Al-Aqsamoskee

Uit Christipedia

De Al-Aqsamoskee of El-Aksamoskee is een Islamitisch heiligdom op de Tempelberg te Jeruzalem, op een steenworp afstand van de Rotskoepel. De moskee was oorspronkelijk een christelijke kerk.

Al-Aqsamoskee
Situering op de Tempelberg
De tempelberg gezien vanuit de lucht en uit zuidelijke richting.
Binnenaanzicht.
De naam van de moskee is in het Arabisch المسجد الأقصى, al-masjid al-aqsā, dat wil zeggen "De verste moskee". Deze naam verwijst naar 'de verste moskee' genoemd in de Koran 17:1.
Heilig is Hij Die Zijn dienaar bij nacht voerde van de Heilige Moskee naar de Verre Moskee welker omgeving Wij hebben gezegend, opdat Wij hem enkele Onzer tekenen zouden tonen. Voorwaar, Hij is de Alhorende, de Alziende.
De profeet Mohammed zou op een paard in één nacht van Mekka naar 'de verste moskee', in Jeruzalem, zijn overgebracht. Het paard, genaamd Al-Boeraq, was een dier met de vleugels van een adelaar, het gelaat van een vrouw en de staart van een pauw. Na aankomst bond Mohammed het paart aan de Klaagmuur en steeg vandaar, samen met de engel Gabriël, op naar de zevende hemel. 'De verre Moskee' van Koran 17:1 verwijst volgens moslimhistoricus en aardrijkskundige al-Waqidi, die zich beroept op de Islamitische overlevering, naar een moskee bij Mekka[1].

De Al-Aqsamoskee is gebouwd op de zuidzijde van de Tempelberg in Jeruzalem. Zij is de grootste moskee van Jeruzalem met plaats voor ongeveer 5.000 mensen. Het islamitisch bedehuis is alleen voor moslims toegankelijk.

De moskee is voor de moslims de derde heilige plaats, na de Ka'aba in Mekka en de Moskee van de Profeet in Medina. In de vroege islam was Al-Aqsa de voorgeschreven gebedsrichting, later werd dit Mekka.

Geschiedenis

Uit opgravingen is gebleken dat op tempelberg in de Byzantijnse tijd (324 tot 638 na Christus) een of meer kerken stonden[2]. In de zesde eeuw stonden er twee grote christelijke kerken op de tempelberg[3]: 1. de Kerk van de Heilige Wijsheid, gelegen in het centrale en noordelijke deel van het tempelplateau, op de plek van de latere Rotskoepel; 2. de Kerk van de Heilige Maria, gelegen op het zuidelijke gedeelte, op de plek van de latere Al-Aqsamoskee.

De Al-Aqsamoskee was oorspronkelijk de Byzantijns-christelijke Kerk van de Heilige Maria. Zij was gebouwd tijdens de regering van de Byzantijnse keizer Justinianus I (regeerde 527 - 565) en gewijd aan de moeder van de Heer Jezus. De Byzantijnse historicus Procopius van Caesarea (geboren ca. 495, overleden na 562) schreef dat de kerk gebouwd was in 560[4][5]. De kerk werd later de Nieuwe kerk genoemd. In 614 werd deze kerk verwoest door de Perzen en de Joden.

Na de verovering van Jeruzalem in 638 door de moslims werd Jeruzalem geïslamiseerd. Op de tempelberg bouwde kalief Abd al Malik in 691-692 de Koepel van de Rots. Twintig jaar later, circa 711, bouwde Maliks zoon, Abd El-Wahd (regeerde 705-715) de Kerk van de Heilige Maria om tot de huidige Al Aqsamoskee. Het gebouw had de indeling van een Byzantijnse basiliek: een rij zuilen aan weerszijden van het rechthoekige "schip" in het midden. Het enige dat hij toevoegde was een uivormige koepel op de top van het gebouw om het te laten lijken op een moskee. Hij noemde het El-Aqsa, opdat het zou klinken als de in de Koran genoemde 'Verre Moskee' (Al-Aqsa Al-Masjid) (Koran 17:1).

In 1927 en 1936 werd de moskee zwaar beschadigd door aardbevingen. Na de aardbeving van 1927 werd de moskee herbouwd door de Islamitische beheerorganisatie Waqf. De Britse archeoloog Robert Hamilton, directeur van het departement Oudheden in Palestina, kreeg toestemming om oudheidkundig onderzoek te doen ter plekke waar de moskee verwoest was. Hij documenteerde het reconstructiewerk van de Waqf en maakte foto's en tekeningen> Hij verrichtte opgravingen, bestudeerde de vondsten en schreef erover. In het boek dat Hamilton later uitgaf maakte hij echter geen melding van de vondsten uit de Joodse en christelijke oudheid (de periode van de Tweede tempel en de Byzantijns-christelijke periode), omdat de Islamitische Waqf, die de tempelberg beheert, de vondsten niet bekend wilde maken[2]. Zo vond hij onder de vloer van de gehavende moskee een Joods reinigingsbad (mikwe) uit de tijd van de Tweede tempel, en een Byzantijns mozaïek.

In 1938 schonk de Italiaanse fascistenleider Benito Mussolini een scheepslading marmer afkomstig uit Italië voor het herstel van de moskee. Het centraal plafond werd opnieuw bekleed en de Byzantijnse bogen en stenen vloer werden eveneens vervangen met Italiaans marmer.

Bronnen

Al-Aqsamoskee, Wikipedia.nl, geraadpleegd 23 okt. 2016

UNESCO vervangt Joodse en Christen cultuur op de Tempelberg door Palestijnse islamistische cultuur, Brabosh.com, 19 okt. 2016.

Church of St. Mary of Justinian (Temple Mount, Jerusalem), Orthodoxwiki.org, geraadpleegd 24 okt. 2016.

Voetnoten

  1. Mordechai Kedar, How dit Jerusalem come to be so holy to Moslems? IslamReview.com, zonder jaar.
  2. 2,0 2,1 Nadav Shragai, Second Temple-era mikveh discovered under Al-Aqsa mosque, IsraelHayom.co, 29 juni 2012
  3. Ernest L. Martin, Major "Keys" in Discovering the Lost Temples of Jerusalem. Askelm.com, 12 november 2001.
  4. Church of St. Mary of Justinian (Temple Mount, Jerusalem), Orthodoxwiki.org, geraadpleegd 24 okt. 2016.
  5. Er is een hadith (een overlevering betreffende Mohammed) die zegt dat de moskee door Jakob, zoon van Isaak, werd gebouwd.