Balsemen

Uit Christipedia

Balsemen is een woord dat kan betekenen[1]: 1. met geurige balsem bestrijken; 2. verzachten van verdriet; 3. (van een lijk) behandelen met vloeistoffen om ontbinding tegen te gaan.

Het lichaam van Jakob werd in het land Egypte, waar hij was gestorven, gebalsemd.

Ge 50:2  Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen, en de geneesheren balsemden Israël. Ge 50:3  [Het balsemen] van hem duurde veertig dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt; en de Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen. (HSV)

Balseming van een lijk is de kunstbewerking waardoor men lijken voor ontbinding zocht te bewaren. Hiertoe werden, in de Egyptische oudheid, de ingewanden en andere weke delen uit het lichaam verwijderd, en dit in allerlei bederfwerende stoffen gelegd en daarmee gevuld. Daarna werd het in linnen of katoenen banden gewikkeld en in een houten kist besloten.

De velerlei werkzaamheden, aan die behandeling verbonden, werden aan onderscheidene deskundigen van hoger en lager rang toevertrouwd, die in Gen. 50:2 'geneesheeren' genoemd worden. Terwijl de armen de grote hieraan verbonden kosten niet konden opbrengen en dus niet gebalsemd werden, geschiedde dit voor de meer gegoeden op eenvoudiger of kostbaarder wijze. De balseming van Jakobs lichaam duurde, als gewoonlijk in Egypte, veertig dagen. De uitvoerigste behandeling duurde zeventig dagen[2]. In de loop van de tijds hebben de Egyptenaren het in die kunst steeds verder gebracht; zodat vele gebalsemde lijken, mummies, van voor meer dan drie duizend jaren, nog goed bewaard zijn gebleven.

Ook Jozef werd na zijn dood gebalsemd in Egypte. Het laatste vers van het eerste Bijbelboek zegt:

Ge 50:26  En Jozef stierf, honderd en tien jaren oud zijnde; en zij balsemden hem, en men legde hem in een kist in Egypte. (SV)

Meer informatie

Balseming, nl.wikipedia.org. Over moderne balseming.

Bron

Aantekening van de Leidse vertaling van Geb. 50:2. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 24 feb. 2021.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Balsemen.
  2. Aantekening van de Leidse vertaling van Geb. 50:2