Albanus van Engeland

Uit Christipedia

Albanus van Engeland, ook Albanus van Verulamium genoemd, was een van de eerste martelaren voor Christus in Romeins Groot-Brittannië, in de 3e of 4e eeuw.

Albanus was een inwoner van de Brits-Romeinse stad Verulamium, nu St Albans, iets ten noorden van Londen. Toen hij een vluchtend christen huisvesting had verleend, en dit ter ore van de stadhouder was gekomen, gaf hij zichzelf, verkleed in de kleren van de vluchtende christen en zich als hem voordoend, aan de vervolgers over, en werd, na een standvastige belijdenis, en, omdat hij onwillig was de afgoden eer te bewijzen en offers te brengen, met touwen gegeseld en onder grote blijdschap onthoofd op een heuvel aan de overkant van de Ver, de rivier waaraan Verulamium lag.

Volgens Beda[1] vond deze executie ergens na het jaar 303 plaats. De Britse historicus John Morris echter wees het jaar 209 aan, tijdens de vervolging van christenen door de Romeinse keizer Septimius Severus. Andere historici plaatsen de gebeurtenis ergens in de jaren 250.

Bronnen. Zijn naam is vermeld in:

  • Acta martyrum ('Handelingen der getuigen'), een oude verzameling verhalen aangaande vervolgde getuigen van Christus.
  • Constantius  van  Lyon, Leven  van  Sint-Germanus  van  Auxerre, geschreven ca. 480. 
  • Gildas, De Excidio et Conquestu Britanniae ('de verwoesting en verovering van Brittannië'), geschreven in de 6e eeuw
  • Beda, Historia Ecclesiastica gentis Anglorum ('Kerkelijke geschiedenis van het Engelse volk') (731).[1]

Verering. Hij wordt in verscheidene kerken in de wereld vereerd. De Engelse stad St Albans is naar hem vernoemd.

Meer weten

Albanus van Engeland, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 29 apr. 2018.

Bronnen

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655. Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881.  Tekst van blz. 41 is verwerkt. Online: http://www.iclnet.org/pub/resources/text/nederlandse/haemstedius-martelaren.htm.

Albanus van Engeland, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 29 apr. 2018.

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 Volgens Beda, Historia Ecclesiastica gentis Anglorum ('Kerkelijke geschiedenis van het Engelse volk') (731).