Maetjen Arjaens Heype – g. Willemijnken Pauwels, Thomas Maes

311    29 okt 1644 Sara Cevael – Olivyer Cevael en Maeijken Pieters – g. Louwertien Jacobs, Janneken Geerts

Otr Aagtekerke 11 sept 1627 Olivier Pieterse Cheval en Maeyke Pieters

312    23 nov 1644 Jan Gillissen – Gillis Pauwels en Wantje Marijnes – g. Arjaentie Adriaens Codde

313    18 dec 1644 Andries Aernoudts – Mr. Aernoudt Heyndricx en Tonijntje Andries – g. Elysabeth de Rijcke, Esther …..

314    28 dec 1644 Jaquemijntie Janse – Jan Aernouts van Andriessen en Tannetjien Jans – g. Maetjien Pieters, Jacob Jacobssen, Balten Perduijns

11 ged 28 juli 1632 Aernout – Jan Aernoutssen en Paulynken Leyns  (Otr Aagtek 20 jan 1635 Jan Aernoutsen (wednr van Paulijnke Leijns) en Tanneke de Wilde, j.d. van Dronge (Vlaanderen).)

12 ged 30 jan 1636 Willemynke – Jan Aernoutse en Tanneke de Wilde

13 ged 10 apr 1639 Grietken – Jan de Bus en Tannetje de Wilde

14 ged 5 mrt 1642 Matheus – Jan de Bus en Tanneken Jans

15 ged 28 dec 1644 Jaquemijntie – Jan Aernouts van Andriessen en Tannetjien Jans

315    15 febr 1645 Pieter Adriaense – Adriaen Joorissen en Maetjen Pieters – g. Louwertien Louwers

316    1 mrt 1645 Maetjen Geeraerts – Geeraert Andriessen en Lysebetjen Jacobs – g. Louwertjen Jacobs

317    5 mrt 1645 Jacob Janse Man – Jan Andriessen Man en Willemijntien Christiaens – g. Leyntie Andriessen Man

318    16 apr 1645 Jannetien Cornelis Tevel – Cornelis Tevel en Neeltjen Jans – g. Maetjien Arjaens

319    10 mei 1645 Lijsebetjien Jansen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Leyntien Eeuwouts

Otr Aagtekerke17 mei 1636 Jan Willemse van Aagt en Leyntie Cornelis, j.d. van Domburg-buiten.

11 ged 7 mei 1637 Leunke – Jan Willemse en Leynke Cornelis

12 ged 22 nov 1638 Willemyntien – Jan Willems en Leyntien Cornelis

13 ged 4 dec 1639 Berbeltien – Jan Willems en Leyntien Cornelis

14 ged 9 juni 1641 Leuntien – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis

15 ged 13 apr 1644 Cornelis – Jan Willemsen en Leyntie Cornelis

16 ged 10 mei 1645 Lijsebetjien – moeder Leyntje Cornelis

320    19 aug 1645 Pauwels Andriessen – Andries Jansse (moeder niet vermeld) – g. Pauwels Pieters, Willemintie Maertens

321    In 1646 werd Nicolaas van Hoorn bevestigd tot predikant te Aagtekerke. Hij was gehuwd met Maria Hoornbeeck. Hij vertrok 1666.

322    14 jan 1646 Tanneken de Caesteecker – Maerten de Caesteecker (moeder niet vermeld) – g. Janneken Dircx

323    21 jan 1646 Jaquemijntjen Casse – Pieter Casse (moeder niet vermeld) – g. Thomas Franssen de Cock, Sara Altens

324    5 febr 1646 Jaquemijntje Isaacs de Steur – Isaac de Steur (de moeder niet vermeld) – g. Catharina Jobs

325    11 mrt 1646 Catharina Geldof – Frans Geldofs (moeder niet vermeld) – g. Gelyntje Willems

326    22 apr 1646 Maeyken Jans – Jan Antheunissen (moeder niet vermeld) – g. Maetjen Adriaens

327    2 sept 1646 Magdalena Leunisse – Leunis Heyndricsse (moeder niet vermeld) – g. Tanneken Willems

11 ged 6 juli 1639 Willem – moeder Grietken Willems

12 ged 8 febr 1643 Willem – moeder Grijtien Willems

13 ged 5 apr 1644 Pieter – moeder Grijtien Willemse

14 ged 2 sept 1646 Magdalena – moeder niet vermeld

XXX Gedoopt staende de dienst van Mr. N. van Hoorn in Aegtekerke. Nicolaas van Hoorn werd 1646 bevestigd tot predikant te Aagtekerke. Hij bleef tot 1666. Hij was gehuwd met Maria Hoornbeeck.

328    4 nov 1646 Hendrick Aernouts – Aernout Hendricx en Tonijntje Andries –g. Juffr. Marya van Hoornbeeck, huisvr van Nicolaes van Hoorn

329    18 nov 1646 Pieternelleken Pieters – Pieter Pieters en Adriaentje – g. Leyntje Pieters (Pieter Pieterse ged te Aagt 28 okt 1618, Adriaentje Jans ged te Aagt 16 apr 1617)

11 ged 8 juni 1642 Pieter – Pieter Pieterse de Jonge en Arjaentie Jans

12 ged 21 juli 1643 Jan – Pieter Pieterse en Arjaentie Jans

13 ged 18 nov 1646 Pieternelleken – Pieter Pieters en Adriaentje

330    25 nov 1646 Symon alias Tymon Frisius – Jan Tymos en Abigail Janssen – g. Hendrick Commuys

331    28 nov 1646 Tanneken Geeraerts – Geeraert Andries en Elijsabeth Jacobs – g. Lauwertje Jacobs

332    12 dec 1646 Jacob Jansen Lauws (op den biddag voor de vrede) – Jan Jacobsen Lauws en Pieternelleken Jacobs – g. Lauwertje Jacobs

333    23 dec 1646 Adriaen Jansen – Jan Andriessen en Willemijntje – g. Catalijntje van Lathem

334    23 dec 1646 Maetje Rogiers – Maerten Rogierssen en Geertje Claes – g. Janneken Rogiers

335    25 dec 1646 1e Kerstdag Leintje Janse Geldof – Jan Joossen Geldof en Jolijntje Willems – g. Tanneken Janssen

336    26 dec 1646 Pieter Adriaens – Adriaen Pauwels en Maetje Pieters – g. Maetje Davids

337    27 dec 1646 Helena Willemse – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – g. Martijntje Leenders

338    20 febr 1647 Anthonis Adriaense – Adriaen Antheunissen en Blasyntje Maertens – g Maetje Adriaenssen

339    1 mei 1647 Laureys Jacobsen – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts – g. Susanna Jans (Otr 9 okt 1632 Jacob Adriaensen van Aagtekerke en Grietie Gerrits van Westkapelle.)

11 ged 17 aug 1633 Lauwerken – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

12 ged 6 okt 1635 Adriaenke – Jacob Adriaensen en Grietken Geerts

13 ged 23 sept 1637 Geert – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

14 ged 31 aug 1639 Maetjen – Jacob Arjaenssen en Grytie Geerts

15 ged 30 okt 1641 Prijntien – Jacob Symons en Grieten Geerts

16 ged 29 apr 1643 Arjaen – Jacob Ariaensen en Grytien Geerts

17 ged 1 mei 1647 Laureys – Jacob Adriaensen en Grietie Geerts

340    12 mei 1647 Pieternelletje de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Leuntje Pieters

341    15 mei 1647 Adriaentje Adriaens – Adriaen Joorissen en Maetje Pieters – g. Pieternelletje Jans

342    2 juni 1647 Josyntje Michiels – Michiel Pietersen en Janneken Carels – g. Marya Sijmons

343    8 juni 1647 Andries Willemse Troetelaer – Willem Andriesse Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Catelijntje Leenderts

344    28 juli 1647 Pieter Gillisse – Gillis Pauwels en Wantje Marinis – g. Andries Engels, Maetje Marinis en Pieter Marinis Duyvecott  (Ondertrouw te Aagtek 15 juni 1619 Gillis Pauwelssen j.g. van Westcapelle en Maijcken Cornelis van Domburg, wed van Jan …. (Dat de bruijt weduwe is, blijckt ghenoegsaem), tr te Domburg.)

11 ged 8 mrt 1620 Pauwel – Gillis Pauwels en Maeycken Cornelisdr

Otr te Oostk 26 juli 1653 Paulus Gillissen j.g. van Aagt met Pieternella Adriaans van Boudewijnskerke.

12 ged 22 jan 1623 Coppemintgen – Gillis Paulus en Mayken Boene

Jacopmyntje Gillis ging in ondertrouw te Aagt 29 mrt 1653 met Leendert Leendertsen Wisse van Oostkapelle. Leendert Pauwels was haar oom en Neeltje Pauwels een tante. Gillis leefde toen waarschijnlijk niet meer.

Otr Aagtekerke 3 aug 1625 Gillis Paulisse (wednr van Mayke Cornelis) en Paulijnken Jans (wed van Joos Lambrechtse). Tr te Domburg. Otr Aagtekerke 6 okt 1629 Gillis Pauwels (wednr van Paulijnken Jans) en Neelken Simons (wed van Anteunis Willemse). Tr Grijpskerke.

13 ged 16 mrt 1631 Janneke – Gillis Pauwels en Neelken Simons

14 ged 2 jan 1633 Pieter – Gillis Pauwels en Neelken Simons

15 ged 26 jan 1642 Marijnes – Gillis Pauwelsen en Wantje of Weijntie Marynes Wantje Marijnes werd lidmaat te Aagt 30 juni 1640.

16 ged 23 nov 1644 Jan – Gillis Pauwelsen en Wantje Marijnes

17 ged 28 juli 1647 Pieter – Gillis Pauwels en Wantje Marinis

Wantje is overl 1649.

345    11 dec 1647 Jasperyntje Jaspers – de moeder is Janneken Ingels. Volgens haar getuigenis is Jasper Pietersen de vader. (zie bij no 389, 28 dec 1650, Willem Leynssen en Janneken Ingels)

346    19 jan 1648 Jacob Maertens de Kaesteecker – Maerten de Kaesteecker en Jaquemijntje Parmentiers – g Susanne Larton ? (Op 21 dec 1636 werden Meerten de Casteker en Jakomijntje Parmentiers lidm te Aagt.)

11 ged 11 mrt 1637 Janneke – Maerte Casteker en Jacquemijntje Parmentiers

12 ged 1 mei 1639 Willem – Maerten de Caesteecker en Jacquemijntien Parmentiers

13 ged 10 febr 1641 Jacob – Maerten Caesteecker en Jacquemijntje Parmentiers

14 ged 11 mei 1642 Abraham – Meerten Caesteecker en Jaquemijntien Parmentiers

15 ged 10 jan 1644 Jan – Maerten de Casteker en Jakomijntje Parmentijers

16 ged 14 jan 1646 Tanneken – Maerten de Caesteecker (moeder niet vermeld)

17 ged 19 jan 1648 Jacob – Maerten de Kaesteecker en Jaquemijntje Parmentiers

347    21 mrt 1648 Antheunis Janse – Jan Theune en Leuntje Maertense – g. Maetje Adriaens

348    30 mrt 1648 Joos Geldoff – Frans Geldoff en Catelyntje de Busschers – g. Neeltje, de huysvr van Joos Geldof

349    13 mei 1648 Dingentje Andriesse – Andries Janse en Maetje Adriaens – g. Maetje Jans Theunis

350    17 mei 1648 Dijngentje Casse – Pieter Casse en Catolijntje Casse – g. Cornelis Corn. Roo, Willemijntje Maertens de huysvr van d ' Heer Lanoij

11 ged 21 jan 1646 Jaquemijntje – Pieter Casse (moeder niet vermeld)

12 Gabriel – Pieter Casse en Catelijntje Casse  (Zijn naam is niet gevonden in het doopboek van Aagtek., wel in het trouwboek: Otr Gabriel Pieterssen Casse j.g. van Oostk met Maetje Jans j.d. van Aagtekerke. Pieter Casse en Catelyntje Casse ouders van de brdgm.) (zie bij 17 febr 1669)

13 ged 17 mei 1648 Dijngentje – Pieter Casse en Catolijntje Casse

351    24 juni 1648 Jaquemijntje Geerts – Geert Andriesse en Elysabeth Jacobs – g. Pernelletje Jacobs

352    5 juli 1648 Pieternelletje van Hoorn – ds Nicolaas van Hoorn en Marya van Hoornbeecq

353    8 juli 1648 Martijntje Willems – Willem Leendertsen en Willemijntje Maertens – Leuntje Maertens

354    3 aug 1648 Nicolaus Maertens – Maerten Roels en Geertjen Clays – g Francijntje Giljans

355    3 aug 1648 Johannes Man – Jan Man en Willemyntje Christiaens – g Leyntje Andries

356    3 aug 1648 Adriaen Adriaense – Adriaen Paulussen en Maetje Pieters Boogaert – g. Leuntje Maertens

357    17 aug 1648 Levyntje de Steur – Isaacq de Steur en Maetje Pieters – g. Judick Abrahams

358    29 aug 1648 Willem Christiaens Coutrier – Christiaen Coutrier en Jaquemyntje Cauliers – g. monsr. Willem de Hase, Maetje Couliers

359    29 aug 1648 Jan Tevel – Cornelis Tevel en Maetje Jans – g. Jan Tevel, Janneken Cornelis

360    13 okt 1648 Cornelis Jansen – Jan Willemsen en Leyntje Cornelis – g. Willemijntje Cornelis (Jan Willems kwam met att te Aagt 2 juli 1633. Leyntje Cornelis werd lidmaat 1 okt 1638)

11 ged 7 mei 1637 Leunke – moeder Leynke Cornelis

12 ged 22 nov 1638 Willemyntien – moeder Leyntien Cornelis

13 ged 4 dec 1639 Berbeltien – moeder Leijntien Cornelis

14 ged 9 juni 1641 Leuntien – moeder Leyntje Cornelis

15 ged 13 apr 1644 Cornelis – moeder Leyntie Cornelis

16 ged 10 mei 1645 Lijsebetjien – moeder Leyntje Cornelis

17 ged 13 okt 1648 Cornelis – moeder Leyntje Cornelis

361    2 nov 1648 Adriaen Adriaense – Adriaen Adriaense en Maetje Jans – g. Proontje Jans, Leyntje Andries, Jonas Adriaenssen  (Waarschijnlijk is deze Adriaen, ged 1648, dezelfde als genoemd wordt op de lidm.lijst van 7 juli 1686. Daar wordt vermeld dat Adriaen Adriaensen Laus als vrijgezel op 20 apr 1688 met att vertrokken is naar Oost-Indië.)

362    17 dec 1648 Jaquemijntje Janse Louws – Jan Jacobssen Louws en Pernelletje Jacobs – g. Commertje Cornelis, Laureys Cleyn

363    17 jan 1649 Leyn Chevael – Elias Chevael en Grietje Cornelis – g. Leyntje Hendricx

364    5 mei 1649 Tonijntje Geldoff – Pieter Geldof en Tonijntje – g. de huysvr van Joos Geldoff

365    29 mei 1649 Adriaen Maertens Slabbaertsen – Maerten Slabbaertsen en Janneken – g. Pieryntje Slabbaert

366    26 juni 1649 Huybrecht Janse Tymos – Jan Tymos en Abigail Janssen – Neeltje Marinis  (Otr 11 okt 1642 Jan Thijmis, wednr van Marij Maertens, en Abigail Jans van Domb., wed van Jan Cornelisse. De brdgm is ca 4 juni wednr geworden. De bruid is 7 mnd wed geweest. Proontje Jans is een zus van de bruid.) (zie bij 18 aug 1641)

11 ged 25 nov 1646 Simon alias Tymon Frisius – Jan Tymos en Abigail Janssen

12 ged 26 juni 1649 Huybrecht – Jan Tymos en Abigail Janssen

367    4 okt 1649 Lauwertje Adriaens – Adriaen Jorissen en Maetje Pieters – g. Adriaentje pieters, Pieter Jasperssen, Willem Salomons

368    21 nov 1649 Pieternelletje de Steur – Isaac de Steur en Maetje Pietersen Moen – g. Tonijntje Cornelis

369    28 nov 1649 Susanneken Jans – Jan Haloosij en Susanneken

370    30 nov 1649 Tanneken – Jan Jacobsen Lauws en Pernelletje Jacobs – g Maetje Luycks

371    jan/febr 1650 Maetje Janse Man – Jan Man en Willemijntje Christiaens – g. Leuntje Maertens

372    16 febr 1650 Willemijntje Troetelaer – Willem Troetelaer en Willemijntje Jacobs – g. Martijntje Leenderts

373    24 mrt 1650 Leendert Cornelissen – Cornelis Leendertsen en Leyntje Jacobsen – g. Catolyntje Leenderts  (Op 2 jan 1649 werd een Leuntje Jacobs lidmaat te Aagt.)

374    27 mrt 1650 Maerten Willems – Willem Leendertsen en Willemyntje Maertens – Blasyne Maertens

375    11 mei 1650 Jaquemijntje Jans Sys – Jan Sys en Willemyntje Ingels – g. Catolijntje Leyns

376    11 mei 1650 Jan Janse Geldoff – Jan Geldoff en Jolijntje Willems – g Tanneken Geldoff

377    21 mei 1650 Jan Cornelisse Stoffelsen – Cornelis Stoffelsen en Leuntje Werrebroeck – g. Neeltje Stoffels

378    3 juli 1650 Jan Michielse Kasse – Michiel Kasse en Janneken Karels – g. Janneken Ingels

379    31 juli 1650 Johannes Schouwenaer – Jan Schouwenaer en Marya Sander – Leyntje Leijns, Johannes Sanders

380    14 aug 1650 Lauwertje Geertsen – Geerten Andriessen en Elijsabeth Jacobs – g. Maetje Adriaens anders Maetje Theunis

381    8 sept 1650 Pieternelletje Adriaans Tevel – Adriaen Tevel en Cornelia Adriaens

384    21 okt 1650 Pieter Tevel – Cornelis Tevel en Neeltje Jans Rijnn – g. Dingena huisvr van Maerten Censen

385    2 nov 1650 Cornelia Andriesse – Andries Janssen en Maetje Adriaens – g. Cornelis Boudewijnsen, Maria van Hoornbeecq

11 ged 2 juli 1629 Janneke – Andries Jansse Eype en Maeyke Adriaens

12 ged 17 dec 1631 Lauwereyns – Andries Janse Eype en Maijke Adriaens

13 ged 22 mrt 1634 Leunken – Andries Janse en Mayke Adriaens

14 ged 2 apr 1636 Janneke – Andries Jansse Eijje Sijs en Mayke Adriaens Louwers  (Otr te Aagt 4 aug 1660 Pieter Jochemsen …. j.g. van Crommenhoecke met Janneken Andries Heype. Leuntje Cornelis moeder van de brdgm. Andries Janse Heype vader en Maetje Adriaens de moeder van de bruid.)

15 ged 3 mrt 1638 Jan – Andries Jansen Eijjer en Mayken Adriaens

16 ged 5 juni 1640 Arjaen – Andries Janssen en Maetien Arjaens

17 ged 18 juni 1642 Maetje – Andries Janssen Heype en Marijken Adriaens

18 ged 21 sept 1644 Paulus – Andries Jansen Heype en Maetjen Arjaens Heype

19 ged 19 aug 1645 Pauwels – Andries Jansse (moeder niet vermeld)

1(10) ged 13 mei 1648 Dingetje – Andries Janse en Maetje Adriaens

1(11) ged 2 nov 1650 Cornelia – Andries Janssen en Maetje Adriaens

386    9 nov 1650 Jan Adriaense Schietekatte – Adriaen Schietekatte en Maetje Jans – g. Claes Janssen, Adriaentje Claes

387    20 nov 1650 Leyn Jacobse – Jacob Leynssen en Francijntje Lauwreys – g. Abraham de Clercq, Janneken Engels

388    1 dec 1650 Jacob Joossen Geldoff – Joos Joossen Geldoff en Leyntje Jans – g. Cornelis Geldoff (zie opm bij 11 mei 1652) Op 4 apr 1648 werd Leuntje Jans Lidm te Aagt.

389    28 dec 1650 Leyn Willems en Leendert Willems (tweeling) – Willem Leynsen en Janneken Ingels – g. Willemijntje, Catoleyne, Jacob Leynsen, Ingel Leendertsen  (Janneken Ingels is ged te Aagt 21 mrt 1627. Otr 9 apr 1650 te Aagt Willem Leynsen j.g. van Aagt en Janneken Ingels j.d. van Aagt. Jacob Leynsen broer van de brdgm. Ingel Leendertsen vader van de bruid. Tr Aagt.)

11 ged 28 dec 1650 Leyn – Willem Leynsen en Janneken Ingels

12 ged 28 dec 1650 Leendert – Willem Leynsen en Janneken Ingels (zie ook bij no 345, 11 dec 1647, Jasper Pietersen en Janneken Ingels)

390    28 dec 1650 Anthoni Janse – Jan Anthonissen en Leyntje Maertens – g. Leuntje Cornelis.