Allerzielen

Uit Christipedia

Allerzielen is een rooms-katholieke dag, elk jaar op 2 november, waarop alle in het afgelopen jaar overledenen herdacht worden.

Allerzielenvieringen

Uit een bericht van twee vieringen uit 2017[1]:

"Op woensdag 2 november, feest van Allerzielen, worden alle overleden gelovigen herdacht ... tijdens een Eucharistieviering om 19:00 uur waarin bijzonder wordt gebeden voor alle parochianen die in het afgelopen jaar sedert Allerzielen 2016 zijn overleden en vanuit de ...kerk zijn uitgedragen. Voor deze bijzondere viering worden speciaal de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd. Na afloop van de H.Mis worden de kaarsen met de naam van de overledene meegegeven aan de naaste familie."

"Op het feest van Allerzielen, worden alle overleden gelovigen herdacht tijdens een Eucharistieviering om 10:00 uur 's morgens in de kapel op de begraafplaats ... . Aansluitend aan de H. Mis zullen de graven op het kerkhof worden gezegend."

Ontstaan. Toen vooral gedurende de Middeleeuwen de leer ingang vond, dat de levenden voor de ontslapenen, die in het vagevuur vertoefden, iets konden doen, om hen uit dat louteringsproces te verlossen, ontstond in de 10e eeuw het feest Allerzielen. Het is afkomstig van de abt van het klooster te Clugny, Odilo. De bedoeling van de vader van dit feest was, dat op die feestdag alle gelovigen op aarde een voorbede zouden opzenden voor hen, die in het vagevuur hun niet-betaalde zonden moeten boeten. In aansluiting aan het feest Allerheiligen (1 november) plaatste men dit feest op 2 november.

Bron

F. W. Grosheide, J.H. Landwehr, C. Lindeboom, J.C. Rullmann, Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk. Kampen: J.H. Kok, 1925-1931. Zes delen. Tekst van het lemma 'Allerzielen' is onder wijziging verwerkt op 28 okt. 2018.

Voetnoot

  1. Bericht van 27 okt. 2017 op www.vitus.nl