Achmetha

Uit Christipedia

Achmetha of Achmeta was een oude hoofdstad van de Meden, een van de zomerverblijven van de Perzische vorsten in Medië. Daar vaardigde Kores zijn bekende decreet tot herbouw van de tempel te Jeruzalem uit.

De Griekse naam van de plaats is Ecbatana (of Ekbatana).

Kaart: ligging van Achmetha (= Ecbatana)

 

Het was een zomerresidentie van de Perzische koning Kores (= Cyrus de Grote), die in 550 v.C. de stad veroverd en geplunderd had. In een koninklijk archief aldaar werd een boekrol gevonden waarin het bevel van Kores tot herbouw van Gods huis te Jeruzalem was opgeschreven. 

Ezr 6:1 Toen gaf koning Darius bevel en men zocht in het archief, waar men de schatten neerlegt, in Babel.
Ezr 6:2 En in Achmetha, de burcht in het gewest Medië, werd een boekrol gevonden, waarin het volgende geschreven stond: Om in gedachten te houden: 
(HSV)

In Achmetha werd in de zomer van het jaar 538 v.C. het decreet van Kores uitgevaardigd.