Baäl-Zebub

Uit Christipedia

Baäl-Zebub (= "heer van de vlieg") was een Filistijnse god die in de stad Ekron vereerd werd.

De eigennaam betekent "heer van de vlieg". Het Strongnummer is 01176. De naam komt 4x voor in de Bijbel en wel in 2 Kon. 1.

De zedelijk en geestelijk slechte koning Ahazia van Israël zond boden om de afgod te raadplegen:
2Kon 1:2 Ahazia viel door het traliewerk van zijn bovenvertrek, dat in Samaria was, en werd ziek. Hij stuurde boden en zei tegen hen: Ga, raadpleeg Baäl-Zebub, de god van Ekron, en vraag of ik van deze ziekte in leven blijven zal. 2Kon 1:3 Maar een engel van de HEERE sprak tot Elia, de Tisbiet: Sta op, ga de boden van de koning van Samaria tegemoet en spreek tot hen: Is het omdat er geen God in Israël is dat u Baäl-Zebub, de god van Ekron, gaat raadplegen? 2Kon 1:4 Daarom, zo zegt de HEERE: U zult niet van het bed afkomen waarop u bent gaan liggen, maar u zult zeker sterven. En Elia ging weg.
Zie ook Baäl.