Amoz

Uit Christipedia

Amoz (= Sterk), ook Amos[1] of Amots, was de vader van de profeet Jesaja (2 Kon. 19:2; 20:1; Jes. 1:1). Van hem is verder niets bekend.

De Hebreeuwse naam is אמוץ, Amots, en betekent sterk[2], machtig, moedig[3], de moedige[4], van het werkwoord ץמא, amats, dat sterk, machtig, moedig zijn betekent[4][2]. Het Strongnummer is 0531. De eigennaam komt 13x in het Oude Testament voor. De Naardense Bijbelvertaling heeft, naar het Hebreeuws, 'Amots'.

Men mag Amoz niet verwarren met de profeet Amos[5].

Voetnoten

  1. Statenvertaling in 2 Kron. 26:22.
  2. 2,0 2,1 Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
  3. Lexique Hébrue (numéros Strong). Onderdeel van de Online Bible (Importantia)
  4. 4,0 4,1 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Amoz. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  5. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Amoz, zegt, zonder een grond te noemen, dat Amoz misschien dezelfde is als de profeet Amos.