Bastiaan Wielenga

Uit Christipedia

Bastiaan Wielenga (1873-1949) was in de 1e helft van de 20e eeuw een bekende Gereformeerd predikant in onder meer Amsterdam en een literator.

Bastiaan Wielenga werd 23 mei 1873 te Amsterdam geboren als zoon van Douwe Klazes Wielenga en Johanna Dirkje van Andel. Hij studeerde aan de Theologische School van de afgescheiden kerken te Kampen, waaraan zijn vader sinds 1883 verbonden was als hoogleraar. waar zijn vader en te Heidelberg waar hij in 1899 cum laude promoveerde tot dr. in de filosofie[1]. Hij trouwde op 6 november 1902 te Rotterdam met Margaretha Maria Jentiena van den Boom.

Hij is predikant geweest respectievelijk in Westmaas. Arnhem, en meer dan 25 jaar te Amsterdam.

Wielenga heeft vooral naam gemaakt door een reeks van werken voornamelijk op theologisch gebied, maar hij heeft ook letterkundige en wijsgerige publicaties het licht doen zien. Tal van boeken beleefden herdruk op herdruk. Daarnaast heeft hij verschillende periodieken in het leven geroepen.

Gezocht kanselredenaar en begaafd schrijver als hij was, kenmerkte Wielenga zich vooral door zijn brede oecumenische en synthetische gezindheid, o. a. uitkomende in de bijdragen die hij Elseviers Weekblad leverde. Veel deed hij voor de juiste verbinding van christendom en cultuur, vooral literatuur. Van zijn vele boeken is vooral bekend geworden „De Bijbel als boek van schoonheid."

In 1928 maakte hij een reis naar de landen rondom de Middellandse Zee, waarvan hij mooi schrijvend verslag deed in "De heerlijkheid van het Oosten; indrukken van een reis naar de landen rondom de Middellandse Zee" (1930).

Hij was voorzitter van de Stichting Bloemendaal te Loosduinen.

Zijn verdiensten werden erkend door zijn benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

In 1940 ging hij met emeritaat. In 1949 overkwam hem een ongeval met zijn fiets, waarom hij werd opgenomen in het gemeenteziekenhuis te ’s Gravenhage om verpleegd te worden. Hij ontsliep hier op 29 juli 1949.

Geschriften

Onder meer:

  • Moderne ascese (1903). De tekst van een lezing over het vegetarisme.
  • Met P. Biesterveld, Van Golgota naar Jeruzalem; Pasen, hemelvaart, pinksteren (1910).
  • In de school der wijsbegeerte (1924)
  • De Bijbel als boek van schoonheid (1925)
  • De heerlijkheid van het Oosten; indrukken van een reis naar de landen rondom de Middellandse Zee (1930). Recensie in De Waarheidsvriend dd. 10 sept. 1992
  • Elia (1930, 2e druk 1932)
  • Het huwelijk als inzetting Gods (1936)
  • Het noodig weten; toelichting op het Kort Begrip der christelijke religie (1940)

Meer informatie

Wielenga, Bastiaan, in: Biografisch Lexicon van het Nederlands Protestantisme. Deel 3 (1988).

Bronnen

Overlijdensbericht in het Algemeen Handelsblad dd. 30 juli 1949.

Overlijdensbericht in de Leeuwarder Courant dd. 1 aug. 1949.

Overlijdensbericht in De Gooi- en Eemlander dd. 30 juli 1949. 

Voetnoot

  1. Zijn proefschrift draagt de titel: Spinozas "Cogitata Metaphysica": als Anhang zu seiner Darstellung der cartesianischen Prinzipienlehre. Uitgegeven in Heidelberg, bij Carl Winter, 1899. Omvang: 59 pagina's. Spinoza was een rationalistische Joods-Nederlandse filosoof (1632-1677).