Antoninus Pius

Uit Christipedia

Antoninus Pius (86–161) was Romeins keizer van 138 tot 161 n.C., opvolger van keizer Hadrianus en opgevolgd door Marcus Aurelius en Lucius Aurelius Commodus.

Antonius Pius. Buste in het Glyptothek in München

Hij heette Titus Aurelius (na zijn adoptie door Hadrianus: Aelius) Antoninus (spoedig bijgenaamd Pius = ‘de Vrome’). Keizer Hadrianus adopteerde hem in 138 als zoon en opvolger.

Antoninus was Italocentrisch ingesteld, voerde een financieel degelijk beleid, was behoudend in godsdienst en zeden en in zijn vreedzame buitenlandse politiek.

Tijdens zijn regering vond de vierde vervolging van christenen plaats.

Antoninus de Vrome werd opgevolgd door zijn adoptiefzonen Marcus Aurelius en Lucius Aurelius Commodus, die aanvankelijk samen regeerden.

Bron

Microsoft Encarta Winkler Prins Encyclopedie 2007.