Alexander de kopersmid

Uit Christipedia

Alexander de Kopersmid was een tegenstander van Paulus, die de apostel veel kwaad berokkend had.

Paulus waarschuwt Timotheüs ernstig voor deze man:

2Ti 4:14 Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend; de Heer zal hem vergelden naar zijn werken. 2Ti 4:15 Wacht ook jij je voor hem, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. (TELOS)

Mogelijk is hij dezelfde als de Alexander genoemd in de eerste brief aan Timotheüs.

1Ti 1:19 terwijl je het geloof behoudt en een goed geweten, dat sommigen van zich hebben gestoten, waardoor zij aangaande het geloof schipbreuk hebben geleden. 1Ti 1:20 Onder hen zijn Hymeneus en Alexander, die ik aan de satan heb overgegeven, opdat hun het lasteren wordt afgeleerd. (TELOS)

Tegen vereenzelviging pleit dat Paulus in de tweede brief niet spreekt van ‘Alexander’, maar van ‘Alexander de Kopersmid’, alsof om een andere Alexander aan te duiden.