Afspraak

Uit Christipedia

Een afspraak is een wederzijds verklaarde overeenstemming om iets te doen of te laten. Een rechtvaardig mens houdt zich aan zijn afspraken.

In engere zin geschiedt de afspraak alleen mondeling. In ruimere zin: mondeling èn schriftelijk. In beide gevallen komt er echter een feitelijke afspraak tot stand. De overeenstemming kan vrijwillig tot stand komen, maar ook afgedwongen worden. Indien beide partijen niet mondeling of schriftelijk verklaard hebben te zijn gekomen tot die overeenstemming, is er niet een afspraak. 

Mensen leggen vaak anderen iets op en zeggen later: “Wij hadden een afspraak.” In zo'n geval is er echter niet een afspraak tot stand gekomen, want de instemming van de ander ontbrak; er is namelijk wederzijds verklaarde overeenstemming nodig.

In de Bijbel staat: Laat zijn uw woord ja, ja; neen, neen; wat boven deze is, dat is uit den boze (Matt. 5:37). Dat wil zeggen: Blijf bij wat je hebt toegezegd, beloofd, afgesproken hebt en kom dat na. Jouw 'ja' van heden, mag morgen niet 'neen' blijken te zijn.