Arthahsasta

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Artachsasta)

Arthahsasta, ook gespeld Artahsasta, ook genoemd Artaxerxes Langhand of Artaxerxes I Longimanus (= Langhand), was 465-424 v.C. koning van het Perzische rijk. Hij wordt genoemd in de Bijbelboeken Ezra (4:7; 7:1v) en Nehemia (2:1). Nehemia was zijn schenker.

Zijn Perzische naam luidt Arthakhsatra, later Ardeshir. In het Hebreeuws: Artachsjasta. In het Grieks: Ἀρταξέρξης; Artaxerxes. De NBG51-vertaling heeft Artachsasta. De Nieuwe Bijbelvertaling (2004) heeft Artaxerxes.

Hij behoorde tot het koningshuis van de Achaemeniden, gesticht door Kores (= Cyrus II de Grote).

Hystaspes
ca. 550 vC.
Kores = Cyrus II de Grote
559-530 vC
 
Cassandane
 
 
 
 
 
 
Darius I
koning 522-486 vC
 
Atossa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahasveros = Xerxes I
koning 486-465 vC
 
Amestris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arthahsasta = Artaxerxes I
koning 465-424 vC
 
Damaspia
 
Cosmartidene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xerxes II
425-424 vC
 
Darius II
koning 423-404 vC
 
Parysatis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes II
koning 404-358 vC
 
Stateira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes III
koning 358-338 vC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes IV Arses
koning 338-336 vC
550 — 500 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[1] > 400 — 300 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I

Hij was de jongste zoon en opvolger van Ahasveros (= Xerxes I), die samen met zijn oudste zoon Darius door een paar hovelingen was vermoord. De jongste zoon wist evenwel te ontsnappen, besteeg de troon en liet de schuldigen terechtstellen.

Deze troonswisseling sloot voor het Perzische Rijk een periode van expansie af. Het 41 jaar lang durende bewind van Artaxerxes I was betrekkelijk rustig en luidde een periode in waarin de wapens zouden plaatsmaken voor de diplomatie. De betrekkingen met aartsvijand Griekenland werden in 449 v.Chr. genormaliseerd door de zogenaamde Vrede van Callias, en toen kort daarop in Griekenland de Peloponnesische Oorlog uitbrak was Perzië van alle buitenlandse zorgen bevrijd. Tegelijkertijd begon bijna onmerkbaar het verval en werd het rijk zwakker.

Arthahsasta gaf Ezra in 458 v.C. een bevelschrift ten behoeve van de terugkeer naar Jeruzalem en voor het huis van de God van de hemel, die in Jeruzalem woont (Ezra 7:11v).

Ten tijde van Arthahsasta treedt in Juda de profeet Maleachi op (450 v.C.). In 445 keert voor de derde maal een groep Joodse ballingen terug naar het land Israël, ditmaal onder leiding van Nehémia, die schenker van Arthahsasta was. In de periode 445-433 herbouwt Nehemia Jeruzalem. In de dagen van Arthahsasta schreven de tegenstanders van de herbouw van Jeruzalem een brief aan de koning (Ezr. 4:7v).

Ezr 4:7 In de dagen van Arthahsasta schreven Bislam, Mithredath en Tabeël en de overigen van zijn ambtgenoten naar Arthahsasta, de koning van Perzië. De tekst van de brief was geschreven in Aramees [schrift] en in het Aramees vertaald. (HSV)

Ezr 6:14 En de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggaï, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het overeenkomstig het bevel van de God van Israël en overeenkomstig het bevel van Kores en Darius en Arthahsasta, de koning van Perzië. Ezr 6:15 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius. (HSV)

Arthahsasta was gedurende 41 jaar koning van het Perzische Rijk tot aan zijn dood in 424 v.Chr. Hij overleed op dezelfde dag als zijn echtgenote en werd opgevolgd door zijn zoon Xerxes II.

Bron

Artaxerxes I, artikel op Wikipedia.nl. Hiervan is enige tekst verwerkt op 23 jan. 2016.

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).